loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


Concursul Comentarii de actualitate literară „Monica Lovinescu”, noiembrie 2023, inițiat de Uniunea Scriitorilor (Filiala Craiova), de revista Mozaicul, editura Aius și Asociația Culturală Carmina Balcanica, este dedicat elevilor și studenților. Concursul are drept scop familiarizarea tinerilor cu literatura română actuală, deprinderea acestora de a comenta/ recenza un volum (publicat în ultimii ani) și nu mai puțin de a-i familiariza cu scrierile Monicăi Lovinescu (prezentările acesteia de carte românească în presa din exil ori la radio „Europa liberă” fiind republicate de editura Humanitas). Recenziile/ cronicile (cca 2 pagini, la un rând, font 12, Times New Roman) vor fi trimise pe adresa carminabalcanica@gmail.com, până la data de 10 octombrie a.c. Un juriu competent (format din membri USR) va desemna câștigătorii (câte trei premii) celor două categorii de vârstă (elevi de liceu și studenți). Cele mai bune cronici vor fi publicate în reviste literare partenere. Responsabil proiect: prof. univ. dr. Mihaela Albu NOTĂ: Comitetul de Conducere al Filialei Craiova USR a hotărât prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la data de 31 august 2023.


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR anunță că până la data de 30 iunie 2023 se vor putea depune personal sau se vor trimite prin poștă, la sediul actual al Filialei Craiova, volumele apărute în 2022 pentru decernarea premiilor anuale. Volumele (nu sunt acceptate antologii şi reeditări) vor fi depuse în două exemplare până la data de 30 iunie a.c. la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, str. Olteţ, bloc IJK parter, sau trimise la C.P. 208, O.P. 1, Craiova. Pentru volumele expediate prin poștă se va menționa pe plic PENTRU PREMIILE USR CRAIOVA 2022. Lista volumelor depuse va fi făcută publică pe site-ul Filialei Craiova. În conformitate cu art. 38, lit. d), Comitetul de conducere a stabilit componența Juriului pentru acordarea premiilor anuale, cu un mandat de un an: Dan Cristea – (Preşedinte), Paul Areţu, Florian Copcea, Marius Ghica şi Petrişor Militaru. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Totodată, membrii USR Filiala Craiova sunt rugați, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe din 2023-2028, să trimită propuneri, sugestii sau să formuleze inițiative. Sugerăm ca propunerile să conțină și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice semnalări de probleme vor fi trimise pe adresa ede email a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com


Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova anunță că persoanele care doresc să depună dosare pentru înscrierea în Uniune o vor putea face până în data de 23 iunie 2023, ora 12.00. Solicitanții trebuie să depună personal cererea semnată în original și dosarul conform cu specificațiile din Statutul Uniunii Scriitorilor din România și precizările Comisiei naționale de Validare. Primirea dosarelor se face în fiecare zi de luni, între orele 10.00 - 12.00, la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (Str. Olteț, bl. IJK, parter, Craiova, Dolj). Nu se admit alte modalități de depunere decât personal.
https://uniuneascriitorilor.ro/conditii-de-primire-in-u-s-r

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Tinerii creatori pot face pasul către debut sau, în cazul celor care au debutat, către afirmarea literară cu ajutorul unuifestival-concurs organizat de către Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, Palatul Teodor Costescu, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România și Societatea Scriitorilor Danubieni. Festivalul-concurs PRIMA VERBA - Ediția I se va desfășura în perioada 20-21 septembrie 2023 la Drobeta-Turnu Severin, un prestigios juriu acordând premii care constau în tipărirea volumelor de debut a celor mai valoroase manuscrise, conferirea Medaliei Prima Verba și premii în bani pentru volumele de debut apărute în 2022 și 2023. Festivalul este dedicat debuturilor în poezie, proză, eseu, critică literară în limba română. REGULAMENTUL CONCURSULUI Secțiunea I – Manuscrise Se adresează autorilor care nu au debutat în volum personal. Manuscrisele ce vor fi trimise la concurs trebuie să cuprindă 60-100 pagini (la roman – text extras: 1 – 2 capitole) dactilo într-un exemplar pe suport de hârtie. Premiile constau în tipărirea manuscriselor desemnate de un juriu al Uniunii Scriitorilor din România, la Editura Prier, colecția Prima Verba. Secțiunea II – Debut în volum Se adresează autorilor care au debutat recent în volum personal cu poezie, proză, eseu, critică literară. Autorii pot trimite un exemplar din cărțile tipărite în 2022 și 2023. Se acordă medalia Prima Verba și premii în bani pentru titlurile premiate de juriu. Autorii sunt invitați să trimită manuscrisele și cărțile până pe data de 10 septembrie a.c., pe adresa: Palatul Culturii Teodor Costescu, Bdul Carol I nr. 2A, Drobeta-Turnu Severin. Informații suplimentare la telefon: 0729920051


Poetul Andrei Novac își va lansa cel mai recent volum de versuri - Lumea ta/ carnea mea/ oasele noastre – la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova, vineri 26 mai a.c., ora 16.00, în sala Dinu C. Giurescu. Volumul a apărut la Editura Litera și este ilustrat de Mircea Cantor. Întâlnirea literară îl va avea ca moderator pe scriitorul Mihai Firică, volumul fiind prezentat de către Gabriela Gheorghișor, Dan Ionescu și Cristian Liviu Burada. În cadrul lansării de carte vor avea loc un dialog cu cititorii, un scurt recital poetic și o sesiune de autografe. Evenimentul este organizat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Despre autor Andrei Novac s-a născut la 1 iulie 1983, în Târgu-Jiu. Licențiat în istorie al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, respectiv absolvent al masteratului de Relații Internaționale și Integrare Euro-Atlantică din cadrul Universității București, Facultatea de Istorie. Din 2013, doctor în filologie al Universității de Vest din Timișoara. Autor a opt cărți de poezii și al volumului de istorie literară Valentin Tașcu, solitarul promoției ’70. Laureat al mai multor premii, printre care: Premiul „Mircea Ciobanu”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul pentru Poezie al Revistei „Convorbiri literare”, Iași, 2019; Premiul „Scriitorul lunii august 2019”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul Special, acordat de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România 2019. Volumele: Regula timidității și Prin închisori și prin libertate au fost nominalizate la Premiul „Mihai Eminescu”, acordat de Academia Română. Lector universitar, diplomat și manager cultural. Din 2009, membru al Uniunii Scriitorilor din România.


Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România a avut inițiativa de a lansa un proiect de promovare a lecturii în rândul tinerilor, semnând în acest sens un Protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Documentul a fost semnat de către Mihai Firică, președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România și de către prof. Daniel Alexandru Ion, inspector general șscolar al ISJ Dolj. În scurt timp, parteneriate similare vor fi semnate de către președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România cu toate Inspectoratele Școlare Județene din Oltenia. În cadrul conferinței de presă, desfășurată luni, 15 mai 2023 la sediul ISJ Dolj, a fost prezentat proiectul „SCRIITORI LA CATEDRĂ” ce vizează promovarea lecturii în rândul elevilor și a cadrelor didactice, construirea unei punți reale de comunicare între tinerii cititori și scriitori. Proiectul educațional „SCRIITORI LA CATEDRĂ” reprezintă o manifestare prin care scriitori din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România vor participa la întâlniri cu elevii și cadrele didactice. Au existat experiențe anterioare, benefice pentru promovarea lecturii în școli, în care un număr de elevi primeau vizita unor scriitori. Partenerii își doresc atât permanentizarea colaborării, un ritm susținut al evenimentelor și creșterea numărului de întâlniri, cât și creșterea complexității interacțiunii între creatori și tinerii care aspiră la statutul de scriitori. Formatul întâlnirilor va fi de doi scriitori, de preferință care abordează genuri literare diferite (proză, poezie, critică literară, dramaturgie etc), care să susțină „o oră de limbă și literatură română”, comunicând despre experiențele personale de creator, lectură din propria creație, activitatea Uniunii Scriitorilor din România, aspecte ale pieței editoriale, precum și dialoguri cu elevii și profesorii. În cadrul proiectului acțiunile de promovare nu vor viza comercializarea de carte și nu va fi afectat procesul educațional, programul întâlnirilor fiind stabilit de către coordonatori stabiliți de către cei doi parteneri. Prin sponsorizări sau donații atrase vor putea fi susținute de către Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România activități conexe proiectului, în special costurile de deplasare în județul Dolj și județele învecinate. Participarea la întâlnirile cu elevii și cadrele didactice este o activitate voluntară, neremunerată, cu scopul de a promova literatura română, activitatea și creațiile membrilor Filialei Craiova, precum și susținerea tinerilor care doresc să participe la evenimente literare și să publice în revistele culturale. În acest sens, scriitorii participanți la proiect vor fi solicitați să participe la activități menite a stimula lectura, cum ar fi cluburi de lectură, tabere de creație, cenacluri literare sau lansări de cărți și reviste culturale. Proiectul „SCRIITORI LA CATEDRĂ” este inițiat de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. O primă etapă de realizare a activităților prevăzute în cadrul acestui proiect se desfășoară în perioada 10.05.2023 – 31.05.2023, durata parteneriatului putând fi extinsă și după termenul limită prevăzut – sfârșitul anului școlar 2023-2024. Mihai Firică Președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România

Parteneri