loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


27 MAI 10:00 Consiliul Județean Dolj - Deschiderea Festivalului. Cuvânt de deschidere și de salut pentru participanţii la eveniment, rostit de președintele Consiliului Judeţean, domnul Cosmin Vasile. Mesaj de întâmpinare a scriitorilor din ţarǎ și strǎinǎtate transmis de Ioan Lascu, președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Acordarea diplomelor de excelenţǎ unor personalitǎţi care au contribuit la promovarea valorii operei macedonskiene în spaţiul cultural românesc și european. 11:00 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Craiova – Simpozionul: „Alexandru Macedonski - primul nostru poet european din secolul XIX”, dedicat vieţii și operei macedonskiene. Moderator: Ion Munteanu, directorul Festivalului. Vor lua cuvântul: 1. Lucian Dindirică, director al Bibliotecii Judeţene - Cuvânt de deschidere a Simpozionului și de întâmpinare a invitaţilor; 2. Ioan Lascu, „Alexandru Macedonski – francofil și francofon”; 3. Nicolae Marinescu, „Alexandru Macedonski și spiritul european”; 4. Ionel Bușe, „Macedonski redivivus”; 5. Nicolae Oprea, „Coordonatele prozei scurte macedonskiene”; 6. George Vulturescu, „Vizibil și invizibil în Imnurile lui Novalis și în Nopțile lui Al.Macedonski”; 7. Ioan Ioanicescu, „Polemica Eminescu-Macedonski, o abordare conciliantă”; 8. Ștefan Mitroi, „În casă cu Macedonski”; 9. Ilona Duţă, „Luminiscenţe și iluminări creatoare la Eminescu și Macedonski”; 10. Giovanni Magliocco (Italia), „Sub zodia magnetismului erotic: masculinitate și feminitate decadente în poezia lui Alexandru Macedonski”; 11. George Popescu, „Macedonski versus DʼAnnunzio și impulsul personalizat al nietzscheanismului”; 12. Tudor Nedelcea, „Canonicul Grama și Macedonski, contestatari ai lui Eminescu?”; 13. Ana Paraschivescu, „Despre frumuseţe în poezia lui Macedonski”; 14. Viorel Mirea, „Macedonski - poetul cu lacrimi de trandafiri”; 15. Toma Grigore, „Alexandru Macedonski, poezia politică”; 16. Lazăr Popescu, „Alexandru Macedonski – modernul antimodern”; 17. Daniel Corbu, „ Alexandru Macedonski, poetul versului symphonic”; 18. Picu Ocoleanu, „Critica poetică a iubirii pure. Patologia iubirii în două scenarii literare românești: cel gnostic (Eminescu) și cel postmetafizic (Macedonski)”; 19. Ana Ocoleanu, „Sursele nietzscheene ale creaţiei macedonskiene”; 20. Iulian Ionașcu, „Filosofia esoterică macedonskiană”; 21. Denisa Crăciun, „Macedonski traducătorul”; 22. Dumitru Velea, „Corespondenţe senzoriale”. 14:00 – 15:30 - Pauză 15:30 - Cea de-a doua parte a Simpozionului Dezbateri: 23. Maria Dinu, „Imaginea femeii în poezia lui Alexandru Macedonski”; 24. Petrișor Militaru, „Imaginea faunului în lirica macedonskiană. O abordare durandiană”; 25. Adrian Lesenciuc, „Macedonski versus Junimea și disputa paradigmelor în literatura actuală”; 26. Ileana Roman, „Sabia lui Macedonski”; 27. Jean Dumitrașcu, „Tentativele lui Macedonski de a cuceri Parisul”; 28. Niculina Oprea, „Raţiune, inteligenţă și rafinament artistic în poezia lui Alexandru Macedonski”; 29. Viorica Ioviţă, „Alexandru Macedonski par lui-même”; 30. Gabriel Nedelea, „Dezideratul sincronizării în opera lui Alexandru Macedonski”; 31. Silviu Gongonea, „Proza lui Alexandru Macedonski. O abordare interdisciplinară”; 32. Adrian Badea, „Macedonski și romantismul barochizant”; 33. Gabriela Roberta Șipanu, „Personalitatea macedonskiană privită prin optica rozei”; 34. Mihai Firică, ,,Al. Macedonski - spirit critic, polemist și fondator de publicații”; 35. Maria Tronea, „Mitologia lui Macedonski”; 36. Clelia Ifrim, „Legături de parfum sau De la rondel la haiku”; 37. Marian Bușe, „Sufletul în viziunea lui Alexandru Macedonski”; 38. Mihai Barbu, „Alexandru Macedonski versus Frédéric Damé. O luptă de idei dramatice”; 39. Mihaela Albu, „Alexis Macedonski și Alex. Busuioceanu în dialog epistolar”; 40. Alina Didu, „Nostalgia copilăriei lui Alexandru Macedonski”; 41. Ion Munteanu, „Macedonski și Europa culturală”; 42. Florentin Palaghia, „Macedonki, edilul romantic al Craiovei”; 43. Ion Hirghiduș, „Poezia macedonskiană – un «manual al îngrijirii de sine»”; 44. Nicolae Jinga, „Poetica lui Alexandru Macedonski”; 45. Florian Copcea, „Alexandru Macedonski – logos și mythos”. 28 MAI 10:00 Casa de cultură „Traian Demetrescu”, Craiova. - Laurenţiu-Florian Tudor - Cuvânt de salut și de primire a participanţilor; - Expoziție documentară: „Macedonski în vremea sa”; - Lansări de carte sub patronajul spiritual macedonskian. Vor fi prezentate urmǎtoarele volume de versuri, criticǎ și istorie literarǎ, eseisticǎ, prozǎ și traduceri ale scriitorilor invitaţi la cea de-a IV-a ediţie a Festivalului „Alexandru Macedonski”: - Oltenia lui Alexandru Macedonski, antologie realizatǎ de Denisa Crǎciun și Ion Munteanu. Radactor: Iulian Ionașcu, Editura Aius, Craiova, 2022. Prezintǎ Ioan Lascu, Nicolae Marinescu; - Estera, Denisa Crǎciun, Editura Aius, Craiova, 2022. Prezintǎ Petrișor Militaru; - Solilocvii. Despre artă și spectacolul lumilor, Daniel Corbu, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2021. Prezintǎ Ion Munteanu; - Femei de iasomie, Ionel Bușe, Editura Litera, București, 2022. Prezintǎ Ilona Duţǎ; - LECTURI. „Pe rouă, pe ceață...” 21 de scriitoare în eseuri critice, George Vulturescu, Editura Junimea, Iași, 2022. Prezintǎ Denisa Crǎciun, Petrișor Militaru; - Travaliu creator, schizoidie, himeră în literatura română. De la Mircea Cărtărescu la Mihai Eminescu, Ilona Duţǎ, Editura Universitaria, Craiova, 2021. Prezintǎ Giovanni Magliocco - Adu-ți aminte să nu uiți, Ștefan Mitroi, Editura RAO, București, 2022. Prezintǎ Ion Munteanu; - Dimpreună, Florentin Palaghia, Eduard Filip Palaghia, Editura Timpul, Iași, 2017. Prezintǎ Denisa Crǎciun, Ioan Lascu; - Partida de Mah-Jong a Împăratului, Adam Katzmann, Editura Aius, Craiova, 2021. Traducere de Aurora Dumitrescu. Prezintǎ Carmen Theo Fǎgețeanu. - Moment artistic realizat de colaboratorii Casei de culturǎ „Traian Demetrescu” din Craiova și elevi ai Liceului „Alexandru Macedonski” din Melinești. La violoncel, maestrul Mircea Suchici, Filarmonica „Oltenia” din Craiova, cu creaţii inspirate de poemele macedonskiene; 13:00 Închiderea ediţiei a IV-a a Festivalului „Alexandru Macedonski”.


Confrații din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România deplâng dispariția fulgerătoare și prematură a lui Sorin Vidan, scriitor remarcat pentru talentul său și apreciat prin premii de prestigiu. Vestea cumplită a dispariției sale a lovit ca un fulger, curmând o viață în plină activitate creatoare, un jurnalist și un manager dedicat total comunității și iubitorilor de literatură. Condoleanțe familiei îndurerate! Despre tăcerile lui Sorin Era bucuros de fiecare dată când ne revedeam, mai ales în Severin. Îl sunam pe drum și-i spuneam că-i fac o vizită-fulger. Băiatul meu, Ducu, avea probleme de afaceri în zonă și plecam cu el când făcea ruta Severin-Orșova. La Orșova mă aștepta poetul Nicolae Jinga. La Severin, prozatorul Sorin Vidan. Vechi prieten și complice în discuții despre viață și literatură, atât de vechi că nu mai știu când ne-am cunoscut. Poate, după 1990 când am ajuns la festivalurile organizate de ei în orașul de pe Dunăre. Cât de mult îi invidiam! Nu pentru festivaluri, ci pentru Dunărea care mângâie marginea sudică a orașului. Mă duceam s-o văd imediat ce soseam, iar apoi îl căutam pe Sorin. Râdeam cu el, prin 1995, când, la o masă unde era și Cezar Ivănescu, ne distram copios: apăruse cartea lui Livius Ciocârlie, „Fragmente despre Vid”, iar Sorin credea că titlul e greșit. Ar fi trebuit să se numească „Fragmente despre Vid(an)”. Râdeam ca niște adolescenți puși pe șotii și bătrânii de la masă nu știau ce ne apucase. Când a debutat cu „Animalul confesiv” (1995), Dan C. Mihăilescu a scris despre el o cronică în 22: „Ciorăneii blânzi”. Alt prilej de glume între noi doi. Era îndrăgostit de jurnal, de confesiunea intimă pe care autorul și-o face sieși și poate posterității. Citea avid tot ce găsea. A scris despre cartea lui Eugen Simion, „Ficțiunea jurnalului intim”. A publicat recenzia în LAMA, suplimentul pe care îl făceam la Craiova, iar după ce a citit-o, Simion a vrut să-l cunoască și să-l… angajeze la filiala din oraș a Academiei. Dar Sorin iubea Severinul, melancoliile orașului precis desenat lângă malurile bătrânei Dunări. O melancolie de care nu a scăpat toată viața. Tot acolo, în LAMA, a publicat pentru prima oară fragmente din „Abisex” (apărută în 2007), sub pseudonimul Sorin Delaskela, stârnind o mică furtună în redacție și pasiuni la chioșcurile de ziare din oraș. Vorbeam la telefon și râdeam în hohote de impactul prozelor sale în rândul pensionarilor care căutau ziarul la chioșcuri! Ne amuzam de furia redactorului șef al ziarului, care aflase ce publică de la o doamna profesoară din oraș. Literatura are mesagerii săi necunoscuți. Scriam atunci: „Abisex este o suită de proze scurte care se pot citi și ca roman de sine stătător, în care un personaj no name iese din găoacea protectoare a sinelui larvar printr-o confesiune izbitoare despre ratare, sexualitate și multă angoasă existențială. A te prăbuși fără opreliști – iată singurul scop al unui faloscriptor care-și iubește propriul dezastru și îl observă necruțător pe al celorlalți. Lumea lui Delaskela amintește cumva de cea a lui Anton Holban, prin finețea observatiei psihologice și a notației despre un sine care nu poate ieși din imaturitate – întrucât nici nu-și propune –, cu un plus de violență a limbajului și a descrierilor sexuale pe care autorul “Daniei” nu și-ar fi permis-o.” Apoi a avut o dramă personală. Soția. Sinucidere. A plecat în Africa, Maroc. Ar fi vrut să rămână acolo. A revenit. Voia să i se piardă urma în București. S-a întors după un timp. Nu-și găsea locul. În noiembrie 2010 a fost invitat la „Scriitori la Tradem”, proiectul pe care îl coordonam la Casa de Cultură Traian Demetrescu. Am discutat alături de cei prezenți despre cartea sa de atunci, „Noaptea pisicilor lungi”. Aceeași linie felină, suplă, labirintică a prozei unui solitar. Un însingurat care zâmbea oamenilor. Mă uit pe ce spuneam atunci când l-am prezentat: „Delaskela se prezintă aidoma unui pesimist de sorginte schopenhaueriană, cu o poezie personală însă, identificată în special în felul în care se apleacă asupra detaliilor de viaţă şi a zugrăvirii unor personaje pe care le priveşte cu detaşare şi cu milă în acelaşi timp“. Detașare și milă… Când, în 2019, a primit Premiul „Cartea discretă a anului”, pentru volumul de proze „Destrămare” (Ed. Paralela 45) mi-a spus asta cu tonul cel mai natural cu putință. Nimic emfatic, nimic zgomotos. M-am bucurat pentru el, premiul a fost acordat de un juriu competent, Radu Vancu, Simona Sora, Ciprian Măceșaru. A primit premiul Cartea anului, acordat de filiala Craiova a USR, pentru aceeași carte. Mă bucur că jurul craiovean a avut flerul să premieze această ultimă carte a sa antumă, la lansarea căreia am asistat la Târgul de carte Gaudeamus București. Fotografiile de atunci ne arată ca pe vremuri: râdem și ne bucurăm că suntem împreună, într-o mare de celebrități și de anonimi târgoveți de care nu ne pasă. Nu știam că viața, tot ea, ne va șterge zâmbetul de pe față într-o zi. Am călătorit la Severin și în 2020, așa îmi amintesc. Era marcat de pandemie, dar îl îmbărbătam și mai puteam încă râde. Am găsit de curând ceva, un interviu dat de el unei publicații: „Știu că la un moment dat, mergând prin oraș în primele săptămâni după 15 martie, am fost copleșit. Un aliaj amețitor, straniu: vitalitatea soarelui, splendoarea copacilor înverziți, și absența (cumva apăsătoare și ireală) oamenilor, pustietatea străzilor. Un iz de Cernobâl plutind în aerul pur, primăvăratic, străpuns de ciripitul păsărilor. Plimbam câinii și ascultam în căștile telefonului un concert disco din Moscova anilor trecuți, cu Joy cântând „Touch by touch” în zumzetul policrom al mulțimii de spectatori, iar contrastul a devenit sufocant. În aprilie a murit tata (cancer), s-a stins repede, abrupt, după o suferință care ne-a împietrit inimile. Au fost apoi săptămâni și luni de teamă și frustrare. Nu am putut să mă relaxez aproape deloc. Mai tot timpul, cum spune la un moment dat Heidegger, „pluteam în angoasă”. Nu am scris. Pentru scris e nevoie de distanțare. E un mecanism care se strânge încet, asemeni celui care armează ceasul.” Ceasul care s-a oprit pentru el: din 1 aprilie Sorin nu mai e. Era ora 16,oo, încercam să plec spre casă din biroul de la teatru când a sunat telefonul. Valentin Vasilescu, prietenul său, mi-a vorbit cu o voce gâtuită: poate ar trebui să stai jos. Am o canapea aici, în birou, am glumit eu. Sorin nu mai e. Ce glumă mai e și asta (pe drum, cât am mers pe jos către casă, am tot sperat că Valentin a făcut doar o glumă, o glumă proastă)? Nu e nicio glumă: Sorin nu mai e. Am văzut un filmuleț seara, pe net, cu el căzut jos, în ploaie, și mi s-a rupt inima. Am simțit că sunt sfâșiat. Îl revedeam cu ochii minții pe Patrel Berceanu, căzut pe stradă, la 55 de ani. Sorin avea 54. Noi acum suntem deodată foarte bătrâni și nu înțelegem de ce el nu mai este printre noi. Spune o vorbă, Sorine… Nicolae Coande


Juriul în componența: Ioan Lascu, președinte, Ileana Roman, Paul Aretzu, Mihai Firică, Spiridon Popescu, membri, a hotărât acordarea următoarelor premii și diplome: - Premiul „Cartea anului”: Marius Ghica pentru volumul „Cosmopolis” (eseu), Editura „Aius”, Craiova; - Premiul „Opera omnia”: Nicolae Jinga; - Premiul pentru debut: Elena Bălășanu pentru volumul singurătatea nu ne face mai buni (poezie), Editura „Aius”, Craiova; - Premiul special al juriului: Cristi Nedelcu pentru volumul cimitirul trandafirilor (proză), Editura „Litera”, București; - Premiul „Mihai Duțescu” pentru poezie”: Constantin Pădureanu pentru volumul Focuri stinse, Editura „Betta”, București; - Diplomă pentru activitate deosebită: Dan Șalapa (poet și eseist, Drobeta Turnu Severin). Ioan Lascu, președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, președintele juriului Membri: Ileana Roman, Paul Aretzu, Mihai Firică, Spiridon Popescu N. B. Pentru a evidenția și a încuraja activitatea unor scriitori nemembri ai USR juriul a decis conferirea unor „diplome pentru activitate deosebită”. În anul 2021 o asemenea diplomă i-a revenit scriitorului Dan Șalapa. Craiova, 18 noiembrie 2021

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Stimaţi colegi, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, împreună cu Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” şi Casa de cultură „TraianDemetrescu” din Craiova, organizează în zilele de 27 şi 28 mai 2022, la Craiova, ediţia a patra a Festivalului naţional „Alexandru Macedonski”. Vă invităm să participaţi la evenimentele culturale al căror desfăşurător urmează să-l comunicăm în timp util, iar cei care doresc să susţină studii, eseuri, articole etc. la sesiunea de comunicări dedicată vieţii şi operei scriitorului omagiat sunt rugaţi să se înscrie până pe data de 15 mai 2022, trimiţând şi materialele elaborate în acest scop pe adresa email.ion.munteanu@gmail.com. Exegezele dumneavoastră vor fi publicate până pe data de 24 noiembrie a.c., în volumul IV al „Caietelor macedonskiene”. Vă mulţumim pentru colaborare şi profesionalism. Preşedintele Filialei Craiova a U.S.R., Ioan Lascu Directorul Festivalului național „Alexandru Macedonski”, Ion Munteanu


,,Veniți: privighetoarea cântă și liliacul e-nflorit!” Festivalul Internaţional „Alexandru Macedonski”, ediţia a III-a În zilele de 28 şi 29 mai 2021, Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor, în colaborare cu Consiliul Judeţean Dolj (prin instituţiile subordonate: Biblioteca județeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Muzeul de Istorie „Oltenia”), Primăria municipiului Craiova (Casa de cultură „Traian Demetrescu”), Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi Primăria comunei Goieşti, judeţul Dolj, organizează cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional „Alexandru Macedonski”. Manifestările culturale ce se vor desfăşura cu acest prilej vor reuni personalităţi ale culturii naţionale şi locale, precum şi din Republica Moldova şi Franţa, scriitori, critici şi istorici literari care se vor întruni în două sesiuni de comunicări ştiinţifice dedicate vieţii şi operei scriitorului, dar şi actori şi muzicieni profesionişti inspiraţi de opera poetică a lui Alexandru Macedonski. În colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti, cu aceeaşi ocazie se va organiza şi o expoziţie de documente inedite care vor ilustra viaţa şi opera marelui scriitor omagiat. Prin urmare, prieteni ai creaţiei literare a lui Alexandru Macedonski, vă invităm să participaţi la eveniment, înscrierea urmând a fi făcută pe adresele ioanlascu75@yahoo.com şi office@ionmunteanu.eu până pe 5 mai 2021 (nume participant, date de contact (telefon mobil & adresă e-mail), titlul comunicării şi numărul de pagini, cu aproximaţie), iar până pe 20 mai 2021, pe aceleaşi adrese, aşteptăm textul integral al comunicărilor dumneavoastră. Ele vor fi susţinute în cadrul Festivalului, la Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova şi, a doua zi, în sala de festivităţi a Primăriei comunei Goieşti, ulterior fiind publicate în volumul III al Caietelor macedonskiene. Cu preţuire, Ioan Lascu, Preşedinte al Filialei Craiova a U.S.R.


Program Miercuri, 26 februarie 12.00 RADIO ROMÂNIA DESCHIDEREA OFICIALĂ A CELEI DE A XIX-A EDIȚII A TÂRGULUI GAUDEAMUS CRAIOVA Transmisiune în direct la Radio România Oltenia Craiova Invitați: reprezentanți ai administrației publice locale și ISJ Dolj, scriitorul Ioan Lascu - președintele de onoare al Târgului Gaudeamus Craiova, președintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova. 12.30 – 13.00 Lansare carte: „Monografia Olteniei”, autor prof.univ.dr. Dumitru Otovescu Moderator: conf.univ.dr. Gabriela Rusu Păsărin Invitați: prof.univ.dr. Nicoale Panea, prof.univ.dr. Tudorel Ciurea și I.P.S. Irineu – Mitropolitul Olteniei 13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Dezbatere cu tema: „Telefoane versus biblioteci” 14.00 – 14.30 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Lansarea cărților: „Grafică, design și creație publicitară. De la proiectare conceptuală la produs finit”, autor Cristian Ionuț Tatu Analiza datelor de marketing. Ghid practic pentru studenți și specialiști” autor: Cristian Ionuț Tatu Invitați: lect. univ. dr. Cristian Ionuț Tatu, Departamentul de Marketing, Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București De miercuri până sâmbătă, orele: 11.00 -19.00; duminică de la 11.00-14.00 la standul Academiei de Studii Economice din București Oferire de informații privind oferta educațională a celor 12 facultăți ale Academiei de Studii Economice din București, modalitatea de admitere la programele universitare de licență și masterat, facilități și oportunități profesionale pentru studenții ASE. Prezintă: Ioana Gogoloi, consilier vocațional, Serviciul de Marketing și Comunicare, Academia de Studii Economice din București 14.30 – 15.00 - EDITURA EIKON BUCUREȘTI Lansare de carte și maraton editorial Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 15.00 – 15.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare de carte: „Carnal și mercantil în literaturile anglo-saxona, franceză și română (1830-1950)”, autor: Oana Băluică Invitați: Cătălin Ghiță, Mihai Ene,Marinică Șchiopu Moderator:Mihai Ene 15.30-16.00 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare: „Studii inter și transdisciplinare în cercetarea doctorală”, autori:Cristiana Nicola Teodorescu, Oana Băluică Invitați: Prof.univ.dr. Nicu Panea, prof.univ.dr. Marian Bică. Marinică Schiopu Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 16.00 -16.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare; „La traduction : théories, pratiques, formations”, autori: Cristiana Nicola Teodorescu, Dana Dincă Invitați:Prof.univ.dr. Anda Rădulescu, Prof.univ.dr. Cecilia Condei, Lect.univ.dr. Marinella Coman Marinică Schiopu Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 16.30 – 17.00 EDITURA AIUS Lansare de carte:„Un scriitor român în Parisul postbelic: L.M. Arcade, ediţie îngrijită de Mihaela Albu şi Dan Anghelescu, postfaţă de Basarab Nicolescu Invitați: Lucian Dindirică și Petrișor Militaru Moderator: Nicolae Marinescu 17.00 – 18.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - UNIVERSITATEA CRAIOVA Dezbatere cu tema: „Exercițiul fizic – de la profilaxie la performanță” Moderatori: Dan Păsărin, redactor Radio România Oltenia Craiova, conf. univ.dr. Germina Cosma -Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova Joi, 27 februarie 10.30 – 11.00 EIKON Lansare de carte și maraton editorial Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 11.00 -12.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA, DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DOLJ, LIONS CLUB CRAIOVA – CETATEA BĂNIEI ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ Etapa zonală a Concursului Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu” (premiile vor fi oferite de Lions Club Craiova „Cetatea Băniei”) Moderator: Diana Neamțu, D.J.T.S. Dolj 12.00 -13.00 TEATRUL NAȚIONAL RADIOFONIC – RADIO ROMÂNIA ȘI TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” – SALA STUDIO Audiție „La steaua care a răsărit”, o producție a Teatrului Național Radiofonic O biografie radiofonică după viața și opera lui Mihai Eminescu la 170 de ani de la nașterea poetului Scenariu radiofonic Gavriil Pinte, inspirat de recitalul rostit și alcătuit de Emil Boroghină 12.30 – 13.00 - EDITURA EIKON Lansare de carte și maraton editorial Prezintă: Valentin Ajder și invitații săi 13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Manifestarea „Scriitori din radio”, evocări ale jurnaliștilor și scriitorilor Ioana Dinulescu, Liliana Hinoveanu Ursu și Constantin Dumitrache Lansarea revistei culturale ”Autograf M.J.M.” Moderator: scriitorul Ioan Lascu 14.00 -14.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare de carte: „O lume pe muchie de cuțit”, autori: Adrian Bușu și Nicolae Melinescu Invitați: Prof.univ.dr.habil. Sorin Liviu Damean, Decan Facultatea de Științe Sociale - Universitatea din Craiova 14.30 -15.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Andrada Cojocaru, „Radiografia unei iubiri” (versuri) Invitați: Cristi Nedelcu și Florina Ungureanu Moderator: Petrișor Militaru 15.30 -15.30 EDITURA AIUS Lansare de carte: Florina Ungureanu, „Cuvinte pe umerii mei goi” (versuri) Invitați: Elena Bălășanu și Petrișor Militaru 16.00 – 17.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET DOLJ Dezbatere cu tema: „Cititul dăunează grav inculturii” - Umorul este un gen serios Moderator: Diana Neamțu, consilier pe probleme de tineret DJTS Dolj 17.00 – 18.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDȚIA -EDITURA Lansarea volumelor: Emanuel D. Florescu, `Je m’en fiche! Eseuri filosofi ce și aforisme comentate” Prezintă: Mihai Firică, scriitor Elena Adriana Dobrinoiu, „Jurnal de călătorie. Paris” „Festivalul-Concurs „Maria Tănase”, Ediție alcătuită de Florea Firan Vineri, 28 februarie 10.00 -10.30 Semnale editoriale„Leni Pințea-Homeag. Magnifica singurătate” Dan Lupescu - „Marian Barbu. Trăind printre cărți”, 3. Dan Lupescu „George Sorescu. Zări mitologice”, colecția Pantheon Ilarie Hinoveanu „O sută și una de poezii” Prefața: Dumitru Radu Popescu , Antologie, postfață, nota bio-bibliografică, nota asupra ediției și selecția reperelor critice: Dan Lupescu Moderator: Mircea Pospai Invitat: Dan Lupescu 10.30 -11. 00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Lansare de carte: „Procedeul punerii în abis și fenomenul de transfer la André Gide”, utor: Mihai Șerban Invitați:Prof. univ. dr. Antoaneta Lorentz, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București Prof. univ. dr. Anda Rădulescu, Departamentul de Limbi Romanice și Comunicare, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova Conf. univ. dr. Raluca Nicoleta Șerban, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București Lect. univ. dr. Mihai Șerban, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București 11.00 -11.30 EDITURA ARCO IRIS Multiplă lansare de carte – Colecția „Scrieri pentru copii, de la bunica„ - primele șapte titluri: Ghicitori pentru copii; Povești nemuritoare în versuri; Povești din curtea bunicilor; Sfaturi educative, deprinderi sănătoase și bune maniere pentru copii; Alfabetul vesel; Învățăm să măsurăm timpul; Fabule. Concurs de ghicitori cu premii. Prezintă autoarea Victoria Furcoiu 11.30 -12.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Marian Niţă, „Florile în terapia diverselor afecţiuni” Invitați: asist.univ.dr. Georgică Târtea Moderator: Nicolae Marinescu 12.00 – 13.00 SCRISUL ROMÂNESC FUNDȚIA -EDITURA Lansarea volumelor: Mircea Pospai, „Despărțirea de Nadejda. Cronica literaturizată a unui festival și nu numai”; Florea Firan, „Scriitori Români în Corespondenţă” Prezentarea nr. 2/2020 al revistei Scrisul Românesc 13.00 – 13.30 SCRISUL ROMÂNESC FUNDAȚIA -EDITURA Lansarea volumului „ Generația ’80. Un excurs istorico-critic”, de Ioan Lascu. Invitați: scriitorii Horia Dulvac și Ion Munteanu. Moderator: Florea Firan 14.00 – 14.30 EDITURA EIKON Lansarea volumelor: „Jumătate Vidros” (poezie, ediția a II-a), autor Mircea Liviu Goga și „Stare de veghe” (poezie), volum de debut – Carmen Grădinaru. 14.30 – 15.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA Lansarea volumului de versuri „Momentum”, de Fayzeh Bakri Prezintă: Mihai Firică, scriitor Moderator: Alexandru Mogoșeanu 15.00 -15.30 EDITURA AIUS Lansare de carte: Toma Grigorie, „Focurile lui Hefaistos. Cărţi şi scriitori contemporani” Invitați: Ioan Lascu și Ion Munteanu Moderator: Nicolae Marinescu 15.30 – 16.00 EDITURA EIKON Lansare de carte: „Unde am greșit?” de Paul Goma Participă: Mihaela Albu, Toma Grigorie, Mariana Sipoș Moderator: Valentin Ajder 16.00 – 16.30 EDITURA UNIVERSITARIA „Tradiția discursivă greco-latină. Actele colocviului internațional Receptarea antichității greco-latine în culturile europene” Coordonatori: Cecilia Mihaela Popescu, Ilona Duță, Ioana Rucsandra Dascălu Invitați: Lect.univ.dr. Gabriel Nedelea Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 16.30 – 17.00 EDITURA HEDAY BOOKS Lansare de carte: „Grafitti”, autor Cristian Nedelcu Invitată: Xenia Negrea 17.00 – 18.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI FOTOCLUBUL „MIHAI DAN CĂLINESCU” DIN CRAIOVA Vernisajul expoziției de artă fotografică ”Expresii” (cu lucrări premiate le târguri naționale din țară) Dezbatere cu tema: „Fotografia de ieri și de azi” Moderatori: Col. Mihai Anghel, președintele Fotoclubului Mihai Dan Călinescu” din Craiova Sâmbătă, 29 februarie 10.00 -11.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Lansarea cărților: „Comunicare 4.0 Tratat de comunicare în afaceri”, coordonatori: Roxana Marinescu, Mariana Nicolae, Teodora Șerban-Oprescu „Limba română pentru străini. Științe economice”, vol. 1, „Domeniul financiar-contabil”, vol. 2 „Domeniul management”,vol 3 Domeniul marketing”, autori: Viorela-Valentina Dima, Raluca-Elena Hurduzeu Invitați: prof. univ. dr. Mariana Nicolae, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București, prof. univ. dr. Antoaneta Lorentz, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București,prof. univ. dr. Anda Rădulescu, Departamentul de Limbi Romanice și Comunicare, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, conf. univ. dr. Raluca-Elena Hurduzeu, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București, lect. univ. dr. Zinaida Tamara Fedot, Departamentul de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București 11.00 – 11.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA Lansarea volumului de versuri „Recviem pentru amor”, de Flavia Rusu Moderator: Alexandru Mogoșeanu Invitați: Davian Vlad, actrița Ana Maria Ilinca, violonistul Geo Fabian, Andreea Bizera și Jeni Ioniță 11.30 -12.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Cătălin Ghiţă, „Pornind de la literatura virtuală. Ipostaze ale actului critic 3” Invitați: Maria Dinu și Anca Șerban Moderator: Petrișor Militaru 12.00 – 13.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA Lansarea volumelor : ”Golia - Începuturi” (Saga „Povești de pe Muntele Golia”, volumul 0) și ”Oameni pe care i-am cunoscut (2) în minunata lume a Imaginarului„ (Memorialistică SF) de Aurel Cărășel; ”Noapte cu vampir și steag” (Povestiri) de Mircea Liviu Goga; ”Can și Ideea” (roman SF), autor Victor Martin; Revista CSF nr. 7, Antologia CSF 2019 13.00 – 13.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Lansare CD –„Frecvența cărții”, editor: RROC Moderatori: Simona Lica, redactor la Radio România Oltenia Craiova și Mihai Firică, scriitor 13.30 -14.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Florin Colonaş, „Cartea rubricii călătoare: avangarda de la A la Z”, ediţie îngrijită de Petrişor Militaru Invitați: Cătălin Davidescu și Petrișor Militaru 14.00 – 14.30 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA ȘI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ Invitaţi de nota 10: „Olimpicii României” Moderator: Gabriel Liviu Balica, redactor Radio România Oltenia Craiova 14.30 – 15.00 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare : „Instruirea imaginației. Limba ca o tehnologie socială a comunicării” Autor: Daniel Dor Invitați:Prof.univ.dr. Rodica Zafiu - Universitatea din București, Conf.univ.dr. Adina Chirilă - Universitatea de Vest din Timișoara, Prof.univ.dr. Alexandru Gafton - Universitatea A.I. Cuza din Iași, Lect.univ.dr. Vlad Preda - Universitatea din Craiova Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 15.00 -15.30 EDITURA UNIVERSITARIA CRAIOVA Lansare de carte: „Expertiza tehnică a accidentelor de circulație”, autori: Oțăt Oana Victoria, Dumitru Ilie, Oțăt Victor Invitați: Prof.univ dr.ing. Nicolae Dumitru - Universitatea din Craiova, Prof.univ.dr.ing. Nicolae Ispas – Universitatea Transilvania Brașov Moderator:Lect.univ.dr. Tudor Sorin 15.30 – 16.30 EDITURA EIKON Lansarea cărții: „Două săptămâni dramatice din istoria României (17-30 decembrie 1947) de Eleodor Focșeneanu Participă: Anca Focșeneanu, Mariana Sipoș, Mihai Firică, Antonie Popescu Moderator: Valentin Ajder 16.30 – 17.00 EDITURA ARCO IRIS Multiplă lansare de carte: „Vulpea păcălită de urs”; „Vulpea furăcioasă”; „Să ocrotim planeta!”; „Povestiri hazlii”;”Pățaniile motanului Müsli”; „Capra cu trei iezi supraviețuitori”; „Teatru pentru copii”. Prezintă autoarea VICTORIA FURCOIU. 17.00 – 17.30 TEATRUL NAȚIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA Lansare carte: „Despovărarea. Simțuri și instincte" de Radu Boroianu Moderator: Nicolae Coande. 17.30 TOMBOLA GAUDEAMUS Duminică 1 martie 10.00 -10.30 EDITURA AIUS Lansare de carte: Ramona Bădescu, „Poveşti săltăreţe” 10.30 -11.00 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE Lansare de carte: „Provocări pentru managementul resurselor umane în organizațiile moderne, coordonatori: Alecxandrina Deaconu, Ramona Ștefania Igreț Invitați: prof. univ. dr. Alecxandrina Deaconu, Departamentul de Management, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice din București 11.00 -11.30 UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Lansarea volumului: „Pisica de lemn pictat”, de Simona Grazia Dima, în prezența autoarei. Invitați : Toma Grigorie, Mihai Firică. Moderator : Ioan Lascu 11.30 -12.00 EDITURA AIUS Lansare de carte: Frontiere şi contexte. Fenomene locale, regionale şi globale, ediţie îngrijită de Camelia Zăbavă şi Carmen Dărăbuş Invitați: Mihaela Albu și Nicolae Marinescu 12.00 RADIO ROMÂNIA DECERNAREA PREMIILOR CELEI DE A XIX-A EDIȚII A TÂRGULUI GAUDEAMUS CRAIOVA 13.00 – 14.00 RADIO ROMÂNIA OLTENIA CRAIOVA SI UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CRAIOVA Dezbatere cu tema: „Literatura feminină” Moderator: scriitorul Mihai Firică Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova Radio România „Oltenia” Craiova Manifestări organizate în colaborare în cadrul Târgului de carte „Gaudeamus”, 26 februarie-1 martie 2020 la Teatrul Național „Marin Sorescu” I. Manifestări organizate în colaborare cu Radio România „Oltenia” Craiova 1. Miercuri, 26.02.2020, orele 13,00-14,00: dezbatere –„Telefoane versus biblioteci”. 2. Joi, 27.02.2020, orele 13,00-14,00: „Scriitori dein Radio” – Ioana Dinulescu, Liliana Hinoveanu, Constantin Dumitrache. Medalion Ioana Dinulescu și lansarea revistei de cultură „Autograf MJM”. Invitat: Mihai Băileșteanu. Moderator: Ioan Lascu. 3. Sâmbătă, 29.02.2020, orele 13,00-13,30: Lansare CD „Frecvența cărți”. Voci ale scriitorilor din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Moderatori: Simona Lica, redactor la Radio „Oltenia” Craiova și Mihai Firică, scriitor. 4. Duminică, 01.03.2020: „Literatura feminină”. Lansarea volumului „Pisica de lemn pictat” de Simona-Grazia Dima, invitat special. Prezintă: Ioan Lascu și Toma Grigorie. Moderator: Dan Ionescu. II. Manifestări organizate în colaborare cu edituri din Craiova 1. Vineri, 28.02.2020, orele 12,00-13,00: lansare de carte”: Editura „Scrisul Românesc –Mircea Pospai: „Despărțirea de Nadejda. Cronica literaturizată a unui festival și nu numai; Florea Firan: „Scriitori români în corespondență”. Prezentarea nr. 2/ 2020 al revistei „Scrisul Românesc”. 2. Vineri, 28.02. 2020, orele 13,00-13,30: lansare de carte: Editura „Scrisul Românesc” – Ioan Lascu: „Generația ’80. Un excurs istorico-critic”. Invitați: scriitorii Horia Dulvac și Ion Munteanu. Moderator: Florea Firan. 3. Vineri, 28.02.2020, orele 15,00-15,30: lansare de carte: Editura „Aius” – Toma Grigorie: „Focurile lui Hefaistos. Cărți și scriitori contemporani. Invitați: Ioan Lascu și Ion Munteanu, scriitori. Moderator: Nicolae Marinescu. 4. Sâmbătă, 29.02.2020, orele 11,30-12,00: lansare de carte: Editura „Aius” – Cătălin Ghiță: „Pornind de la literatura virtuală. Ipostaze ale actului critic 3”. Invitați: Maria Dinu și Anca Șerban. Moderator: Petrișor Militaru.

Parteneri