loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR anunță că până la 30 octombrie 2019 se vor putea depune personal sau se vor trimite prin poștă, la sediul actual al Filialei Craiova, volumele apărute în 2018 pentru decernarea premiilor anuale. Pentru volumele expediate prin poștă se va menționa pe plic PENTRU PREMIILE USR CRAIOVA 2018. Lista volumelor depuse va fi făcută publică la 5 noiembrie a.c. Aceasta va fi înaintată în timp util juriului ales prin vot de către Comitetul de conducere. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Componența juriului va fi de asemenea anunțată la scurt timp după ce va fi stabilită, cel mai târziu până la 15 octombrie 2018. Totodată, membrii USR Filiala Craiova sunt rugați, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe ale filialei din 2020, să trimită propuneri, sugestii sau să exprime initiative până cel târziu la data de 1 decembrie a.c. Sugerăm ca propunerile să conțină și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice semnalări de probleme vor fi trimise pe adresă electronică a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com. Președinte USR Craiova, Ioan Lascu Comitetul de conducere al Filialei Caiova a USR


Miercuri, 12 iunie, la Casa de cultură „Traian Demetrescu”, Craiova: Ora 9,30: - Deschiderea oficială a Festivalului. Alocuţiuni ale reprezentanţilor autorităţilor locale (Primăria Craiova şi Consiliul judeţean Dolj). - Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Remus Vlăsceanu, directorul Casei de cultură „Traian Demetrescu”, Atanasie Adam, primarul comunei Goieşti, Ioan Lascu, preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Horia Dulvac, director executiv al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dolj. Ora 10,30: - Vizitarea Expoziţiei documentare Macedonski, realizată de Casa de cultură „Traian Demetrescu”. Expoziţia va fi trimisă a doua zi la Casa memorială Macedonski, din satul Popeasa, comuna Goieşti, şi va rămâne în custodia Primăriei Goieşti până la renovarea clădirii. Orele 11-14: - Sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată vieţii şi operei scriitorului. Temele referatelor vor fi comunicate de scriitorii interesaţi pe adresa de e-mail a preşedintelui Filialei Craiova a U.S.R. ioanlascu75@yahoo.com până pe data de 28 mai 2019, iar textul lucrărilor (în format electronic) pe adresa de e-mail office@ionmunteanu.eu până pe 5 iunie a.c., în vederea alcătuirii ulterioare a unui volum ce va fi publicat la Editura Eikon. Prezentarea temelor alese de invitaţi şi de membrii Filialei Craiova a U.S.R. se va încadra în limita a 10-15 minute / referent, lucrările trimise (scrise cu Times New Roman, 12, la un rând) pentru publicare neputând depăşi 30 de pagini. Orele 14-17: - Pauză de masă. Orele 17, la Grădina botanică, unde familia poetului a avut locuinţa din Craiova: - Recital de muzică şi poezie din lirica lui Alexandru Macedonski. Îşi vor da concursul actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi instrumentişti ai Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, inspiraţi de versurile poetului omagiat. Joi, 13 iunie, ora 11, plecarea cu autocarul spre comuna Goieşti. Ora 12, în Sala de festivităţi a Primăriei Goieşti: - Mesajul de salut al primarului localităţii, Atanasie Adam, şi al viceprimarului Gheorghe Corbeanu. Prezentarea proiectului de renovare a Casei memoriale Alexandru Macedonski şi a celui de continuare a Festivalului în anii următori. Alocuţiuni ale celorlaţi organizatori (Remus Vlăsceanu, Ioan Lascu, Horia Dulvac, Ion Munteanu, Tudor Nedelcea, Ionel Buşe, Ion Militaru). Continuarea sesiunii de comunicări ştiinţifice. Ora 14: - Inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Macedonski” compusă în principal din volume ale membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Dezvelirea bustului scriitorului în faţa primăriei. Înmânări diplome şi materiale promoţionale participanţilor. Recital de poezie susţinut de elevii Şcolii generale din comuna Goieşti. Recital de muzică populară susţinut de rapsozi cunoscuţi. Ora 15, la Casa memorială „Alexandru Macedonski” din satul Popeasa, comuna Goieşti: - Dezvelirea plăcii memoriale. Recital de poezie din creaţia proprie, asigurat de poeţii Filialei Craiova a U.S.R. (Pentru acest moment, îi rugăm pe poeţii care vor dori să citească la conac să doneze din cărţile lor Bibliotecii „Alexandru Macedonski”, cu dedicaţie. Aceeaşi rugăminte este adresată şi prozatorilor, eseiştilor, criticilor şi istoricilor literari, cât şi dramaturgilor). Moment muzical susţinut, printre alţii, de artişti instrumentişti cunoscuţi. Vizitarea împrejurimilor conacului Macedonski. Pe malul lacului invocat deseori de scriitor în lucrările sale: şezătoare cu merinde. Continuarea recitalului folcloric. Ora 18, încheierea Festivalului şi întoarcerea cu autocarul la Craiova.


La 13 ani de la dispariţia nedreaptă a unuia dintre cei mai valoroşi poeţi ai Craiovei, Patrel Berceanu (1951-2006), a sosit momentul să apară un festival de poezie care să omagieze viaţa şi opera unui scriitor pentru care poezia, teatrul, cărora li s-a dedicat în întregime, constituie un reper al valorii şi calităţii autentice. Memoria acestui spirit viu, neliniștit, cu amprentă indelebilă în viața culturală a orașului merită un astfel de omagiu, cu atât mai mult cu cât Patrel Berceanu a cultivat arta prieteniei și există numeroși scriitori care îi păstrează un loc de onoare în memoria lor. Inițiativele și activitățile sale culturale fac din Patrel Berceanu un scriitor cu implicare civică extraordinară, iar literatura care a rămas în urma sa constituie un motiv suficient pentru inițierea unui festival de poezie la care să participe poeți, scriitori, actori, muzicieni. Evenimentul, la care invităm pe toți cei care l-au cunoscut și posedă o oarecare simțire poetică, este realizat de Primăria Municipiului Băileşti şi Casa de Cultură „Amza Pellea”, în parteneriat cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România și cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Prima zi de manifestări are loc în foaierul Naționalului craiovean, joi, 18 aprilie, de la ora 17. Actorii Anca Dinu, Valentin Mihali, Tamara Popescu, Angel Rababoc vor susține un recital de poezie din cea mai recentă carte a poetului, Șase feluri de frică, șapte feluri de curaj (Ed. Aius, 2019). Scriitorii prezenți îl vor evoca în portrete calde, tușante, neafectate de ego-ul celui care expune. Pe 19 aprilie, festivalul va continua la Băilești, localitatea natală a poetului, unde va fi oferit premiul festivalului și vor avea loc mese rotunde, dezbateri, recitaluri lirice. Organizatorii ne asigură că nu va lipsi zaibărul. Intrarea publicului este liberă.

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


CENTENAR ION D. SÎRBU (1919-2019) „Colocviul Național Ion D. Sîrbu” cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989) 27-28 iunie 2019 Timp de două zile, în perioada 27-28 iunie, Craiova, alături de prieteni din întreaga țară, sărbătorește „Centenarul Ion D. Sîrbu”, în onoarea unuia dintre cei mai importanți scriitori români din secolul XX. Figură luminoasă și în același timp tragică a acestei zone, în care a trăit, a disperat, a visat și pe care a zugrăvit-o în cernelurile tari ale prozei și pamfletului ca puțini alții, Ion D. Sîrbu merită neuitarea noastră. Forța spirituală a acestui creator a lăsat o amprentă indenegabilă asupra locului unde și-a dus viața. Cărțile sale, dar și existența grevată de tribulații și interdicții vor fi subiect de reflecție în cadrul evenimentelor ce se vor derula în câteva locuri care i-au fost apropiate marelui scriitor și moralist, Teatrul Național și Biblioteca Județeană. Conferințe, prelegeri, mărturii, expoziții de carte, de reviste și de afișe, un spectacol – iată la ce sunt invitați să participe craiovenii în aceste două zile în care spiritul lui Ion D. Sîrbu va fi celebrat de personalitați culturale din întreaga țară invitate la Craiova. Invitații speciali ai Teatrului Național sunt domnul Mihai Șora, alături de soția sa, doamna Luiza Șora, alături de doamna Elisabeta Sîrbu, soția scriitorului. * Centenarul scriitorului este celebrat de Naționalul craiovean, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj. În perioada 27-28 iunie are loc Colocviul Național Ion D. Sîrbu cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989), în organizarea Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Prima zi a colocviului, al cărei invitat special este doamna Elisabeta Sîrbu, soția scriitorului, se desfășoară la Teatrul Național „Marin Sorescu”, urmând ca a doua zi conferințele să continuie la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”. Printre participanți se numără scriitori, critici literari, oameni de cultură, de teatru din întreaga țară: Cornel Ungureanu, Laszlo Alexandru, Ovidiu Pecican, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Emil Boroghină, Lucian Dindirică, Alexandru Boureanu, Ioan Lascu, Nicolae Oprea, Antonio Patraș, Răzvan Voncu, Ionel Bușe, Ion Munteanu, Luigi Bambulea, Nicolae Coande, Mihai Barbu, Florea Firan, Adrian Dinu Rachieru, Horia Dulvac, Ion Dur, Vasile Spiridon. Mihai Șora și Luiza Șora vor prezenta documentarul „Sub zidurile Troiei roșii – despre condiția intelectualului în totalitarism”, un omagiu adus lui Ion D. Sîrbu. Colocviul va continua în ziua următoare la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”. Toate comunicările susținute în cadrul manifestărilor vor fi reunite și publicate în Caietele Colocviului Național Centenar „Ion D. Sîrbu”, Craiova, 27-28 iunie 2019. De asemenea, organizatorii au în vedere elaborarea și publicarea unei monografii despre opera și personalitatea scriitorului omagiat. La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, ca un prolog la aceste viitoare publicații, în ziua de 27 iunie 2019, orele 17,00, vor fi prezentate câteva cărți din bogata bibliografie critică (peste 15 volume) dedicată lui Ion D. Sîrbu. Cărțile aparțin scriitorilor Nicolae Oprea, Toma Grigorie și Ioan Lascu. Dezbaterile vor fi prefațate de prelegerea Ion D. Sîrbu – singularitatea unui destin, susținută de criticul și istoricul literar Mihai Zamfir. Lecturi în limbile română și franceză cu fragmente din operele lui Ion D. Sîrbu vor fi susține de studenți ai secțiunii traducere/ interpretare, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova. * Un camion negru. Un bărbat prins în farurile orbitoare ale istoriei. Candid. Olimpia – o femeie care înțelege totul și vrea să-l salveze. Dar este oare salvarea posibilă în secolul XX, cel al tuturor atrocităților posibile? Poți trăi printre bufoni și turnători? Lumea Isarlâkului... unde totul este posibil și nimic nu are consistență. Un spectacol în care "Adio" poate însemna și o promisiune: nu vei fi uitat niciodată. Teatrul Național „Marin Sorescu” sărbătorește în 2019 Centenarul Ion Dezideriu Sîrbu, în onoarea unuia dintre cei mai importanți scriitori români din secolul al XX-lea. Instituția noastră îl omagiază pe intelectualul și scriitorul unic Ion D. Sîrbu, punând în scenă spectacolul Adio, Europa!, dramatizare de Nicolae Coande după romanul cu același nume, în regia și adaptarea scenică ale lui Bogdan-Cristian Drăgan. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Angel Rababoc, Anca Dinu, Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Gabriela Baciu, Petronela Zurba. Spectacolul va avea loc în 27 iunie, ora 22, 30, la sala care poartă numele autorului. Imediat după miezul nopții, cei ce îl vor însoți pe Ion D. Sîrbu în această renaștere prin artă îi vom spune La mulți ani unui scriitor care a murit și a înviat de mai multe ori decât poate suporta un om, fie și excepțional, cum a fost Gary Sîrbu. * ION D. SÎRBU Născut pe 28 iunie 1919 în colonia multietnică de la Petrila, fiu al unui miner român de prin părțile Bradului și al unei casnice venite în Banat din Boemia, Ion Dezideriu Sîrbu a avut o viață zbuciumată, după o copilărie fericită petrecută într-o casă „proletară” cu nr. 6 de pe strada Ferdinand, apoi Malinovski, apoi Zorilor, actualmente Ion D. Sîrbu. A fost prizonier în lagăr în cel de-al Doilea Război Mondial, deținut politic în perioada comunistă, relegat în Craiova, unde a scris totuși cele mai valoroase cărți ale sale. Absolvent al Facultății de Litere și Filozofie de la Universitatea din Cluj, optând pentru o teză de doctorat al cărei îndrumător era Lucian Blaga, viitorul scriitor a fost membru al faimosului Cerc Literar de la Sibiu, apărător al ideilor de stânga, trimis frecvent pe front, pentru ca în 1957, pe când lucra la revista „Teatrul”, să fie arestat pentru „omisiune de denunţ“. A fost judecat şi condamnat la un an închisoare. În 1958, după ispăşirea pedepsei, la Jilava, va fi din nou arestat pentru delictul de „uneltire contra ordinei sociale“, fiind condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi 4 ani de interdicţie a drepturilor civile. Încarcerat la Gherla, până în 1960, se va afla, pe rând, până la sfârşitul detenţiei, în lagărele de muncă de la Stoeneşti, Strâmba, Grindu. A fost eliberat în februarie 1963, iar din vara anului 1964 a venit la Craiova unde a fost angajat ca secretar literar al Teatrului Național. Aici i s-au jucat 14 spectacole, după piese de teatru scrise în această perioadă, a coordonat peste treizeci de „conferințe experimentale”, iar în anul 1973 s-a pensionat pe caz de boală. În zbuciumata lui viață s-a autoconsiderat ironic drept un „Robinson multilateral traumatizat”. Lucian Blaga îl denumea cu umor amar „un atlet al mizeriei”, aluzie la anii săi de front și la revenirile miraculoase în viața civilă. Și-a scris opera într-o Craiovă adesea inclementă, sub supravegherea atentă a Securității și a informatorilor numeroși (de la teatru, radio, universitate, revista „Ramuri”, ziarul „Înainte” și... cârciuma „Cocoșul de Aur”!), dar tot aici a găsit sprijinul câtorva prieteni și, în special, al soției sale, inegalabila doamnă Elisabeta Sîrbu – personajul Olimpia din romanul „Adio, Europa!” A încetat din viață pe 17 septembrie 1989, chiar în ziua în care avea loc premiera spectacolului „Arca Bunei Speranțe”, în regia lui Aureliu Manea, după una dintre cele mai cunoscute piese de teatru ale sale. Schimbarea de sistem politic a fost anticipată de scriitor în jurnalul publicat postum. Romanul său, „Adio, Europa!”, publicat de asemenea postum, a fost considerat, alături de corespondența sa vastă și de jurnal, o revelație a literaturii de sertar scrise în epoca comunistă, unul dintre excepționalele romane-depoziție ale Gulagului. (Nicolae Coande) Programul de desfășurare a Colocviului Național cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989) • 27 iunie 2019, orele 9,30, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 1. Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Alexandru Boureanu, manager T.N. „Marin Sorescu”, Ioan Lascu, președinte, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Coande, secretar literar al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova 2. Emil Boroghină: Ion D. Sîrbu, secretar literar, conferențiar și dramaturg al Teatrului Național Craiova 3. Mihai Șora, Luiza Șora: documentarul „Sub zidurile Troiei roșii – despre condiția intelectualului în totalitarism”, un omagiu adus lui Ion D. Sîrbu 4. Nicolae Oprea: Stadiile receptării critice ale operei lui Ion D. Sîrbu 5. Antonio Patraș: Ion D. Sîrbu, romancier al condiției umane 6. Daniel Cristea-Enache: Ion D. Sîrbu în jurnal și corespondență 7. Ionel Bușe: Ion D. Sîrbu și scepticismul ironic 8. Ion Munteanu: Modernitatea memorialisticii lui Ion D. Sîrbu 9. Luigi Bambulea: Alegorie și dez-iluzie. Reflecție despre relevanța supraestetică a artei 10. Nicolae Coande: Nomenclatorul meseriilor dificile în romanul „Adio, Europa!” 11. Mihai Barbu: Convorbiri cu dl. Gary. Discuții reale consemnate de Securitate și scoase la lumină din dosarele CNSAS 12. Ioan Lascu: Ion D. Sîrbu anecdoticul • 28 iunie 2019, orele 10,00, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Craiova 1. Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Lucian Dindirică, director, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” 2. Cornel Ungureanu: Ion D. Sîrbu și cerchiștii din Banat 3. Sorin Lavric: Ion D. Sîrbu, lupul sarcastic din Craiova 4. Răzvan Voncu: Ion D. Sîrbu în Isarlîk. Luciditate și inhibiție de protecție 5. Florea Firan: Ion D. Sîrbu și „Scrisul Românesc” 6. Adrian Dinu Rachieru: Ion D. Sîrbu, un vizionar? 7. Laszlo Alexandru: Ion D. Sîrbu – exilul interior 8. Ovidiu Pecican: Din Clujul filosofic postbelic. Ion D. Sîrbu sau după Lucian Blaga, D.D. Roșca și Liviu Rusu 9. Horia Dulvac: Ion D. Sîrbu – un „proletar” al culturii și un „sclav” al istoriei 10. Ion Dur: Ion D. Sîrbu între perfectul simplu și perfectul compus 11. Vasile Spiridon: Ion D. Sîrbu – o analiză spectrală a Europei occidentale CENTENARUL „ION D. SÎRBU” CRAIOVA, 27-28 IUNIE 2019 Teatrul Național „Marin Sorescu”, 27 iunie 2019 • Ora 9,30 (foaier): Vizitarea expoziției documentare Ion D. Sîrbu, secretar literar, conferențiar și dramaturg • Ora, 9,45: Preludiu muzical susținut de Mircea Suchici (violoncel) și Andreea Suchici (vioară) • Orele 10,00-13,00 (foaier): Deschiderea și desfășurarea Colocviului Național cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989) – partea I • Ora 13,30: Masa de prânz • Ora 22,30, sala studio „Ion D. Sîrbu”: Adio, Europa!, dramatizare de Nicolae Coande după romanul cu același nume; adaptare scenică, regie, univers sonor: Bogdan-Cristian Drăgan Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 27 iunie 2019 • Ora 16,30: Vizitarea expoziției de periodice și cărți din și despre opera lui Ion D. Sîrbu • Ora 17,00: Cărți în dezbatere 1. În deschidere Mihai Zamfir: prelegere cu tema Ion D. Sîrbu – singularitatea unui destin 2. Toma Grigorie: Eseuri subsidiare la „Adio, Europa!” de Ion D. Sîrbu (Editura „Cartea Românească”, 1999) 3. Ioan Lascu: Un aisberg deasupra mării. Eseu despre opera postumă a lui Ion D. Sîrbu (Editura „Ramuri”, 1999; Editura „Universitaria”, 2009) & Ion D. Sîrbu așa cum a fost (Editura „Ramuri”, 2014) 4. Lansare de carte: Nicolae Oprea: Revanșa postumă, Editura „Bibliotheca”, Târgoviște, 2016). 5. Lecturi în limbile română și franceză din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal susținute de un grup de studenți de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea traducere și interpretare. Coordonator: prof. univ. dr. Anda Rădulescu • Ora 20,00: Masa de seară Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 28 iunie 2019 • Ora 10,00: Colocviul Național cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989) – partea a II-a. • Ora 13,00: Închiderea lucrărilor. Postludiu muzical – Mircea Suchici (recital violoncel) • Ora13,30: Masa festivă.


"Veniți: privighetoarea cântă și liliacul e-nflorit!" În zilele de 12 şi 13 iunie a.c., Casa de cultură „Traian Demetrescu” din Craiova şi Primăria comunei Goieşti, judeţul Dolj, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dolj organizează Festivalul Naţional „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la naşterea scriitorului”. Prima ediţie a acestei manifestări va reuni personalităţi ale literaturii naţionale şi locale, scriitori, critici şi istorici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, care se vor întâlni în două sesiuni de comunicări ştiinţifice dedicate vieţii şi operei scriitorului, dar şi actori, muzicieni profesionişti, rapsozi populari, dansatori, pictori, sculptori şi graficieni inspiraţi de opera lui Alexandru Macedonski. La Festival va participa Irina Macedonski, stră-strănepoata scriitorului, care va rosti un cuvânt de salut şi de bun găsit! Manifestările vor debuta miercuri, 12 iunie, ora 9,30, la Casa de cultură „Traian Demetrescu”, prin alocuţiunile reprezentanţilor autorităţilor locale şi ale organizatorilor: Remus Vlăsceanu, directorul amintitei instituţii de cultură, Atanasie Adam, primarul comunei Goieşti, Ioan Lascu, preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Horia Dulvac, director executiv al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național, Dolj. Va urma vizitarea unei „Expoziţii documentare Macedonski”, realizată de Casa de cultură „Traian Demetrescu şi prima sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată vieţii şi operei marelui scriitor. În după-amiaza aceleiaşi zile, la Grădina botanică, unde familia poetului a avut locuinţa din Craiova, va avea loc un recital de muzică şi poezie din lirica lui Alexandru Macedonski. Joi, 13 iunie, la ora 12, în Sala de festivităţi a Primăriei Goieşti, prin mesajul de salut al primarului localităţii, Atanasie Adam, şi al viceprimarului Gheorghe Corbeanu, Festivalul va continua în cea de-a doua lui parte. Vor fi prezentate proiectul de renovare a „Casei memoriale Alexandru Macedonski” şi cel de reluare a Festivalului în anii următori. De asemenea, vor rosti alocuţiuni şi reprezentanţii celorlalţi organizatori. Va urma cea de-a doua sesiune de comunicări ştiinţifice, iar lucrările prezentate vor fi ulterior publicate într-un volum omagial. La ora 14, va avea loc inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Macedonski” compusă în principal din volume ale membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi dezvelirea bustului scriitorului în faţa primăriei. Cu această ocazie, elevii Şcolii gimnaziale din comuna Goieşti vor recita din lirica macedonskiană, iar rapsodul popular Ion Creţeanu va susţine un recital de doine şi balade din partea locului. La ora 15, în satul Popeasa, comuna Goieşti, la conacul unde a copilărit poetul, vor avea loc momente emoţionante: o slujbă de pomenire, dezvelirea plăcii memoriale şi un recital de poezie din creaţia proprie, asigurat de poeţii Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.


Trofeul Festivalului Naţional – concurs de poezie „Virgil Carianopol” i-a fost decernat scriitorului craiovean Mihai Firică în cadrul ceremoniei organizate, sâmbătă, în foaierul Tetrului Municipal din Caracal. Manifestare culturală aflată la cea de-a XXIV-a ediţie şi dedicată scriitorului Virgil Carianopol, Festivalul de poezie atrage anual nume consacrate ale literaturii contemporane şi se constituie într-o rampă de lansare pentru tinerii poeţi. Scriitorul Mihai Firică, membru al Comitetului de conducere a Uniunii Scriitorilor din România Filiala Craiova, l-a omagiat pe autorul celebrei poezii „Cântec oltenesc”: “Sunt bucuros și onorat pentru acordarea Marelui Premiu al Festivalului de poezie "Virgil Carianopol". Este un semn de apreciere și de prietenie primit într-un spațiu în care mă simt acasă, printre olteni. Trofeul "Virgil Carianopol" va fi o amintire deosebită deoarece pune umilul meu nume lângă un poet ale cărui versuri le cântă toţi oltenii.” Printre scriitorii laureaţi ai celei de a XXIV-a ediţii s-au aflat Olimpiu Nuşfelean (Premiul pentru scriitori consacraţi), Victoria Milescu, Victor Constantin Măruţoiu, Livia Mihai (Premiul pentru poeţi aflaţi la primul volum) şi Mihaela Munteanu. Premii speciale din partea „Asociaţiei Fiii şi Prietenii Caracalului” au primit Alexandru Tuţu şi Adela Mihaela Mitrache. Amfitrionul evenimentului a fost scriitorul Paul Aretzu iar invitaţi speciali au fost poeţii Olimpiu Nuşfelean, Nicolae Coande şi Ion Deaconescu. Pentru a promova opera scriitorul Virgil Carianopol, editura Hoffman a prezentat volumele „Scriitori care au devenit amintiri” şi antologia de poezie „Scrisori către plante”. Festivalul a fost organizat de Primăria şi Consiliul Local Caracal, Biblioteca Municipală „Virgl Carianopol”, Asociaţia „Fiii şi Prietenii Caracalului” şi Editura Hoffman.

Parteneri