loader
Imagine Antonie Aurel
Aurel Antonie

Autobiografie
  Aurel Antonie s-a născut la 20 octombrie 1947 în comuna Castranova, judeţul Dolj. Şcoala primară în Calafat şi Craiova, şcoala generală în Craiova, liceul Nicolae Bălcescu din Craiova, Academia de Studii Economine, Bucureşti, 1971.
Ocupă diferite funcţii economice în Drobeta Turnu Severin, Craiova, Bazinul minier Rovinari, Târgu-Jiu, muncitor necalificat într-o echipă de geologi în Munţii Făgăraş. După 1989, redactor şi redactor şef la diferite publicaţii locale din Târgu-Jiu, director de editură.
Membru al USR din 1990.

Fișa de creație
Mozaicul, proză scurtă, 1983; Scrisoare către animalele mici, roman, 1986, Cenuşa, roman, 2006; Castelul, roman, 2012.

Referințe critice (în periodice și în volume)
Vasile Andru, Titu Rădoi, Laurenţiu Ulici, Radu Săplăcan, Constantin Zărnescu, Florea Miu, Valentin F. Mihăescu, Ovidiu Moceanu, Dumitru Radu Popa, Ion Pecie, Gheorghe Crăciun, N. Georgescu, Mihai Dragolea, Constantin M. Popa, Corina Ciocârlie, Mariana Lazăr, Ion Holban, Ion Cristoiu, Sorin Preda, Virgil Podoabă, Ion Popescu-Brădiceni, Zenovie Cârlugea, Mircea Moisa, Valeria Manta-Tăicţu, Eugenia Ţarălungă, Dumitru Augustin Doman, Florea Firan, Radu G. Ţeposu, Ion Trancău.

Colaborări în periodice
Luceafărul, Echinox (în limba germană), Ramuri, Tribuna, Viaţa Românească, Libertatea (în fosta Iugoslavie), Tribuna României, Calende, Meridian, Lumea gorjenească (în limba engleză), Castelul de apă, Columna, Caietele Columna, almanahul Flacăra, almanahul Ramuri, Biblioteca Română (în limba rusă), Biblioteca Luceafărul, antologii (Gorjul literar, Arc peste timp, Sud-Vest).

Premii literare
Premiul pentru proză al Filialei Craiova a USR.
Premiul revistei „Luceafărul”,1977;
Premiul I la Festivalul naţional de literatură „Tudor Arghezi”, 1980;
Premiul revistei „Ramuri”, 1987;
Ordinul „Meritul Cultural” în gradul de Cavaler, 2004.