loader

Colegii din Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova deplâng dispariția confratelui ISIDOR CHICET. creator cu o activitate prestigioasă în spațiul cultural mehedințean. Condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească. L-am cunoscut demult, prin 1980. Isidor (Doru) Chicet locuia cu familia în Petroșani. A urmat, la Institutul de Mine de acolo, cursurile secției de preparare a minereurilor și cărbunelui, devenind inginer preparator în 1982. Era pasionat de muzică – cu câțiva ani înainte absolvise Liceul de Artă din Pitești și devenise un bun instrumentist la clarinet. Era pasionat și de literatură și începuse să scrie proză încă din timpul facultății. După încheierea studiilor universitare tehnice a fost repartizat la Rodna și, după câțiva ani, a ajuns tocmai la Orșova. A locuit aici până după 1989, ca apoi să se mute la Drobeta-Turnu Severin, unde a rămas pentru tot restul vieții. Aici a cunoscut adevărata consacrare, a publicat volume de proză și de teatru, a renunțat la profesia de inginer devenind un apreciat etnograf și folclorist. Și-a susținut doctoratul în etnografie cu Ion Ghinoiu, a lucrat pe tărâm cultural, a înființat și a condus vreme de peste un deceniu revista de tradiții și cultură populară Răstimp care apare și astăzi. A cules folclor din Mehedinți și din Valea Jiului, zona Petroșani, publicând mai multe culegeri valoroase între care se distinge volumul Spune, spune moș bătrân. A avut contribuții la Dicționarul de etnografie coordonat de Iordan Datcu. A debutat ca scriitor cu un volum de proză, Măgura cu fagi, apărut în 1991 la Editura „Junimea”. Povesirile din acest volum erau legate de tinerețea petrecută la Petroșani și de expediții în munții din împrejurimi. Isidor Chicet a fost un mare pasionat al muntelui, așa că și alte cărți de proză au fost inspirate din acele zone precum Homo carpaticus (1999) și Ultimul refugiu (2002). Are o bogată fișă de creație care cuprinde alte numeroase cărți de proză: Transfug la Orșova, Înmulțirea greierilor, Clopotele dinspre ziuă. Căutări de Dumnezeu, Călătorie către Sfânta Maria. Însemnările unui pelerin la Czestochowa, Fata de la schit, Tagma mincinoșilor. Povestiri pescărești, Relatare din Sihem. De confesiune catolică, Isidor Chicet a fost un fervent credincios, spirit care a marcat și volumele de teatru A doua venire și Cetatea interzisă. A întocmit circa zece culegeri de folclor și volume etnografice. A colaborat cu etnologi și etnografi de notorietate precum Ion Ghinoiu, Ion Pogorilovschi, Iordan Datcu, Constantin Eretescu. Isidor (Doru) Chicet s-a născut la 20 octombrie 1956 în satul Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași. Prin dispariția sa literatura română pierde un prozator de certă valoare și unul din cei mai dedicați și competenți etnologi și folcloriști din ultimele trei decenii. (I. L.)


Comisia de Contestații 2 februarie 2023 Prezenți: Nicolae Manolescu (președinte) Adrian Alui Gheorghe Andrea Hedeș George Volceanov Mihai Zamfir Alba – Hunedoara 1. Doina Anton – nu (lipsă valoare, lipsă de sens, receptare convențională) 2. Andrei Caucar – nu (lipsă valoare, receptări nerelevante) 3. Dumitru Drinceanu – nu (lipsă valoare, lipsă sens, receptare neconvingătoare) 4. Georgeta-Minodora Resteman – nu (lipsă valoare, lipsă sens, absurdități poetice neconvingătoare) 5. Adriana Tomoni – nu (lipsă valoare literară, receptare neconvingătoare, de complezență) Bacău 1. Victoria Furcoiu – da 2. Stoica Găgeanu – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe!, lipsă receptare) 3. Mircea Constantin Jurebie – nu (lipsă valoare, versuri stupide și vulgare, receptare de complezență) 4. Petru Solonaru – nu (lipsă valoare, jocuri stupide de cuvinte, receptare de complezență) 5. Ioan Uleanu – nu (epigrame stupide, lipsă de valoare) 6. Gheorghe Ungureanu – nu (lipsă valoare, vulgarități, receptare neconcludentă) Brașov 1. Dumitru Branc – nu (valoare discutabilă, neprofesionist, receptare neconvingătoare) 2. Maria Dobrescu – da 3. Magdalena Hărăbor – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe goale, receptare de complezență) 4. Ramona Müller – nu (lipsă valoare, comicării verbale, receptare de complezență) 5. Emil Neșiu – nu (lipsă valoare, absurdități comice) București – Literatură pentru Copii și Tineret 1. Anca Oprea – nu (lipsă valoare, incertitudini lexicale) 2. Cătălina Orșivschi – nu (lipsă valoare, versuri patriotarde, receptare insuficientă) 3. Tatiana Tapalagă – nu (fără legătură cu literatura pentru copii, exerciții didactice, versificație rea) București – Poezie 1. Romița Mălina Constantin – nu (lipsă valoare, receptare de complezență, lipsă sens) 2. Emilia Dănescu – nu (lipsă valoare, versuri palide, neexpresive, receptare de complezență) 3. Coca Popescu – nu (lipsă valoare, „manele”, receptare neconcludentă) 4. Toma Vasile – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe goale, receptare neconcludentă) 5. Luminița Rodica Zaharia – nu (eseuri versificate, glume dubioase, receptare neconcludentă) București – Proză 1. Vasile Ungureanu (Silvan G. Escu) – nu (confuz, receptare neconcludentă) Chișinău 1. Gheorghe Colțun – nu (fără legătură cu literatura, scrieri lingvistice, versuri anapoda, receptare neconcludentă) Cluj 1. David Boia – nu (lipsă valoare, vorbărie incoerentă, receptare insuficientă) 2. Andrei Lazăr – da 3. George Vigdor – nu (lipsă de valoare a poeziei, eseuri neliterare/ articole de cotidian) Craiova 1. Ionuț Calotă – da 2. Mariana Didu – nu (lipsă de valoare, roman naiv, neexpresiv, versuri confuze, receptare insuficientă) 3. Daniela Toma – nu (lipsă de valoare, eseuri gongorice și versuri absurde, receptare insuficientă) Iași 1. Emil Ariton – nu (lipsă valoare, vorbe goale, lipsă sens, receptare de complezență) 2. Gheorghe Gh. Bostaca – nu (lipsă valoare, incoerență) 3. Andrei Breabăn – nu (texte confuze, pline de generalități, romane îndatorate lui Sadoveanu și altora) 4. Corneliu Carp – nu (lipsă valoare, proze confuze, inserții poetice fără expresivitate, receptare insuficientă) 5. Ligia Doina Constantinescu – nu (traduceri din autori irelevanți, fără receptare/ referat) 6. Ioana Frențescu (Oana Frențescu) – nu (fără valoare, versuri aberante, receptare de complezență) 7. Marinel Gîlcă – nu (proze fără substanță, scrise rău, greoi, receptare de complezență) 8. Vasile Ionac – nu (fără valoare, agramatisme, receptare de complezență) 9. Steluța Istrătescu – nu (fără valoare, prezumțioasă, receptare insuficientă) 10. Gheorghe Sicoe (George S. Vidreanu) – nu (experimente poetice fără valoare, receptare de complezență) Pitești 1. Maria Calciu – nu (fără valoare, versuri fără sens, receptare insuficientă) 2. Constantin-Mihail Soare – nu (fără valoare, fără proprietatea cuvintelor, receptare insuficientă) Sibiu 1. Viorel Birtu-Pîrăianu – nu (naivități poetice, receptare insuficientă) 2. George Căbaș – nu (fără legătură cu literatura) Sud – Est 1. Gabriel Gherbăluță – da 2. Elena Netcu – nu (lipsă receptare critică) Timișoara 1. Camelia Cornea – nu (naivități poetice, receptare insuficientă) 2. Iuliana Dinu – da 3. Costel Simedrea – nu (poezie naivă, receptare insuficientă și de complezență)


În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Ioan Lascu, cu sediul în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, Filială a Uniunii Scriitorilor din România (denumită în continuare „USR”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Filialei Craiova a USR, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc în data de 22 martie 2023, ora 16:00, la adresa din Craiova, Muzeul Olteniei, Secția de Istorie, str. Madona Dudu, nr. 14, Craiova, cod poștal 200410. Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei Adunarea Generală a Filialei va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 1. Prezentarea Raportului de activitate al Președintelui Filialei în mandatul 2018-2023; 2. Prezentarea pe scurt a Raportului de activitate a USR de către Președintele în exercițiu al USR; 3. Prezentarea pe scurt a programelor candidaților la funcția de Președinte al Filialei pentru mandatul 2023-2028; 4. Prezentarea pe scurt a proiectelor de conducere ale candidaților la funcția de Președinte al USR pentru mandatul 2023-2028; 5. Dezbatere pe marginea documentelor prezentate; 6. Trecerea la vot, după cum urmează (20 – 30 minute): - - Alegerea Președintelui USR pentru mandatul 2023-2028; - - Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2023-2028; - - Alegerea Comitetului de Conducere al Filialei. Toţi candidaţii la funcţia de Preşedinte USR ale căror candidaturi au fost validate de Comisia de Monitorizare a Alegerilor pot participa, pentru a-şi susţine candidatura, la Adunarea Generală a Filialei. Membrii Filialei care doresc să candideze la funcția de Președinte al Filialei și la celelalte funcții eligibile din cadrul Filialei pot depune candidaturile la secretariatul Filialei, în Craiova, str. Olteț nr. 1, bloc IJK, parter, până la data de 17 martie 2023, ora 12:00. Candidaturile trebuie semnate în original și depuse personal. Candidaturile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Votul în cadrul Adunării Generale Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării Adunării Generale a Filialei votează într-o urnă Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei, iar într-o altă urnă votează Președintele USR. Pot vota în cadrul Adunării Generale a Filialei numai membrii Filialei. Un membru al Filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte USR și un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant. Procesul de vot se va închide la data de 22 martie 2023, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei și Comitetul de Conducere al Filialei se vor consemna într-un proces-verbal. Rezultatele alegerilor pentru Președintele USR se vor consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia de Monitorizare a Alegerilor, la data de 5 aprilie, în cadrul Consiliului USR. Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor Filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a Filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local. Președintele Filialei Craiova a USR, Ioan Lascu


Cărţile pentru Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2022 se depun la biblioteca sediului U.S.R. sau se pot trimite prin poștă (Uniunea Scriitorilor din România - Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poștal 010071) până la data de 31 martie 2023, în atenţia doamnei Gabriela Vișan.


Colegii din Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova deplâng dispariția prematură a confratelui Mihai Octavian Ioana. Dascăl apreciat de către elevi și slujitorii educației din Mehedinți, regretatul Mihai Octavian Ioana a fost un poet și dramaturg remarcat de critica literară și numeroase publicații care i-au găzduit creațiile. Condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească!


1. Mihaela Albu – premiul „Opera omnia” 2. Spiridon Popescu – premiul „Cartea anului” – volumul „Ferice de cel orb” 3. Andreea Diana Trăilescu – premiul pentru debut – volumul „Regina întunecată” Premii acordate de Comitetul de conducere al Flilialei Craiova a USR 1. Premiul de excelență – Florea Firan – „Amprente și voci”, vol. I, II 2. Premiul special pentru critică literară – Florian Copcea – volumele „Eugen Simion...” și „Dicționar al limbii române din Serbia de sud-est” 3. Premiul special pentru eseu – Viorel Mirea – volumul „Fermenții basmului românesc”. 4. Ion R. Popa – premiul special al juriului – volumul„ Din una în alta” 5. Carmen Bulzan – premiul pentru poezie „Mihai Duțescu” – volumul „Arca lacrimilor” Comitetul de conducere al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România Președinte, Ioan Lascu


Candidatii ale caror dosare au fost respinse pentru primirea în U.S.R. anul acesta, pot depune contestații până la data de 31 decembrie 2022. Contestațiile pot fi trimise atât prin poștă (Calea Victoriei nr. 133, sector 1, București, cod poștal 010071 - în atenția doamnei Roxana Chioseolu), fie pe adresa de e-mail: uniunea.scriitorilor@yahoo.com.


POEZIE 1. Toma Grigorie, Cina cea de taină, Ed. Eikon 2. Teodor Preda, Insomnia imaginii, Ed. Aius 3. Victor Martin, Curcubee de ciocolată, Ed. Art Creativ 4. Gela Enea, Sună-mă cu taxă inversă, Ed. Ecou 5. Constantin Pădureanu, La zidul plângerii, Ed. Betta 6. Spiridon Popescu, Ferice de cel orb, Ed. Pim 7. Emanuela Buşoi, A treia privire, Ed. Brumar, 8. Horia Dulvac, În digestie, Ed. Vinea 9. Mihaela Albu, Nisiparniţa, Ed. Vremea 10. Carmen Peregrina, Arca lacrimilor, Ed. Kult 11. Ion Maria, Marile secrete, Ed. Ispirescu PROZĂ 1. Victor Martin, Egal cu tine însuţi, Ed. Eikom 2. Florin Logreşteanu, Keti, prinţesa siameză, Ed. Eikon 3. Isidor Chicet, Migraţii, Ed. Hoffman 4. Ion R. Popa, Din una în alta, Ed. MJM PUBLICISTICĂ-ESEURI 1. Tudor Nedelcea, Stihuri la stema ţării, Ed. Academiei Române 2. Cornel Basarabescu, Cele mai...., Ed. Semne 3. Cătălin Ghiţă, Secolul al XX-lea între roşu şi negru, Ed. Litera 4. Carmen Bulzan, Omul încuvântat, Ed. Kult 5. Carmen Bulzan, Învierea..., Ed. Kult 6.Victor Rusu, De întâmpinare, Ed. Ecko Print 7. Cornel Basarabescu, Cărţile au ferestre, Ed. Aius 8. Viorel Mirea, Fermenţii basmului românesc, ed. MJM 9. Carmen Bulzan, Bucură-te cântec viu, Ed. Kult 10. Victor Martin, Negândite aforisme, Ed. Bifrost 11. Florian Copcea, Eugen Simion..., Ed. Tracus Arte 12. Florian Copcea. Dicţionar..., Ed. Academiei 13. Mihaela Albu, Întâlniri cu Aurora, Ed. Aius CRITICĂ LITERARĂ 1. Mihaela Albu, Din exil...acasă... „cu Eminescu de mână“, Ed. muzeului Literaturii Române 2. Mihaela Albu, Jurnalism cultural în exilul românesc (1948-1989), Ed. Academiei 3. Mihaela Albu, N. I. Herescu „Un aristocrat al culturii române“, Ed. Aius Juriul Ioan Lascu, președinte Mihai Firică, Ileana Roman, Dan Ionescu – membri


Către toți membri Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România: Cărțile publicate în anul 2021, indiferent de genul literar (poezie, proză, eseu, critică și istorie literară, dramaturgie, publicisitică, literatură pentru copii, traduceri) pot fi depuse, în vederea jurizării pentru premiere, la sediul Filialei Craiova a USR situat în Craiova, str. Olteț, bloc IJK parter nr. 1, în perioada 26 septembrie-31 octombrie 2022. Volumele respective vor fi depuse personal de autori sau expediate prin poștă la adresa menționată anterior. În perioada 10-20 noiembrie 2022 juriul se va reuni pentru a stabili volumele ce vor fi premiate, în conformitate cu Statutul USR, anexa 9. Decernarea premiilor va avea loc la o dată ce va fi anunțată ulterior, în perioada 20-25 noiembrie 2022. Comitetul de conducere al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România Președinte, conf. univ. dr. Ioan Lascu


Joi, 15.09.2019, Craiova – 15,45 – Deschiderea Festivalului de Literatură și Dramaturgie „Patrel Berceanu” – ediţia a II-a - Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova (foaier). – 16.00-18.00 – Masa rotundă: „Teatrolog și secretar literar – memoria vie a scenei”. Participă Doru Mareș, teatrolog, scriitor (București), Victoria Balint, teatrolog Teatrul „Regina Maria” (Oradea), Codruța Popov, consultant artistic Teatrul Național „Mihai Eminescu” (Timișoara), Gabriela Riegler, Relații Publice, Muzeul Național al Literaturii Române (București), Mădălin Guruianu, consilier imagine, „Opera Comică pentru Copii” (București), Emil Boroghină, societar de onoare al TN „Marin Sorescu” (Craiova), Nicolae Marinescu, director Ed. „Aius” (Craiova). Moderator, Nicolae Coande Lansarea monografiilor de spectacol: Patrel Berceanu, Titus Andronicus & Ubu rex cu scene din Macbeth, Ed. Aius, 2022. Prezentarea volumului Ariel din spatele scenei, coordonatori Elisabeta Pop, Raluca Sas Marinescu (Presa Universitară Clujeană, 2021) Vineri, 16.09.2022 11.oo – Evocare a scriitorului Patrel Berceanu – scriitori, critici literari, poeți (include recital un poem al participanților). Moment muzical: Mircea Suchici 12,oo – Spectacol-lectură susţinut de actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” Portret în timp” – evocări, recital de poezie cu participarea actorilor: Eugen Titu, Angel Rababoc, Nicolae Vicol. 13.00 – Decernarea Premiului pentru Poezie „Patrel Berceanu . 17,00 – Conferință Vasile Baghiu, „Metaversul himeric al poeziei” (Adunarea Poeților 2022) Lansări de carte Ionel Ciupureanu (hangare, Casa de Editură Max Blecher, 2022) Vasile Baghiu (Respirație asistată, Ed. Eikon, 2021), Claudiu Komartin (17 poeme de dragoste și un pantoum, imperfect, Casa de Editură Max Blecher), Nicolae Coande (Tequila Verano/Vara Tequila, Ed. Autograf MJM, 2022), Mihai Firică (Anillos perdidos en oceanos desconocides/ Inele pierdute în oceane necunoscute, Ed. NoteBook poiesis, Chile, 2022), Marius Ghica (Paul Valery, Caiete, Ed. Humanitas, 2022). Prezintă: Nicolae Coande, Mihai Firică Organizatori: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova.


27 MAI 10:00 Consiliul Județean Dolj - Deschiderea Festivalului. Cuvânt de deschidere și de salut pentru participanţii la eveniment, rostit de președintele Consiliului Judeţean, domnul Cosmin Vasile. Mesaj de întâmpinare a scriitorilor din ţarǎ și strǎinǎtate transmis de Ioan Lascu, președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Acordarea diplomelor de excelenţǎ unor personalitǎţi care au contribuit la promovarea valorii operei macedonskiene în spaţiul cultural românesc și european. 11:00 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Craiova – Simpozionul: „Alexandru Macedonski - primul nostru poet european din secolul XIX”, dedicat vieţii și operei macedonskiene. Moderator: Ion Munteanu, directorul Festivalului. Vor lua cuvântul: 1. Lucian Dindirică, director al Bibliotecii Judeţene - Cuvânt de deschidere a Simpozionului și de întâmpinare a invitaţilor; 2. Ioan Lascu, „Alexandru Macedonski – francofil și francofon”; 3. Nicolae Marinescu, „Alexandru Macedonski și spiritul european”; 4. Ionel Bușe, „Macedonski redivivus”; 5. Nicolae Oprea, „Coordonatele prozei scurte macedonskiene”; 6. George Vulturescu, „Vizibil și invizibil în Imnurile lui Novalis și în Nopțile lui Al.Macedonski”; 7. Ioan Ioanicescu, „Polemica Eminescu-Macedonski, o abordare conciliantă”; 8. Ștefan Mitroi, „În casă cu Macedonski”; 9. Ilona Duţă, „Luminiscenţe și iluminări creatoare la Eminescu și Macedonski”; 10. Giovanni Magliocco (Italia), „Sub zodia magnetismului erotic: masculinitate și feminitate decadente în poezia lui Alexandru Macedonski”; 11. George Popescu, „Macedonski versus DʼAnnunzio și impulsul personalizat al nietzscheanismului”; 12. Tudor Nedelcea, „Canonicul Grama și Macedonski, contestatari ai lui Eminescu?”; 13. Ana Paraschivescu, „Despre frumuseţe în poezia lui Macedonski”; 14. Viorel Mirea, „Macedonski - poetul cu lacrimi de trandafiri”; 15. Toma Grigore, „Alexandru Macedonski, poezia politică”; 16. Lazăr Popescu, „Alexandru Macedonski – modernul antimodern”; 17. Daniel Corbu, „ Alexandru Macedonski, poetul versului symphonic”; 18. Picu Ocoleanu, „Critica poetică a iubirii pure. Patologia iubirii în două scenarii literare românești: cel gnostic (Eminescu) și cel postmetafizic (Macedonski)”; 19. Ana Ocoleanu, „Sursele nietzscheene ale creaţiei macedonskiene”; 20. Iulian Ionașcu, „Filosofia esoterică macedonskiană”; 21. Denisa Crăciun, „Macedonski traducătorul”; 22. Dumitru Velea, „Corespondenţe senzoriale”. 14:00 – 15:30 - Pauză 15:30 - Cea de-a doua parte a Simpozionului Dezbateri: 23. Maria Dinu, „Imaginea femeii în poezia lui Alexandru Macedonski”; 24. Petrișor Militaru, „Imaginea faunului în lirica macedonskiană. O abordare durandiană”; 25. Adrian Lesenciuc, „Macedonski versus Junimea și disputa paradigmelor în literatura actuală”; 26. Ileana Roman, „Sabia lui Macedonski”; 27. Jean Dumitrașcu, „Tentativele lui Macedonski de a cuceri Parisul”; 28. Niculina Oprea, „Raţiune, inteligenţă și rafinament artistic în poezia lui Alexandru Macedonski”; 29. Viorica Ioviţă, „Alexandru Macedonski par lui-même”; 30. Gabriel Nedelea, „Dezideratul sincronizării în opera lui Alexandru Macedonski”; 31. Silviu Gongonea, „Proza lui Alexandru Macedonski. O abordare interdisciplinară”; 32. Adrian Badea, „Macedonski și romantismul barochizant”; 33. Gabriela Roberta Șipanu, „Personalitatea macedonskiană privită prin optica rozei”; 34. Mihai Firică, ,,Al. Macedonski - spirit critic, polemist și fondator de publicații”; 35. Maria Tronea, „Mitologia lui Macedonski”; 36. Clelia Ifrim, „Legături de parfum sau De la rondel la haiku”; 37. Marian Bușe, „Sufletul în viziunea lui Alexandru Macedonski”; 38. Mihai Barbu, „Alexandru Macedonski versus Frédéric Damé. O luptă de idei dramatice”; 39. Mihaela Albu, „Alexis Macedonski și Alex. Busuioceanu în dialog epistolar”; 40. Alina Didu, „Nostalgia copilăriei lui Alexandru Macedonski”; 41. Ion Munteanu, „Macedonski și Europa culturală”; 42. Florentin Palaghia, „Macedonki, edilul romantic al Craiovei”; 43. Ion Hirghiduș, „Poezia macedonskiană – un «manual al îngrijirii de sine»”; 44. Nicolae Jinga, „Poetica lui Alexandru Macedonski”; 45. Florian Copcea, „Alexandru Macedonski – logos și mythos”. 28 MAI 10:00 Casa de cultură „Traian Demetrescu”, Craiova. - Laurenţiu-Florian Tudor - Cuvânt de salut și de primire a participanţilor; - Expoziție documentară: „Macedonski în vremea sa”; - Lansări de carte sub patronajul spiritual macedonskian. Vor fi prezentate urmǎtoarele volume de versuri, criticǎ și istorie literarǎ, eseisticǎ, prozǎ și traduceri ale scriitorilor invitaţi la cea de-a IV-a ediţie a Festivalului „Alexandru Macedonski”: - Oltenia lui Alexandru Macedonski, antologie realizatǎ de Denisa Crǎciun și Ion Munteanu. Radactor: Iulian Ionașcu, Editura Aius, Craiova, 2022. Prezintǎ Ioan Lascu, Nicolae Marinescu; - Estera, Denisa Crǎciun, Editura Aius, Craiova, 2022. Prezintǎ Petrișor Militaru; - Solilocvii. Despre artă și spectacolul lumilor, Daniel Corbu, Editura Princeps Multimedia, Iași, 2021. Prezintǎ Ion Munteanu; - Femei de iasomie, Ionel Bușe, Editura Litera, București, 2022. Prezintǎ Ilona Duţǎ; - LECTURI. „Pe rouă, pe ceață...” 21 de scriitoare în eseuri critice, George Vulturescu, Editura Junimea, Iași, 2022. Prezintǎ Denisa Crǎciun, Petrișor Militaru; - Travaliu creator, schizoidie, himeră în literatura română. De la Mircea Cărtărescu la Mihai Eminescu, Ilona Duţǎ, Editura Universitaria, Craiova, 2021. Prezintǎ Giovanni Magliocco - Adu-ți aminte să nu uiți, Ștefan Mitroi, Editura RAO, București, 2022. Prezintǎ Ion Munteanu; - Dimpreună, Florentin Palaghia, Eduard Filip Palaghia, Editura Timpul, Iași, 2017. Prezintǎ Denisa Crǎciun, Ioan Lascu; - Partida de Mah-Jong a Împăratului, Adam Katzmann, Editura Aius, Craiova, 2021. Traducere de Aurora Dumitrescu. Prezintǎ Carmen Theo Fǎgețeanu. - Moment artistic realizat de colaboratorii Casei de culturǎ „Traian Demetrescu” din Craiova și elevi ai Liceului „Alexandru Macedonski” din Melinești. La violoncel, maestrul Mircea Suchici, Filarmonica „Oltenia” din Craiova, cu creaţii inspirate de poemele macedonskiene; 13:00 Închiderea ediţiei a IV-a a Festivalului „Alexandru Macedonski”.


Confrații din Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România deplâng dispariția fulgerătoare și prematură a lui Sorin Vidan, scriitor remarcat pentru talentul său și apreciat prin premii de prestigiu. Vestea cumplită a dispariției sale a lovit ca un fulger, curmând o viață în plină activitate creatoare, un jurnalist și un manager dedicat total comunității și iubitorilor de literatură. Condoleanțe familiei îndurerate! Despre tăcerile lui Sorin Era bucuros de fiecare dată când ne revedeam, mai ales în Severin. Îl sunam pe drum și-i spuneam că-i fac o vizită-fulger. Băiatul meu, Ducu, avea probleme de afaceri în zonă și plecam cu el când făcea ruta Severin-Orșova. La Orșova mă aștepta poetul Nicolae Jinga. La Severin, prozatorul Sorin Vidan. Vechi prieten și complice în discuții despre viață și literatură, atât de vechi că nu mai știu când ne-am cunoscut. Poate, după 1990 când am ajuns la festivalurile organizate de ei în orașul de pe Dunăre. Cât de mult îi invidiam! Nu pentru festivaluri, ci pentru Dunărea care mângâie marginea sudică a orașului. Mă duceam s-o văd imediat ce soseam, iar apoi îl căutam pe Sorin. Râdeam cu el, prin 1995, când, la o masă unde era și Cezar Ivănescu, ne distram copios: apăruse cartea lui Livius Ciocârlie, „Fragmente despre Vid”, iar Sorin credea că titlul e greșit. Ar fi trebuit să se numească „Fragmente despre Vid(an)”. Râdeam ca niște adolescenți puși pe șotii și bătrânii de la masă nu știau ce ne apucase. Când a debutat cu „Animalul confesiv” (1995), Dan C. Mihăilescu a scris despre el o cronică în 22: „Ciorăneii blânzi”. Alt prilej de glume între noi doi. Era îndrăgostit de jurnal, de confesiunea intimă pe care autorul și-o face sieși și poate posterității. Citea avid tot ce găsea. A scris despre cartea lui Eugen Simion, „Ficțiunea jurnalului intim”. A publicat recenzia în LAMA, suplimentul pe care îl făceam la Craiova, iar după ce a citit-o, Simion a vrut să-l cunoască și să-l… angajeze la filiala din oraș a Academiei. Dar Sorin iubea Severinul, melancoliile orașului precis desenat lângă malurile bătrânei Dunări. O melancolie de care nu a scăpat toată viața. Tot acolo, în LAMA, a publicat pentru prima oară fragmente din „Abisex” (apărută în 2007), sub pseudonimul Sorin Delaskela, stârnind o mică furtună în redacție și pasiuni la chioșcurile de ziare din oraș. Vorbeam la telefon și râdeam în hohote de impactul prozelor sale în rândul pensionarilor care căutau ziarul la chioșcuri! Ne amuzam de furia redactorului șef al ziarului, care aflase ce publică de la o doamna profesoară din oraș. Literatura are mesagerii săi necunoscuți. Scriam atunci: „Abisex este o suită de proze scurte care se pot citi și ca roman de sine stătător, în care un personaj no name iese din găoacea protectoare a sinelui larvar printr-o confesiune izbitoare despre ratare, sexualitate și multă angoasă existențială. A te prăbuși fără opreliști – iată singurul scop al unui faloscriptor care-și iubește propriul dezastru și îl observă necruțător pe al celorlalți. Lumea lui Delaskela amintește cumva de cea a lui Anton Holban, prin finețea observatiei psihologice și a notației despre un sine care nu poate ieși din imaturitate – întrucât nici nu-și propune –, cu un plus de violență a limbajului și a descrierilor sexuale pe care autorul “Daniei” nu și-ar fi permis-o.” Apoi a avut o dramă personală. Soția. Sinucidere. A plecat în Africa, Maroc. Ar fi vrut să rămână acolo. A revenit. Voia să i se piardă urma în București. S-a întors după un timp. Nu-și găsea locul. În noiembrie 2010 a fost invitat la „Scriitori la Tradem”, proiectul pe care îl coordonam la Casa de Cultură Traian Demetrescu. Am discutat alături de cei prezenți despre cartea sa de atunci, „Noaptea pisicilor lungi”. Aceeași linie felină, suplă, labirintică a prozei unui solitar. Un însingurat care zâmbea oamenilor. Mă uit pe ce spuneam atunci când l-am prezentat: „Delaskela se prezintă aidoma unui pesimist de sorginte schopenhaueriană, cu o poezie personală însă, identificată în special în felul în care se apleacă asupra detaliilor de viaţă şi a zugrăvirii unor personaje pe care le priveşte cu detaşare şi cu milă în acelaşi timp“. Detașare și milă… Când, în 2019, a primit Premiul „Cartea discretă a anului”, pentru volumul de proze „Destrămare” (Ed. Paralela 45) mi-a spus asta cu tonul cel mai natural cu putință. Nimic emfatic, nimic zgomotos. M-am bucurat pentru el, premiul a fost acordat de un juriu competent, Radu Vancu, Simona Sora, Ciprian Măceșaru. A primit premiul Cartea anului, acordat de filiala Craiova a USR, pentru aceeași carte. Mă bucur că jurul craiovean a avut flerul să premieze această ultimă carte a sa antumă, la lansarea căreia am asistat la Târgul de carte Gaudeamus București. Fotografiile de atunci ne arată ca pe vremuri: râdem și ne bucurăm că suntem împreună, într-o mare de celebrități și de anonimi târgoveți de care nu ne pasă. Nu știam că viața, tot ea, ne va șterge zâmbetul de pe față într-o zi. Am călătorit la Severin și în 2020, așa îmi amintesc. Era marcat de pandemie, dar îl îmbărbătam și mai puteam încă râde. Am găsit de curând ceva, un interviu dat de el unei publicații: „Știu că la un moment dat, mergând prin oraș în primele săptămâni după 15 martie, am fost copleșit. Un aliaj amețitor, straniu: vitalitatea soarelui, splendoarea copacilor înverziți, și absența (cumva apăsătoare și ireală) oamenilor, pustietatea străzilor. Un iz de Cernobâl plutind în aerul pur, primăvăratic, străpuns de ciripitul păsărilor. Plimbam câinii și ascultam în căștile telefonului un concert disco din Moscova anilor trecuți, cu Joy cântând „Touch by touch” în zumzetul policrom al mulțimii de spectatori, iar contrastul a devenit sufocant. În aprilie a murit tata (cancer), s-a stins repede, abrupt, după o suferință care ne-a împietrit inimile. Au fost apoi săptămâni și luni de teamă și frustrare. Nu am putut să mă relaxez aproape deloc. Mai tot timpul, cum spune la un moment dat Heidegger, „pluteam în angoasă”. Nu am scris. Pentru scris e nevoie de distanțare. E un mecanism care se strânge încet, asemeni celui care armează ceasul.” Ceasul care s-a oprit pentru el: din 1 aprilie Sorin nu mai e. Era ora 16,oo, încercam să plec spre casă din biroul de la teatru când a sunat telefonul. Valentin Vasilescu, prietenul său, mi-a vorbit cu o voce gâtuită: poate ar trebui să stai jos. Am o canapea aici, în birou, am glumit eu. Sorin nu mai e. Ce glumă mai e și asta (pe drum, cât am mers pe jos către casă, am tot sperat că Valentin a făcut doar o glumă, o glumă proastă)? Nu e nicio glumă: Sorin nu mai e. Am văzut un filmuleț seara, pe net, cu el căzut jos, în ploaie, și mi s-a rupt inima. Am simțit că sunt sfâșiat. Îl revedeam cu ochii minții pe Patrel Berceanu, căzut pe stradă, la 55 de ani. Sorin avea 54. Noi acum suntem deodată foarte bătrâni și nu înțelegem de ce el nu mai este printre noi. Spune o vorbă, Sorine… Nicolae Coande


Juriul în componența: Ioan Lascu, președinte, Ileana Roman, Paul Aretzu, Mihai Firică, Spiridon Popescu, membri, a hotărât acordarea următoarelor premii și diplome: - Premiul „Cartea anului”: Marius Ghica pentru volumul „Cosmopolis” (eseu), Editura „Aius”, Craiova; - Premiul „Opera omnia”: Nicolae Jinga; - Premiul pentru debut: Elena Bălășanu pentru volumul singurătatea nu ne face mai buni (poezie), Editura „Aius”, Craiova; - Premiul special al juriului: Cristi Nedelcu pentru volumul cimitirul trandafirilor (proză), Editura „Litera”, București; - Premiul „Mihai Duțescu” pentru poezie”: Constantin Pădureanu pentru volumul Focuri stinse, Editura „Betta”, București; - Diplomă pentru activitate deosebită: Dan Șalapa (poet și eseist, Drobeta Turnu Severin). Ioan Lascu, președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, președintele juriului Membri: Ileana Roman, Paul Aretzu, Mihai Firică, Spiridon Popescu N. B. Pentru a evidenția și a încuraja activitatea unor scriitori nemembri ai USR juriul a decis conferirea unor „diplome pentru activitate deosebită”. În anul 2021 o asemenea diplomă i-a revenit scriitorului Dan Șalapa. Craiova, 18 noiembrie 2021


Consiliul judeţean Dolj şi Biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Casa de cultură „Traian Demetrescu” organizează miercuri, 24 noiembrie 2021, ora 14,00, la statuia lui Alexandru Macedonski din Grădina Botanică, lansarea celui de-al treilea volum al Caietelor macedonskiene (coordonator: Ion Munteanu), cu ocazia comemorării a 101 ani de la moartea poetului. Pe lângă alţi invitaţi, vor participa şi vor vorbi despre personalitatea marelui scriitor cu adânci rădăcini olteneşti şi despre valoarea operei macedonskiene următorii scriitori, prezenţi cu studii, eseuri şi poeme în cuprinsul volumului: DENISA CRĂCIUN, MARIA DINU, ILONA DUŢĂ, MARIA TRONEA, ANA OCOLEANU, GELA ENEA, ANA PARASCHIVESCU, NICULINA OPREA, ANCA ŞERBAN, ELENA BĂLĂŞANU, MIHAELA ALBU, TUDOR NEDELCEA, NICOLAE MARINESCU, NICOLAE OPREA, IOAN LASCU, IONEL BUŞE, TOMA GRIGORIE, PICU OCOLEANU, DUMITRU VELEA, MIHAI BARBU, ION MUNTEANU, JEAN DUMITRAŞCU, FLORIN LOGREŞTEANU, MARIAN BUŞE, GEORGE POPESCU, FLOREA MIU, NICOLAE FIRULEASA. Moderator: VALENTIN AJDER, directorul Editurii EIKON din Bucureşti. *** Volumul III al Caietelor macedonskiene a fost alcătuit, în urma organizării la Craiova şi în satul Pometeşti, comuna Goieşti, judeţul Dolj, în zilele de 28 şi 29 mai 2021, a celei de-a treia ediţii a Festivalului Naţional ,,Alexandru Macedonski”, din alocuţiunile participanţilor la evenimente şi din eseurile, studiile, articolele, interviurile, poeziile trimise ulterior de generoşii noştri colaboratori, cărora le transmitem sincere felicitări şi calde mulţumiri! Ca şi celelalte două volume, publicate în anii 2019 şi 2020 la aceeaşi prestigioasă Editură „Eikon”, lucrarea de faţă se evidenţiază prin informaţii inedite despre viaţa şi opera marelui scriitor, dar şi prin interpretări diverse, îndrăzneţe şi originale ale exegeţilor care semnează aici, privind creaţiile macedonskiene şi evenimentele în care poetul a fost implicat de-a lungul existenţei sale. În baza unor aprofundate cercetări, punerea într-o altă lumină a împrejurărilor în care Macedonski a publicat epigrama adresată lui Eminescu (deşi nu este nici o dovadă că respectiva epigramă l-ar fi vizat pe Poetul naţional, presa vremii luând de bună afirmaţia unui personaj de o moralitate îndoielnică, aflat în slujba unor interese obscure, pe nume Grigore Ventura, considerat de unii cercetători a fi şi ,,turnătorul lui Eminescu”); descoperirea unor noi şi importante dovezi din presa franceză a vremii, a legăturilor poetului cu mari ocultişti, numiţi ,,mistici şi magi ai poeziei europene”, care i-au influenţat profund opera, şi fără cunoaşterea cărora unele lucrări macedonskiene (cum ar fi Thalassa) nu au fost şi nu sunt înţelese corect; prezentarea lui ca devotat apărător al drepturilor evreilor, într-o perioadă în care aceştia erau prigoniţi în România etc. sunt doar câteva subiecte incitante ale volumului, aduse în atenţia cititorilor de către oneşti comentatori macedonskieni din ţară şi din Franţa. Am ales (din motive obiective) să organizăm acest eveniment cultural la frumoasa statuie a scriitorului Alexandru Macedonski (recuperată din braţele întunericului, ea fiind pierdută timp de şapte ani şi regăsită recent, spre a fi reamplasată, prin implicarea conducerii Primăriei municipiului Craiova, în Grădina Botanică, în luna mai a acestui an), încercând să-i ieşim în întâmpinarea poetului, spre a-i împlini profeţia din Epigraf: ,,Dar când patru generații peste moartea mea vor trece, Când voi fi de-un veac aproape oase și cenușă rece, Va suna și pentru mine al dreptății ceas deplin, Ș-al meu nume, printre veacuri, înălțându-se senin, Va-nfiera ca o stigmată neghiobia dușmănească, Cât vor fi în lume inimi și o limbă românească”. Participarea este liberă, cu obligaţia respectării regulilor în condițiile impuse de pandemie. Ioan Lascu, preşedinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România


A devenit o obișnuință ca jurizarea premiilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova să aibă loc în noiembrie. Anul acesta profesorul Nicolae Pârvulescu nu va mai face parte din comisia de lectură în vederea decernării. Și nu va mai fi în comisie nici în anii ce vor coborî panta timpului. De acum va sta deoparte, ne va privi din ceruri. Își va prelungi la nesfârșit perioadele de retragere pentru meditație pe care prietenii i le știau. Nicolae Pârvulescu s-a retras definitiv. S-ar zice pe nedrept că ceea ce a avut de făcut a făcut, ce a avut de spus a spus. Mai erau proiecte cărora să le dea viață, mai erau zile de oferit familiei, mai erau prieteni cu care să susțină discuții cu de-ale culturii și cu de-ale lumii. Câte mai erau, însă nu mai sunt zile, nu mai este timp, lumea s-a schimbat ireversibil, a devenit alta, a devenit lumea cealaltă. Toate cele ce mai aveau germeni de rodit au rămas fără zile, toate se îngroapă în ele însele, decad fără recurs. Se știe că pe fiecare drum lumea se sfârșește, că moartea se plătește trăind, dar părea că pentru spiritul elevat care era profesorul Nicolae Pârvulescu n-ar fi fost de luat în calcul. Și totuși, din nefericire, iată, formula se aplică. Mai avem numere de telefon la care nu mai răspunde decât liniștea, căci abonamentul la cer s-a reziliat fără notificări prealabile. Poate că acolo unde găseam prin eter vocea doxului, bunului, elegantului și generosului profesor mai sperăm să o auzim. Este o iluzie care va rămâne. Raționamentele și argumentele profesorului s-au curmat dintr-o dată. Sunt cuvinte pe care le găseam pe vremuri în manualele de istorie, în catagrafierea timpului. Acele cuvinte vor lumina spre viitor amintirile despre profesorul Nicolae Pârvulescu. Era înainte de toate un om dârz. Avea dârzenia unui luptător aprig. A purtat războaie, a dat bătălii și și-a consumat timp destul în lupte mari și în lupte mici, în lupte în numele grupului, în numele unei idei, al unui ideal ori în nume personal. A fost mai întâi bătălia pentru spiritul comunie natale, Sălcuța. A biruit în încercarea de a fi primul student, primul filolog din partea locului. Deschiderea sa s-a transformat într-o tradiție literară: din Sălcuța au fost la un moment dat trei-patru membri ai Uniunii Scriitorilor. A absolvit printre primii Facultatea de Filologie a Universității din București, fiind singurul din anul său care a obținut nota maximă la Tudor Vianu. Ne bucuram când ne povestea atât de multe despre G. Călinescu și Tudor Vianu. A făcut parte din ultima promoție care i-a prins pe cei doi iluștri profesori la catredră: ce satisfacție, ce privilegiu! Era o mare șansă să prinzi un loc în Amfiteatrul „Odobescu” unde conferenția divinul critic. A fost victorios apoi împreună cu oștirile sale de elevi care l-au iubit, l-au ascultat evlavios și care au trăit ani și ani din iubirea sa pentru literartură. Unora dintre ei le-a inoculat pasiunea. Ei au câștigat olimpiade școlare, au ajuns profesori universitari, magistrați, generali, profesori, medici; au ajuns... Chiar și celor care nu l-au urmat în războaiele sale le-a lăsat ceva nepieritor: amintirea unui dascăl onest, dedicat profesiei, corect, franc și omenos. Liceul Industrial de Construcții de Mașini nr. 1 (devenit Liceul „Traian Viua”) a dobândit rezonanță prin devotamentul profesorului Nicolae Pârvulescu: aici s-a aflat ca tânăr dascăl și director matur. Ca inspector școlar a luptat pentru corectitudine și promovare pe merit și a izbândit. Dacă marea sa izbândă au constituit-o familia și elevii săi, atunci cea mai frumoasă reușită a sa a fost romanul, literatura. Va rămâne unul dintre romancierii de seamă ai Olteniei și ai țării acestui timp. Cultura este viața sufletului. Nicoale Pârvulescu s-a retras, dar este cu sufletul lângă noi. Dacă privim cu atenție îl vom vedea deasupra orizontului nostru sufletesc și vom ști că pentru luptele noastre spiritul și figura dârzului luptător sunt un simbol. (Ștefan Vlăduțescu)


Romeo Magherescu nu a fost personaj principal niciodată. Retractil și sfios, și-a trăit singurătatea până la capăt. A plecat și singurătății i-a lăsat totul. A epuizat un destin de lup singuratic, cu toate ale lumii luate pe cont propriu și de unul singur. A trecut printre noi și pe lângă noi. Parcă avea ceva care-l făcea să-și păstreze intactă interioritatea, să nu se infuzeze de contacul cu noi. Lumea exterioară nu era unul dintre elementele formulei sale existențiale. Noi l-am întâlnit, l-am admirat, a fost printre noi, a fost și aici. Unicul lucru pe care-l putem face este să depunem mărturie că a fost pe unde noi mai suntem încă. Ce a făcut a făcut cu o pudicitate de parcă nu aparținea lumii noastre. Părea să fie venit dintr-un univers cu alte repere, cu alte borne, cu alte sisteme de referință. De aceea, lăsa impresia că nu-i pasă de nimic din ceea ce nouă ne ocupa apăsător nopți și zile. Avea apăsările sale, totuși. Purta printre noi mesajul unui destin deosebit de altele. Nașterea și copilăria veneau dintr-o familie boierească cu tradiție în administrația superioară a Chișinăului. Tinerețea îi fusese amprentată de fuga în Gorj. Apoi, a parcurs strălucit Facultatea de Teologie la Universitatea din București și-a susținut doctoratul și a ajuns asistent la Universitatea din Craiova unde a predat limba italiană până după 1992. Știa latină, greacă veche, slavonă, rusă, italiană, spaniolă, franceză. Marea sa iubire intelectuală a fost Ovidiu; îl cunoștea în amănunțime și găsea că la Pontul Euxin marele poet se impregnase de însușirile celor care-l înconjurau și care porniseră de la apelativul „barbari”. Cadru universitar de anvergură, a fost iubit și admirat de studenții săi care-i doreau compania, echilibrul și înțelepciunea. Valoarea intrinsecă și aspirațiile l-au dus pentru un timp prin Italia. A tradus cu sensibilitate și acuratețe din spaniolă și italiană, printre altele, romanul Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, Istoria Venezuelei de Guillermo Moron, romanul Femeia lupilor de Pina Lupoi. În registru apofatic se poate spune că nu premii, nu distincții își dorea. Nu voia să aibă rol de personaj principal nici măcar o secundă. Avea merite, dar nu se simțea, nu se voia scos în evidență deloc pentru acestea. Nu aspira să fie al vreunei faime, nu voia să fie cumva înregimentat în regulile acestei lumi. Avea câțiva prieteni și destui admiratori. Enigmatic, inocent în felul lui și profund, profesorul Romeo Magherescu nu a fost personaj principal nici măcar în propria sa viață. Se punea la urmă pe sine: întotdeauna găsea preeminente dorințele și necesitățile celorlați. Era generos, elegant, curtenitor și delicat. În viața lui se întâmpla însă ce voiau ceilalți. Nu a avut supărări sau reproșuri, căci lăsatul la o parte și politețea colegială participau la formula sa existențială, la modul său de a-și trăi viața. Nu avea ambiția să fie în față. Se dădea la o parte când nici nu te-ai fi gândit. Așa ca să fie loc pentru toți. Era printre noi, ca un acordeonist de mare calibru care performează profesionist, dar pe care noi îl auzim deformat. Clapele și bașii nu se potrivesc. Instrumentul se depliază frumos, mlădios; se bucură de perfecțiunea interpretării, însă noi percepem doar disonanța, nepotrivirea dintre bași și clape. Luați separat bașii sunt o minune; clapele în sine sunt miraculoase, dar când le auzim împreună acordurile ne par pe nedrept a fi distonante, două registre în contratimp. În sinea lui, Romeo Magherescu era un excepțional om și intelectual, iar noi știam aceasta. Totuși ni se arăta mai mereu așa: disonant și în contratimp. În particular, excelența sa intelectuală era din altă piesă. Însuși acordeonul e un instrument ciudat, căci scoate două sunete, iar nu unul singur precum vioara. Viața este așa cum ne purtăm sufletul prin lume. Romeo Magherescu a plecat dintr-o lume pe care nu o considera a lui și în care trăia ca și cum nu ar fi fost nici a altora. Dăruise totul, doar sufletul îi mai rămăsese. De acum nu ne mai dăruiește decât o iluzie senină. A lăsat din nou locul liber, așa cum îi stătea în fire. De-acum locul nu va mai fi dorit și nu va mai fi ocupat de nimeni. Ca o excepție finală, Romeo Magherescu va primi și el, împotriva voinței sale din timpul vieții, alături de alți oameni dragi, un rol de personaj principal în amintirile noastre.


Stimați colegi, membri ai Filialei Craiova a USR, Sunteți înștiințați prin prezentul comunicat că perioada de depunere a cărților apărute în anul 2020 pentru jurizare în vederea premierii a fost stabilită a fi între 1 septembrie și 15 octombrie 2021. Sunt admise cărți reprezentând toate genurile literare: poezie, proză, critică, istorie literară și eseu, dramaturgie, publicistică, literatură pentru copii, traduceri. Juriul va avea în vedere și acordarea unui premiu pentru debut, în funcție de valoarea literară a cărților depuse. Cărțile vor fi expediate prin poștă la adresa: Craiova, str. Olteț, bloc IJK, parter, sau pot fi depuse personal de către autori la adresa indicată care este sediul Filialei USR Craiova și sediul revistei „Ramuri”. Nu sunt admise volume de autor reprezentând antologii sau reeditări și, cu atât mai puțin, volume semnate de doi sau mai mulți autori. Perioada pentru jurizare a fost stabilită a fi 20 octombrie-10 noiembrie 2021. Festivitatea de premiere se va desfășura în ziua de 18 noiembrie 2021, ora de începere și locul fiind comunicate printr-un mesaj ulterior. Filiala Craiova a Uniunii Scritorilor din România Comitetul de conducere, Președinte Ioan Lascu


Stimaţi colegi, Autorii care au publicat cărţi în anul editorial 2020 (poezie, proză, critică literară şi eseu, teatru, traduceri) sunt invitaţi să depună câte un exemplar în vederea jurizării pentru acordarea premiilor Filialei Craiova a U.S., în perioada: 1 septembrie - 15 octombrie Cărţile se depun la sediul Filialei, str. Olteţ, bloc IJK - parter, şi la adresa postală O.P. 1, C.P. 208, Craiova. Filiala Craiova a U.S.R. Preşedinte Ioan Lascu COMITETUL DE CONDUCERE Mihai Firică Ileana Roman Spiridon Popescu Dan Ionescu


Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova este alături de familia confratelui Emilian MIREA la greaua suferință pricinuită de decesul colegului nostru. Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imens în inimile noastre și transmitem condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească! Emilian MIREA (16 ianuarie 1964 - 16 aprilie 2021) Inginer, absolvent al Facultăţii de Agronomie, Universitatea din Craiova, promoţia 1990. Începând din anul 1990 şi până la stingerea din viață, a lucrat în presa scrisă locală şi centrală şi colaborează la publicaţii internaţionale, după cum, urmează: INDEPENDENTUL, SITUAŢIA, DEMNITATEA, TINERETUL LIBER, CARTEL, GAZETA DE SUD, OPINIA, CUVÂNTUL LIBERTĂŢII, OBIECTIV MAGAZIN, CURIERUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA, TOP BUSINESS, ANIF MONITOR, REPUBLICA OLTENIA (Craiova), CUVÂNTUL, CONTRAST, BARICADA, INFRACTORUL, FLAGRANT, ACADEMIA „CAŢAVENCU”, EVENIMENTUL ZILEI, EXPRES, DRACULA, MEDICINA NATURISTĂ, SINGURUL ATU, REVISTA FENOMENELOR PARANORMALE, LUMEA MISTERELOR, PARANORMAL (Bucureşti), LUMEA LIBERĂ ROMÂNEASCĂ (New York, USA), OBSERVATORUL (Toronto, Canada). Premii literare importante obţinute: - Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Contemporanul la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş”, Suceava, 1985; - Premiul revistei Convorbiri literare la Concursul Naţional de Poezie „Nicolae Labiş”, Suceava, 1986; - Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Ramuri, pentru Poezie, pe anul 1987. - MEDALIA DE AUR, pentru Poezie, pe anul 2017, la Festivalul Internaţional de Poezie „Mihai Eminescu”, Ediţia a V-a, Craiova, 2017. - PREMIUL PENTRU EXCELENŢĂ, pe anul 2016, pentru volumul „MASA CARE PLÂNGE ÎNLĂUNTRU”, Editura RAMURI, Craiova, 2016, acordat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Craiova, 2017. A debutat în presa literară în revista Contemporanul în anul 1985, cu o prezentare semnată de poetul Radu Cârneci. Colaborări cu reviste literare: CONTEMPORANUL, CONVORBIRI LITERARE, VIAŢA ROMÂNEASCĂ, AMFITEATRU, RAMURI, LUCEAFĂRUL, TRIBUNA, VATRA, CONTACT INTERNAŢIONAL, POEZIA, POESIS, OGLINDA LITERARĂ, ACTUALITATEA LITERARĂ, SCRISUL ROMÂNESC, AUTOGRAF, PORTAL MĂIASTRA, CAIETELE COLUMNA, NOUL LITERATOR, AGERO (Stuttgart, Germania), KAFẾ FӦNIX (Budapesta, Ungaria), OBSERVATORUL (Toronto, Canada), AKT (Skopje, Macedonia). Debut editorial în 1988 cu volumul de poezie DRUMUL PE CARE VIN, Editura Scrisul Românesc, Craiova. Cărţi de poezie apărute după debutul editorial: DE VORBĂ CU DUMNEZEU, poeme, Editura Obiectiv, Craiova, 1996; VÂRSTA CHRISTICĂ, poeme, Editura Obiectiv, Craiova, 1998; AUTOPORTRET, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2008; AVATAR, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2011; VIRTUOZITATE – poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2012; POEMELE MORŢII, poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2012; SINGURĂTATEA LUI DUMNEZEU, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013; DE VORBĂ CU DUMNEZEU – antologie de poezie, Editura TipoMOLDOVA, Iaşi, 2013; M-AM NĂSCUT ABEL, poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2015, MASA CARE PLÂNGE ÎNLĂUNTRU, poeme, Editura RAMURI, Craiova, 2016; POVESTEA DEVENIRII UNUI FRUMOS ORAŞ DUNĂREAN, MONOGRAFIA ORAŞULUI DĂBULENI, Editura Autograf MJM, Craiova, 2017; FORMA INTIMĂ A FIINŢEI, poeme, Editura Autograf MJM, Craiova, 2017. Despre poezia lui Emilian Mirea s-au exprimat, în mod favorabil: Nicolae Manolescu, Radu Cârneci, Horia Gârbea, Mihail Gălăţanu, Marian Drăghici, Ion Ţugui, Florin Lazăr, George Popescu, Ştefan Vlăduţescu, Maria Diana Popescu, Aurelian Zisu, Marius Ghica, Spiridon Popescu, Toma Grigorie, Mihai Duţescu, Remus V. Giorgioni. Tradus în spaniolă şi catalană de scriitorul şi traducătorul spaniol Pere Bessó, în maghiară de scriitorul şi traducătorul ungur Cseke Gábor şi în macedoneană de scriitorul şi traducătorul macedonean Milovan Stefanovski. Membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. Fișa de creație Emilian Mirea, Drumul pe care vin, 1988, Scrisul Românesc, Craiova, România Emilian Mirea, De vorbă cu Dumnezeu, 1996, Obiectiv, Craiova, România Emilian Mirea, Vârsta Christică, 1998, Obiectiv, Craiova, România Emilian Mirea, Omul care îţi schimbă viaţa, 2001, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Autoportret, 2008, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Avatar, 2011, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Virtuozitate , 2012, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Poemele Morţii, 2012, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Despre lumea în care trăim şi murim, 2012, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Macedonia şi comunitatea macedoneană din România, 2013, Macedoneanul, Bucureşti, România Emilian Mirea, Singurătatea Lui Dumnezeu, 2013, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, De vorbă cu Dumnezeu - Antologie lirică, 2013, TipoMoldova, Iaşi, România Emilian Mirea, Alexandru Macedonski , 2014, Macedoneanul, Bucureşti, România Emilian Mirea, Dovezi istorice privind prezenţa etnicilort macedoneni în judeţul Dolj, 2015, Macedoneanul, Bucureşti, România Emilian Mirea, M-am născut Abel, 2015, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Masa care plânge înlăuntru, 2016, Ramuri, Craiova, România Emilian Mirea, Forma intimă a Fiinţei, 2017, Autograf MJM, Craiova, România Emilian Mirea, Povestea devenirii unui frumos oraş dunărean - Monografia Oraşului Dăbuleni, 2017, Autograf MJM, Craiova, România Referințe critice (în periodice și în volume) Despre poezia lui Emilian Mirea au scris: Nicolae Manolescu, Radu Cârneci, Horia Gârbea, Mihail Gălăţanu, Marian Drăghici, Ion Ţugui, Florin Lazăr, George Popescu, Ştefan Vlăduţescu, Maria Diana Popescu, Aurelian Zisu, Pere Bessó, Marius Ghica, Spiridon Popescu, Toma Grigorie, Mihai Duţescu, Remus V. Giorgioni, Florian Saioc. Colaborări în periodice Contemporanul, Bucureşti, România, 1985 Viaţa Românească, Bucureşti, România, 1986 Convorbiri literare, Iaşi, România, 1985 - 2018 Ramuri, Craiova, România, 1986-2018 Oglinda Literară, Focşani, România, 2007-2017 Luceafărul, Bucureşti, România, 2008-2018 Tribuna, Cluj-Napoca, România, 2007-2015 Steaua, Cluj-Napoca, România, 2017 Poezia, Iaşi, România, 2011-2013 Poesis, Satu-Mare, România, 2012-2014 Actualitatea literară, Reşiţa, România, 2012-2017 Contact Internaţional, Iaşi, România, 2010-2018 Scrisul Românesc, Craiova, România, 2012 Autograf, Craiova, România, 2007-2012 Noul Literator, Craiova, România, 2014-2018 Agero, Stuttgart, Germania, 2018-2012 Kafe-Fonix, Budapesta, Ungaria, 2012 AKT, Skopje, Macedonia, 2015 Premii literare Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi al revistei Contemporanul la Festivalul Naţional de Poezie "Nicolae Labiş", Suceava, 1985. Premiul revistei Convorbiri literare la Festivalul Naţional de Poezie "Nicolae Labiş", Suceava, 1986. Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Craiova şi al revistei Ramuri, pentru Poezie, pe anul 1987. Premiul "Medalia de Aur", pentru Poezie, la Festivalul Internaţional de Poezie "Mihai Eminescu", Craiova, 2017. Premiul "Diploma de Excelenţă", pentru cartea "Masa care plânge înlăuntru", Editura Ramuri, Craiova, 2016, acordat de Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, în 2017.


Ne-a părăsit și ultimul din frații genialului Marin Sorescu; dintre Nicolae (fratele cel mare, și Ion, fratele cel mic), George Sorescu a fost cel mai realizat profesional și cel care a avut o grijă paternă pentru Marin Sorescu, atât în timpul studiilor universitare ieșene, cât și la începutul carierei sale scriitoricești. Putem vorbi cu îndreptățire de o adevărată familie creatoare, toți frații Sorescu îndeletnicindu-se cu creația literară; chiar și tatăl lor, Ștefan Sorescu, deși țăran, era un fin versificator în stil popular. Fiica lui Nicolae, profesoara Beatrice Silvia Sorescu este o fină poetă, căsătorită cu profesorul și eseistul Nicolae Bălașa; eseista Sorina Sorescu este fiica lui Ion Sorescu, profesor și poet. Radu Sorescu, reputatul poet, dramaturg și eseist (a scris monografia operei lui Octavian Paler și a lui Petre Țuțea) este fiul lui George Sorescu. Și rudele colaterale s-au îndeletnicit/ se îndeletnicesc cu creația literară. George Sorescu s-a născut la 23 septembrie 1927, la Bulzești, localitatea doljeană intrată în nemurire grație în special Liliecilor lui Marin Sorescu. Este fiul Niculinei-Nicolița (n. Ionescu) și al lui Ștefan Sorescu. Primele clase primare le urmează în localitatea natală, apoi le continuă la Liceul „Frații Buzești” din Craiova, absolvit în 1949. La Universitatea din București urmează cursurile Facultății de Filologie, finalizate în 1953, fiind repartizat la celebrul liceu „Traian” din Turnu Severin, unde a condus cenaclul literar „Alexandru Vlahuță”, la care a participat și Marin Sorescu în timpul vacanțelor studențești, în 1957 autorul Liliecilor citind în cenaclu un grupaj de poezii. În Turnu Severin, profesorul George Sorescu frecventează cunoscuta bibliotecă constituită în urma donației lui Ioan G. Bibicescu (folclorist, guvernator al Băncii Naționale a României), unde descoperă manuscrisul La Leucaide d 'Alviro Corintio – Dacico de Gh. Asachi, cuprinzând sonete în stil petrachist, texte poetice în limba italiană, pe care le-a tradus și versificat în limba română și le-a editat în anii 1974, 1991 și 2015. De altfel, Gheorghe Asachi – viața și opera este titlul tezei de doctorat susținută în 1970 la Universitatea din București, sub conducerea științifică a lui Dumitru Micu, în comisie figurând Al. Dima, Eugen Todoran și Ovidiu Papadima. Despre această teză, reală contribuție de critică și istorie literară, s-au pronunțat specialiști de renume. D. Micu remarcă faptul că „tânărul cercetător (G. Sorescu, n.n.) nu se limitează însă la strângerea la un loc a datelor cuprinse în diverse studii (...) El a purces la detectarea de noi izvoare biografice, răscolind periodice și arhive, punând la contribuție manuscrise neintrate anterior în atenția cercetătorilor (...). Întocmește cea mai solidă, mai coerentă biografie scrisă până în clipa de față a celui care a fost unul dintre ctitorii culturii și civilizației românești din veacul al XIX-lea”. Ov. S. Crohmălniceanu vizează „o concluzie surprinzătoare” și anume: „Punctul cel mai mult de realizare a lui Asachi îl găsim în versurile sale erotice italienești”, „adevărate poezii străbătute de o simțire autentică”. Pentru Teodor Vârgolici, „G. Sorescu are meritul de a fi descoperit și sintetizat o multitudine de elemente inedite care reconstituie, într-o imagine unitară, cuprinzătoare și interesantă, relațiile lui Gh. Asachi cu Bianca Milesi”. Cititor activ și frecvent al Bibliotecii „I. G. Bibicescu” din Turnu Severin, împrietenindu-se cu bibliotecarul șef, George Sorescu a reușit să salveze o prețioasă arhivă aparținând fondatorului (291 de documente din perioada 1881-1926), care urma să fie dusă la topit, nefiind conforme cu ideologia epocii. El a păstrat cu sfințenie aceste documente, așteptând vremuri mai bune spre a fi valorificate. A apelat și la mine să-i găsesc un editor cercetător; l-am recomandat pe istoricul Tudor Rățoi (fostul director al Arhivelor Naționale din Mehedinți) și astfel a apărut cartea Ioan G. Bibicescu, folclorist și om al cetății, în corespondență și documente, ediție alcătuită și îngrijită, note și indici de George Sorescu și Tudor Rățoi, apărută la Editura „Didahia” a Episcopiei Severinului și Strehaiei (cu binecuvântarea P.S. Nicodim), în 2019. Tudor Rățoi elaborează o pertinentă introducere la această colecție de documente, iar George Sorescu publica studiul „I.G. Bibicescu – un folclorist uitat”. La început de an universitar, în 1961, G. Sorescu se transferă la Craiova, ca asistent la Facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic, împreună cu soția, Constantina (mama lui Radu Sorescu), asistent al profesorului Ion Zamfirescu. După înființarea Universității din Craiova, obține prin concurs, în 1966, postul de lector, parcurgând toate treptele didactice universitare: conferențiar în 1972, fiind titularul cursului de bază, Istoria literaturii române (1830-1860), extinzând din 1978 perioada Istoriei literaturii române de la 1860-1900, predând opțional: Evoluția romanului românesc (1705-1900); Eminescu – Poetul și Capodopere. Note și variante. La 1 octombrie 1990 obține, tot prin concurs, titlul de profesor universitar, adâugându-se la cursurile anterioare, cel opțional: Structuri poetice-clasice și moderne. Din 1992, a primit dreptul de a conduce doctorate, îndrumând peste 35 de doctoranzi, printre ei numărându-se personalități românești remarcabile. Din 1980 a fost primit membru al Uniunii Scriitorilor din România. A debutat în 1957 cu versuri în „Oltenia literară” și a colaborat la „Ramuri”, „Tribuna”, Convorbiri literare”, „Lamura”, „Literatorul”, „Analele Universității din Craiova”, „Limba și Literatura”, „România literară”, „Vatra” etc. În afara celor celor trei ediții din Leucaida lui Gh. Asachi (versuri, 1970), G. Sorescu a mai publicat: Întoarcerea Euridicei (versuri, 1970); Desen sonor (versuri, 1978), Stucturi erotice în poezia română (1982, premiul Uniunii Scriitorilor, 1983); Scriitori români (1830-1870). Sinteze literare (1991); Neodihna vămilor (nuvele și povestiri, 1994), Aripi în timp (versuri, 1994); Neliniștea esențelor (studiu critic, 1996, premiul Uniunii Scriitorilor din România); Colocvii în Grădina Hesperidelor (2002). A îngrijt o ediție din Făt-Frumos din lacrimă de Eminescu (1995). Dar, ca editor, G. Sorescu s-a preocupat intens de opera postumă a fratelui său, Marin Sorescu, publicându-i: Versuri inedite (2001), Săgeți-postume (2002), Parodii. Fabule. Epigrame (2003), Proză scurtă (2003). A editat Jurnalele lui Marin Sorescu, o ediție critică, academică, din toate jurnalele soresciene urmând să completeze și să finalizeze colecția „Opere fundamentale”, inițiată și coordonată de Eugen Simion, la Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, sub egida Academiei Române, ediție îngrijită de Mihaela Constantinescu-Podocea prin colaționarea cu manuscrisele soresciene originale. Despre opera lui G. Sorescu s-au pronunțat, în cuvinte apreciative, D. Micu, Ov. S. Crohmălniceanu, Fl. Firan, Al. Piru, Marian Popa, M. Duțescu, Mihaela Andreescu, Gabriela Păsărin, Teodor Vârgolici, Ov. Ghidirmic, Fl. Miu, Eugen Simion, Mihaela Podocea-Constantinescu etc. George Sorescu ne-a părăsit într-o luminoasă zi de primăvară, 2 aprilie 2021, alăturându-se celorlalți membri ai dinastiei Sorescu, lăsând în urmă un nume și un caracter pilduitor. Este înmormântat la Cimitirul „La lilieci” din Bulzești. Tudor Nedelcea


UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA CRAIOVA Nr. 16/09.02.2021 Domnului NICOLAE MANOLESCU, Preşedinte al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA Din iniţiativa Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, în colaborare cu Biblioteca judeţeană „Alexandru și Aristia Aman”, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Muzeul de Istorie al județului Dolj, Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Directia Judeţeană Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dolj şi Primăria comunei Goiești, în judeţul Dolj, în 2019 și 2020 s-au organizat „Zilele «Alexandru Macedonski» la Craiova și Goiești” , în cadrul cărora au avut loc manifestări dedicate vieții și operei marelui scriitor care au antrenat personalităţi culturale din ţară şi străinătate. Lucrările prezentate în sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate în cei doi ani au fost publicate de Editura „Eikon” din Bucureşti, în două volume: Caiete macedonskiene, vol. I, 2019 şi Caiete macedonskiene, vol. II, 2020. Proiectul va continua în 2021 și vizează, printre altele, renovarea Casei memoriale din satul Pometeşti, comuna Goiești, unde poetul a copilărit, înfiinţarea unei biblioteci care să poarte numele scriitorului şi reamplasarea de către Primăria Craiova a bustului lui Alexandru Macedonski, sculptat în anul 1970 de Constantin Foamete, pe un nou soclu în Grădina Botanică din Craiova, locul unde familia Macedonski a avut casă şi grădini. Anul acesta, în zilele de 29 şi 30 mai 2021, intenţionăm să organizăm noi manifestări dedicate vieţii şi operei lui Alexandru Macedonski, la care suntem onoraţi să vă invităm, având rugămintea de a fi cuprinse în programul manifestărilor interne anuale patronate de Uniunea Scriitorilor din România. Totodată, vă rugăm să ne susţineţi în obţinerea unui sprijin financiar din partea Ministerului Culturii, în urma dialogului purtat cu unii reprezentanţi ai acestui minister fiind consiliați ca solicitarea să vină prin intermediul dumneavoastră, Filiala Craiova a U.S.R. neavând personalitate juridică. Suma solicitată pentru desfășurarea unor manifestări din proiectul propus de noi este 20.000 de lei. Cu prețuire, Comitetul de conducere al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Președinte prof. univ. dr. Ioan Lascu 10.02.2021 SOLICITARE CHELTUIELI pentru desfășurarea „Zilelor Alexandru Macedonski, Craiova, mai 2021” - Editarea și tipărirea unei monografii: „Alexandru Macedonski. Semnificațiile operei literare și persistența lor în timp. Craiova și Goiești în viziunea lui Al. Macedonski”: 5.000 lei. - Crearea și întreținerea unui site al manifestărilor desfășurate 2021 și în anii precedenți: 2.500 lei. - Drepturi de autor: 10.000 lei. - Materiale de promovare a manifestărilor (afișe, caiet-program, alte materiale consumabile: 2.500 lei. - Total: 20.000 lei. IOAN LASCU, PREȘEDINTE, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România


UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA CRAIOVA Str. Olteț, nr. 1, bloc IJK parter Nr. 15/04.02.2021 Doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova În atenţia Consiliului Local Craiova, Istoria culturală a Craiovei include biografia și activitatea unor personalități de importanță națională care au contribuit din plin la sporirea prestigiului așezării noastre. Între acestea, personalitatea marelui scriitor Alexandru Macedonski a lăsat amprente de neșters, atât prin creația literară, cât și prin prezența sa nemijlocită în viața orașului și a județului Dolj. Casa memorială din satul Pometeşti, comuna Goiești, astăzi în curs de restaurare, şi Grădina Botanică din Craiova, locul unde familia Macedonski a avut casă şi grădini, sunt cele mai însemnate dovezi materiale ale viețuirii scriitorului Alexandru Macedonski pe aceste meleaguri. De altfel, în opera scriitorului găsim numeroase trimiteri la locurile copilăriei, atât de pe Valea Amaradiei, cât şi din Craiova. Pentru Municipiul Craiova, actualmente cea mai de seamă mărturie în acest sens este bustul lui Alexandru Macedonski, realizat de sculptorul Constantin Foamete, amplasat în anul 1975 la intrarea în Grădina Botanică, dinspre strada Iancu Jianu, cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naștere și comemorării a 55 de ani de la moartea scriitorului. Bustul a fost pe bună dreptate amplasat în acel loc, fiindcă, aşa cum am menţionat anterior, acolo s-au aflat casa, curtea și grădina familiei Macedonski. În anul 2014, în vederea reamenajării Grădinii Botanice, bustul scriitorului a fost dislocat din amplasamentul respectiv, în vederea unei montări ulterioare pe un soclu nou. Constatând că amplasarea bustului în zona menționată nu s-a efectuat încă, Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Craiova, vă solicită respectuos reinstalarea bustului lui Alexandru Macedonski în același loc, deosebit de vizibil și frecventat de public. Facem mențiunea că începând din anul 2019, la Craiova și în comuna Goiești au avut loc manifestări culturale de anvergură națională dedicate vieții și operei lui Alexandru Macedonski, care au antrenat personalităţi culturale din întreaga ţară, organisme și instituții culturale naționale, județene şi municipale, precum Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Craiova, Primăria Municipiului Craiova, prin Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman” a județului Dolj, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Muzeul de Istorie al județului Dolj, Directia Judeţeană Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dolj şi Primăria comunei Goiești. Lucrările prezentate în sesiunile de comunicări ştiinţifice au fost publicate de Editura Eikon din Bucureşti, în două volume: Caiete macedonskiene, vol. I, 2019 şi Caiete macedonskiene, vol. II, 2020. În anul 2021, în luna mai, intenţionăm organizarea altor manifestări culturale în memoria lui Alexandru Macedonski, personalitate de prim rang a literaturii române, care a trăit și a creat în Craiova și în judeţul Dolj, în acest sens rugându-vă cu deferenţă a fi întreprinse toate demersurile pentru reamplasarea bustului scriitorului în locul menţionat. Considerăm că dezvelirea monumentului pe noul soclu, de către autorităţile locale, este potrivit să se petreacă chiar în luna mai 2021, în cadrul manifestărilor dedicate lui Alexandru Macedonski. Bustul se află actualmente la R.A.A.P.D.F.L. Craiova, compartimentul tehnic, în vederea restaurării. Cu mulţumiri anticipate, ne exprimăm speranța că cerința nostră legitimă va găsi ecoul favorabil și o realizare pe măsură. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova Comitetul de conducere, Președinte prof. univ. dr. Ioan Lascu Semnătura, Ioan Lascu Craiova, 4 februarie 2021


PROCES VERBAL 07.12.2020 În conformitate cu Statutul Uniunii Scriitorilor din România, Anexa 9 (Regulamentul juriilor de premiere), Juriul pentru acordarea premiilor pentru volume publicate în 2019 de către membrii Filialei Craiova a USR a stabilit următorii câștigători: CARTEA ANULUI: Destrămare de Sorin Delaskela (Sorin Vidan), Editura „Paralela 45”, 2019 PREMIU SPECIAL: Nichita Stănescu într-un nou context de Dan Ionescu, Editura „Junimea”, 2019 PREMIU SPECIAL: Mărturisirea și alte povestiri de Cristian George Brebenel, Editura „Junimea”, 2019. PREMIUL PENTRU POEZIE „MIHAI DUȚESCU”: Eu sunt Lilith de Gela Enea, Editura „Neuma”, 2019. PREMIUL „OPERA OMNIA”: Tudor Nedelcea DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU CONTRIBUȚII CRITICE REMARCABILE: Toma Grigorie DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ PENTRU ACTIVITATE DEOSEBITĂ: Victor Rusu. Notă: Ultimele trei distincții se acordă la propunerea președintelui Filialei Craiova a U.S.R., Ioan Lascu Membrii juriului: Ileana Roman Paul Arețu Spiridon Popescu Mihai Firică Nicolae Marinescu


Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova Se aduce la cunoștința membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România că se pot depune cărți pentru jurizare în vederea premierii până în ziua de 10 noiembrie 2020. Juriul va lua în considerare numai cărțile publicate în anul 2019. Cărțile vor fi depuse la sediul Filialei Craiova/ revista „Ramuri” din str. Olteț, bloc IJK, parter, Craiova. De asemenea volumele publicate în anul 2019 pot fi trimise (și) prin poștă la adresa de mai sus. Datele jurizării și ale premierii, precum și componența juriului vor fi anunțate după data de 10 noiembrie a.c. Ioan Lascu, președinte, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor


Conducerea Uniuniii Scriitorilor din România - Filiala Dolj anunță că toate manifestările vor fi suspendate iar evenimentele programate în prima jumătate a anului 2020 vor fi organizate în toamna anului în curs (Festivalul de poezie Patrel Berceanu, Festivalul Național Macedonski etc). Această decizie survine în urma agravării epidemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse de autorități. Considerăm că prioritatea pentru noi toți o reprezintă sănătatea și viața, urmând ca activitatea individuală al fiecărui membru al filialei să beneficieze de recunoașterea breslei și, mai ales, a cititorilor în context favorabil, când se vor putea organiza manifestări publice. Dorim sănătate tuturor și transmitem mesajul nostru de solidaritate cu toți cei încercați de o gravă problemă a lumii contemporane. Cu echilibru și unitate, împreună vom reuși! Comitetul de Conducere USR Filiala Craiova Președinte, Ioan Lascu


La Muzeul de Artă Craiova, în ziua de 12 decembrie 2019, a avut loc festivitatea de înmânare a premiilor pentru cărți publicate în anul 2018, semnate de scriitori membri ai Fililei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Juriul format din cinci membri: Nicolae Marinescu - președinte, Tudor Nedelcea, Mircea Pospai, Emil Lăzărescu și Cristian Liviu Burada - membri a hotărât acordarea următoarelor premii: - Premiul „Opera omnia”: George Popescu; - Premiul „Cartea anului”: Cătălin Ghiță pentru volumul „Coliba din mijlocul palatului” (Editura „Cartea Românească”); - Premiul pentru debut: Anca Șerban pentru volumul „Cineva din afara lumii” (Editura „Aius”). De asemenea juriul a convenit să acorde, în afara specificației Statutului Uniunii Scriitorilor din România, alte șase premii: - Premiul „Mihai Duțescu” pentru poezie: Toma Grigorie pentru volumul „Fața de nisip” (Editura „Eikon”); - Premiul „Jean Băileșteanu” pentru proză: Victor Martin pentru volumele „Noaptea orașului” și „Parlamentul” (ambele apărute la Editura „Pavcon”); - Premiul pentru critică literară/ eseu: Marian Barbu pentru volumul „Trăind printre cărți” (Editura „Gratrix”); - Premiul pentru istorie literară: Florea Firan pentru volumul „Scrisul Românesc - 90 de ani de la întemeiere” (Editura „Scrisul Românesc”); - Premiul pentru dramaturgie: Ionel Bușe pentru volumul „Bătrânul și eutanasierul” (Editura „Eikon”); - Premiul pentru traducere: Lavinia Similaru pentru volumul „Fructul oprit” (Editura „Univers”) de Benito Perez Galdos (traducere din limba spaniolă). Pentru premiere (cărți apărute în anul 2018) au fost depuse și consultatte de juriu 31 de volume.


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR anunță că până la 30 octombrie 2019 se vor putea depune personal sau se vor trimite prin poștă, la sediul actual al Filialei Craiova, volumele apărute în 2018 pentru decernarea premiilor anuale. Pentru volumele expediate prin poștă se va menționa pe plic PENTRU PREMIILE USR CRAIOVA 2018. Lista volumelor depuse va fi făcută publică la 5 noiembrie a.c. Aceasta va fi înaintată în timp util juriului ales prin vot de către Comitetul de conducere. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Componența juriului va fi de asemenea anunțată la scurt timp după ce va fi stabilită, cel mai târziu până la 15 octombrie 2018. Totodată, membrii USR Filiala Craiova sunt rugați, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe ale filialei din 2020, să trimită propuneri, sugestii sau să exprime initiative până cel târziu la data de 1 decembrie a.c. Sugerăm ca propunerile să conțină și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice semnalări de probleme vor fi trimise pe adresă electronică a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com. Președinte USR Craiova, Ioan Lascu Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR


Miercuri, 12 iunie, la Casa de cultură „Traian Demetrescu”, Craiova: Ora 9,30: - Deschiderea oficială a Festivalului. Alocuţiuni ale reprezentanţilor autorităţilor locale (Primăria Craiova şi Consiliul judeţean Dolj). - Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Remus Vlăsceanu, directorul Casei de cultură „Traian Demetrescu”, Atanasie Adam, primarul comunei Goieşti, Ioan Lascu, preşedintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi Horia Dulvac, director executiv al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Dolj. Ora 10,30: - Vizitarea Expoziţiei documentare Macedonski, realizată de Casa de cultură „Traian Demetrescu”. Expoziţia va fi trimisă a doua zi la Casa memorială Macedonski, din satul Popeasa, comuna Goieşti, şi va rămâne în custodia Primăriei Goieşti până la renovarea clădirii. Orele 11-14: - Sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată vieţii şi operei scriitorului. Temele referatelor vor fi comunicate de scriitorii interesaţi pe adresa de e-mail a preşedintelui Filialei Craiova a U.S.R. ioanlascu75@yahoo.com până pe data de 28 mai 2019, iar textul lucrărilor (în format electronic) pe adresa de e-mail office@ionmunteanu.eu până pe 5 iunie a.c., în vederea alcătuirii ulterioare a unui volum ce va fi publicat la Editura Eikon. Prezentarea temelor alese de invitaţi şi de membrii Filialei Craiova a U.S.R. se va încadra în limita a 10-15 minute / referent, lucrările trimise (scrise cu Times New Roman, 12, la un rând) pentru publicare neputând depăşi 30 de pagini. Orele 14-17: - Pauză de masă. Orele 17, la Grădina botanică, unde familia poetului a avut locuinţa din Craiova: - Recital de muzică şi poezie din lirica lui Alexandru Macedonski. Îşi vor da concursul actori ai Teatrului Naţional „Marin Sorescu” şi instrumentişti ai Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, inspiraţi de versurile poetului omagiat. Joi, 13 iunie, ora 11, plecarea cu autocarul spre comuna Goieşti. Ora 12, în Sala de festivităţi a Primăriei Goieşti: - Mesajul de salut al primarului localităţii, Atanasie Adam, şi al viceprimarului Gheorghe Corbeanu. Prezentarea proiectului de renovare a Casei memoriale Alexandru Macedonski şi a celui de continuare a Festivalului în anii următori. Alocuţiuni ale celorlaţi organizatori (Remus Vlăsceanu, Ioan Lascu, Horia Dulvac, Ion Munteanu, Tudor Nedelcea, Ionel Buşe, Ion Militaru). Continuarea sesiunii de comunicări ştiinţifice. Ora 14: - Inaugurarea Bibliotecii „Alexandru Macedonski” compusă în principal din volume ale membrilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Dezvelirea bustului scriitorului în faţa primăriei. Înmânări diplome şi materiale promoţionale participanţilor. Recital de poezie susţinut de elevii Şcolii generale din comuna Goieşti. Recital de muzică populară susţinut de rapsozi cunoscuţi. Ora 15, la Casa memorială „Alexandru Macedonski” din satul Popeasa, comuna Goieşti: - Dezvelirea plăcii memoriale. Recital de poezie din creaţia proprie, asigurat de poeţii Filialei Craiova a U.S.R. (Pentru acest moment, îi rugăm pe poeţii care vor dori să citească la conac să doneze din cărţile lor Bibliotecii „Alexandru Macedonski”, cu dedicaţie. Aceeaşi rugăminte este adresată şi prozatorilor, eseiştilor, criticilor şi istoricilor literari, cât şi dramaturgilor). Moment muzical susţinut, printre alţii, de artişti instrumentişti cunoscuţi. Vizitarea împrejurimilor conacului Macedonski. Pe malul lacului invocat deseori de scriitor în lucrările sale: şezătoare cu merinde. Continuarea recitalului folcloric. Ora 18, încheierea Festivalului şi întoarcerea cu autocarul la Craiova.


La 13 ani de la dispariţia nedreaptă a unuia dintre cei mai valoroşi poeţi ai Craiovei, Patrel Berceanu (1951-2006), a sosit momentul să apară un festival de poezie care să omagieze viaţa şi opera unui scriitor pentru care poezia, teatrul, cărora li s-a dedicat în întregime, constituie un reper al valorii şi calităţii autentice. Memoria acestui spirit viu, neliniștit, cu amprentă indelebilă în viața culturală a orașului merită un astfel de omagiu, cu atât mai mult cu cât Patrel Berceanu a cultivat arta prieteniei și există numeroși scriitori care îi păstrează un loc de onoare în memoria lor. Inițiativele și activitățile sale culturale fac din Patrel Berceanu un scriitor cu implicare civică extraordinară, iar literatura care a rămas în urma sa constituie un motiv suficient pentru inițierea unui festival de poezie la care să participe poeți, scriitori, actori, muzicieni. Evenimentul, la care invităm pe toți cei care l-au cunoscut și posedă o oarecare simțire poetică, este realizat de Primăria Municipiului Băileşti şi Casa de Cultură „Amza Pellea”, în parteneriat cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România și cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. Prima zi de manifestări are loc în foaierul Naționalului craiovean, joi, 18 aprilie, de la ora 17. Actorii Anca Dinu, Valentin Mihali, Tamara Popescu, Angel Rababoc vor susține un recital de poezie din cea mai recentă carte a poetului, Șase feluri de frică, șapte feluri de curaj (Ed. Aius, 2019). Scriitorii prezenți îl vor evoca în portrete calde, tușante, neafectate de ego-ul celui care expune. Pe 19 aprilie, festivalul va continua la Băilești, localitatea natală a poetului, unde va fi oferit premiul festivalului și vor avea loc mese rotunde, dezbateri, recitaluri lirice. Organizatorii ne asigură că nu va lipsi zaibărul. Intrarea publicului este liberă.


Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova organizează, în colaborare cu Alliance Française, un recital liric susţinut de membrii filialei. Muzica va însoţi poezia prin contribuţia tânărului pianist Lucian Suchici. Evenimentul se va desfăşura miercuri 27.03.2019, ora 17.00, la sediul Alliance Française din Craiova Craiova (str. Romain Rolland, nr 7). Sunt invitaţi toţi membri ai Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România şi cititorii care iubesc poezia. Intrarea este liberă.


Conducerea Uniunii Scriitorilor din România (USR) se va întâlni cu membrii Filialei Craiova a USR în data de 21.03.2019, ora 14.00, la Muzeul Olteniei, în sala de conferinţe a Secţiei Istorie (str. Madona Dudu, nr. 8). Din partea Conducerii USR vor participa Nicolae Manolescu, preşedinte, Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte, Gabriel Chifu, vicepreşedinte, Daniel Cristea-Enache, director de imagine, Sorin Lavric, director de programe interne şi Răzvan Voncu, director de programe externe. Întâlnirea are un caracter consultativ privind activitatea USR şi se derulează în cadrul unor întâlniri cu filialele din toată ţara. Vă rugăm să confirmaţi participarea la secretariatul Filialei Craiova a USR. Ioan Lascu, Preşedinte Filiala Craiova a USR


ACORD DE COOPERARE Subsemnații: - Primăria Comunei Goiești, județul Dolj, în calitate de titular de proiect – reprezentată prin Atanasie Adam, primar, și Gheorghe Corbeanu, viceprimar; - Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, în calitate de titular de proiect – reprezentată de Remus Bogdan Vlăsceanu, manager; - Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în calitate de partener al proiectului – reprezentată de Ioan Lascu, președinte Filială; - Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în caliate de partener al proiectului – reprezentată prin Horia Dulvac, director executiv au convenit pregătirea, angajarea și derularea Festivalului Național „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului” în anul 2019, trimestrul II, cu o durată de două zile, după cum urmează: I. Primăria Comunei Goiești, județul Dolj 1. Primăria Comunei Goiești, județul Dolj, în calitate de titular de proiect, se angajează să fundamenteze și să execute prevederea bugetară pentru cofinanțarea manifestării culturale de mai sus, în conformitate cu prevederile legale. 2. Primăria Comunei Goiești va începe demersurile pentru a prelua de la Primăria Municipiului Craiova, cu sprijinul Casei de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, două opere de artă plastică/ sculpturi legate de persoana/ opera scriitorului, încheind în acest sens acte de transmitere a drepturilor de folosință asupra operelor de artă, în conformitate cu prevederile legale. 3. Primăria Comunei Goiești se va îngriji de contractarea serviciului de întocmire a documentației de avizare de către Comisia Națională a Monumentelor de For Public, în speță a monumentelor de for public preluate de la Primăria Municipiului Craiova conform aliniatului precedent, precum și de amplasarea acestora în conformitate cu prevederile legale. 4. Primăria Comunei Goiești va găzdui desfășurarea unei sesiuni de comunicări în sala de ședințe a autorității locale, organizarea unei microexpoziții itinerante cu documente legate de viața și opera lui Alexandru Macedonski și va asigura deplasarea participanților la imobilul monument istoric aflat în Lista Monumentelor Istorice (LMI) la nr. 693, cod DJ-IV-m-B-08470 Casa poetului Alexandru Macedonski, sat Popeasa, comuna Goieşti. II. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova 1. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, în calitate de titular de proiect, va cofinanța împreună cu Primăria Comunei Goiești activitățile Festivalului „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului”, în conformitate cu prevederile legale. 2. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va sprijini Primăria Comunei Goiești pentru a prelua de la Primăria Municipiului Craiova două opere de artă plastică/ sculpturi legate de persoana/ opera poetului, în conformitate cu prevederile punctului I.1 din prezentul Acord. 3. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va sprijini după caz organizarea unei sesiuni de conferințe tematice în spațiile sale adecvate acestui scop. II. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova 1. Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova va asigura președinția Comitetului de organizare a Festivalului. Componența Comitetului de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I, este prezentată în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul Acord. 2. Comitetul de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I, va întocmi Programul desfășurării Festivalului, care va fi supus spre analiză și aprobare instituțiilor/ autorităților semnatare ale prezentului Acord, urmând să devină parte a acestuia. Până la definitivarea Programului, Situația principalelor activități și bugetele estimative ale acestora este prezentată în Anexa nr. 2. 3. Comitetul de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I, se va îngriji de pregătirea științifică a dosarului privind comunicările tematice, precum și de calitatea științifică și editorială a Caietelor Festivalului Național „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului”, care se vor edita după încheierea acestui eveniment, dar în același an bugetar. 4. Comitetul de organizare a Festivalului se va îngriji de toate aspectele tehnice și organizatorice privind derularea evenimentului; membrii autorităților/ instituțiilor semnatare ale acestui Acord au obligația să informeze organizațiile pe care le reprezintă operativ asupra stadiului pregătirii și derulării evenimentului. III. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj 1. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj, în calitate de partener, va sprijini Primăria Comunei Goiești în întocmirea dosarului de avizare de către Comisia Națională a Monumentelor de For Public, în speță a dosarului/ dosarelor de avizare a documentației tehnice necesare amplasării celor două statui preluate în administrare de autoritatea locală, reprezentând opera/ persoana poetului Alexandru Macedonski. 2. Direcția Județeană pentru Cultură Dolj va participa la reuniunile Comitetului de organizare a Festivalului, la elaborarea Programului Festivalului, precum și la implementarea și desfășurarea în cele mai bune condiții ale acestuia. Părțile semnatare ale acestui Acord se obligă să angajeze resursele materiale și umane în buna desfășurare a Festivalului, în conformitate cu competențele și prevederile legale. Ordonatorii de credite/ titularii proiectului răspund de angajarea, lichidarea și ordonanțarea plăților reprezentând alocații bugetare acordate desfășurării Festivalului, în condițiile legii, după cum urmează: Primăria comunei Goieşti, judeţul Dolj, va asigura suma de 21.000 lei, iar Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova va asigura suma de 5000 lei. Părțile semnatare ale acestui Acord se angajează să mediatizeze pe site-urile web ale autorităților/ instituțiilor diferitele etape ale pregătirii și derulării Festivalului, să organizeze conferințe de presă individuale și comune pentru a asigura diseminarea informației legate de acest eveniment. Afișele, comunicările publice și toate elementele de identitate vizuală legate de evenimentul în cauză vor purta însemnele instituțiilor/ autorităților/ organizațiilor semnatare ale acestui Acord. Caietele Festivalului constituie operă colectivă conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 8/ 1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Tirajul reprezentând editarea Caietelor Festivalului „Alexandru Macedonski, ediția I” va fi distribuit gratuit de către părțile semnatare ale acestui Acord bibliotecilor din județul Dolj, principalelor reviste de cultură din țară, Universității din Craiova precum și majorităţii unităților de învățământ din județul Dolj. Anexa nr.1 Comitetul de organizare a Festivalului Național „Alexandru Macedonski – 165 de ani de la nașterea scriitorului ”, ediția I 1. Ioan Lascu – scriitor, președintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova – președintele Comitetului de organizare; 2. Remus Bogdan Vlăsceanu – manager, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova; 3. Atanasie Adam – primar, Comuna Goiești, județul Dolj; 4. Ion Munteanu – scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova; 5. Ionel Bușe – scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova; 6. Tudor Nedelcea – cercetător științific, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova; 7. Ion Militaru – cercetător științific, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova; 8. Horia Dulvac – scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, director, Direcția Județeană pentru Cultură Dolj. Anexa nr. 2 Principalele activități ale Festivalului Național „Alexandru Macedonski”, ediția I Perioada: trim. II, 2019. Durata: 2 (două) zile. Nr. Activitate Descriere sumară Valoare estimată Obs. 1 Deplasare invitați din alte localități Nr. invitați (estimativ) – 4 (patru) personalități din țară care vor contribui, prin conținutul comunicărilor științifice, la cunoașterea vieții și promovarea operei scriitorului Tichete de călătorie/ c-val combustibil – 4 tichete, val. estimată: 1500 de lei 2 Cazare Nr. invitati – 4 (patru) 4 camere single 800 lei 3 Prânz/ cină participanți la colocviu 2 (două) zile 800 lei 4 Masă festivă 2 (două) zile (circa 15 persoane, membrii Comitetului de organizare a Festivalului, invitații din țară, alți participanți din județul Dolj care nu au necesitat cazare) 1500 lei 5 Deplasare microbuz pe ruta Craiova – Goiești și retur Ziua a doua – deplasare la sediul Primăriei Goiești și la Casa memorială Alexandru Macedonski 400 lei 6 Editare invitații, afișe, corespondență, activitate de Public Relations (PR) 200 lei 7 Editare volum conținând comunicările Festivalului Include cheltuieli de pregătire a materialelor, corectură, editare, tipărire. 3500 lei 8 Drepturi de autor pentru semnatarii din Caietele Festivalului Circa 20 (douăzeci) de autori, scriitori, cercetători în domeniul operei macedonskiene 6000 lei 9 Drepturi de autor pentru un invitat Filarmonica „Oltenia” Craiova , un invitat rapsod popular, doi actori ai Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova 4 1000 lei 10 Protocol, cheltuieli primire oaspeți 250 lei Total 15950 lei Primăria Comunei Goiești, județul Dolj Atanasie Adam, primar Gheorghe Corbeanu, viceprimar Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova – Remus Bogdan Vlăsceanu, manager Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova – Ioan Lascu, președinte Direcția Județeană pentru Cultură Dolj – Horia Dulvac, director executiv


Colegii din Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova deplâng trecerea la cele veşnice a scriitoarei IOANA DINULESCU, poetă de o profundă vibraţie lirică. A absolvit Liceul de Filologie-Istorie din Craiova (1969) şi Facultatea de Limba şi literatura română a Universităţii din Craiova (1973). Autor a numeroase volume de versuri care au aşezat-o în prim-planul literaturii din Oltenia, Ioana Dinulescu a avut o carieră profesională în care talentul şi creativitatea s-au împletit armonios, îndrăgită în postura de redactor al Radio Oltenia Craiova sau redactor al revistei Ramuri. Activitatea publicistică i-a fost răsplătită cu numeroase premii pentru poezie. Condoleanţe familiei îndoliate de ireparabila pierdere. Dumnezeu s-o odihnească! Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova


Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România a lansat un nou proiect pentru promovarea membrilor săi, în parteneriat cu Radio Oltenia Craiova: „Frecvenţa cărţii”. Prin parteneriatul stabilit cu jurnaliştii care slujesc Radio Oltenia Craiova, în fiecare săptămână, miercuri, de la 20.30, vocile scriitorilor se vor auzi în emisiunea „Absolvit de ignoranţă” la rubrica „Frecvenţa cărţii”. Autorii vor citi din propriile creaţii, alese chiar de ei, timp de zece minute şi vor fi prezentaţi de către jurnalista Simona Lica, realizatorul emisiunii. Intenţia conducerii USR Filiala Craiova este de a edita un CD care să cuprindă toate vocile scriitorilor de la „Frecvenţa cărţii”, aşa cum am convenit cu domnul Alexandru Mogoşeanu, managerul Radio Oltenia Craiova, căruia îi mulţumim pentru deschidere privind colaborarea în noi proiecte care deja s-au conturat. CD-ul va fi lansat într-un eveniment aniversar al filialei, la sfârşitul anului 2019, după ce toţi membrii care îşi vor arăta disponibilitatea de a colabora vor fi găzduiţi în rubrică.


Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova anunță că persoanele care doresc să depună cereri și dosarele aferente înscrierii în Uniune o vor putea face până în data de 20 februarie 2019. Solicitanții trebuie să depună personal cererea semnată în original și un dosar conform cu specificațiile din Statutul Uniunii Scriitorilor din România. Persoanele ale căror dosare au fost amânate trebuie să depună o nouă cerere și să completeze dosarele conform Statutului Uniunii Scriitorilor din România. Primirea cererilor și dosarelor se face în fiecare zi de miercuri, între orele 11.00 - 12.00, la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (Str. Olteț, bl. IJK, parter, Craiova, Dolj). Nu se admit alte modalități de depunere decât personal.


Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova deplânge dispariția fulgerătoare a scriitorului și jurnalistului Petre Tănăsoaica. Colegul nostru s-a stins fulgerător din viață, la vârsta de 63 de ani, în 3 ianuarie 2019. Născut la 16 iulie 1955, Petre Tănăsoaica a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, manager și redactor-șef al cotidianului “Viața Vâlcii”, cronicarul de artă vizuală al revistei “România literară”. Tănăsoaica a fost absolvent al Facultății de Artă și Design, secția Teoria și Istoria artei, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și doctor în Arte al aceleiași universități. Transmitem condoleanțe familiei indoliate. Dumnezeu să-l odihnească!


Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România cu ocazia sărbătorilor de iarnă urează tuturor membrilor săi SĂNĂTATE, FERICIRE, VIAȚĂ LUNGĂ ȘI CĂRȚI DE POVESTIT NEPOȚILOR! COMITETUL DE CONDUCERE AL FILIALEI CRAIOVA A USR IOAN lASCU, PREȘEDINTE


Proces-Verbal Încheiat azi 22.11.2018 pentru premierea cărților scriitorilor Filialei Craiova, apărute în anul 2017. În urma lecturării cărților depuse (conform Anexei 1), juriul compus din: IOAN LASCU – președinte, Ileana Roman, Toma Grigorie, Iancu Bură (pseudonim Alex Gregora) şi Nicolae Pârvulescu, membri, a hotărât următoarele: Se acordă: 1. Premiul Cartea Anului (poezie) : Lazăr Popescu, Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes, Cluj laudatio: Iancu Bură (Alex Gregora) 2. Premiul Cartea Anului (proză): Ion Munteanu, O mie şi una de femei. Amintirile unui hedonist, Ed. Eikon, Bucureşti laudatio: Ioan Lascu 3. Premiul Cartea Anului (istorie literară): Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I, II, Ed. Tipo Moldova, Iaşi laudatio: Lazăr Popescu 4. Premiul de debut: Maria Dinu, Noaptea părului liber, Ed. Aius, Craiova laudatio: Mihai Firică 5. Premiul OPERA OMNIA: Sina Dănciulescu laudatio: Toma Grigorie Premiul special – Iancu Tănăsescu, Hermionul, Ed. MJM, Craiova Premiul special – Viorel Mirea, Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM, Craiova Premiul special – Silviu Gongonea, A doua natură, Ed. Aius, Craiova Premiul special - Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print Diplome de excelenţă: Elena Buznă, Ion Catrina, Dan Eugen Dumitrescu şi Florea Firan Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. PREȘEDINTE Ioan LASCU Membri: Ileana Roman Toma Grigorie Iancu Bură (pseudonim Alex Gregora) Nicolae Pârvulescu Anexa 1 Cărţi apărute în anul 2017, pentru Premiile Filialei Craiova a U.S.R. 2018 Poezie 1. Constantin Urucu – Cânturi semite (1973-2017) – Ed. Ramuri 2. Silviu Gongonea – A doua natură, Ed. Aius 3. Aurelian Zisu – Cerber hăituit, Ed. Aius 4. Spiridon Popescu – Diavol cu coarne de melc, Ed. Timpul, Iaşi 5. Emilian Mirea – Forma intimă a fiinţei, Ed. MJM 6. Constantin Pădureanu – Focuri de Aoleu Mărie, Ed. Macedoneanul, Bucureşti 7. Victor Martin – Îngerul hipnagogic, Ed. MJM 8.Constantin Oprică – Exil în sine, Ed.MJM 9. Lazăr Popescu – Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes 10. Debut Maria Dinu – Noaptea părului liber, Ed. Aius Proză Romane 1. Ion Munteanu – O mie şi una de nopţi, (Amintirile unui hedonist), Ed. Eikon 2. Florin Logreşteanu – Parfum de carte, Ed. Eikon 3. Elena Buznă – Drumul vieţii în alb, Ed. Ramuri 4. Iancu Tănăsescu - Hermionul, Ed. MJM 5. proză scurtă - Iancu Tănăsescu, Războiul de şapte zile, Ed. MJK 6. Viorel Mirea – Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM Teatru 1. Gheorghe Truţă – Douăsprezece nopţi de iubire, Ed. Karina istorie şi critică literară 1. Florea Firan – Amprente şi voci, Ed. Scrisul Românesc 2. Florian Copcea – Ideea europeană în opera lui M. Eminescu, Ed. Grafix 3. Dan Ionescu – Presa literară din Oltenia, Ed. Aius Monografii 1. Florian Copcea – Mihai Cimpoi: logos şi autori, Ed. Grafix 2. Lazăr Popescu – Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, Ed. Argonaut 3. Dan Ionesci – Datina (1920-1932), Ed. Aius 4. Dodo Niţă – Gabriel Bratu – o monografie, Ed. Aius 5. Dodo Niţă/Mihaela Bercovici – Nicu Rusu, un artist desăvârşit cu suflet magic, Ed. Paideia Dicţionare 1. Zenovie Cârlugea – Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I,II, Ed. Tipo Moldova 2. Dan Eugen Dumitrescu – Viaţa anecdotică a marilor pictori, sculptori şi arhitecţi ai lumii, vol. IV, (L.M.) Aforisme 1. Victor Martin – Un alt punct de vedere, Ed. MJM Traduceri 1. Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print


Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova vă invită marţi 11.12.2018, ora 11.00, la Muzeul de Artă “Jean Mihail” – Sala Oglinzilor din Craiova pentru a participa la “Ceremonia de decernare a Premiilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2017“. Cu această ocazie vor fi înmânate diplome aniversare pentru membrii Filialei Craiova a USR care sunt sărbătoriţi de către colegi la aniversarea unor frumoase vârste. Vă rugăm să confirmaţi participarea la eveniment! 03.12.2018 Ioan Lascu, preşedinte Filiala Craiova USR


Uniunea Scriitorilor din România, ca organizație de breaslă a profesioniştilor literaturii şi moştenitoare a tradiției cultivării limbii române, îşi manifestă profunda îngrijorare față de degradarea continuă a limbii române folosite în spațiul public, ca şi a nivelului cultural general, în special din partea celor care, prin rolul lor social, sunt luați drept exemple de către categorii largi de cetățeni. Limba română nu este un simplu instrument de comunicare. Ea este o componentă esențială a identității şi un liant al unității naționale, chiar în epocile mai îndepărtate, în care statul român nu exista. Însă chiar şi atunci, păturile luminate ale societății s-au preocupat de cultivarea limbii, preocupare pe care unul dintre precursorii modernității, Ienăchiță Văcărescu, o echivala cu patriotismul. Limba este, de asemenea, instrumentul gândirii. Cineva care vorbeşte și scrie incorect este puțin probabil să gândească bine, cu atât mai mult, cu cât incorectitudinea exprimării este primul şi cel mai elocvent semn al absenței unei culturi corespunzătoare, deci al lipsei pregătirii şi competenței. Astăzi, în anul în care aniversăm Centenarul Marii Uniri, limba română vorbită și scrisă în spațiul public – de către politicieni, oameni de media, „vedete” ale divertismentului şi alte categorii de persoane cu apariții publice frecvente – a atins un nivel îngrijorător de scăzut, din punctul de vedere al corectitudinii gramaticale şi ortografice, ca şi al vocabularului utilizat. În pofida existenței unor instituții cu funcții de reglementare, această degradare este continuă şi nu se întrevede niciun semn că s-ar opri. Degradarea limbii române vorbite este însoțită şi amplificată de o la fel de îngrijorătoare prăbuşire a nivelului cultural general. Nu doar că emisiunile culturale au dispărut aproape cu totul din programele de radio şi televiziune, dar şi nivelul cultural al celorlalte emisiuni a scăzut inadmisibil. Atât prin temele abordate, cât şi prin calitatea prestațiilor participanților la viața publică, exemplul pe care îl primeşte societatea românească (în primul rând, tinerii) este descurajant. În loc să cultive valorile, să ofere repere şi modele – de care istoria noastră, ca şi prezentul, nu duc lipsă –, viața publică românească oferă contra-exemple, ruinătoare moral şi dăunătoare intelectual. Cauzele acestor fenomene (de la dezinteresul față de învățământ la erodarea instituțiilor) sunt cunoscute. Uniunea Scriitorilor din România îşi manifestă adânca preocupare în fața acestor semnale îngrijorătoare cu privire la starea intelectuală şi morală a spațiului public şi, mai ales, față de efectele devastatoare, în timp, ale lipsei de reacție în fața acestor evoluții negative, care periclitează însăşi identitatea națională. Uniunea Scriitorilor îşi exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziția celor în cauză întreaga ei experiență culturală, pentru corectatea acestei stări de lucruri. Uniunea Scriitorilor din România face un apel la toți actorii vieții publice, ca şi la instituțiile care, prin natura lor, pot contribui la oprirea degradării limbii şi a nivelului cultural, să dea dovadă de responsabilitate şi să acționeze decis pentru corectarea acestor disfuncționalități, înainte ca ele să se transforme în adevărate obstacole în calea funcționării României ca stat european modern. Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România


Următoarele cărţi, apărute în anul 2017, au fost depuse de către autori pentru acordarea Premiilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România: Poezie Constantin Urucu – Cânturi semite (1973-2017), Ed. Ramuri Silviu Gongonea – A doua natură, Ed. Aius Aurelian Zisu – Cerber hăituit, Ed. Aius Spiridon Popescu – Diavol cu coarne de melc, Ed. Timpul, Iaşi Emilian Mirea – Forma intimă a fiinţei, Ed. MJM Constantin Pădureanu – Focuri de Aoleu Mărie , Ed. Macedoneanul, Bucureşti Victor Martin – Îngerul hipnagogic, Ed. MJM Constantin Oprică – Exil în sine, Ed.MJM Lazăr Popescu – Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes Maria Dinu – Noaptea părului liber - (Debut), Ed. Aius Proză Romane Ion Munteanu – O mie şi una de femei (Amintirile unui hedonist), Ed. Eikon Florin Logreşteanu – Parfum de carte, Ed. Eikon Elena Buznă – Drumul vieţii în alb, Ed. Ramuri Iancu Tănăsescu - Hermionul, Ed. MJM Iancu Tănăsescu, Războiul de şapte zile - (proză scurtă), Ed. MJM Viorel Mirea – Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM Teatru Gheorghe Truţă – Douăsprezece nopţi de iubire, Ed. Karina Istorie şi critică literară Florea Firan – Amprente şi voci, Ed. Scrisul Românesc Florian Copcea – Ideea europeană în opera lui M. Eminescu, Ed. Grafix Dan Ionescu – Presa literară din Oltenia, Ed. Aius Monografii Florian Copcea – Mihai Cimpoi: logos şi autori, Ed. Grafix Lazăr Popescu – Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, Ed. Argonaut Dan Ionescu – Datina (1920-1932), Ed. Aius Dodo Niţă – Gabriel Bratu – o monografie, Ed. Aius Dodo Niţă/Mihaela Bercovici – Nicu Rusu, un artist desăvârşit cu suflet magic, Ed. Paideia Dicţionare Zenovie Cârlugea – Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I,II, Ed. Tipo Moldova Dan Eugen Dumitrescu – Viaţa anecdotică a marilor pictori, sculptori şi arhitecţi ai lumii, vol. IV, (L.M.) Aforisme Victor Martin – Un alt punct de vedere, Ed. MJM Traduceri Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print Juriul care va propune acordarea premiilor pe 2018 este format din Ioan Lascu, Ileana Roman, Toma Grigorie, Nicolae Pârvulescu şi Alex Gregora. Locul, data şi ora festivităţii de acordare a premiilor vor fi făcute publice în cursul lunii noiembrie.


Invitatul lunii octombrie la „Clubul Dramaturgilor Craioveni” este poetul și dramaturgul Mihai Ioana, profesor la Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta Turnu Severin. Evenimentul se va desfășura în sala “Ia te uită!” a Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, vineri, 26 octombrie, ora 16,30. Actorii Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Cătălin Miculeasa, Theodora Bălan vor lectura din piesa „Radu al II-lea”, iar autorul va intra în dialog cu cei prezenți.Intrarea publicului este liberă. Mihai Ioana s-a născut la 1 octombrie 1960, în oraşul Lupeni, judeţul Hunedoara, din părinţi olteni. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Oltenia. Debut în presa literară, revista Orizont, 1980Membru al Cenaclului Pavel Dan, organizat pe lângă Casa Studenţilor din Timişoara. Premii la concursuri de poezie: Marele premiu Romulus Guga , Tg. Mureş, 1988; Premiul al II-lea, Tudor Arghezi, Tg. Jiu, 1992; Premiul Fundaţiei Lucian Blaga, Sebeş, Alba, 1994; Premiul Nichifor Crainic, Giurgiu, 1996; Premiul Editurii Albatros, la Festivalul Gheorghe Pituţ, Beiuş, 1997; Premiul Cartea de poezie a anului, pentru volumul Alonso şi Concertul, Dr. Tr.Severin, 2006. Debutul în volum: Cu ochiul liber, Prier, Craiova, 2002 (Premiul Fundaţiei Alice Voinescu la Festivalul Naţional de Poezie Sensul iubirii, 2001 ). Alte cărţi: Alonso şi Concertul, MJM, Craiova, 2006, Frizeria din turn, MJM, Craiova, 2011, Pluralul Majestăţii, Ramuri, Craiova, 2015. Volumele colective: Zona. Poeţi şi prozatori timişoreni din anii ’80 şi ’90, Marineasa, Timişoara, 1997; CUPRINS sau UN FEL DE IMPERIU. Antologie de poezie a Cenclului „Pavel Dan”, Brumar, Timişoara, 2014. Activitate publicistică în presa locală severineană. În 2015 drama Blana leopardului a fost nominalizată la concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2014, organizat de UNITER. Piesa Radu al II-lea a fost scrisă în anul 2017.


Pentru realizarea siteului Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din Romania va rugam sa trimiteti (completati cele 6 file ale fisierului excel atasat) pana la data de 10.09.2018 urmatoarele materiale: - o fotografie cu Dvs (de dimensiuni minime 600x800 pixeli); 1. Date personale (nume, prenume, pseudonim, data nasterii, locul nasterii, anul intrarii in USR, domeniul/domeniile de creatiile, telefon, email, adresa de corespondenta SPECIFICATI DACA DORITI SA APARA PE SITE DATELE DE CONTACT) 2. Autobiografie (minim 2.000 de semne - maxim 3.000 semne) 3. Fisa de creatie (Titlul, editura, an, localitate, tara) 4. Referinte critice (autor, titlul referintei, text referinta, locul publicarii, localitate, tara, an) 5. Colaborari (titlu/publicatie, localitate, tara, an) 6. Premii (denumire, localitate, tara, an) Va rugam sa respectati data mentionata si detaliile tehnice pentru a putea realiza siteul cat mai rapid posibil. Conducerea Filialei Craiova a USR Pentru eventuale precizari: Ioan Lascu - presedintele Filialei Craiova 0742052428 sau coordonatorul de proiect Mihai Firica - 0721271888


Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova deplânge trecerea la cele veşnice a prof. Ioan (Ion) Sorescu (n. 1 august 1938, comuna Bulzeşti, judeţul Dolj – m. 31 august 2018), dascăl dedicat profesiei şi poet înzestrat. Ion Sorescu a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Craiova din anul 2009. Fiul lui Ştefan Sorescu şi al Nicolinei, a absolvit şcoala primară din comuna Bulzeşti urmând gimnaziul din comuna Murgaşi, judeţul Dolj, apoi Colegiul Naţional ,,Traian” din Drobeta Turnu-Severin (1954-1957). A absolvit Facultatea de Filologie, specializarea română-germană, Timişoara (1960-1965). A fost profesor de limba română şi limba germană la Şcoala generală Bulzeşti, Dolj (1965-1979) şi Şcoala generală nr. 18 „Sf. Dumitru”, Craiova (1980-2002). Premii: Premiul CJCPMAM pentru poezie (1986); Diplomă pentru creativitate şi eficienţă în învăţământ, ediţia a 4-a (1989); Premiul I şi titlul de laureat al Cenaclului ,,Alexandru Macedonski”; Premiul I pentru poezie al Cenaclului ,,Ramuri”; Premiul Editurii ,,Scrisul Românesc”, martie 1990; Premiul ,,Radioteleviziunii române” pentru poezie; Diplomă de onoare ,,Marin Sorescu” (2002); Diplomă de fidelitate, Sindicatul Învăţământului Dolj; Diplomă de excelenţă din parte Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Diplomă de excelenţă acordată cu ocazia Centenarului Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” (2008). Debut publicistic în Viaţa Studenţească (1962); debut editorial cu volumul Copacul-Cerb (1990). Colaborări: Ramuri, România Literară, Transilvania, Orizont, Viaţa Studenţească, ş.a. LUCRĂRI PUBLICATE: Copacul-Cerb, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1990; Cuprindere în umbră, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1994; Umbrele tăcerii, Craiova, Editura Autograf MJM, 2008; Versuri (În fiecare din noi), Craiova, Editura MJM, 2008. Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România transmite condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au preţuit pe distinsul profesor Ioan Sorescu.


Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova deplânge dispariţia prof. Ion Georgescu (02.05.1935 – 24.08.2018), poet şi scriitor cu o bogată activitate didactică şi publicistică. Ion Georgescu a fost profesor de limba și literatura română, cu gradul didactic I, s-a născut în 1935, în comuna Nicolae Titulescu din județul Olt. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității București și s-a stabilit, definitiv, în Olt. A debutat literar în revista Tribuna din Cluj, în 1985. A publicat în revistele Ramuri, România literară, Luceafărul, Flacăra, Astra, Albina, Gândirea (serie nouă), Sinteze literare prahovene, Meandre, Agora literară, Pentru Patrie, Formula AS, Târgoviștea, Oltul cultural, Gazeta Gorjului și altele. A fost laureat al festivalurilor de literatură „Tudor Arghezi”, „Zaharia Stancu”, „Panait Cerna”, „Moștenirea Văcăreștilor” (Marele Trofeu), „Ion Minulescu” și „Argeș”. A câștigat premiile revistelor România literară, Luceafărul, Flacăra, Albina și Argeș. A fost invitat în emisiuni la Radio România Actualități, la Radio Oltenia Craiova și la TVR 1. Era membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Cărți publicate: „Câinele meu, Cuvântul” (versuri, editura AMB, București, 1990), „Adâncul ierburilor” (poeme, editura Divers Press, București, 1992), „Nevasta lui Socrate”, (fabule, anecdote, pseudofabule, editura Anotimp, 1996), „Amfora cu ceață” (poezii, Editura Didactică și Pedagogică, colecția Akademos, București, 1997), „Povara lui Esop, întâmplări și pilde din Esopia” (Editura AMB, București, 1997), „Poemele biblice” (Editura Foliu, București, 1999), „Noaptea salcâmilor” (roman autobiografic, ediția, Editura Universul familiei, București, 2001), „Cercul de foc” (roman, Editura Semne, București, 2001), „La marginea lumii de tunete” (antologie lirică, Editura Ramuri, Craiova, 2007), „Bazar sentimental” (poeme, Editura Ramuri, Craiova, 2007), „Verticala curgere spre soare” (antologie de versuri, Slatina, 1993), „Unsprezece prozatori din sud” (antologie de proză, Editura Tipoalex, Alexandria, 2001). FILIALA CRAIOVA A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR vă aduce la cunoștință că până la 30 octombrie 2018 veți putea depune personal sau trimite prin poștă la sediul actual al Filialei Craiova volumele dv. apărute în 2017. Lista volumelor depuse se va face publică la 5 noiembrie a.c. Ea va fi înaintată în timp util juriului ales prin vot de către Consiliul de conducere. Anunțarea rezultatelor jurizării se va face la data de 20 noiembrie a.c. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Componența juriului va fi de asemenea anunțată de îndată ce se va stabili, cel mai târziu până la 15 octombrie 2018. Totodată sunteți rugați ca, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe ale Filialei Craiova până la sfârșitul anului 2018, să formulați propuneri, sugestii, inițiative cel târziu până la 15 septembrie a.c. În măsura posibilului propunerile vor conține și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice alte probleme vor fi trimise pe noua adresă electronică a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com. Comitetul de conducere al Filialei Caiova a USR

Parteneri