loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova este alături de familia confratelui Emilian MIREA la greaua suferință pricinuită de decesul colegului nostru. Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în inimile noastre și transmitem condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească! Emilian MIREA (16 ianuarie 1964 - 16 aprilie 2021) Inginer, absolvent al Facultăţii de Agronomie, Universitatea din Craiova, promoţia 1990. Începând din anul 1990 şi până la stingerea din viață, a lucrat în presa scrisă locală şi centrală şi colaborează la publicaţii internaţionale, după cum, urmează: INDEPENDENTUL, SITUAŢIA, DEMNITATEA, TINERETUL LIBER, CARTEL, GAZETA DE SUD, OPINIA, CUVÂNTUL LIBERTĂŢII, OBIECTIV MAGAZIN, CURIERUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA, TOP BUSINESS, ANIF MONITOR, REPUBLICA OLTENIA (Craiova), CUVÂNTUL, CONTRAST, BARICADA, INFRACTORUL, FLAGRANT, ACADEMIA „CAŢAVENCU”, EVENIMENTUL ZILEI, EXPRES, DRACULA, MEDICINA NATURISTĂ, SINGURUL ATU, REVISTA FENOMENELOR PARANORMALE, LUMEA MISTERELOR, PARANORMAL (Bucureşti), LUMEA LIBERĂ ROMÂNEASCĂ (New York, USA), OBSERVATORUL (Toronto, Canada). Premii literare importante obţinute: - Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Contemporanul la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş”, Suceava, 1985; - Premiul revistei Convorbiri literare la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş”, Suceava, 1986; - Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Ramuri, pentru Poezie, pe anul 1987. - MEDALIA DE AUR, pentru Poezie, pe anul 2017, la Festivalul Internaţional de Poezie „Mihai Eminescu”, Ediţia a V-a, Craiova, 2017. - PREMIUL PENTRU EXCELENŢĂ, pe anul 2016, pentru volumul „MASA CARE PLÂNGE ÎNLĂUNTRU”, Editura RAMURI, Craiova, 2016, acordat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Craiova, 2017. A debutat în presa literară în revista Contemporanul în anul 1985, cu o prezentare semnată de poetul Radu Cârneci. Colaborări cu reviste literare: CONTEMPORANUL, CONVORBIRI LITERARE, VIAŢA ROMÂNEASCĂ, AMFITEATRU, RAMURI, LUCEAFĂRUL, TRIBUNA, VATRA, CONTACT INTERNAŢIONAL, POEZIA, POESIS, OGLINDA LITERARĂ, ACTUALITATEA LITERARĂ, SCRISUL ROMÂNESC, AUTOGRAF, PORTAL MĂIASTRA, CAIETELE COLUMNA, NOUL LITERATOR, AGERO (Stuttgart, Germania), KAFẾ FӦNIX (Budapesta, Ungaria), OBSERVATORUL (Toronto, Canada), AKT (Skopje, Macedonia). Debut editorial în 1988 cu volumul de poezie DRUMUL PE CARE VIN, Editura Scrisul Românesc, Craiova. Cărţi de poezie apărute după debutul editorial: DE VORBĂ CU DUMNEZEU, poeme, Editura Obiectiv, Craiova, 1996; VÂRSTA CHRISTICĂ, poeme, Editura Obiectiv, Craiova, 1998; AUTOPORTRET, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2008; AVATAR, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2011; VIRTUOZITATE – poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2012; POEMELE MORŢII, poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2012; SINGURĂTATEA LUI DUMNEZEU, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013; DE VORBĂ CU DUMNEZEU – antologie de poezie, Editura TipoMOLDOVA, Iaşi, 2013; M-AM NĂSCUT ABEL, poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2015, MASA CARE PLÂNGE ÎNLĂUNTRU, poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2016; POVESTEA DEVENIRII UNUI FRUMOS ORAŞ DUNĂREAN, MONOGRAFIA ORAŞULUI DĂBULENI, Editura Autograf MJM, Craiova, 2017; FORMA INTIMĂ A FIINŢEI, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2017. Despre poezia lui Emilian Mirea s-au exprimat, în mod favorabil: Nicolae Manolescu, Radu Cârneci, Horia Gârbea, Mihail Gălăţanu, Marian Drăghici, Ion Ţugui, Florin Lazăr, George Popescu, Ştefan Vlăduţescu, Maria Diana Popescu, Aurelian Zisu, Marius Ghica, Spiridon Popescu, Toma Grigorie, Mihai Duţescu, Remus V. Giorgioni. Tradus în spaniolă şi catalană de scriitorul şi traducătorul spaniol Pere Bessó, în maghiară de scriitorul şi traducătorul ungur Cseke Gábor şi în macedoneană de scriitorul şi traducătorul macedonean Milovan Stefanovski. Membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. Fișa de creație Emilian Mirea, Drumul pe care vin, 1988, Scrisul Românesc, Craiova, România Emilian Mirea, De vorbă cu Dumnezeu, 1996, Obiectiv, Craiova, România Emilian Mirea, Vârsta Christică, 1998, Obiectiv, Craiova, România Emilian Mirea, Omul care îţi schimbă viaţa, 2001, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Autoportret, 2008, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Avatar, 2011, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Virtuozitate , 2012, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Poemele Morţii, 2012, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Despre lumea în care trăim şi murim, 2012, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Macedonia şi comunitatea macedoneană din România, 2013, Macedoneanul, Bucureşti, România Emilian Mirea, Singurătatea Lui Dumnezeu, 2013, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, De vorbă cu Dumnezeu - Antologie lirică, 2013, TipoMoldova, Iaşi, România Emilian Mirea, Alexandru Macedonski , 2014, Macedoneanul, Bucureşti, România Emilian Mirea, Dovezi istorice privind prezenţa etnicilort macedoneni în judeţul Dolj, 2015, Macedoneanul, Bucureşti, România Emilian Mirea, M-am născut Abel, 2015, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Masa care plânge înlăuntru, 2016, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Forma intimă a Fiinţei, 2017, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Povestea devenirii unui frumos oraş dunărean - Monografia Oraşului Dăbuleni, 2017, Autograf MJM, Craiova, România Referințe critice (în periodice și în volume) Despre poezia lui Emilian Mirea au scris: Nicolae Manolescu, Radu Cârneci, Horia Gârbea, Mihail Gălăţanu, Marian Drăghici, Ion Ţugui, Florin Lazăr, George Popescu, Ştefan Vlăduţescu, Maria Diana Popescu, Aurelian Zisu, Pere Bessó, Marius Ghica, Spiridon Popescu, Toma Grigorie, Mihai Duţescu, Remus V. Giorgioni, Florian Saioc. Colaborări în periodice Contemporanul, Bucureşti, România, 1985 Viaţa Românească, Bucureşti, România, 1986 Convorbiri literare, Iaşi, România, 1985 - 2018 Ramuri, Craiova, România, 1986-2018 Oglinda Literară, Focşani, România, 2007-2017 Luceafărul, Bucureşti, România, 2008-2018 Tribuna, Cluj-Napoca, România, 2007-2015 Steaua, Cluj-Napoca, România, 2017 Poezia, Iaşi, România, 2011-2013 Poesis, Satu-Mare, România, 2012-2014 Actualitatea literară, Reşiţa, România, 2012-2017 Contact Internaţional, Iaşi, România, 2010-2018 Scrisul Românesc, Craiova, România, 2012 Autograf, Craiova, România, 2007-2012 Noul Literator, Craiova, România, 2014-2018 Agero, Stuttgart, Germania, 2018-2012 Kafe-Fonix, Budapesta, Ungaria, 2012 AKT, Skopje, Macedonia, 2015 Premii literare Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Contemporanul la Festivalul Naţional de Poezie "Nicolae Labiş", Suceava, 1985. Premiul revistei Convorbiri literare la Festivalul Naţional de Poezie "Nicolae Labiş", Suceava, 1986. Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Craiova şi al revistei Ramuri, pentru Poezie, pe anul 1987. Premiul "Medalia de Aur", pentru Poezie, la Festivalul Internaţional de Poezie "Mihai Eminescu", Craiova, 2017. Premiul "Diploma de Excelenţă", pentru cartea "Masa care plânge înlăuntru", Editura Ramuri, Craiova, 2016, acordat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, în 2017.


Ne-a părăsit și ultimul din frații genialului Marin Sorescu; dintre Nicolae (fratele cel mare, și Ion, fratele cel mic), George Sorescu a fost cel mai realizat profesional și cel care a avut o grijă paternă pentru Marin Sorescu, atât în timpul studiilor universitare ieșene, cât și la începutul carierei sale scriitoricești. Putem vorbi cu îndreptățire de o adevărată familie creatoare, toți frații Sorescu îndeletnicindu-se cu creația literară; chiar și tatăl lor, Ștefan Sorescu, deși țăran, era un fin versificator în stil popular. Fiica lui Nicolae, profesoara Beatrice Silvia Sorescu este o fină poetă, căsătorită cu profesorul și eseistul Nicolae Bălașa; eseista Sorina Sorescu este fiica lui Ion Sorescu, profesor și poet. Radu Sorescu, reputatul poet, dramaturg și eseist (a scris monografia operei lui Octavian Paler și a lui Petre Țuțea) este fiul lui George Sorescu. Și rudele colaterale s-au îndeletnicit/ se îndeletnicesc cu creația literară. George Sorescu s-a născut la 23 septembrie 1927, la Bulzești, localitatea doljeană intrată în nemurire grație în special Liliecilor lui Marin Sorescu. Este fiul Niculinei-Nicolița (n. Ionescu) și al lui Ștefan Sorescu. Primele clase primare le urmează în localitatea natală, apoi le continuă la Liceul „Frații Buzești” din Craiova, absolvit în 1949. La Universitatea din București urmează cursurile Facultății de Filologie, finalizate în 1953, fiind repartizat la celebrul liceu „Traian” din Turnu Severin, unde a condus cenaclul literar „Alexandru Vlahuță”, la care a participat și Marin Sorescu în timpul vacanțelor studențești, în 1957 autorul Liliecilor citind în cenaclu un grupaj de poezii. În Turnu Severin, profesorul George Sorescu frecventează cunoscuta bibliotecă constituită în urma donației lui Ioan G. Bibicescu (folclorist, guvernator al Băncii Naționale a României), unde descoperă manuscrisul La Leucaide d 'Alviro Corintio – Dacico de Gh. Asachi, cuprinzând sonete în stil petrachist, texte poetice în limba italiană, pe care le-a tradus și versificat în limba română și le-a editat în anii 1974, 1991 și 2015. De altfel, Gheorghe Asachi – viața și opera este titlul tezei de doctorat susținută în 1970 la Universitatea din București, sub conducerea științifică a lui Dumitru Micu, în comisie figurând Al. Dima, Eugen Todoran și Ovidiu Papadima. Despre această teză, reală contribuție de critică și istorie literară, s-au pronunțat specialiști de renume. D. Micu remarcă faptul că „tânărul cercetător (G. Sorescu, n.n.) nu se limitează însă la strângerea la un loc a datelor cuprinse în diverse studii (...) El a purces la detectarea de noi izvoare biografice, răscolind periodice și arhive, punând la contribuție manuscrise neintrate anterior în atenția cercetătorilor (...). Întocmește cea mai solidă, mai coerentă biografie scrisă până în clipa de față a celui care a fost unul dintre ctitorii culturii și civilizației românești din veacul al XIX-lea”. Ov. S. Crohmălniceanu vizează „o concluzie surprinzătoare” și anume: „Punctul cel mai mult de realizare a lui Asachi îl găsim în versurile sale erotice italienești”, „adevărate poezii străbătute de o simțire autentică”. Pentru Teodor Vârgolici, „G. Sorescu are meritul de a fi descoperit și sintetizat o multitudine de elemente inedite care reconstituie, într-o imagine unitară, cuprinzătoare și interesantă, relațiile lui Gh. Asachi cu Bianca Milesi”. Cititor activ și frecvent al Bibliotecii „I. G. Bibicescu” din Turnu Severin, împrietenindu-se cu bibliotecarul șef, George Sorescu a reușit să salveze o prețioasă arhivă aparținând fondatorului (291 de documente din perioada 1881-1926), care urma să fie dusă la topit, nefiind conforme cu ideologia epocii. El a păstrat cu sfințenie aceste documente, așteptând vremuri mai bune spre a fi valorificate. A apelat și la mine să-i găsesc un editor cercetător; l-am recomandat pe istoricul Tudor Rățoi (fostul director al Arhivelor Naționale din Mehedinți) și astfel a apărut cartea Ioan G. Bibicescu, folclorist și om al cetății, în corespondență și documente, ediție alcătuită și îngrijită, note și indici de George Sorescu și Tudor Rățoi, apărută la Editura „Didahia” a Episcopiei Severinului și Strehaiei (cu binecuvântarea P.S. Nicodim), în 2019. Tudor Rățoi elaborează o pertinentă introducere la această colecție de documente, iar George Sorescu publica studiul „I.G. Bibicescu – un folclorist uitat”. La început de an universitar, în 1961, G. Sorescu se transferă la Craiova, ca asistent la Facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic, împreună cu soția, Constantina (mama lui Radu Sorescu), asistent al profesorului Ion Zamfirescu. După înființarea Universității din Craiova, obține prin concurs, în 1966, postul de lector, parcurgând toate treptele didactice universitare: conferențiar în 1972, fiind titularul cursului de bază, Istoria literaturii române (1830-1860), extinzând din 1978 perioada Istoriei literaturii române de la 1860-1900, predând opțional: Evoluția romanului românesc (1705-1900); Eminescu – Poetul și Capodopere. Note și variante. La 1 octombrie 1990 obține, tot prin concurs, titlul de profesor universitar, adâugându-se la cursurile anterioare, cel opțional: Structuri poetice-clasice și moderne. Din 1992, a primit dreptul de a conduce doctorate, îndrumând peste 35 de doctoranzi, printre ei numărându-se personalități românești remarcabile. Din 1980 a fost primit membru al Uniunii Scriitorilor din România. A debutat în 1957 cu versuri în „Oltenia literară” și a colaborat la „Ramuri”, „Tribuna”, Convorbiri literare”, „Lamura”, „Literatorul”, „Analele Universității din Craiova”, „Limba și Literatura”, „România literară”, „Vatra” etc. În afara celor celor trei ediții din Leucaida lui Gh. Asachi (versuri, 1970), G. Sorescu a mai publicat: Întoarcerea Euridicei (versuri, 1970); Desen sonor (versuri, 1978), Stucturi erotice în poezia română (1982, premiul Uniunii Scriitorilor, 1983); Scriitori români (1830-1870). Sinteze literare (1991); Neodihna vămilor (nuvele și povestiri, 1994), Aripi în timp (versuri, 1994); Neliniștea esențelor (studiu critic, 1996, premiul Uniunii Scriitorilor din România); Colocvii în Grădina Hesperidelor (2002). A îngrijt o ediție din Făt-Frumos din lacrimă de Eminescu (1995). Dar, ca editor, G. Sorescu s-a preocupat intens de opera postumă a fratelui său, Marin Sorescu, publicându-i: Versuri inedite (2001), Săgeți-postume (2002), Parodii. Fabule. Epigrame (2003), Proză scurtă (2003). A editat Jurnalele lui Marin Sorescu, o ediție critică, academică, din toate jurnalele soresciene urmând să completeze și să finalizeze colecția „Opere fundamentale”, inițiată și coordonată de Eugen Simion, la Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, sub egida Academiei Române, ediție îngrijită de Mihaela Constantinescu-Podocea prin colaționarea cu manuscrisele soresciene originale. Despre opera lui G. Sorescu s-au pronunțat, în cuvinte apreciative, D. Micu, Ov. S. Crohmălniceanu, Fl. Firan, Al. Piru, Marian Popa, M. Duțescu, Mihaela Andreescu, Gabriela Păsărin, Teodor Vârgolici, Ov. Ghidirmic, Fl. Miu, Eugen Simion, Mihaela Podocea-Constantinescu etc. George Sorescu ne-a părăsit într-o luminoasă zi de primăvară, 2 aprilie 2021, alăturându-se celorlalți membri ai dinastiei Sorescu, lăsând în urmă un nume și un caracter pilduitor. Este înmormântat la Cimitirul „La lilieci” din Bulzești. Tudor Nedelcea


UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA CRAIOVA Nr. 16/09.02.2021 Domnului NICOLAE MANOLESCU, Preşedinte al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA Din iniţiativa Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare cu Biblioteca judeţeană „Alexandru și Aristia Aman”, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Muzeul de Istorie al județului Dolj, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Directia Judeţeană Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dolj şi Primăria comunei Goiești, în judeţul Dolj, în 2019 și 2020 s-au organizat „Zilele «Alexandru Macedonski» la Craiova și Goiești” , în cadrul cărora au avut loc manifestări dedicate vieții și operei marelui scriitor care au antrenat personalităţi culturale din ţară şi străinătate. Lucrările prezentate în sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate în cei doi ani au fost publicate de Editura „Eikon” din Bucureşti, în două volume: Caiete macedonskiene, vol. I, 2019 şi Caiete macedonskiene, vol. II, 2020. Proiectul va continua în 2021 și vizează, printre altele, renovarea Casei memoriale din satul Pometeşti, comuna Goiești, unde poetul a copilărit, înfiinţarea unei biblioteci care să poarte numele scriitorului şi reamplasarea de către Primăria Craiova a bustului lui Alexandru Macedonski, sculptat în anul 1970 de Constantin Foamete, pe un nou soclu în Grădina Botanică din Craiova, locul unde familia Macedonski a avut casă şi grădini. Anul acesta, în zilele de 29 şi 30 mai 2021, intenţionăm să organizăm noi manifestări dedicate vieţii şi operei lui Alexandru Macedonski, la care suntem onoraţi să vă invităm, având rugămintea de a fi cuprinse în programul manifestărilor interne anuale patronate de Uniunea Scriitorilor din România. Totodată, vă rugăm să ne susţineţi în obţinerea unui sprijin financiar din partea Ministerului Culturii, în urma dialogului purtat cu unii reprezentanţi ai acestui minister fiind consiliați ca solicitarea să vină prin intermediul dumneavoastră, Filiala Craiova a U.S.R. neavând personalitate juridică. Suma solicitată pentru desfășurarea unor manifestări din proiectul propus de noi este 20.000 de lei. Cu prețuire, Comitetul de conducere al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Președinte prof. univ. dr. Ioan Lascu 10.02.2021 SOLICITARE CHELTUIELI pentru desfășurarea „Zilelor Alexandru Macedonski, Craiova, mai 2021” - Editarea și tipărirea unei monografii: „Alexandru Macedonski. Semnificațiile operei literare și persistența lor în timp. Craiova și Goiești în viziunea lui Al. Macedonski”: 5.000 lei. - Crearea și întreținerea unui site al manifestărilor desfășurate 2021 și în anii precedenți: 2.500 lei. - Drepturi de autor: 10.000 lei. - Materiale de promovare a manifestărilor (afișe, caiet-program, alte materiale consumabile: 2.500 lei. - Total: 20.000 lei. IOAN LASCU, PREȘEDINTE, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


,,Veniți: privighetoarea cântă și liliacul e-nflorit!” Festivalul Internaţional „Alexandru Macedonski”, ediţia a III-a În zilele de 28 şi 29 mai 2021, Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, în colaborare cu Consiliul Judeţean Dolj (prin instituţiile subordonate: Biblioteca județeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul de Istorie „Oltenia”), Primăria municipiului Craiova (Casa de cultură „Traian Demetrescu”), Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi Primăria comunei Goieşti, judeţul Dolj, organizează cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional „Alexandru Macedonski”. Manifestările culturale ce se vor desfăşura cu acest prilej vor reuni personalităţi ale culturii naţionale şi locale, precum şi din Republica Moldova şi Franţa, scriitori, critici şi istorici literari care se vor întruni în două sesiuni de comunicări ştiinţifice dedicate vieţii şi operei scriitorului, dar şi actori şi muzicieni profesionişti inspiraţi de opera poetică a lui Alexandru Macedonski. În colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, cu aceeaşi ocazie se va organiza şi o expoziţie de documente inedite care vor ilustra viaţa şi opera marelui scriitor omagiat. Prin urmare, prieteni ai creaţiei literare a lui Alexandru Macedonski, vă invităm să participaţi la eveniment, înscrierea urmând a fi făcută pe adresele ioanlascu75@yahoo.com şi office@ionmunteanu.eu până pe 5 mai 2021 (nume participant, date de contact (telefon mobil & adresă e-mail), titlul comunicării şi numărul de pagini, cu aproximaţie), iar până pe 20 mai 2021, pe aceleaşi adrese, aşteptăm textul integral al comunicărilor dumneavoastră. Ele vor fi susţinute în cadrul Festivalului, la Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova şi, a doua zi, în sala de festivităţi a Primăriei comunei Goieşti, ulterior fiind publicate în volumul III al Caietelor macedonskiene. Cu preţuire, Ioan Lascu, Preşedinte al Filialei Craiova a U.S.R.


Program Miercuri, 26 februarie 12.00 RADIO ROMÂNIA DESCHIDEREA OFICIALĂ A CELEI DE A XIX-A EDIȚII A TÂRGULUI GAUDEAMUS CRAIOVA Transmisiune în direct la Radio România Oltenia Craiova Invitați: reprezentanți ai administrației publice locale și ISJ Dolj, scriitorul Ioan Lascu - președintele de onoare al Târgului Gaudeamus Craiova, președintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova. 12.30 – 13.00 Lansare carte: „Monografia Olteniei”, autor prof.univ.dr. Dumitru Otovescu Moderator: conf.univ.dr. Gabriela Rusu Păsărin Invitați: prof.univ.dr. Nicoale Panea, prof.univ.dr. Tudorel Ciurea și I.P.S. Irineu – Mitropolitul Olteniei 13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Dezbatere cu tema: „Telefoane versus biblioteci” 14.00 – 14.30 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Lansarea cărților: „Grafică, design și creație publicitară. De la proiectare conceptuală la produs finit”, autor Cristian Ionuț Tatu Analiza datelor de marketing. Ghid practic pentru studenți și specialiști” autor: Cristian Ionuț Tatu Invitați: lect. univ. dr. Cristian Ionuț Tatu, Departamentul de Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București De miercuri până sâmbătă, orele: 11.00 -19.00; duminică de la 11.00-14.00 la standul Academiei de Studii Economice din București Oferire de informații privind oferta educațională a celor 12 facultăți ale Academiei de Studii Economice din București, modalitatea de admitere la programele universitare de licență și masterat, facilități și oportunități profesionale pentru studenții ASE. Prezintă: Ioana Gogoloi, consilier vocațional, Serviciul de Marketing și Comunicare, Academia de Studii Economice din București 14.30 – 15.00 - EDITURA EIKON BUCUREȘTI Lansare de carte și maraton editorial Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 15.00 – 15.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare de carte: „Carnal și mercantil în literaturile anglo-saxona, franceză și română (1830-1950)”, autor: Oana Băluică Invitați: Cătălin Ghiță, Mihai Ene,Marinică Șchiopu Moderator:Mihai Ene 15.30-16.00 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare: „Studii inter și transdisciplinare în cercetarea doctorală”, autori:Cristiana Nicola Teodorescu, Oana Băluică Invitați: Prof.univ.dr. Nicu Panea, prof.univ.dr. Marian Bică. Marinică Schiopu Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 16.00 -16.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare; „La traduction : théories, pratiques, formations”, autori: Cristiana Nicola Teodorescu, Dana Dincă Invitați:Prof.univ.dr. Anda Rădulescu, Prof.univ.dr. Cecilia Condei, Lect.univ.dr. Marinella Coman Marinică Schiopu Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 16.30 – 17.00 EDITURA AIUS Lansare de carte:„Un scriitor român în Parisul postbelic: L.M. Arcade, ediţie îngrijită de Mihaela Albu şi Dan Anghelescu, postfaţă de Basarab Nicolescu Invitați: Lucian Dindirică și Petrișor Militaru Moderator: Nicolae Marinescu 17.00 – 18.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - UNIVERSITATEA CRAIOVA Dezbatere cu tema: „Exercițiul fizic – de la profilaxie la performanță” Moderatori: Dan Păsărin, redactor Radio România Oltenia Craiova, conf. univ.dr. Germina Cosma -Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova Joi, 27 februarie 10.30 – 11.00 EIKON Lansare de carte și maraton editorial Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 11.00 -12.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DOLJ, LIONS CLUB CRAIOVA – CETATEA BĂNIEI ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ Etapa zonală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu” (premiile vor fi oferite de Lions Club Craiova „Cetatea Băniei”) Moderator: Diana Neamțu, D.J.T.S. Dolj 12.00 -13.00 TEATRUL NAȚIONAL RADIOFONIC – RADIO ROMÂNIA ȘI TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” – SALA STUDIO Audiție „La steaua care a răsărit”, o producție a Teatrului Național Radiofonic O biografie radiofonică după viața și opera lui Mihai Eminescu la 170 de ani de la nașterea poetului Scenariu radiofonic Gavriil Pinte, inspirat de recitalul rostit și alcătuit de Emil Boroghină 12.30 – 13.00 - EDITURA EIKON Lansare de carte și maraton editorial Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Manifestarea „Scriitori din radio”, evocări ale jurnaliștilor și scriitorilor Ioana Dinulescu, Liliana Hinoveanu Ursu și Constantin Dumitrache Lansarea revistei culturale ”Autograf M.J.M.” Moderator: scriitorul Ioan Lascu 14.00 -14.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare de carte: „O lume pe muchie de cuțit”, autori: Adrian Bușu și Nicolae Melinescu Invitați: Prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean, Decan Facultatea de Științe Sociale - Universitatea din Craiova 14.30 -15.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Andrada Cojocaru, „Radiografia unei iubiri” (versuri) Invitați: Cristi Nedelcu și Florina Ungureanu Moderator: Petrișor Militaru 15.30 -15.30 EDITURA AIUS Lansare de carte: Florina Ungureanu, „Cuvinte pe umerii mei goi” (versuri) Invitați: Elena Bălășanu și Petrișor Militaru 16.00 – 17.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DOLJ Dezbatere cu tema: „Cititul dăunează grav inculturii” - Umorul este un gen serios Moderator: Diana Neamțu, consilier pe probleme de tineret DJTS Dolj 17.00 – 18.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDȚIA -EDITURA Lansarea volumelor: Emanuel D. Florescu, `Je m’en fiche! Eseuri filosofi ce și aforisme comentate” Prezintă: Mihai Firică, scriitor Elena Adriana Dobrinoiu, „Jurnal de călătorie. Paris” „Festivalul-Concurs „Maria Tănase”, Ediție alcătuită de Florea Firan Vineri, 28 februarie 10.00 -10.30 Semnale editoriale„Leni Pințea-Homeag. Magnifica singurătate” Dan Lupescu - „Marian Barbu. Trăind printre cărți”, 3. Dan Lupescu „George Sorescu. Zări mitologice”, colecția Pantheon Ilarie Hinoveanu „O sută și una de poezii” Prefața: Dumitru Radu Popescu , Antologie, postfață, nota bio-bibliografică, nota asupra ediției și selecția reperelor critice: Dan Lupescu Moderator: Mircea Pospai Invitat: Dan Lupescu 10.30 -11. 00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Lansare de carte: „Procedeul punerii în abis și fenomenul de transfer la André Gide”, utor: Mihai Șerban Invitați:Prof. univ. dr. Antoaneta Lorentz, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Anda Rădulescu, Departamentul de Limbi Romanice și Comunicare, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Conf. univ. dr. Raluca Nicoleta Șerban, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București Lect. univ. dr. Mihai Șerban, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București 11.00 -11.30 EDITURA ARCO IRIS Multiplă lansare de carte – Colecția „Scrieri pentru copii, de la bunica„ - primele șapte titluri: Ghicitori pentru copii; Povești nemuritoare în versuri; Povești din curtea bunicilor; Sfaturi educative, deprinderi sănătoase și bune maniere pentru copii; Alfabetul vesel; Învățăm să măsurăm timpul; Fabule. Concurs de ghicitori cu premii. Prezintă autoarea Victoria Furcoiu 11.30 -12.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Marian Niţă, „Florile în terapia diverselor afecţiuni” Invitați: asist.univ.dr. Georgică Târtea Moderator: Nicolae Marinescu 12.00 – 13.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDȚIA -EDITURA Lansarea volumelor: Mircea Pospai, „Despărțirea de Nadejda. Cronica literaturizată a unui festival și nu numai”; Florea Firan, „Scriitori Români în Corespondenţă” Prezentarea nr. 2/2020 al revistei Scrisul Românesc 13.00 – 13.30 SCRISUL ROMÂNESC FUNDAȚIA -EDITURA Lansarea volumului „ Generația ’80. Un excurs istorico-critic”, de Ioan Lascu. Invitați: scriitorii Horia Dulvac și Ion Munteanu. Moderator: Florea Firan 14.00 – 14.30 EDITURA EIKON Lansarea volumelor: „Jumătate Vidros” (poezie, ediția a II-a), autor Mircea Liviu Goga și „Stare de veghe” (poezie), volum de debut – Carmen Grădinaru. 14.30 – 15.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA Lansarea volumului de versuri „Momentum”, de Fayzeh Bakri Prezintă: Mihai Firică, scriitor Moderator: Alexandru Mogoșeanu 15.00 -15.30 EDITURA AIUS Lansare de carte: Toma Grigorie, „Focurile lui Hefaistos. Cărţi şi scriitori contemporani” Invitați: Ioan Lascu și Ion Munteanu Moderator: Nicolae Marinescu 15.30 – 16.00 EDITURA EIKON Lansare de carte: „Unde am greșit?” de Paul Goma Participă: Mihaela Albu, Toma Grigorie, Mariana Sipoș Moderator: Valentin Ajder 16.00 – 16.30 EDITURA UNIVERSITARIA „Tradiția discursivă greco-latină. Actele colocviului internațional Receptarea antichității greco-latine în culturile europene” Coordonatori: Cecilia Mihaela Popescu, Ilona Duță, Ioana Rucsandra Dascălu Invitați: Lect.univ.dr. Gabriel Nedelea Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 16.30 – 17.00 EDITURA HEDAY BOOKS Lansare de carte: „Grafitti”, autor Cristian Nedelcu Invitată: Xenia Negrea 17.00 – 18.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI FOTOCLUBUL „MIHAI DAN CĂLINESCU” DIN CRAIOVA Vernisajul expoziției de artă fotografică ”Expresii” (cu lucrări premiate le târguri naționale din țară) Dezbatere cu tema: „Fotografia de ieri și de azi” Moderatori: Col. Mihai Anghel, președintele Fotoclubului Mihai Dan Călinescu” din Craiova Sâmbătă, 29 februarie 10.00 -11.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Lansarea cărților: „Comunicare 4.0 Tratat de comunicare în afaceri”, coordonatori: Roxana Marinescu, Mariana Nicolae, Teodora Șerban-Oprescu „Limba română pentru străini. Științe economice”, vol. 1, „Domeniul financiar-contabil”, vol. 2 „Domeniul management”,vol 3 Domeniul marketing”, autori: Viorela-Valentina Dima, Raluca-Elena Hurduzeu Invitați: prof. univ. dr. Mariana Nicolae, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București, prof. univ. dr. Antoaneta Lorentz, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București,prof. univ. dr. Anda Rădulescu, Departamentul de Limbi Romanice și Comunicare, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, conf. univ. dr. Raluca-Elena Hurduzeu, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București, lect. univ. dr. Zinaida Tamara Fedot, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București 11.00 – 11.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA Lansarea volumului de versuri „Recviem pentru amor”, de Flavia Rusu Moderator: Alexandru Mogoșeanu Invitați: Davian Vlad, actrița Ana Maria Ilinca, violonistul Geo Fabian, Andreea Bizera și Jeni Ioniță 11.30 -12.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Cătălin Ghiţă, „Pornind de la literatura virtuală. Ipostaze ale actului critic 3” Invitați: Maria Dinu și Anca Șerban Moderator: Petrișor Militaru 12.00 – 13.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA Lansarea volumelor : ”Golia - Începuturi” (Saga „Povești de pe Muntele Golia”, volumul 0) și ”Oameni pe care i-am cunoscut (2) în minunata lume a Imaginarului„ (Memorialistică SF) de Aurel Cărășel; ”Noapte cu vampir și steag” (Povestiri) de Mircea Liviu Goga; ”Can și Ideea” (roman SF), autor Victor Martin; Revista CSF nr. 7, Antologia CSF 2019 13.00 – 13.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Lansare CD –„Frecvența cărții”, editor: RROC Moderatori: Simona Lica, redactor la Radio România Oltenia Craiova și Mihai Firică, scriitor 13.30 -14.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Florin Colonaş, „Cartea rubricii călătoare: avangarda de la A la Z”, ediţie îngrijită de Petrişor Militaru Invitați: Cătălin Davidescu și Petrișor Militaru 14.00 – 14.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ Invitaţi de nota 10: „Olimpicii României” Moderator: Gabriel Liviu Balica, redactor Radio România Oltenia Craiova 14.30 – 15.00 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare : „Instruirea imaginației. Limba ca o tehnologie socială a comunicării” Autor: Daniel Dor Invitați:Prof.univ.dr. Rodica Zafiu - Universitatea din București, Conf.univ.dr. Adina Chirilă - Universitatea de Vest din Timișoara, Prof.univ.dr. Alexandru Gafton - Universitatea A.I. Cuza din Iași, Lect.univ.dr. Vlad Preda - Universitatea din Craiova Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 15.00 -15.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare de carte: „Expertiza tehnică a accidentelor de circulație”, autori: Oțăt Oana Victoria, Dumitru Ilie, Oțăt Victor Invitați: Prof.univ dr.ing. Nicolae Dumitru - Universitatea din Craiova, Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ispas – Universitatea Transilvania Brașov Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 15.30 – 16.30 EDITURA EIKON Lansarea cărții: „Două săptămâni dramatice din istoria României (17-30 decembrie 1947) de Eleodor Focșeneanu Participă: Anca Focșeneanu, Mariana Sipoș, Mihai Firică, Antonie Popescu Moderator: Valentin Ajder 16.30 – 17.00 EDITURA ARCO IRIS Multiplă lansare de carte: „Vulpea păcălită de urs”; „Vulpea furăcioasă”; „Să ocrotim planeta!”; „Povestiri hazlii”;”Pățaniile motanului Müsli”; „Capra cu trei iezi supraviețuitori”; „Teatru pentru copii”. Prezintă autoarea VICTORIA FURCOIU. 17.00 – 17.30 TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA Lansare carte: „Despovărarea. Simțuri și instincte" de Radu Boroianu Moderator: Nicolae Coande. 17.30 TOMBOLA GAUDEAMUS Duminică 1 martie 10.00 -10.30 EDITURA AIUS Lansare de carte: Ramona Bădescu, „Poveşti săltăreţe” 10.30 -11.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Lansare de carte: „Provocări pentru managementul resurselor umane în organizațiile moderne, coordonatori: Alecxandrina Deaconu, Ramona Ștefania Igreț Invitați: prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu, Departamentul de Management, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București 11.00 -11.30 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Lansarea volumului: „Pisica de lemn pictat”, de Simona Grazia Dima, în prezența autoarei. Invitați : Toma Grigorie, Mihai Firică. Moderator : Ioan Lascu 11.30 -12.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Frontiere şi contexte. Fenomene locale, regionale şi globale, ediţie îngrijită de Camelia Zăbavă şi Carmen Dărăbuş Invitați: Mihaela Albu și Nicolae Marinescu 12.00 RADIO ROMÂNIA DECERNAREA PREMIILOR CELEI DE A XIX-A EDIȚII A TÂRGULUI GAUDEAMUS CRAIOVA 13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA SI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Dezbatere cu tema: „Literatura feminină” Moderator: scriitorul Mihai Firică Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova Radio România „Oltenia” Craiova Manifestări organizate în colaborare în cadrul Târgului de carte „Gaudeamus”, 26 februarie-1 martie 2020 la Teatrul Național „Marin Sorescu” I. Manifestări organizate în colaborare cu Radio România „Oltenia” Craiova 1. Miercuri, 26.02.2020, orele 13,00-14,00: dezbatere –„Telefoane versus biblioteci”. 2. Joi, 27.02.2020, orele 13,00-14,00: „Scriitori dein Radio” – Ioana Dinulescu, Liliana Hinoveanu, Constantin Dumitrache. Medalion Ioana Dinulescu și lansarea revistei de cultură „Autograf MJM”. Invitat: Mihai Băileșteanu. Moderator: Ioan Lascu. 3. Sâmbătă, 29.02.2020, orele 13,00-13,30: Lansare CD „Frecvența cărți”. Voci ale scriitorilor din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Moderatori: Simona Lica, redactor la Radio „Oltenia” Craiova și Mihai Firică, scriitor. 4. Duminică, 01.03.2020: „Literatura feminină”. Lansarea volumului „Pisica de lemn pictat” de Simona-Grazia Dima, invitat special. Prezintă: Ioan Lascu și Toma Grigorie. Moderator: Dan Ionescu. II. Manifestări organizate în colaborare cu edituri din Craiova 1. Vineri, 28.02.2020, orele 12,00-13,00: lansare de carte”: Editura „Scrisul Românesc –Mircea Pospai: „Despărțirea de Nadejda. Cronica literaturizată a unui festival și nu numai; Florea Firan: „Scriitori români în corespondență”. Prezentarea nr. 2/ 2020 al revistei „Scrisul Românesc”. 2. Vineri, 28.02. 2020, orele 13,00-13,30: lansare de carte: Editura „Scrisul Românesc” – Ioan Lascu: „Generația ’80. Un excurs istorico-critic”. Invitați: scriitorii Horia Dulvac și Ion Munteanu. Moderator: Florea Firan. 3. Vineri, 28.02.2020, orele 15,00-15,30: lansare de carte: Editura „Aius” – Toma Grigorie: „Focurile lui Hefaistos. Cărți și scriitori contemporani. Invitați: Ioan Lascu și Ion Munteanu, scriitori. Moderator: Nicolae Marinescu. 4. Sâmbătă, 29.02.2020, orele 11,30-12,00: lansare de carte: Editura „Aius” – Cătălin Ghiță: „Pornind de la literatura virtuală. Ipostaze ale actului critic 3”. Invitați: Maria Dinu și Anca Șerban. Moderator: Petrișor Militaru.


Biblioteca județeană ”Alexandru și Aristia Aman” din Craiova găzduiește luni, 17 februarie 2020 (luna de naștere a sărbătoritului), începând cu ora 14.00, un MOMENT ANIVERSAR - NICOLAE BĂBĂLĂU: ZIARISTUL ȘI SCRIITORUL - prilejuit de împlinirea a 45 de ani de la debutul în presa scrisă și 40 de ani de la apariția primului volum editorial; precum și de lansarea cărții AMINTIRI ȘI PERIPEȚII DIN CĂLĂTORII. Prezintă scriitorii și ziariștii: IOAN LASCU, MIRCEA POSPAI, Pr. MIHALACHE TUDORICĂ, MIHAI FIRICĂ, ION MUNTEANU și FLOREA MIU. Evenimentul este organizat de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova, Uniunea Ziariștilor Profesionști din România - Filiala Craiova, Consiliul Județean Dolj - Biblioteca Județeană ”Alexandru și Aristia Aman”, Editura Autograf MJM. Cu aceeași ocazie Biblioteca ”Aman” organizează o EXPOZIȚIE OMAGIALĂ ce înmănunchează cărțile autorului, precum și alte documente, publicații și inscrisuri legate de îndelungata sa activitatea de gazetar și scriitor; inclusiv ”Dosarul documentar al Centenarului Bibliotecii Alexandru și Aristia Aman”,al cărei directorat l-a deținut Nicolae Băbălău și în acel an festiv - 2008.

Parteneri