loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR anunță că până la data de 30 iunie 2023 se vor putea depune personal sau se vor trimite prin poștă, la sediul actual al Filialei Craiova, volumele apărute în 2022 pentru decernarea premiilor anuale. Volumele (nu sunt acceptate antologii şi reeditări) vor fi depuse în două exemplare până la data de 30 iunie a.c. la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, str. Olteţ, bloc IJK parter, sau trimise la C.P. 208, O.P. 1, Craiova. Pentru volumele expediate prin poștă se va menționa pe plic PENTRU PREMIILE USR CRAIOVA 2022. Lista volumelor depuse va fi făcută publică pe site-ul Filialei Craiova. În conformitate cu art. 38, lit. d), Comitetul de conducere a stabilit componența Juriului pentru acordarea premiilor anuale, cu un mandat de un an: Dan Cristea – (Preşedinte), Paul Areţu, Florian Copcea, Marius Ghica şi Petrişor Militaru. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Totodată, membrii USR Filiala Craiova sunt rugați, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe din 2023-2028, să trimită propuneri, sugestii sau să formuleze inițiative. Sugerăm ca propunerile să conțină și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice semnalări de probleme vor fi trimise pe adresa ede email a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com


Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova anunță că persoanele care doresc să depună dosare pentru înscrierea în Uniune o vor putea face până în data de 23 iunie 2023, ora 12.00. Solicitanții trebuie să depună personal cererea semnată în original și dosarul conform cu specificațiile din Statutul Uniunii Scriitorilor din România și precizările Comisiei naționale de Validare. Primirea dosarelor se face în fiecare zi de luni, între orele 10.00 - 12.00, la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (Str. Olteț, bl. IJK, parter, Craiova, Dolj). Nu se admit alte modalități de depunere decât personal.
https://uniuneascriitorilor.ro/conditii-de-primire-in-u-s-r


Colegii din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România deplâng dispariția confratelui ION CEPOI, scriitor și manager care a slujit cultura gorjeană decenii îndelungate, având realizări notabile pentru care a primit aprecierile creatorilor. Condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească!

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Poetul Andrei Novac își va lansa cel mai recent volum de versuri - Lumea ta/ carnea mea/ oasele noastre – la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman din Craiova, vineri 26 mai a.c., ora 16.00, în sala Dinu C. Giurescu. Volumul a apărut la Editura Litera și este ilustrat de Mircea Cantor. Întâlnirea literară îl va avea ca moderator pe scriitorul Mihai Firică, volumul fiind prezentat de către Gabriela Gheorghișor, Dan Ionescu și Cristian Liviu Burada. În cadrul lansării de carte vor avea loc un dialog cu cititorii, un scurt recital poetic și o sesiune de autografe. Evenimentul este organizat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Despre autor Andrei Novac s-a născut la 1 iulie 1983, în Târgu-Jiu. Licențiat în istorie al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, respectiv absolvent al masteratului de Relații Internaționale și Integrare Euro-Atlantică din cadrul Universității București, Facultatea de Istorie. Din 2013, doctor în filologie al Universității de Vest din Timișoara. Autor a opt cărți de poezii și al volumului de istorie literară Valentin Tașcu, solitarul promoției ’70. Laureat al mai multor premii, printre care: Premiul „Mircea Ciobanu”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul pentru Poezie al Revistei „Convorbiri literare”, Iași, 2019; Premiul „Scriitorul lunii august 2019”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România; Premiul Special, acordat de Filiala Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România 2019. Volumele: Regula timidității și Prin închisori și prin libertate au fost nominalizate la Premiul „Mihai Eminescu”, acordat de Academia Română. Lector universitar, diplomat și manager cultural. Din 2009, membru al Uniunii Scriitorilor din România.


Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România a avut inițiativa de a lansa un proiect de promovare a lecturii în rândul tinerilor, semnând în acest sens un Protocol de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Documentul a fost semnat de către Mihai Firică, președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România și de către prof. Daniel Alexandru Ion, inspector general șscolar al ISJ Dolj. În scurt timp, parteneriate similare vor fi semnate de către președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România cu toate Inspectoratele Școlare Județene din Oltenia. În cadrul conferinței de presă, desfășurată luni, 15 mai 2023 la sediul ISJ Dolj, a fost prezentat proiectul „SCRIITORI LA CATEDRĂ” ce vizează promovarea lecturii în rândul elevilor și a cadrelor didactice, construirea unei punți reale de comunicare între tinerii cititori și scriitori. Proiectul educațional „SCRIITORI LA CATEDRĂ” reprezintă o manifestare prin care scriitori din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România vor participa la întâlniri cu elevii și cadrele didactice. Au existat experiențe anterioare, benefice pentru promovarea lecturii în școli, în care un număr de elevi primeau vizita unor scriitori. Partenerii își doresc atât permanentizarea colaborării, un ritm susținut al evenimentelor și creșterea numărului de întâlniri, cât și creșterea complexității interacțiunii între creatori și tinerii care aspiră la statutul de scriitori. Formatul întâlnirilor va fi de doi scriitori, de preferință care abordează genuri literare diferite (proză, poezie, critică literară, dramaturgie etc), care să susțină „o oră de limbă și literatură română”, comunicând despre experiențele personale de creator, lectură din propria creație, activitatea Uniunii Scriitorilor din România, aspecte ale pieței editoriale, precum și dialoguri cu elevii și profesorii. În cadrul proiectului acțiunile de promovare nu vor viza comercializarea de carte și nu va fi afectat procesul educațional, programul întâlnirilor fiind stabilit de către coordonatori stabiliți de către cei doi parteneri. Prin sponsorizări sau donații atrase vor putea fi susținute de către Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România activități conexe proiectului, în special costurile de deplasare în județul Dolj și județele învecinate. Participarea la întâlnirile cu elevii și cadrele didactice este o activitate voluntară, neremunerată, cu scopul de a promova literatura română, activitatea și creațiile membrilor Filialei Craiova, precum și susținerea tinerilor care doresc să participe la evenimente literare și să publice în revistele culturale. În acest sens, scriitorii participanți la proiect vor fi solicitați să participe la activități menite a stimula lectura, cum ar fi cluburi de lectură, tabere de creație, cenacluri literare sau lansări de cărți și reviste culturale. Proiectul „SCRIITORI LA CATEDRĂ” este inițiat de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj. O primă etapă de realizare a activităților prevăzute în cadrul acestui proiect se desfășoară în perioada 10.05.2023 – 31.05.2023, durata parteneriatului putând fi extinsă și după termenul limită prevăzut – sfârșitul anului școlar 2023-2024. Mihai Firică Președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România


În perioada 27-28 aprilie a.c., Teatrul Național „Marin Sorescu”, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România au organizat cea de-a III-a ediție a Festivalului de Poezie și Dramaturgie „Patrel Berceanu”. Partener, Pen Club România. Evenimentele primei zile s-au desfășurat în spațiile Teatrului Național Craiova, acolo unde Patrel Berceanu a fost timp de 16 ani secretar literar în linia edificată de scriitori importanți precum Liviu Rebreanu, Adrian Maniu, Ion D. Sîrbu. Invitații lui Nicolae Coande la dezbaterea cu tema „Teatrul contemporan – criză sau abundență?” au fost Doina Papp, critic de teatru, respectiv Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, editor „Tracus Arte”. Cu acest prilej a fost lansat volumul „Cel care trece” (Ed. MNLR, 2023) cronici, portrete și studii teatrale, autor Doina Papp, care a fost premiată la această ediție cu Premiul pentru Dramaturgie „Patrel Berceanu”. În aceeași zi au fost lansate cele patru volume antume de poezie semnate de Patrel Berceanu. Cărțile au fost reeditate, prin grija scriitorilor Constantin Barbu (suport financiar) și Nicolae Coande (redactor de carte), la Editura „Revers”, Craiova: „Sentimentul baricadei” (Ed. Scrisul Românesc, 1976), „Poeme în mărime naturală” (Ed. Scrisul Românescnesc, 1991). Actorii Angel Rababoc și Petronela Zurba au recitat din poezia sa. Emil Boroghină, președinte al Fundației Shakespeare Craiova, a evocat în cuvinte calde personalitatea secretarului literar Patrel Berceanu, autorul monografiilor teatrale „Titus Andronicus” și „Ubu Rex cu scene din Macbeth”. Mihai Firică, președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, a realizat un portret peste timp al regretatului scriitor dispărut prematur și a exprimat dorința ca evenimentul să fie susținut de mai multe instituții pentru a căpăta o anvergură națională. Vineri, 28 aprilie, un grup de scriitori și prieteni, Mihai Firică (organizator), Nicolae Coande, Doina Pologea, Cornel Bălosu, Marius Dobrin, Liviu Jianu, Julien Caragea, Ana Paraschivescu, Amelia Etegan au mers la Băilești, orașul natal al poetului, la o întâlnire cu elevi și profesori de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, acolo unde Patrel Berceanu și-a făcut studiile gimnaziale. Oaspeții au fost primiți de către prof. Mihaela Cioplea, managerul unității școlare, la eveniment participând un număr de elevi, finalul întâlnirii fiind marcat printr-un recital poetic. Organizatorii aduc mulțumiri doamnei Dorina Draculet și domnului Mitel Gîrleanu, prieteni ai poetului, adevărați animatori culturali ai unui municipiu cu un mare potențial artistic. Evenimentul din Băilești s-a încheiat printr-o evocare și recital poetic pe insula Balasan - Ghenciu, loc drag poetului și prietenilor săi băileșteni.

Parteneri