loader

Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România a lansat un nou proiect pentru promovarea membrilor săi, în parteneriat cu Radio Oltenia Craiova: „Frecvenţa cărţii”. Prin parteneriatul stabilit cu jurnaliştii care slujesc Radio Oltenia Craiova, în fiecare săptămână, miercuri, de la 20.30, vocile scriitorilor se vor auzi în emisiunea „Absolvit de ignoranţă” la rubrica „Frecvenţa cărţii”. Autorii vor citi din propriile creaţii, alese chiar de ei, timp de zece minute şi vor fi prezentaţi de către jurnalista Simona Lica, realizatorul emisiunii. Intenţia conducerii USR Filiala Craiova este de a edita un CD care să cuprindă toate vocile scriitorilor de la „Frecvenţa cărţii”, aşa cum am convenit cu domnul Alexandru Mogoşeanu, managerul Radio Oltenia Craiova, căruia îi mulţumim pentru deschidere privind colaborarea în noi proiecte care deja s-au conturat. CD-ul va fi lansat într-un eveniment aniversar al filialei, la sfârşitul anului 2019, după ce toţi membrii care îşi vor arăta disponibilitatea de a colabora vor fi găzduiţi în rubrică.


Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova anunță că persoanele care doresc să depună cereri și dosarele aferente înscrierii în Uniune o vor putea face până în data de 20 februarie 2019. Solicitanții trebuie să depună personal cererea semnată în original și un dosar conform cu specificațiile din Statutul Uniunii Scriitorilor din România. Persoanele ale căror dosare au fost amânate trebuie să depună o nouă cerere și să completeze dosarele conform Statutului Uniunii Scriitorilor din România. Primirea cererilor și dosarelor se face în fiecare zi de miercuri, între orele 11.00 - 12.00, la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România (Str. Olteț, bl. IJK, parter, Craiova, Dolj). Nu se admit alte modalități de depunere decât personal.


Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova deplânge dispariția fulgerătoare a scriitorului și jurnalistului Petre Tănăsoaica. Colegul nostru s-a stins fulgerător din viață, la vârsta de 63 de ani, în 3 ianuarie 2019. Născut la 16 iulie 1955, Petre Tănăsoaica a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, manager și redactor-șef al cotidianului “Viața Vâlcii”, cronicarul de artă vizuală al revistei “România literară”. Tănăsoaica a fost absolvent al Facultății de Artă și Design, secția Teoria și Istoria artei, din cadrul Universității de Vest din Timișoara, și doctor în Arte al aceleiași universități. Transmitem condoleanțe familiei indoliate. Dumnezeu să-l odihnească!


Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România cu ocazia sărbătorilor de iarnă urează tuturor membrilor săi SĂNĂTATE, FERICIRE, VIAȚĂ LUNGĂ ȘI CĂRȚI DE POVESTIT NEPOȚILOR! COMITETUL DE CONDUCERE AL FILIALEI CRAIOVA A USR IOAN lASCU, PREȘEDINTE


Proces-Verbal Încheiat azi 22.11.2018 pentru premierea cărților scriitorilor Filialei Craiova, apărute în anul 2017. În urma lecturării cărților depuse (conform Anexei 1), juriul compus din: IOAN LASCU – președinte, Ileana Roman, Toma Grigorie, Iancu Bură (pseudonim Alex Gregora) şi Nicolae Pârvulescu, membri, a hotărât următoarele: Se acordă: 1. Premiul Cartea Anului (poezie) : Lazăr Popescu, Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes, Cluj laudatio: Iancu Bură (Alex Gregora) 2. Premiul Cartea Anului (proză): Ion Munteanu, O mie şi una de femei. Amintirile unui hedonist, Ed. Eikon, Bucureşti laudatio: Ioan Lascu 3. Premiul Cartea Anului (istorie literară): Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I, II, Ed. Tipo Moldova, Iaşi laudatio: Lazăr Popescu 4. Premiul de debut: Maria Dinu, Noaptea părului liber, Ed. Aius, Craiova laudatio: Mihai Firică 5. Premiul OPERA OMNIA: Sina Dănciulescu laudatio: Toma Grigorie Premiul special – Iancu Tănăsescu, Hermionul, Ed. MJM, Craiova Premiul special – Viorel Mirea, Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM, Craiova Premiul special – Silviu Gongonea, A doua natură, Ed. Aius, Craiova Premiul special - Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print Diplome de excelenţă: Elena Buznă, Ion Catrina, Dan Eugen Dumitrescu şi Florea Firan Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. PREȘEDINTE Ioan LASCU Membri: Ileana Roman Toma Grigorie Iancu Bură (pseudonim Alex Gregora) Nicolae Pârvulescu Anexa 1 Cărţi apărute în anul 2017, pentru Premiile Filialei Craiova a U.S.R. 2018 Poezie 1. Constantin Urucu – Cânturi semite (1973-2017) – Ed. Ramuri 2. Silviu Gongonea – A doua natură, Ed. Aius 3. Aurelian Zisu – Cerber hăituit, Ed. Aius 4. Spiridon Popescu – Diavol cu coarne de melc, Ed. Timpul, Iaşi 5. Emilian Mirea – Forma intimă a fiinţei, Ed. MJM 6. Constantin Pădureanu – Focuri de Aoleu Mărie, Ed. Macedoneanul, Bucureşti 7. Victor Martin – Îngerul hipnagogic, Ed. MJM 8.Constantin Oprică – Exil în sine, Ed.MJM 9. Lazăr Popescu – Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes 10. Debut Maria Dinu – Noaptea părului liber, Ed. Aius Proză Romane 1. Ion Munteanu – O mie şi una de nopţi, (Amintirile unui hedonist), Ed. Eikon 2. Florin Logreşteanu – Parfum de carte, Ed. Eikon 3. Elena Buznă – Drumul vieţii în alb, Ed. Ramuri 4. Iancu Tănăsescu - Hermionul, Ed. MJM 5. proză scurtă - Iancu Tănăsescu, Războiul de şapte zile, Ed. MJK 6. Viorel Mirea – Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM Teatru 1. Gheorghe Truţă – Douăsprezece nopţi de iubire, Ed. Karina istorie şi critică literară 1. Florea Firan – Amprente şi voci, Ed. Scrisul Românesc 2. Florian Copcea – Ideea europeană în opera lui M. Eminescu, Ed. Grafix 3. Dan Ionescu – Presa literară din Oltenia, Ed. Aius Monografii 1. Florian Copcea – Mihai Cimpoi: logos şi autori, Ed. Grafix 2. Lazăr Popescu – Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, Ed. Argonaut 3. Dan Ionesci – Datina (1920-1932), Ed. Aius 4. Dodo Niţă – Gabriel Bratu – o monografie, Ed. Aius 5. Dodo Niţă/Mihaela Bercovici – Nicu Rusu, un artist desăvârşit cu suflet magic, Ed. Paideia Dicţionare 1. Zenovie Cârlugea – Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I,II, Ed. Tipo Moldova 2. Dan Eugen Dumitrescu – Viaţa anecdotică a marilor pictori, sculptori şi arhitecţi ai lumii, vol. IV, (L.M.) Aforisme 1. Victor Martin – Un alt punct de vedere, Ed. MJM Traduceri 1. Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print


Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Craiova vă invită marţi 11.12.2018, ora 11.00, la Muzeul de Artă “Jean Mihail” – Sala Oglinzilor din Craiova pentru a participa la “Ceremonia de decernare a Premiilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2017“. Cu această ocazie vor fi înmânate diplome aniversare pentru membrii Filialei Craiova a USR care sunt sărbătoriţi de către colegi la aniversarea unor frumoase vârste. Vă rugăm să confirmaţi participarea la eveniment! 03.12.2018 Ioan Lascu, preşedinte Filiala Craiova USR


Uniunea Scriitorilor din România, ca organizație de breaslă a profesioniştilor literaturii şi moştenitoare a tradiției cultivării limbii române, îşi manifestă profunda îngrijorare față de degradarea continuă a limbii române folosite în spațiul public, ca şi a nivelului cultural general, în special din partea celor care, prin rolul lor social, sunt luați drept exemple de către categorii largi de cetățeni. Limba română nu este un simplu instrument de comunicare. Ea este o componentă esențială a identității şi un liant al unității naționale, chiar în epocile mai îndepărtate, în care statul român nu exista. Însă chiar şi atunci, păturile luminate ale societății s-au preocupat de cultivarea limbii, preocupare pe care unul dintre precursorii modernității, Ienăchiță Văcărescu, o echivala cu patriotismul. Limba este, de asemenea, instrumentul gândirii. Cineva care vorbeşte și scrie incorect este puțin probabil să gândească bine, cu atât mai mult, cu cât incorectitudinea exprimării este primul şi cel mai elocvent semn al absenței unei culturi corespunzătoare, deci al lipsei pregătirii şi competenței. Astăzi, în anul în care aniversăm Centenarul Marii Uniri, limba română vorbită și scrisă în spațiul public – de către politicieni, oameni de media, „vedete” ale divertismentului şi alte categorii de persoane cu apariții publice frecvente – a atins un nivel îngrijorător de scăzut, din punctul de vedere al corectitudinii gramaticale şi ortografice, ca şi al vocabularului utilizat. În pofida existenței unor instituții cu funcții de reglementare, această degradare este continuă şi nu se întrevede niciun semn că s-ar opri. Degradarea limbii române vorbite este însoțită şi amplificată de o la fel de îngrijorătoare prăbuşire a nivelului cultural general. Nu doar că emisiunile culturale au dispărut aproape cu totul din programele de radio şi televiziune, dar şi nivelul cultural al celorlalte emisiuni a scăzut inadmisibil. Atât prin temele abordate, cât şi prin calitatea prestațiilor participanților la viața publică, exemplul pe care îl primeşte societatea românească (în primul rând, tinerii) este descurajant. În loc să cultive valorile, să ofere repere şi modele – de care istoria noastră, ca şi prezentul, nu duc lipsă –, viața publică românească oferă contra-exemple, ruinătoare moral şi dăunătoare intelectual. Cauzele acestor fenomene (de la dezinteresul față de învățământ la erodarea instituțiilor) sunt cunoscute. Uniunea Scriitorilor din România îşi manifestă adânca preocupare în fața acestor semnale îngrijorătoare cu privire la starea intelectuală şi morală a spațiului public şi, mai ales, față de efectele devastatoare, în timp, ale lipsei de reacție în fața acestor evoluții negative, care periclitează însăşi identitatea națională. Uniunea Scriitorilor îşi exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziția celor în cauză întreaga ei experiență culturală, pentru corectatea acestei stări de lucruri. Uniunea Scriitorilor din România face un apel la toți actorii vieții publice, ca şi la instituțiile care, prin natura lor, pot contribui la oprirea degradării limbii şi a nivelului cultural, să dea dovadă de responsabilitate şi să acționeze decis pentru corectarea acestor disfuncționalități, înainte ca ele să se transforme în adevărate obstacole în calea funcționării României ca stat european modern. Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România


Următoarele cărţi, apărute în anul 2017, au fost depuse de către autori pentru acordarea Premiilor Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România: Poezie Constantin Urucu – Cânturi semite (1973-2017), Ed. Ramuri Silviu Gongonea – A doua natură, Ed. Aius Aurelian Zisu – Cerber hăituit, Ed. Aius Spiridon Popescu – Diavol cu coarne de melc, Ed. Timpul, Iaşi Emilian Mirea – Forma intimă a fiinţei, Ed. MJM Constantin Pădureanu – Focuri de Aoleu Mărie , Ed. Macedoneanul, Bucureşti Victor Martin – Îngerul hipnagogic, Ed. MJM Constantin Oprică – Exil în sine, Ed.MJM Lazăr Popescu – Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes Maria Dinu – Noaptea părului liber - (Debut), Ed. Aius Proză Romane Ion Munteanu – O mie şi una de femei (Amintirile unui hedonist), Ed. Eikon Florin Logreşteanu – Parfum de carte, Ed. Eikon Elena Buznă – Drumul vieţii în alb, Ed. Ramuri Iancu Tănăsescu - Hermionul, Ed. MJM Iancu Tănăsescu, Războiul de şapte zile - (proză scurtă), Ed. MJM Viorel Mirea – Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM Teatru Gheorghe Truţă – Douăsprezece nopţi de iubire, Ed. Karina Istorie şi critică literară Florea Firan – Amprente şi voci, Ed. Scrisul Românesc Florian Copcea – Ideea europeană în opera lui M. Eminescu, Ed. Grafix Dan Ionescu – Presa literară din Oltenia, Ed. Aius Monografii Florian Copcea – Mihai Cimpoi: logos şi autori, Ed. Grafix Lazăr Popescu – Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, Ed. Argonaut Dan Ionescu – Datina (1920-1932), Ed. Aius Dodo Niţă – Gabriel Bratu – o monografie, Ed. Aius Dodo Niţă/Mihaela Bercovici – Nicu Rusu, un artist desăvârşit cu suflet magic, Ed. Paideia Dicţionare Zenovie Cârlugea – Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I,II, Ed. Tipo Moldova Dan Eugen Dumitrescu – Viaţa anecdotică a marilor pictori, sculptori şi arhitecţi ai lumii, vol. IV, (L.M.) Aforisme Victor Martin – Un alt punct de vedere, Ed. MJM Traduceri Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print Juriul care va propune acordarea premiilor pe 2018 este format din Ioan Lascu, Ileana Roman, Toma Grigorie, Nicolae Pârvulescu şi Alex Gregora. Locul, data şi ora festivităţii de acordare a premiilor vor fi făcute publice în cursul lunii noiembrie.


Invitatul lunii octombrie la „Clubul Dramaturgilor Craioveni” este poetul și dramaturgul Mihai Ioana, profesor la Colegiul Tehnic „Decebal”, Drobeta Turnu Severin. Evenimentul se va desfășura în sala “Ia te uită!” a Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, vineri, 26 octombrie, ora 16,30. Actorii Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Cătălin Miculeasa, Theodora Bălan vor lectura din piesa „Radu al II-lea”, iar autorul va intra în dialog cu cei prezenți.Intrarea publicului este liberă. Mihai Ioana s-a născut la 1 octombrie 1960, în oraşul Lupeni, judeţul Hunedoara, din părinţi olteni. Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Oltenia. Debut în presa literară, revista Orizont, 1980Membru al Cenaclului Pavel Dan, organizat pe lângă Casa Studenţilor din Timişoara. Premii la concursuri de poezie: Marele premiu Romulus Guga , Tg. Mureş, 1988; Premiul al II-lea, Tudor Arghezi, Tg. Jiu, 1992; Premiul Fundaţiei Lucian Blaga, Sebeş, Alba, 1994; Premiul Nichifor Crainic, Giurgiu, 1996; Premiul Editurii Albatros, la Festivalul Gheorghe Pituţ, Beiuş, 1997; Premiul Cartea de poezie a anului, pentru volumul Alonso şi Concertul, Dr. Tr.Severin, 2006. Debutul în volum: Cu ochiul liber, Prier, Craiova, 2002 (Premiul Fundaţiei Alice Voinescu la Festivalul Naţional de Poezie Sensul iubirii, 2001 ). Alte cărţi: Alonso şi Concertul, MJM, Craiova, 2006, Frizeria din turn, MJM, Craiova, 2011, Pluralul Majestăţii, Ramuri, Craiova, 2015. Volumele colective: Zona. Poeţi şi prozatori timişoreni din anii ’80 şi ’90, Marineasa, Timişoara, 1997; CUPRINS sau UN FEL DE IMPERIU. Antologie de poezie a Cenclului „Pavel Dan”, Brumar, Timişoara, 2014. Activitate publicistică în presa locală severineană. În 2015 drama Blana leopardului a fost nominalizată la concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2014, organizat de UNITER. Piesa Radu al II-lea a fost scrisă în anul 2017.


Pentru realizarea siteului Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din Romania va rugam sa trimiteti (completati cele 6 file ale fisierului excel atasat) pana la data de 10.09.2018 urmatoarele materiale: - o fotografie cu Dvs (de dimensiuni minime 600x800 pixeli); 1. Date personale (nume, prenume, pseudonim, data nasterii, locul nasterii, anul intrarii in USR, domeniul/domeniile de creatiile, telefon, email, adresa de corespondenta SPECIFICATI DACA DORITI SA APARA PE SITE DATELE DE CONTACT) 2. Autobiografie (minim 2.000 de semne - maxim 3.000 semne) 3. Fisa de creatie (Titlul, editura, an, localitate, tara) 4. Referinte critice (autor, titlul referintei, text referinta, locul publicarii, localitate, tara, an) 5. Colaborari (titlu/publicatie, localitate, tara, an) 6. Premii (denumire, localitate, tara, an) Va rugam sa respectati data mentionata si detaliile tehnice pentru a putea realiza siteul cat mai rapid posibil. Conducerea Filialei Craiova a USR Pentru eventuale precizari: Ioan Lascu - presedintele Filialei Craiova 0742052428 sau coordonatorul de proiect Mihai Firica - 0721271888


Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova deplânge trecerea la cele veşnice a prof. Ioan (Ion) Sorescu (n. 1 august 1938, comuna Bulzeşti, judeţul Dolj – m. 31 august 2018), dascăl dedicat profesiei şi poet înzestrat. Ion Sorescu a fost membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Craiova din anul 2009. Fiul lui Ştefan Sorescu şi al Nicolinei, a absolvit şcoala primară din comuna Bulzeşti urmând gimnaziul din comuna Murgaşi, judeţul Dolj, apoi Colegiul Naţional ,,Traian” din Drobeta Turnu-Severin (1954-1957). A absolvit Facultatea de Filologie, specializarea română-germană, Timişoara (1960-1965). A fost profesor de limba română şi limba germană la Şcoala generală Bulzeşti, Dolj (1965-1979) şi Şcoala generală nr. 18 „Sf. Dumitru”, Craiova (1980-2002). Premii: Premiul CJCPMAM pentru poezie (1986); Diplomă pentru creativitate şi eficienţă în învăţământ, ediţia a 4-a (1989); Premiul I şi titlul de laureat al Cenaclului ,,Alexandru Macedonski”; Premiul I pentru poezie al Cenaclului ,,Ramuri”; Premiul Editurii ,,Scrisul Românesc”, martie 1990; Premiul ,,Radioteleviziunii române” pentru poezie; Diplomă de onoare ,,Marin Sorescu” (2002); Diplomă de fidelitate, Sindicatul Învăţământului Dolj; Diplomă de excelenţă din parte Ministerului Educaţiei şi Cercetării; Diplomă de excelenţă acordată cu ocazia Centenarului Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” (2008). Debut publicistic în Viaţa Studenţească (1962); debut editorial cu volumul Copacul-Cerb (1990). Colaborări: Ramuri, România Literară, Transilvania, Orizont, Viaţa Studenţească, ş.a. LUCRĂRI PUBLICATE: Copacul-Cerb, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1990; Cuprindere în umbră, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1994; Umbrele tăcerii, Craiova, Editura Autograf MJM, 2008; Versuri (În fiecare din noi), Craiova, Editura MJM, 2008. Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România transmite condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au preţuit pe distinsul profesor Ioan Sorescu.


Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova deplânge dispariţia prof. Ion Georgescu (02.05.1935 – 24.08.2018), poet şi scriitor cu o bogată activitate didactică şi publicistică. Ion Georgescu a fost profesor de limba și literatura română, cu gradul didactic I, s-a născut în 1935, în comuna Nicolae Titulescu din județul Olt. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității București și s-a stabilit, definitiv, în Olt. A debutat literar în revista Tribuna din Cluj, în 1985. A publicat în revistele Ramuri, România literară, Luceafărul, Flacăra, Astra, Albina, Gândirea (serie nouă), Sinteze literare prahovene, Meandre, Agora literară, Pentru Patrie, Formula AS, Târgoviștea, Oltul cultural, Gazeta Gorjului și altele. A fost laureat al festivalurilor de literatură „Tudor Arghezi”, „Zaharia Stancu”, „Panait Cerna”, „Moștenirea Văcăreștilor” (Marele Trofeu), „Ion Minulescu” și „Argeș”. A câștigat premiile revistelor România literară, Luceafărul, Flacăra, Albina și Argeș. A fost invitat în emisiuni la Radio România Actualități, la Radio Oltenia Craiova și la TVR 1. Era membru al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Cărți publicate: „Câinele meu, Cuvântul” (versuri, editura AMB, București, 1990), „Adâncul ierburilor” (poeme, editura Divers Press, București, 1992), „Nevasta lui Socrate”, (fabule, anecdote, pseudofabule, editura Anotimp, 1996), „Amfora cu ceață” (poezii, Editura Didactică și Pedagogică, colecția Akademos, București, 1997), „Povara lui Esop, întâmplări și pilde din Esopia” (Editura AMB, București, 1997), „Poemele biblice” (Editura Foliu, București, 1999), „Noaptea salcâmilor” (roman autobiografic, ediția, Editura Universul familiei, București, 2001), „Cercul de foc” (roman, Editura Semne, București, 2001), „La marginea lumii de tunete” (antologie lirică, Editura Ramuri, Craiova, 2007), „Bazar sentimental” (poeme, Editura Ramuri, Craiova, 2007), „Verticala curgere spre soare” (antologie de versuri, Slatina, 1993), „Unsprezece prozatori din sud” (antologie de proză, Editura Tipoalex, Alexandria, 2001). FILIALA CRAIOVA A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR vă aduce la cunoștință că până la 30 octombrie 2018 veți putea depune personal sau trimite prin poștă la sediul actual al Filialei Craiova volumele dv. apărute în 2017. Lista volumelor depuse se va face publică la 5 noiembrie a.c. Ea va fi înaintată în timp util juriului ales prin vot de către Consiliul de conducere. Anunțarea rezultatelor jurizării se va face la data de 20 noiembrie a.c. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Componența juriului va fi de asemenea anunțată de îndată ce se va stabili, cel mai târziu până la 15 octombrie 2018. Totodată sunteți rugați ca, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe ale Filialei Craiova până la sfârșitul anului 2018, să formulați propuneri, sugestii, inițiative cel târziu până la 15 septembrie a.c. În măsura posibilului propunerile vor conține și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice alte probleme vor fi trimise pe noua adresă electronică a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com. Comitetul de conducere al Filialei Caiova a USR

Parteneri