loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


La Muzeul de Artă Craiova, în ziua de 12 decembrie 2019, a avut loc festivitatea de înmânare a premiilor pentru cărți publicate în anul 2018, semnate de scriitori membri ai Fililei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Juriul format din cinci membri: Nicolae Marinescu - președinte, Tudor Nedelcea, Mircea Pospai, Emil Lăzărescu și Cristian Liviu Burada - membri a hotărât acordarea următoarelor premii: - Premiul „Opera omnia”: George Popescu; - Premiul „Cartea anului”: Cătălin Ghiță pentru volumul „Coliba din mijlocul palatului” (Editura „Cartea Românească”); - Premiul pentru debut: Anca Șerban pentru volumul „Cineva din afara lumii” (Editura „Aius”). De asemenea juriul a convenit să acorde, în afara specificației Statutului Uniunii Scriitorilor din România, alte șase premii: - Premiul „Mihai Duțescu” pentru poezie: Toma Grigorie pentru volumul „Fața de nisip” (Editura „Eikon”); - Premiul „Jean Băileșteanu” pentru proză: Victor Martin pentru volumele „Noaptea orașului” și „Parlamentul” (ambele apărute la Editura „Pavcon”); - Premiul pentru critică literară/ eseu: Marian Barbu pentru volumul „Trăind printre cărți” (Editura „Gratrix”); - Premiul pentru istorie literară: Florea Firan pentru volumul „Scrisul Românesc - 90 de ani de la întemeiere” (Editura „Scrisul Românesc”); - Premiul pentru dramaturgie: Ionel Bușe pentru volumul „Bătrânul și eutanasierul” (Editura „Eikon”); - Premiul pentru traducere: Lavinia Similaru pentru volumul „Fructul oprit” (Editura „Univers”) de Benito Perez Galdos (traducere din limba spaniolă). Pentru premiere (cărți apărute în anul 2018) au fost depuse și consultatte de juriu 31 de volume.


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR anunță că până la 30 octombrie 2019 se vor putea depune personal sau se vor trimite prin poștă, la sediul actual al Filialei Craiova, volumele apărute în 2018 pentru decernarea premiilor anuale. Pentru volumele expediate prin poștă se va menționa pe plic PENTRU PREMIILE USR CRAIOVA 2018. Lista volumelor depuse va fi făcută publică la 5 noiembrie a.c. Aceasta va fi înaintată în timp util juriului ales prin vot de către Comitetul de conducere. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Componența juriului va fi de asemenea anunțată la scurt timp după ce va fi stabilită, cel mai târziu până la 15 octombrie 2018. Totodată, membrii USR Filiala Craiova sunt rugați, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe ale filialei din 2020, să trimită propuneri, sugestii sau să exprime initiative până cel târziu la data de 1 decembrie a.c. Sugerăm ca propunerile să conțină și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice semnalări de probleme vor fi trimise pe adresă electronică a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com. Președinte USR Craiova, Ioan Lascu Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR


Miercuri, 12 iunie, la Casa de cultură „Traian Demetrescu”, Craiova: Ora 9,30: - Deschiderea oficială a Festivalului. Alocuţiuni ale reprezentanţilor autorităţilor locale (Primăria Craiova şi Consiliul judeţean Dolj). - Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Remus Vlăsceanu, directorul Casei de cultură „Traian Demetrescu”, Atanasie Adam, primarul comunei Goieşti, Ioan Lascu, preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Horia Dulvac, director executiv al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dolj. Ora 10,30: - Vizitarea Expoziţiei documentare Macedonski, realizată de Casa de cultură „Traian Demetrescu”. Expoziţia va fi trimisă a doua zi la Casa memorială Macedonski, din satul Popeasa, comuna Goieşti, şi va rămâne în custodia Primăriei Goieşti până la renovarea clădirii. Orele 11-14: - Sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată vieţii şi operei scriitorului. Temele referatelor vor fi comunicate de scriitorii interesaţi pe adresa de e-mail a preşedintelui Filialei Craiova a U.S.R. ioanlascu75@yahoo.com până pe data de 28 mai 2019, iar textul lucrărilor (în format electronic) pe adresa de e-mail office@ionmunteanu.eu până pe 5 iunie a.c., în vederea alcătuirii ulterioare a unui volum ce va fi publicat la Editura Eikon. Prezentarea temelor alese de invitaţi şi de membrii Filialei Craiova a U.S.R. se va încadra în limita a 10-15 minute / referent, lucrările trimise (scrise cu Times New Roman, 12, la un rând) pentru publicare neputând depăşi 30 de pagini. Orele 14-17: - Pauză de masă. Orele 17, la Grădina botanică, unde familia poetului a avut locuinţa din Craiova: - Recital de muzică şi poezie din lirica lui Alexandru Macedonski. Îşi vor da concursul actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi instrumentişti ai Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, inspiraţi de versurile poetului omagiat. Joi, 13 iunie, ora 11, plecarea cu autocarul spre comuna Goieşti. Ora 12, în Sala de festivităţi a Primăriei Goieşti: - Mesajul de salut al primarului localităţii, Atanasie Adam, şi al viceprimarului Gheorghe Corbeanu. Prezentarea proiectului de renovare a Casei memoriale Alexandru Macedonski şi a celui de continuare a Festivalului în anii următori. Alocuţiuni ale celorlaţi organizatori (Remus Vlăsceanu, Ioan Lascu, Horia Dulvac, Ion Munteanu, Tudor Nedelcea, Ionel Buşe, Ion Militaru). Continuarea sesiunii de comunicări ştiinţifice. Ora 14: - Inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Macedonski” compusă în principal din volume ale membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Dezvelirea bustului scriitorului în faţa primăriei. Înmânări diplome şi materiale promoţionale participanţilor. Recital de poezie susţinut de elevii Şcolii generale din comuna Goieşti. Recital de muzică populară susţinut de rapsozi cunoscuţi. Ora 15, la Casa memorială „Alexandru Macedonski” din satul Popeasa, comuna Goieşti: - Dezvelirea plăcii memoriale. Recital de poezie din creaţia proprie, asigurat de poeţii Filialei Craiova a U.S.R. (Pentru acest moment, îi rugăm pe poeţii care vor dori să citească la conac să doneze din cărţile lor Bibliotecii „Alexandru Macedonski”, cu dedicaţie. Aceeaşi rugăminte este adresată şi prozatorilor, eseiştilor, criticilor şi istoricilor literari, cât şi dramaturgilor). Moment muzical susţinut, printre alţii, de artişti instrumentişti cunoscuţi. Vizitarea împrejurimilor conacului Macedonski. Pe malul lacului invocat deseori de scriitor în lucrările sale: şezătoare cu merinde. Continuarea recitalului folcloric. Ora 18, încheierea Festivalului şi întoarcerea cu autocarul la Craiova.

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Biblioteca județeană ”Alexandru și Aristia Aman” din Craiova găzduiește luni, 17 februarie 2020 (luna de naștere a sărbătoritului), începând cu ora 14.00, un MOMENT ANIVERSAR - NICOLAE BĂBĂLĂU: ZIARISTUL ȘI SCRIITORUL - prilejuit de împlinirea a 45 de ani de la debutul în presa scrisă și 40 de ani de la apariția primului volum editorial; precum și de lansarea cărții AMINTIRI ȘI PERIPEȚII DIN CĂLĂTORII. Prezintă scriitorii și ziariștii: IOAN LASCU, MIRCEA POSPAI, Pr. MIHALACHE TUDORICĂ, MIHAI FIRICĂ, ION MUNTEANU și FLOREA MIU. Evenimentul este organizat de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova, Uniunea Ziariștilor Profesionști din România - Filiala Craiova, Consiliul Județean Dolj - Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, Editura Autograf MJM. Cu aceeași ocazie Biblioteca ”Aman” organizează o EXPOZIȚIE OMAGIALĂ ce înmănunchează cărțile autorului, precum și alte documente, publicații și inscrisuri legate de îndelungata sa activitatea de gazetar și scriitor; inclusiv ”Dosarul documentar al Centenarului Bibliotecii Alexandru și Aristia Aman”,al cărei directorat l-a deținut Nicolae Băbălău și în acel an festiv - 2008.


„Patriotismul, cu toate acestea, nu este iubirea țărânei, ci iubirea trecutului. Fără cultul trecutului nu există iubire de țară” Mihai Eminescu


Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește luni, 16 decembrie 2019, la ora 12.00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989), volum coordonat de Ioan Lascu. Întâlnirea va fi moderată de Ioan Lascu, iar Emil Boroghină, Nicolae Coande, Nicolae Marinescu, Tudor Nedelcea și Ionel Bușe vor participa în calitate de invitați. „Ganditor și scriitor, Ion D. Sârbu, recuperat la adevărata lui valoare în postumitate, rămâne un martor lucid al istorie și un critic irepresibil al totalitarismului comunist. În opera lui, mijloacele ficțiunii literare se împletesc cu reflecția, cu ideile morale și filosofice. Comentariile politice, diatribele îndreptate împotriva unui regim inuman și a ideologiei lui, sunt apreciabile prin incisivitate, sinceritate și curaj.” (Ioan Lascu).

Parteneri