loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Ioan Lascu, cu sediul în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Craiova a USR, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 22 martie 2023, ora 16:00, la adresa din Craiova, Muzeul Olteniei, Secția de Istorie, str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova, cod poștal 200410. Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023; 2. Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR; 3. Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028; 4. Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028; 5. Dezbatere pe marginea documentelor prezentate; 6. Trecerea la vot, după cum urmează (20 – 30 minute): - - Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028; - - Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028; - - Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei. Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei. Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, până la data de 17 martie 2023, ora 12:00. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Votul în cadrul Adunării Generale Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele USR. Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant. Procesul de vot se va închide la data de 22 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie, în cadrul Consiliului USR. Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local. Președintele Filialei Craiova a USR, Ioan Lascu


Cărţile pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2022 se depun la biblioteca sediului U.S.R. sau se pot trimite prin poștă (Uniunea Scriitorilor din România - Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010071) până la data de 31 martie 2023, în atenţia doamnei Gabriela Vișan.


Colegii din Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova deplâng dispariția prematură a confratelui Mihai Octavian Ioana. Dascăl apreciat de către elevi și slujitorii educației din Mehedinți, regretatul Mihai Octavian Ioana a fost un poet și dramaturg remarcat de critica literară și numeroase publicații care i-au găzduit creațiile. Condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească!

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Uniunea Scriitorilor din România (Filiala Craiova) Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (Filiala „Tudor Arghezi” Craiova) Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman” Editura „Aius” și revista „Mozaicul” (Craiova) Asociația Culturală „Carmina Balcanica” FESTIVAL DE LITERATURĂ. Ediția I REMEMBER MONICA LOVINESCU. Exilul – „o paranteză cât o existență” Craiova, Crușeț (județul Gorj) 3-4 noiembrie 2022 PROGRAM Joi, 3 noiembrie, orele 16.30 (Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Craiova) • Deschiderea Festivalului: Cuvânt de salut din partea conducerii Bibliotecii „Alexandru și Aristia Aman” (Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii „Aman” din Craiova); Cuvânt de salut din partea conducerii USR (Ioan Lascu, președintele Filialei Craiova a USR); Cuvânt de salut din partea conducerii UZPR (Mircea Pospai, președintele Filialei „Tudor Arghezi” Craiova). • Desfășurarea simpozionului (moderator: Mihaela Albu): Dinu Zamfirescu (istoric, fost corespondent al Secției Române a postului BBC de la Paris, colaborator al presei românești din exil, membru al Colegiului CNSAS) – titlu rezervat; Daniela Zeca Buzura (profesor universitar, prozatoare, eseistă, realizator TV) – Monica Lovinescu: o voce la microfon: Marina Dumitrescu (realizator radio și TV, publicist) – Radiocultura - un scop atins. Despre corespondența oralitate/scriere în viața și cariera Monicăi Lovinescu; Ioan Lascu (prof. univ., scriitor) – Monica Lovinescu pe unde scurte; Dan Anghelescu (scriitor) – Monica Lovinescu: Est/ Etica neuitării; Mihaela Albu (prof. univ., scriitor) – Monica Lovinescu și datoria de memorie (Jurnale și memorii); Mircea Pospai (jurnalist, scriitor) – O dragoste până la capăt: ultimele prezențe pe undele radio; Lucian Dindirică (manager Biblioteca „Aman”) – Monica Lovinescu și alți mari exilați, reîntorși acasă, în Muzeul Cărții și Exilului Românesc. • Lansare de carte: Această dragoste care ne leagă (ediția a III-a, editura Corint) de Doina Jela (Prezintă: Mihaela Albu, Camelia Zăbavă și autoarea) • Expoziție de carte și reviste: Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”, Editura Aius Craiova (colecția „Cărțile exilului”, coordonator: Mihaela Albu), revista „Mozaicul”, Asociația Culturală „Carmina Balcanica”. Vineri, 4 noiembrie, orele 10 (comuna Crușeț, județul Gorj): • Primirea participanților la Primăria comunei. Salutul dlui primar Teodor Godeanu; • Vizitarea Școlii gimnaziale și întâlnirea scriitorilor cu elevii și cadrele didactice. Scurt istoric al școlii; • Prezentarea personalității Monicăi Lovinescu și legătura sa cu comuna Crușeț; • O fiică a comunei Crușeț: prof. Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. Evocarea destinului său în volumul Această dragoste care ne leagă – autor: Doina Jela. Prezintă: Mihaela Albu, Ruxandra Hurezean, Zenovie Cârlugea, Doina Jela; • Moment artistic: piese folclorice tradiționale, reprezentative pentru zona Crușeț; • Vizitarea locurilor ce amintesc de familia Bălăcioiu. Participă personalitățile prezente la simpozion, scriitori și jurnaliști, membri ai Fililalelor Craiova ale Uniunii Scriitorilor din România și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România: Mihai Firică, Ion Munteanu, Toma Grigorie, Tudor Nedelcea, Nicolae Marinescu.


Organizată de Teatrul Național „Marin Sorescu”, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România și PEN Club România în perioada 15-16 septembrie 2022, cea de-a II-a ediție a Festivalului de literatură și dramaturgie „Patrel Berceanu” l-a desemnat pe scriitorul Vasile Baghiu drept laureat al Premiului pentru Poezie. Poetului nemțean i-a fost acordat premiul “pentru valoarea operei sale literare, în semn de apreciere pentru conștiința artistică probată în timp”. Vasile Baghiu a susținut conferința „Metaversul himeric al poeziei”, eveniment inclus în agenda festivalului și derulat sub egida Adunarea poeților. Proiectul este inclus în programul Mnemosyne – Muze@Poezie – al managerului Teatrului Național „Marin Sorescu”. Festivalului de literatură și dramaturgie „Patrel Berceanu” a adus în discuție activitatea de teatrolog a lui Patrel Berceanu, un eminent cunoscător al teatrului românesc. În prima zi, la Teatrul Național „Marin Sorescu" a avut loc dezbaterea cu tema „Teatrolog și secretar literar – memoria vie a scenei”, cu accent pe activitatea și cărțile de profil ale lui Patrel Berceanu. Au avut prezentări invitați din țară, critici de teatru și teatrologi, precum și scriitori, actori, muzicieni din Craiova. Teatrul Național Craiova a reeditat într-un volum monografiile spectacolelor Titus Andronicus și Ubu rex cu scene din Macbeth (regia Silviu Purcărete) concepute și scrise de Patrel Berceanu. Data de 16 septembrie a fost rezervată poeziei, discuțiilor privind receptarea critică în postumitate a operei sale, precum și lansărilor de carte. Poeți din cadrul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România au susținut lecturi scurte din poezia lor și au rememorat momente petrecute alături de poetul Patrel Berceanu. Actorii Naționalului craiovean Aurelian Titu, Angel Rababoc și Nicolae Vicol au recitat din poezia lui Patrel Berceanu. Evenimentele din cele două zile au fost moderate de scriitoriii craioveni Nicolae Coande și Mihai Firică. Pentru a întregi registrul editorial al manifesării literare, au fost prezentate și lansate o serie de volume, în prezența autorilor: Ionel Ciupureanu (hangare, Casa de Editură Max Blecher, 2022) Vasile Baghiu (Respirație asistată, Ed. Eikon, 2021), Claudiu Komartin (17 poeme de dragoste și un pantoum, imperfect, Casa de Editură Max Blecher), Nicolae Coande (Tequila Verano/Vara Tequila, Ed. Autograf MJM, 2022), Marius Ghica (Paul Valery, Caiete, Ed. Humanitas, 2022).


Prelegerea-dialog Metaversul himeric al poeziei, susținută de scriitorul Vasile Baghiu, va explora reperele de bază ale „himerismului poetic”, concept și manifest lansat de autor în 1998, dar și perspectiva unei „vieți paralele” coerente și funcționale („second life”, în limbajul internautic recent) pe care acest concept o poate pune în funcțiune ca pe un „metavers” distinct și autonom, însă cu legături vizibile și necesare cu viața „live”. Poetul consideră că poezia poate fi un astfel de metavers, mai cu seamă dacă folosește instrumentele „himerismului poetic”, așa cum le-a prezentat în manifestele himerismului și cum au fost reflectate în poemele himerice: călătoria în timp, pentru conectarea la evenimente sau situații din istorie sau cu altele posibile din viitor, călătoria în spații și locuri greu de atins din cauza limitelor vieții obișnuite, transfigurarea prin crearea personajului heteronimic de tip pessoan și construirea unei identități (și vieți) paralele, apropierea de suferință, izolare și boală ca mijloc de descifrare a misterului vieții și de evitare a superficialității specifică timpurilor noastre, accesarea științei cu mijloacele poeziei ca mod de extindere a cunoașterii poetice și de umanizare a caracterului tehnicist în exces a vieții, schimbarea vieții în plan individual (posibilitate probată și prin achizițiile din ultimele decenii ale abordărilor terapeutice narative, în care Vasile Baghiu s-a format ca psiholog), punerea în același plan a „poeziei trăite” și a „poeziei scrise”, două entități pe care poetica himeristă le utilizează. Poetul va ilustra incursiunile eseistice cu fragmente din poemele sale și va fi deschis dialogului cu participanții. Vasile Baghiu (n. 5 decembrie 1965, Borleşti, Neamţ) este creatorul conceptului poetic al "himerismului". Membru al PEN-Club și al Uniunii Scriitorilor (1996-2017). A publicat zece volume de poezie (Gustul înstrăinării, Rătăcirile doamnei Bovary, Febra, Maniera, Himerus Alter în Rheinland, Depresie, Cât de departe am mers, Metode simple de încetinire a timpului, Visuri pe care mi le pot permite, Respirație asistată), o culegere de proză scurtă (Punctul de plecare), trei romane (Ospiciul, Planuri de viaţă, Fericire sub limite) şi numeroase articole şi eseuri în reviste. Este inclus în antologii și istorii literare importante, cum ar fi O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea de Marin Mincu, Istoria literaturii române contemporane de Mihai Iovănel și Manualul vânătorului de poeți de Nicolae Coande. A obţinut câteva burse „writers-in-residence” în Germania, Scoția, Elveția, Austria, iar fragmente din opera sa au apărut, în traduceri, în reviste și antologii din străinătate, între care Banipal, Serta, Buchkultur, The Orange Room Review, The Penmen Review, Magma Poetry, Ooomph Press. În ultimii ani, numeroase poeme însoțite de prezentări ale conceptului poetic al „himerismului” au fost incluse în publicații din Australia precum The Cordite Poetry Review, The AALITRA Review, Parralel Worlds - Words Reflected, Bordertown (TransCollaborate), Poetry in Process, Coolabah. Vasile Baghiu a avut mai multe experienţe de muncă: asistent medical, ziarist, realizator-prezentator tv, profesor. Fondator al primei reviste de educație pentru sănătate din România, autor de manuale de specialitate medicală (Teoria și practica nursing), actualmente este psiholog la D.S.P. Neamţ, unde susține o serie de conferințe-dialog de promovarea sănătății, Cultura sănătății, în școli și la biblioteca publică. Are în lucru romanul Confesiunile unui scriitor alergător, experiment himeric de scriere „live” pe citestema.ro, care are ca sursă de inspirație propria experiența recentă de alergător. Are în pregătire la Editura Eikon volumul de poezie Avantajul de a nu câștiga nimic. Este căsătorit și are doi copii.

Parteneri