loader

Continuă seria membrilor Filialei Craiova Uniunii Scriitorilor din România invitaţi la "Clubul Dramaturgilor Craioveni", eveniment cultural care revine cu prima întâlnire din acest an, miercuri 6 februarie, de la ora 17. Horia Dulvac, prozator, eseist și dramaturg, va fi prezent cu piesa "Rigor Mortis. O simplă criză de saţietate", premiată la Festivalul național de teatru “Mihail Sorbul”, Botoșani, 2017. Actorii Angel Rababoc și Petronela Zurba vor interpreta cele două roluri ale acestei piese într-un act la sala “Ia te uită!” a Teatrului Național Marin Sorescu. Prezintă Nicolae Coande, inițiator al Clubului Dramaturgilor Craioveni. Clubul Dramaturgilor Craioveni își propune să evidențieze textul dramatic care se scrie în Craiova și să ofere celor interesați de teatru noi propuneri pentru scena craioveană. Prima ediție a clubului a avut loc pe 8 septembrie 2016 –invitat de marcă a fost dramaturgul Gheorghe Truță. Ulterior, au fost prezenți cu piese lecturate de actorii TNC, dramaturgii Toma Grigorie, Cornel Mihai Ungureanu, Florin Oncescu, Marius Neacșu, Mihai Ioana, Cristi Nedelcu, Julien Caragea.


Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” găzduiește joi, 31 ianuarie 2019, începând cu ora 17:00, în sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, lansarea volumului „Absurdul în opera lui I. L. Caragiale”, autor Dan Ionescu. În cadrul evenimentului moderat de Mircea Pospai, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști – Filiala Craiova, și-au anunțat prezența prof. univ. dr. Ștefan Vlăduțescu, Ioan Lascu, președintele Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova, Mihai Firică, vicepreședinte al Asociației Internaționale a Scriitorilor IWA, Nicolae Pârvulescu și Eleanor Mircea. Cunoscut pentru contribuțiile în domeniile poeziei, prozei, istoriei și criticii literare, Dan Ionescu a publicat de-a lungul timpului volumele: „Biblioteca într-o alocuțiune”, „Altceva de cunoscut”, „Departe de ocean”, „Fugă în scris”, „Umbra scrisului”, „Imposibilul extaz”, „Virtualități ale compromisului”, „Datina. Revistă tradiționalistă interbelică”, „Presa literară din Oltenia” ș.a. „Studiul a plecat de la ideea relevării unor aspecte de profunzime, care nu au fost luate în discuție de cei mai importanți exegeți ai operei lui I. L. Caragiale”, mărturisește Dan Ionescu.


Adunarea Poeților Craioveni își face o datorie de onoare din a nu-i uita pe cei care au plecat din cercul și așa restrâns al poeților din oraș. Poezia lor, însă, rămâne printre noi și asta contează. După Patrel Berceanu, un alt optzecist important al poeziei care se scrie în Craiova, Bucur Demetrian, s-a refugiat, acum cinci ani, în „lumi netrăite”. Au rămas poezia sa, textele de critică literară, desenele și picturile. După jumătatea de deceniu scursă, Bucur ar fi meritat o revizitare a poeziei sale, dar nu s-a găsit nimeni s-o facă, deși s-a bucurat de prețuire în timpul vieții. Poate că anul viitor, cu ajutorul familiei, vom reuși să reunim poemele sale într-o antologie care să redea publicului profilul celui care a fost Bucur: gravitate, un amestec de credinţă naivă, încredere în cuvânt şi sfâşieri care produceau o sensibilitate poetică remarcabilă, toate acestea fiind produsul unui intelectualism de excelentă factură. Pînă atunci, miercuri 12 decembrie, de la ora 17, Paul Aretzu, Cornel Mihai Ungureanu și Nicolae Coande îl vor evoca, alături de scriitorii prezenți și de cei care l-au cunoscut. Actorul Valentin Mihali va citi din poemele sale. Prezintă, Nicolae Coande. Intrarea publicului este liberă. Bucur Demetrian (n. 22 iunie 1951 – m. 5 august 2013). Absolvent al Liceului „Nicolae Bălcescu” (1966-1970), al Facultăţii de Filologie Craiova (secţia română-franceză) în 1974. Profesor de limba şi literatura română la Şcoala Nr. 2 „Traian” din Craiova şi redactor asociat la revista „Ramuri” din Craiova. Cărţi publicate: „Locuinţa poetului”, în secţiunea volumului colectiv Cadran Solar, Ed. Scrisul Românesc, 1986, „Confesiuni”, Ed. Sitech, 1993, Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, „Himera de hârtie”, Ed. Avrămeanca, 1996, Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, „Catedrala şi firul de iarbă”, volum premiat de Primăria Municipiului Craiova, 1997, „Deodată căderea”, Ed. Sitech, 2000, Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, „Aşezarea pe cruce”, Ed. Ramuri, 2004, Premiul revistei „Ramuri”, „Bărbați în fața oglinzii”, Ed. Ramuri, 2008.


Lansarea volumului „UNIREA – MĂREȚIA UNUI TIMP. DICȚIONAR de personalități și instituții” (Cuvânt către cititor de Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române) va avea loc joi 22 noiembrie 2018, ora 16.00, Biblioteca Aman din Craiova. În cadrul evenimentului, o conferinţă ştiinţifică va fi susţinută de prof. univ. dr. Carmen Bulzan, coautor al “Dicţionarului de personalităţi şi instituţii”. Moderator va fi Mihai Firică, scriitor (Filiala Craiova USR), iar prezentările vor fi realizate de prof. univ. dr. Cezar Avram (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”) şi dr. ist. Ruslan Oprescu (Fundaţia “Orizont”). Evenimentul este organizat Biblioteca Judeţeană „Al. Şi Aristia Aman”, Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova, Fundaţia „Orizont” şi Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”. Intrarea este liberă. "Unirea-măreția unui timp este o lucrare care-și propune să prezinte modul în care a apărut, s-a dezvoltat și s-a înfăptuit idealul unității naționale. Subtitlul Dictionar de personalități și instituții constituie o trimitere la o structură clasică, însă autorii (cercetători, profesori și studenți) și-au propus să treacă dincolo de canon și să prezinte publicului o informație accesibilă din perspectivă psiho-sociologică pornind de la surse bine alese și documentate. Astfel, cercetarea a fost structurată în două părți: Personalități și Instituții. S-a avut în vedere faptul că ideea de unitate națională a fost vehiculată de mari personalități a căror noblețe, tărie de caracter, şi încredere în idealul unirii apare sub diverse forme: de limbă și cultură, de credință, de neam, de teritorii ș.a. şi a fost desăvârșită de instituțiile în care acestea s-au afirmat. Dicționarul este un demers temerar, prin intermediul căruia ne propunem să deschidem căi de reflecție cu privire la momente semnificative din istoria țării, la oamenii și instituțiile care le-au marcat." Volumul este coordonat de Carmen Bulzan, Gabriela Gârmancea, Mihai Gojgar şi Tudor Răţoi.


Invitatul lunii noiembrie la Clubul Dramaturgilor Craioveni este Cristi Nedelcu, jurnalist și scriitor craiovean. Actorii Nicolae Vicol și Costinela Ungureanu vor lectura din piesa „Bătrânul, fata și biblioteca sau Ne întâlnim la girafă”, iar autorul va intra în dialog cu cei prezenți. Intrarea publicului este liberă. Cristi Nedelcu (n. 1969) este jurnalist și scriitor. A debutat în 1992 în revista Dilema și a colaborat cu mai multe reviste literare – Dilema, Scrisul Românesc, Mozaicul (unde în prezent deține cronica teatrală). În același timp a activat în televiziune, unde a condus câteva posturi TV (Terra Sat Craiova, TVS Craiova, Alege TV). În 2001 a obținut la Târgoviște premiul al II-lea la Concursul Național de Literatură pentru piesa De care parte a gratiilor? A debutat editorial în 2006 cu volumul bilingv Însemnări despre Shakespeare/ Essays on Shakespeare, lansat în cadrul celei de-a V-a ediții a Festivalului Internațional Shakespeare. În 2006 a publicat volumul Canonul marginalului, carte prezentată în cadrul ediției a II-a a Conferinței Internaționale de Antropologie Antropoest. În 2006 a primit premiul Tiberiu Iliescu al revistei Mozaicul. În 2008 a publicat volumul de teatru Vești proaste, iar în 2013 cartea Lumea-ntreagă e o scenă/lumea-ntreagă e un show. Paradigme culturale ale societăților. În 2016 a obținut titlul de doctor în filologie cu teza Semiotica bancului. Din 2010 este membru al Uniunii Scriitorilor din România. În prezent este lector la Academia Privată din București, unde susține un curs despre W. Shakespeare.


Eseistul și filozoful Ion Militaru este primul invitat al ediției de toamnă, 2018, a Întâlnirilor „SpectActor”, un eveniment menit în acest an să sărbătorească „Centenarul Inteligenței Românești”.
Ion Militaru este poate cel mai bun „cap” filozofic și analist al culturii pe care îl are Craiova, în orice caz cel mai serios și productiv cercetător și intelectual preocupat de problemele filozofiei în raport cu existența umană. Conferința sa, “„Moartea ideii comuniste – unde se află azi Karl Marx”, va fi susținută duminică 4 noiembrie, ora 11, la sala Ion D. Sîrbu a Naționalului craiovean. Moderator, Nicolae Coande. Intrarea publicului este liberă.
Autorul:
„Regimul politic imaginat de Karl Marx a decedat. Nu și interesul pentru ideologia care l-a susținut și nici pentru personaj ca atare. El continuă să fie celebrat, omagiat. Interesează. Cum se explică așa ceva? Opinia unanimă: ideile au fost bune, transpunerea lor în practică a fost greșită. S-ar putea ca o reluare mai atentă a lor să ducă acolo unde gândea patronul.
Situația este unică. Atunci când național-socialismul lui Hitler a fost scos de pe piață nu a existat nicio tentativă de salvare, ceva de felul: ideile național-socialiste au fost bune, transpunerea lor în practică a fost greșită. Dacă am umbla la ele, am mai pune, am scoate ceva, merită încercat...
De ce continuă Marx să fascineze? Ceva din el a murit, ceva însă nu. Întreaga lectură a lui Marx ca aritmetică a revoluției, a instaurării comunismului și prăbușirii lumii burgheze, așa cum o construiește Capitalul, nu mai interesează. Nu mai interesează prestația sa de om de știință care anunță lumea nouă. Interesează însă prestația lui de filosof. Bertrand Russel îi contestă o astfel de prestație. Eu am încercat să-i construiesc un astfel de chip lăsând la o parte absolut toate cele spuse despre el: luptă de clasă, revoluție, comunism, capitalism, absolut toate poncifele, lucrurile care se spun de obicei. Am descoperit anumiți termeni cheie, absolut neglijați până în prezent, le-am descoperit o frecvență și o ritmicitate extremă. În baza lor a fost simplu, să vad unde duc. Aceeași termeni sunt termenii de bază ai întregii culturi metafizice occidentale. În baza unei cercetări de lexic, am descoperit metafizica sa originară. Ea este cea care îl va salva. Atâta cât este posibil!”
Ion Militaru – născut la 1.01.1960, în Goieşti – Dolj. Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, promoția 1984. Doctor în Filosofie – Universitatea Bucureşti ( 1999). Bursier al guvernului francez (Universitatea Paris I – Sorbona, 1990 – 1991). Din 1991, până în prezent, cercetător ştiinţific în cadrul Academiei Române – filiala Craiova.
Debutează în Revista de filosofie (1984) cu o recomandare scrisă a lui Constantin Noica. Este membru al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Domenii de interes: istoria ideilor, istoria filosofiei, hermeneutică.
Lucrări publicate:
- Nu-L cunosc pe acest om, Editura Academiei Române, 2014; Critica raţiunii avare, Editura Academiei Române, 2013; Prometeu moare azi, Editura Academiei Române, 2012; Autonomia umbrei, Editura Academiei Române, 2011; (Premiul „Mircea Florian” al Academiei Române); Abstracția iubirii. Incercare de erodicee, Editura Academiei Române, 2010; Înfrângerea lui Robinson, Editura Academiei Române, 2009 (Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Oltenia); Filosofia românească în zece episoade narative şi un epilog dramatic, Editura Academiei Române, 2008; Meditaţii despre Occident, Editura Academiei Române, 2005; Filosofia vieţii cotidiene, Editura Grinta, 2005; Meditații asupra filosofiei româneşti, Editura Aius, 2003; Europa faustică, Editura Scrisul Românesc, 2004; Constantin Noica şi critica Occidentului, Editura Cartea Românească, 2001; Meditații asupra istoriei româneşti, Editura Dacia, 1999 (Premiul Uniunii Scriitorilor, filiala Oltenia; Premiul revistei Ramuri); Mai este acesta un filosof? Eseu despre Karl Marx, Editura Cartea Românească, 2018;Viața elementelor. Trei exerciții de căutare a fericirii, în curs de apariție, Editura Cartea Românească; Vântul și ploaia. Nașterea conștiinței de sine sub impactul meteorologiei, de la Socrate la Heidegger, în lucru.
Întâlnirile SpectActor reprezintă un eveniment cultural inițiat în anul 2009 de Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, menit să aducă în fața publicului craiovean personalități ale lumii culturale și științifice românești din diferite domenii de activitate. În cadrul acestora sunt programate conferințe pe teme de interes general, precum și dezbateri cu publicul prezent în sălile TNC. Moderator, de la prima ediție până în prezent, Nicolae Coande.
Până în prezent au conferențiat la Teatrul Național ‘Marin Sorescu’ următorii invitați: Ion Caramitru, Radu Beligan, Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon Marcus, Lucian Boia, Daniel Barbu, Cristian Tudor Popescu, Nae Caranfil, Mircea Dinescu, Răzvan Theodorescu, Matei Vișniec, Gabriela Adameșteanu, ASR Radu al României, Dan Grigore, Cristian Țopescu, George Banu, Eugen Negrici, Florin Zamfirescu, Adrian Cioroianu, Adrian Streinu Cercel, Jean Askenasy, Dan C. Mihăilescu, Cristian Bădiliță, Dorel Vișan, Emil Constantinescu, Dumitru Radu Popescu, Laurențiu Damian, Lucian Boia, Nae Caranfil, Daniel Barbu, Cristian Tudor Popescu, Ion Cristoiu, Sergiu Celac, Mădălin Voicu, Adrian Năstase, Stelian Tănase, Eugen Simion, Ioan Holender, Nicolae Panea, Emil Hurezeanu, Ioan Aurel Pop, Mircea Dumitru, Sorin Antohi, Mircea Martin, Grigore Leșe, Magda Cârneci, Vintilă Mihăilescu, Dorel Chirițescu, Al. Cistelecan, Liviu Antonesei, Constantin Chiriac, Mircea Platon, Beatrice Comănescu, Cătălin Ghiță, Ioan Stanomir. (comunicat TNC)
Nașterea conștiinței de sine sub impactul meteorologiei, de la Socrate la Heidegger, în lucru. Întâlnirile SpectActor reprezintă un eveniment cultural inițiat în anul 2009 de Teatrul Național Marin Sorescu Craiova, menit să aducă în fața publicului craiovean personalități ale lumii culturale și științifice românești din diferite domenii de activitate. În cadrul acestora sunt programate conferințe pe teme de interes general, precum și dezbateri cu publicul prezent în sălile TNC. Moderator, de la prima ediție până în prezent, Nicolae Coande. Până în prezent au conferențiat la Teatrul Național ‘Marin Sorescu’ următorii invitați: Ion Caramitru, Radu Beligan, Varujan Vosganian, Andrei Marga, Solomon Marcus, Lucian Boia, Daniel Barbu, Cristian Tudor Popescu, Nae Caranfil, Mircea Dinescu, Răzvan Theodorescu, Matei Vișniec, Gabriela Adameșteanu, ASR Radu al României, Dan Grigore, Cristian Țopescu, George Banu, Eugen Negrici, Florin Zamfirescu, Adrian Cioroianu, Adrian Streinu Cercel, Jean Askenasy, Dan C. Mihăilescu, Cristian Bădiliță, Dorel Vișan, Emil Constantinescu, Dumitru Radu Popescu, Laurențiu Damian, Lucian Boia, Nae Caranfil, Daniel Barbu, Cristian Tudor Popescu, Ion Cristoiu, Sergiu Celac, Mădălin Voicu, Adrian Năstase, Stelian Tănase, Eugen Simion, Ioan Holender, Nicolae Panea, Emil Hurezeanu, Ioan Aurel Pop, Mircea Dumitru, Sorin Antohi, Mircea Martin, Grigore Leșe, Magda Cârneci, Vintilă Mihăilescu, Dorel Chirițescu, Al. Cistelecan, Liviu Antonesei, Constantin Chiriac, Mircea Platon, Beatrice Comănescu, Cătălin Ghiță, Ioan Stanomir. (comunicat TNC)


Un inedit volum plurilingv de versuri al scriitoarei craiovene Gela Enea va fi lansat de către autoare avându-i alături pe confraţii din Filiala Craiova a Uniunii Sriitorilor din România. Cartea „Silueta unei melancolii de marți” (Editura BRUMAR) semnată de Gela Enea are versiuni în franceză, italiana şi engleză. Evenimentul va avea loc miercuri, 26 septembrie, 2018, orele 16.00, în ”Sala oglinzilor” a Muzeului de Artă ”Jean Mihail” din Craiova. Moderatorul evenimentului va fi Mihai Firică, iar despre autoare şi volum vor vorbi Ioan Lascu, Nicolae Pârvulescu, Marian Barbu şi George Popescu. Un grup de elevi de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” vor susţine un recital muzical. Vă invităm să participați la acest eveniment!


Sâmbătă, 22 septembrie, ora 11.00, în sala Ia te uită! a Teatrului Național Marin Sorescu va avea loc un dublu moment sorescian: omagierea Profesorului George Sorescu la împlinirea vârstei de 91 de ani (născut pe 23 septembrie 1927, Bulzești). Reputat profesor universitar, poet şi critic literar, prozator și traducător, George Sorescu, fratele mai mare al regretatului scriitor Marin Sorescu, este membru al Uniunii Scriitorilor din 1980. A publicat 17 cărți, fiind recompensat cu 42 de diplome și distincții importante. Marin Sorescu afirma: „George, fratele meu, profesor la Universitate, a fost într-un fel şi mentorul meu şcolit…” (interviu realizat de Gabriela Rusu-Păsărin, vol. Portrete în oglinzi paralele). După decesul marelui scriitor, George Sorescu s-a implicat în recuperarea și publicarea manuscriselor lui Marin, în prezent ajungând la impresionanta cifră de 30 de volume tipărite. De altfel, George Sorescu a fost distins cu Premiul „Marin Sorescu“ al Academiei Române „pentru ecoul de durată al numelui, pentru păstrarea și folosirea la catedră a întregului instrumentar al poeziei, prozei și criticii soresciene“. Evenimentul de sâmbătă cuprinde și lansarea volumului MARIN SORESCU, în anticamera NOBEL / Conversații cu și despre SORESCU, ediție bilingvă, Editura GRACIOUS LIGHT New York, prefață de academician EUGEN SIMION. Autor: ION JIANU, publicist, fost redactor la Cuvântul Libertății și Gazeta de Sud (Craiova), membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Invitați: Prof. univ. dr. GEORGE SORESCU, membru al Uniunii Scriitorilor EMIL BOROGHINĂ, fost manager general T.N. Marin Sorescu, societar de onoare al TNC Prof.univ.dr. MIHAELA ALBU, membru al Uniunii Scriitorilor Mesaj audio:THEODOR DAMIAN, scriitor, directorul editurii GRACIOUS LIGHT New York ION JIANU, publicist, autorul cărții Conversații cu și despre Marin Sorescu. Intermezzo muzical: MIRCEA SUCHICI, compozitor și violoncelist, Filarmonica Craiova Amfitrion va fi Nicolae Coande. Intrarea publicului este liberă.

Parteneri