loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


Colegii din Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova deplâng dispariția confratelui ISIDOR CHICET. creator cu o activitate prestigioasă în spațiul cultural mehedințean. Condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească. L-am cunoscut demult, prin 1980. Isidor (Doru) Chicet locuia cu familia în Petroșani. A urmat, la Institutul de Mine de acolo, cursurile secției de preparare a minereurilor și cărbunelui, devenind inginer preparator în 1982. Era pasionat de muzică – cu câțiva ani înainte absolvise Liceul de Artă din Pitești și devenise un bun instrumentist la clarinet. Era pasionat și de literatură și începuse să scrie proză încă din timpul facultății. După încheierea studiilor universitare tehnice a fost repartizat la Rodna și, după câțiva ani, a ajuns tocmai la Orșova. A locuit aici până după 1989, ca apoi să se mute la Drobeta-Turnu Severin, unde a rămas pentru tot restul vieții. Aici a cunoscut adevărata consacrare, a publicat volume de proză și de teatru, a renunțat la profesia de inginer devenind un apreciat etnograf și folclorist. Și-a susținut doctoratul în etnografie cu Ion Ghinoiu, a lucrat pe tărâm cultural, a înființat și a condus vreme de peste un deceniu revista de tradiții și cultură populară Răstimp care apare și astăzi. A cules folclor din Mehedinți și din Valea Jiului, zona Petroșani, publicând mai multe culegeri valoroase între care se distinge volumul Spune, spune moș bătrân. A avut contribuții la Dicționarul de etnografie coordonat de Iordan Datcu. A debutat ca scriitor cu un volum de proză, Măgura cu fagi, apărut în 1991 la Editura „Junimea”. Povesirile din acest volum erau legate de tinerețea petrecută la Petroșani și de expediții în munții din împrejurimi. Isidor Chicet a fost un mare pasionat al muntelui, așa că și alte cărți de proză au fost inspirate din acele zone precum Homo carpaticus (1999) și Ultimul refugiu (2002). Are o bogată fișă de creație care cuprinde alte numeroase cărți de proză: Transfug la Orșova, Înmulțirea greierilor, Clopotele dinspre ziuă. Căutări de Dumnezeu, Călătorie către Sfânta Maria. Însemnările unui pelerin la Czestochowa, Fata de la schit, Tagma mincinoșilor. Povestiri pescărești, Relatare din Sihem. De confesiune catolică, Isidor Chicet a fost un fervent credincios, spirit care a marcat și volumele de teatru A doua venire și Cetatea interzisă. A întocmit circa zece culegeri de folclor și volume etnografice. A colaborat cu etnologi și etnografi de notorietate precum Ion Ghinoiu, Ion Pogorilovschi, Iordan Datcu, Constantin Eretescu. Isidor (Doru) Chicet s-a născut la 20 octombrie 1956 în satul Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași. Prin dispariția sa literatura română pierde un prozator de certă valoare și unul din cei mai dedicați și competenți etnologi și folcloriști din ultimele trei decenii. (I. L.)


Comisia de Contestații 2 februarie 2023 Prezenți: Nicolae Manolescu (președinte) Adrian Alui Gheorghe Andrea Hedeș George Volceanov Mihai Zamfir Alba – Hunedoara 1. Doina Anton – nu (lipsă valoare, lipsă de sens, receptare convențională) 2. Andrei Caucar – nu (lipsă valoare, receptări nerelevante) 3. Dumitru Drinceanu – nu (lipsă valoare, lipsă sens, receptare neconvingătoare) 4. Georgeta-Minodora Resteman – nu (lipsă valoare, lipsă sens, absurdități poetice neconvingătoare) 5. Adriana Tomoni – nu (lipsă valoare literară, receptare neconvingătoare, de complezență) Bacău 1. Victoria Furcoiu – da 2. Stoica Găgeanu – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe!, lipsă receptare) 3. Mircea Constantin Jurebie – nu (lipsă valoare, versuri stupide și vulgare, receptare de complezență) 4. Petru Solonaru – nu (lipsă valoare, jocuri stupide de cuvinte, receptare de complezență) 5. Ioan Uleanu – nu (epigrame stupide, lipsă de valoare) 6. Gheorghe Ungureanu – nu (lipsă valoare, vulgarități, receptare neconcludentă) Brașov 1. Dumitru Branc – nu (valoare discutabilă, neprofesionist, receptare neconvingătoare) 2. Maria Dobrescu – da 3. Magdalena Hărăbor – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe goale, receptare de complezență) 4. Ramona Müller – nu (lipsă valoare, comicării verbale, receptare de complezență) 5. Emil Neșiu – nu (lipsă valoare, absurdități comice) București – Literatură pentru Copii și Tineret 1. Anca Oprea – nu (lipsă valoare, incertitudini lexicale) 2. Cătălina Orșivschi – nu (lipsă valoare, versuri patriotarde, receptare insuficientă) 3. Tatiana Tapalagă – nu (fără legătură cu literatura pentru copii, exerciții didactice, versificație rea) București – Poezie 1. Romița Mălina Constantin – nu (lipsă valoare, receptare de complezență, lipsă sens) 2. Emilia Dănescu – nu (lipsă valoare, versuri palide, neexpresive, receptare de complezență) 3. Coca Popescu – nu (lipsă valoare, „manele”, receptare neconcludentă) 4. Toma Vasile – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe goale, receptare neconcludentă) 5. Luminița Rodica Zaharia – nu (eseuri versificate, glume dubioase, receptare neconcludentă) București – Proză 1. Vasile Ungureanu (Silvan G. Escu) – nu (confuz, receptare neconcludentă) Chișinău 1. Gheorghe Colțun – nu (fără legătură cu literatura, scrieri lingvistice, versuri anapoda, receptare neconcludentă) Cluj 1. David Boia – nu (lipsă valoare, vorbărie incoerentă, receptare insuficientă) 2. Andrei Lazăr – da 3. George Vigdor – nu (lipsă de valoare a poeziei, eseuri neliterare/ articole de cotidian) Craiova 1. Ionuț Calotă – da 2. Mariana Didu – nu (lipsă de valoare, roman naiv, neexpresiv, versuri confuze, receptare insuficientă) 3. Daniela Toma – nu (lipsă de valoare, eseuri gongorice și versuri absurde, receptare insuficientă) Iași 1. Emil Ariton – nu (lipsă valoare, vorbe goale, lipsă sens, receptare de complezență) 2. Gheorghe Gh. Bostaca – nu (lipsă valoare, incoerență) 3. Andrei Breabăn – nu (texte confuze, pline de generalități, romane îndatorate lui Sadoveanu și altora) 4. Corneliu Carp – nu (lipsă valoare, proze confuze, inserții poetice fără expresivitate, receptare insuficientă) 5. Ligia Doina Constantinescu – nu (traduceri din autori irelevanți, fără receptare/ referat) 6. Ioana Frențescu (Oana Frențescu) – nu (fără valoare, versuri aberante, receptare de complezență) 7. Marinel Gîlcă – nu (proze fără substanță, scrise rău, greoi, receptare de complezență) 8. Vasile Ionac – nu (fără valoare, agramatisme, receptare de complezență) 9. Steluța Istrătescu – nu (fără valoare, prezumțioasă, receptare insuficientă) 10. Gheorghe Sicoe (George S. Vidreanu) – nu (experimente poetice fără valoare, receptare de complezență) Pitești 1. Maria Calciu – nu (fără valoare, versuri fără sens, receptare insuficientă) 2. Constantin-Mihail Soare – nu (fără valoare, fără proprietatea cuvintelor, receptare insuficientă) Sibiu 1. Viorel Birtu-Pîrăianu – nu (naivități poetice, receptare insuficientă) 2. George Căbaș – nu (fără legătură cu literatura) Sud – Est 1. Gabriel Gherbăluță – da 2. Elena Netcu – nu (lipsă receptare critică) Timișoara 1. Camelia Cornea – nu (naivități poetice, receptare insuficientă) 2. Iuliana Dinu – da 3. Costel Simedrea – nu (poezie naivă, receptare insuficientă și de complezență)


În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Ioan Lascu, cu sediul în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Craiova a USR, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 22 martie 2023, ora 16:00, la adresa din Craiova, Muzeul Olteniei, Secția de Istorie, str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova, cod poștal 200410. Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023; 2. Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR; 3. Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028; 4. Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028; 5. Dezbatere pe marginea documentelor prezentate; 6. Trecerea la vot, după cum urmează (20 – 30 minute): - - Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028; - - Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028; - - Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei. Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei. Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, până la data de 17 martie 2023, ora 12:00. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Votul în cadrul Adunării Generale Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele USR. Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant. Procesul de vot se va închide la data de 22 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie, în cadrul Consiliului USR. Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local. Președintele Filialei Craiova a USR, Ioan Lascu

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Membrii Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (USR) și-au ales o nouă conducere în urma desfășurării Adunării Generale, eveniment cuprins în Calendarul alegerilor din anul 2023. În cadrul alegerilor organizate pentru conducerea Uniunii Scriitorilor din România s-a desfășurat și votul în Filiala Craiova pentru alegerea Președintelui, în cursă fiind înscriși Nicolae Manolescu, actualul președinte în funcție, precum și scriitorul Doru Ciucescu. La evenimentul desfășurat în sala de conferințe a Muzeului Olteniei, miercuri 22.03.2023, au participat un număr de 75 de membri din cei 122 de scriitori înscriși în evidențele Filialei Craiova. Scriitorul Mihai Firică a fost ales în funcția de președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pentru mandatul 2023-2028, întrunind un număr de 64 de voturi din cele 74 exprimate. Totodată, Mihai Firică va face parte din Consiliul Uniunii Scriitorilor din România conform Statutului USR. În viitorul Comitet de Conducere al Filialei Craiova a USR au fost aleși Florian Copcea, Spiridon Popescu, Constantin Pădureanu, Mihaela Albu și Ionel Bușe (în cazul ultimilor doi având loc un balotaj, fapt care va genera o rotație la jumătatea mandatului). Supleanți au fost desemnați, în ordinea numărului de voturi obținute, Dan Ionescu, Viorel Mirea, Petrișor Militaru, Marius Ghica și Ileana Roman. Din partea conducerii Uniunii Scriitorilor din România au fost prezenți Varujan Vosganian, prim-vicepreședinte, Horia Gârbea, director de imagine, Răzvan Voncu, director de programe externe, precum și Cristian Pătrășconiu, președintele Comisiei de numărătoare a voturilor exprimate în alegerile din 2023. Scriitorul Doru Ciucescu, în calitate de candidat la Președinția USR, a fost prezent pentru a-și expune programul de candidatură. Ioan Lascu, președinte în exercițiu al Filialei Craiova, și-a prezentat Raportul final de activitate, manifestându-și opțiunea de a nu mai candida pentru un nou mandat. Scriitorii prezenți au votat într-o urnă specială pentru a desemna pe viitorul Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028, rezultatul urmând a fi comunicat în data de 5 aprilie a.c., dată la care vor fi centralizate rezultatele din cele 20 de Filiale, în cadrul Consiliului Uniunii Scriitorilor din România urmând a fi validate și rezultatele Adunării Generale a Filialei Craiova și ale tuturor Filialelor din țară și Republica Moldova. Mihai Firică, președinte ales al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România: Programul meu de candidatură are drept viziune generală recâștigarea prestigiului breslei prin impunerea de evenimente în comunitate, comunicare reală, transparență și promovarea scriitorilor din Oltenia. Cu sprijinul conducerii centrale și implicarea fiecărui membru, cred că ne putem atinge scopul de a promova valorile Olteniei și pe creatorii săi din domeniul culturii scrise. Prioritățile Filialei Craiova a USR sunt obținerea unui sediu corespunzător desfășurării activității, parteneriate cu instituții de cultură și administrația locală, strângerea de fonduri pentru realizarea unui program de activități prin care să ne impunem pe agenda evenimentelor de importanță națională. Voi propune înființarea unui Muzeu al Literaturii din Oltenia, o inițiativă mai veche a breslei noastre, precum și atribuirea de denumiri unor spații publice legate de personalități ale culturii scrise. Cred în misiunea scriitorilor de a promova cartea, iar în acest sens se va derula programul Scriitori la catedră, continuând și o serie de evenimente demarate în ultimii ani, cum ar fi Festivalul Internațional Macedonski, Festivalul de poezie și dramaturgie Patrel Berceanu și Zilele Monica Lovinescu. Cred în forța unității breslei scriitorlor din Oltenia și, sprijinit de Comitetul de Conducere nou ales, mă voi dedica relansării și diversificării activității Filialei Craiova a Uniunii Scriitorlor din România. 23.03.2023 Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova


În cadrul Târgului de carte GAUDEAMUS Ediția Craiova 2023, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România organizează o prezentare a activității doamnelor și domnișoarelor în cadrul dezbaterii “Literatura feminină”, eveniment literar derulat în primele două zile ale târgului, 1 și 2 martie a.c. Întâlnirea literară oferă momente de dialog, recitaluri din propria creație și prezentare de carte. Invitatele vor purta dialoguri cu cititorii, vor deztabe tema propusă și vor oferi celor prezenți scurte fragmente de lectură din propria creație. 1 martie, ora 14.00 – 14.45 – Scriitori invitați: Mihaela Albu, Carmen Theo Făgețeanu, Rodica Păvălan, Camelia Radulian, Florina Ungureanu. Moderatorul întâlnirii va fi scriitorul Mihai Firică, membru în Comitetul de conducere al USR Filiala Craiova 2 martie, ora 11.00 – 11.45 – Scriitori invitați: Aurora Dumitrescu, Gela Enea, Eleanor Mircea, Ana Paraschivescu. Ioan Lascu, președintele USR Filiala Craiova, va fi moderatorul întâlnirii din 2 martie a.c. Intrarea la eveniment este liberă! Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova este partener al Târgului de carte GAUDEAMUS 2023 Craiova, în cadrul evenimentul având loc dezbateri literare, sesiuni de autografe, lansări de carte sub egida Filialei, precum și oferirea a două premii care constau în vouchere în valoare de 200 lei.


Uniunea Scriitorilor din România (Filiala Craiova) Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (Filiala „Tudor Arghezi” Craiova) Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman” Editura „Aius” și revista „Mozaicul” (Craiova) Asociația Culturală „Carmina Balcanica” FESTIVAL DE LITERATURĂ. Ediția I REMEMBER MONICA LOVINESCU. Exilul – „o paranteză cât o existență” Craiova, Crușeț (județul Gorj) 3-4 noiembrie 2022 PROGRAM Joi, 3 noiembrie, orele 16.30 (Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Craiova) • Deschiderea Festivalului: Cuvânt de salut din partea conducerii Bibliotecii „Alexandru și Aristia Aman” (Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii „Aman” din Craiova); Cuvânt de salut din partea conducerii USR (Ioan Lascu, președintele Filialei Craiova a USR); Cuvânt de salut din partea conducerii UZPR (Mircea Pospai, președintele Filialei „Tudor Arghezi” Craiova). • Desfășurarea simpozionului (moderator: Mihaela Albu): Dinu Zamfirescu (istoric, fost corespondent al Secției Române a postului BBC de la Paris, colaborator al presei românești din exil, membru al Colegiului CNSAS) – titlu rezervat; Daniela Zeca Buzura (profesor universitar, prozatoare, eseistă, realizator TV) – Monica Lovinescu: o voce la microfon: Marina Dumitrescu (realizator radio și TV, publicist) – Radiocultura - un scop atins. Despre corespondența oralitate/scriere în viața și cariera Monicăi Lovinescu; Ioan Lascu (prof. univ., scriitor) – Monica Lovinescu pe unde scurte; Dan Anghelescu (scriitor) – Monica Lovinescu: Est/ Etica neuitării; Mihaela Albu (prof. univ., scriitor) – Monica Lovinescu și datoria de memorie (Jurnale și memorii); Mircea Pospai (jurnalist, scriitor) – O dragoste până la capăt: ultimele prezențe pe undele radio; Lucian Dindirică (manager Biblioteca „Aman”) – Monica Lovinescu și alți mari exilați, reîntorși acasă, în Muzeul Cărții și Exilului Românesc. • Lansare de carte: Această dragoste care ne leagă (ediția a III-a, editura Corint) de Doina Jela (Prezintă: Mihaela Albu, Camelia Zăbavă și autoarea) • Expoziție de carte și reviste: Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”, Editura Aius Craiova (colecția „Cărțile exilului”, coordonator: Mihaela Albu), revista „Mozaicul”, Asociația Culturală „Carmina Balcanica”. Vineri, 4 noiembrie, orele 10 (comuna Crușeț, județul Gorj): • Primirea participanților la Primăria comunei. Salutul dlui primar Teodor Godeanu; • Vizitarea Școlii gimnaziale și întâlnirea scriitorilor cu elevii și cadrele didactice. Scurt istoric al școlii; • Prezentarea personalității Monicăi Lovinescu și legătura sa cu comuna Crușeț; • O fiică a comunei Crușeț: prof. Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. Evocarea destinului său în volumul Această dragoste care ne leagă – autor: Doina Jela. Prezintă: Mihaela Albu, Ruxandra Hurezean, Zenovie Cârlugea, Doina Jela; • Moment artistic: piese folclorice tradiționale, reprezentative pentru zona Crușeț; • Vizitarea locurilor ce amintesc de familia Bălăcioiu. Participă personalitățile prezente la simpozion, scriitori și jurnaliști, membri ai Fililalelor Craiova ale Uniunii Scriitorilor din România și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România: Mihai Firică, Ion Munteanu, Toma Grigorie, Tudor Nedelcea, Nicolae Marinescu.

Parteneri