loader
Imagine Bulzan Carmen
Carmen Bulzan

Autobiografie
  M-am născut în 13 iunie 1953, în anul în care se aniversau 1900 de ani la nașterea Împăratului Traian, părintele poporului român, în orașul Drobeta-Turnu-Severin, locul pe unde aveau să pătrundă în vechiul teriotoriu al Daciei legiunile romane, pe vestitul Pod de la Drobeta al lui Traian, arhitect Apolodor din Damasc. Acest loc istoric cu semnificație pentru noi ca neam, m-a amprentat și a însemnat un destin, căci aici am urmat cursurile școlii primare și gimnaziale, apoi Liceul ”Traian” pe care l-am absolvit în 1972 și unde aveam să devin profesoară peste ani.
Am plecat la București să urmez cursurile Facultății de Filosofie a Universității din București și în 1976 dobândeam licența în Sociologie. La absolvirea facultăţii am fost repartizată la Laboratorul de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Casei Corpului Didactic Mehedinţi, unde am lucrat până în 1986. După desfiinţarea Caselor Corpului Didactic, deci şi a Laboratoarelor de orientare şcolară şi profesională, m-am titularizat la Liceul „Traian” din Drobeta Turnu-Severin. În obligația de predare la catedră, aveam ore și la Liceul Pedagogic și la Liceul Economic din Drobeta-Turnu-Severin unde cu elevii mei aveam să obțin premii și mențiuni, anual, la Olimpiadele școlare naționale și internaționale de științe sociale, fiind cooptată în Comisia centrală de organizare a acestor concursuri școlare.
Am parcurs toate gradele didactice: definitivatul (1979), gradul II (1984), gradul I (1998). Au urmat o serie de funcții pe care le-am îndeplinit în învățământ la: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți, (inspector școlar general adjunct, 1987-1989, inspector de specialitate, 1998), Casa Corpului Didactic, director în perioada 1998-2003.
În 1994 am început un doctorat, obținând în 1998 titlul de doctor în sociologie cu teza: Fluxurile școlare și piața muncii. O analiză de sociologie regională, coordonator ştiinţific prof.univ.dr. Lazăr Vlăsceanu.
Din 1998 am predat, ca lector asociat, la Universitatea din Craiova care avea o filialaă a Turnu-Severin, iar în 2003 am obținut, prin concurs, postul de lector la Colegul de Institutori al Universităţii din Craiova.
În 2004 am plecat la București, susținând concurs pentru ocuparea postului de conferențiar la Facultatea de Psihologie a Universității Ecologice din Bucureşti iar prin O.M. 4628 din 6 septembrie 2004 am ocupat acest post. Din 2009, prin O.M. 4373 din 17 iunie 2009, am obținut titlul academic de profesor universitar la Universitatea Ecologică din Bucureşti. În cadrul acestei universități îndeplinesc din 2005 funcția de director al D.P.P.D.
Din 2004 până în 2016 am fost profesor asociat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei a Universității din București.
Pe durata carierei didactice și universitare am dobândit o serie de competențe care m-au ajutat și mă ajută în continuare să-mi îndeplinesc sarcinile profesionale didactice, de cercetare, să coordonez proiecte educaționale și culturale europene.

Fișa de creație

I. MONOGRAFII
1. Ada-Kaleh- insula amintirilor, Prier, Drobeta-Turnu-Severin, 2013
2. Unamuno și România, Editura Mica Valahie, București, 2014

II. ESEURI
1. Don Quijote decodificat psiho-socio-logic, Editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2005.
2. (V)Ideoclipe, Editura Prier, Drobeta-Turnu-Severin, 2009, 2016
3. Aduceri aminte din anii de școală, Prier, Drobeta Tunru-Severin, 2013 (coautor. Autor Eleonora Săndulescu).

III. JURNALE.

1. Jurnalul spaniol, Editura Prier, Drobeta-Turnu-Severin, 2001.
2. Caminando, Editura Magic Print, Oneşti, 2010.

IV. LIRICĂ
1. Poeme Traiane/Poemas a Trajano, Editura Prier, Drobeta-Turnu-Severin, 2001
2. Zări de iubire, Editura Autograf, Craiova, 2006
3. Izvor, Editura Autograf, Craiova, 2007
4. Peregrinando, Editura Opus Cultural, Oneşti, 2008
5. VADEMECUM (Hai-ku-mine), Editura Mica Valahie, București, 2013
6. Jurnalul catalan, Editura Printech, București, 2014
7. Instantes espanoles (Clipe spaniole), Editorial Verbum, Trilce Ediciones, Salamanca, 2014
8. Iconiri, Editura Prier, 2014
9. Sonetul lumii, Editura Ars Docendi, 2016
10. Armonii celeste, Editura Kult, 2018

V. TRADUCERI
1. Miguel de Unamuno - Poesías (Poezii), Editura Opus Cultural, Oneşti, 2009
2. Ramón de Basterra - La obra de Trajano (Opera lui Traian), Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2010
3. Miguel de Unamuno – Apuntes para un tratado de cocotologia / Însemnări pentru un tratat de cocotologie, Editura Institutul European, Iaşi, 2011
4. Miguel de Unamuno – Selección poética/Selecţie poetică. Ilustraţii de Artur Heras, Editura Magic Print, Oneşti, 2011
5. Miguel de Unamuno – Amor y pedagogia/Dragoste și pedagogie, Editura Institutul European, Iași, 2011
6. Ramón de Basterra - Sonetos/Sonete (Antologie), Editura Prier, 2011
7. Miguel de Unamuno – Antología poética/Antologie poetică, Editura Institutul European, Iaşi, 2012
8. Miguel de Unamuno – Om de Cuvânt, Editura Mica Valahie, București, 2014
9. Carmen Martinez – Esse inmensoamor que duele tanto/Acea dragoste mare care atâta doare, Editura Prier, 2015
10. Miguel de Unamuno – Recuerdos de niñez y de mocedad/Amintiri din copilărie și din tinerețe, Editura Ars Docendi, 2016
11. Edir Meirelles – Palavra que lavra/Cuvântul care lucrează, Goiania GO, Kelps, Rio de Janeiro, Brazilia, 2016
12. Alfredo Pérez Alencart – Una sola carne / O singură carne, Editura Magic Print, Onești, 2017
13. Carmen Peregrina - Armonii celeste/Armonias celestiales, Edición Hebel/ Editura Kult, Santiago de Chile, Chile, 2018


VI. APARIȚII ÎN ANTOLOGII STRĂINE

1. P. Champollion, C. Fintz - Poesie Européenne, Editeur L’Harmattan, Paris, Franţa, 2005
2. Miguel de Unamuno (Omagiu) - Di tu qu he sido, Salamanca, Spania, 2012
3. Alfredo Pérez Alencart – La piedra en la lengua, Salamanca, Spania, 2013
4. Manuel Oreste Nieto – Altamar, Panama, 2016.
5. Alfredo Pérez Alencart – No resignacion, Salamanca, Spania, 2016.

Referințe critice (în periodice și în volume)
1. Constantin Negreanu - Ştefan Odobleja - Pagini inedite, Scrisul Românesc, Craiova, 1986, p. 163
2. Dragoş Boţa - Fost-am la Alba Iulia-n cetate, Datina nr. 975/4-5 dec. 1993
3. Dan Şalapa - La Sarmizegetusa printre lumini şi umbre, Jurnalul de Mehedinţi, 3-9 oct. 1994
4. Marga Mărgineanu - Flori pentru profesorii Liceului "Traian", Datina nr. 1216/10 nov. 1994
5. Teodor Mateescu - Drumuri în istorie, Datina nr. 1611/23 mai 1996
6. Monica Robea - Olimpiada la disciplinele socio-umaniste în Tribuna învăţământului nr. 419/3 febr. 1998
7. Dan Şalapa - Ştiinţă cu parfum de romanţă, Datina, 12 febr. 1998
8. Victor Rusu - Eveniment editorial, Gazeta de Severin nr. 398, 24 febr. - 2 martie 1998
9. Nicolae Neagu - Plecând de la un autograf în Bună ziua, Braşov nr. 1059/25 ian. 1999
10. Raluca Popescu - Învăţământul şi problemele de sociologie zonală în Tribuna învăţământului din 6 april. 1999
11. Gh. Florescu - Cărţile reformei în "Şcoala Mehedinţiului" nr. 15/1999
12. Raluca Popescu - Premiul special al "Tribunei învăţământului" a revenit elevilor din Bistriţa-Năsăud, în Tibuna învăţământului nr. 489/8 iunie 1999
13. Dumitru Iura- Educaţie şi societate în Echipa, revistă de cultură profesională, editată de C.C.D. Satu –Mare.
14. Matei Şimandan- Sociologia educaţiei şi paradigmele ei în Şcoala Mehedinţiului nr. 19/2001.
15. Toni Dârţu - Dicţionarul “Personalităţi române şi faptele lor 1950-2000”, Editura Pan Europe, Iaşi, 2002, ISBN 973-99815-1-8, pp. 44-54
16. Izvestaj za skolsky 2002-2003, Valjevska Gimnazija, Valjevo, iunie 2002, p.17
17. Izvestaj za skolsky 2002-2003, Valjevska Gimnazija, Valjevo, iunie 2003, p.85
18. Juan Constantin- IUVENTUS TRAIANI sărbătoreşte pe Împăratul Traian în Obiectiv mehedinţean, septembrie 2003
19. Ileana Roman, Tudor Răţoi- Dicţionarul enciclopedic al Judeţului Mehedinţi, Editura Prier, 2003, ISBN: 973-8189-29-2 p.70-71
20. Juan Constantin- O prietenie de nota 10, în Obiectiv mehedinţean nr.221 din 21-27 ianuarie 2004
21. Juan Constantin- Traian - Împăratul Romei, în Obiectiv mehedinţean, nr. 223 din 2-7 februarie 2004
22. Izvestaj za skolsky 2002-2003, Valjevska Gimnazija, Valjevo, iunie 2004, p.21
23. Juan Constantin- Din nou pe urmele Împăratului Traian în Obiectiv Mehedinţean, nr. 251 din 25 august 2004
24. Juan Constantin- Tineret pentru Europa, în Obiectiv mehedinţean nr. 255 din 29 septembrie 2004
25. La Rinconada en la Ruta Betica de Trajano în Toma nota din 20 septembrie 2004
26. Dan Şalapa – Habla espanol? în „Teodor Costescu şi apostolii săi”, Editura MJM Craiova, 2004
27. Pe urmele Împăratului Traian între Iberia şi Dacia, Ziua, 18 ianuarie 2005
28. Un documentar artistic inedit: pe urmele împăratului Traian, între Iberia şi Dacia, România liberă, 17 ianuarie 2005.
29. Pentru biblioteca Dumneavoastră (recomandarea cărţii Jurnalul spaniol, autor Carmen Bulzan) în Magazin istoric nr. 6 /iunie 2005, p. 64, ISSN: 0541-88IX
30. Apariţia unui nou număr din Magazin istoric, în Cotidianul din 23 iunie 2005
31. Izvestaj za skolsky 2004-2005 (135 godine) Valjevska Gimnayija, Valjevo, iunie 2005, p. 86
32. Pentru biblioteca Dumneavoastră (recomandarea cărţii Ego versus Me, autor Carmen Bulzan) în Magazin istoric nr. 9 /septembrie 2005, p.64, ISSN: 0541-88IX
33. De la Severin la Argamasilla de Alba – Gh.Florescu în Obiectiv mehedinţean din octombrie 2005.
34. En busca de los valores de El Quijote en Rumania în Toma nota (Spania) din 27 octombrie 2005.
35. Ada Kaleh şi Festabend in Wien (Seară festivă la Viena) în Banater Post nr. 1, Munchen, 5 ianuarie 2006 –Walter Wolf.
36. Eveniment cultural la Viena – Ileana Roman în Obiectiv Mehedinţean din 8 februarie 2006.
37. Valori contemporane – Carmen Bulzan în Forum dunărean nr. 2/2006.
38. Dicţionarul personalităţilor mehedinţene, vol I şi II, Editura Autograf, Craiova, 2007
39. Slavomir Gvozdenovic – O prietenie şi o carte în Naša reč, nr. 882/2.03.2007
40. Pentru biblioteca Dumneavoastră (recomandarea cărţii „Interacţiune socială şi comunicare interculturală în Clisura Dunării”) în Magazin istoric nr. 1, ianuarie 2008 ISSN: 0541-88IX
41. Maria Voinea – Realităţi şi perspective în studiul familiei, Editura Universităţii din Piteşti, 2008, pp. 259-268
42. Virginia Smarandita Brăescu Paradigme ale postmodernitatii in educatie în educatiaadultilor.blogspot.com
43. Alfredo Perez Alencart (Spania) - Palabras para Rumania/Cuvinte pentru România12 noiembrie 2012
44. Juan Carlos Vidal – Unamuno y nosotros, Prolog la Unamuno și România, Editura Mica Valahie, 2014
45. Alfredo Pérez Alencart (Spania) – Unamuno para rumanos o la pasión razonada de Carmen Bulzan, Epilog la Unamuno și România, Editura Mica Valahie, 2014
46. Alfredo Pérez Alencart (Spania) – Saludos desde el campo Miguel de Unamuno, Salamanca 10.12.2016
47. Alfredo Pérez Alencart (Spania) – Unamuno de nuevo en Rumania, El Norte de Castilla, 11.12.2016
48. Alfredo Perez Alencart (Spania) - http://www.elnortedecastilla.es/salamanca/201705/08/brujula-amor-funciona-mejor-20170508172734.html

Colaborări în periodice
1. Revista Logos, București, România, 1999-2002
2. Revista Școala Mehedințiului, Drobeta-Turnu-Severin, România din 1976-2004
3. Revista Salve!, Drobeta-Turnu-Severin, România, 2002-2003
4. Revista Amfitrion, Drobeta-Turnu-Severin, România, din 2001 și în prezent
5. Revista Magazin istoric, București, din 2005 și în prezent
6. Revista Symposion, Editura Academiei Române, Iaşi, din 2008 și în prezent
7. Revista Crear en Salamanca, Spania, 2010 și în prezent
8. Revista Nivola, Salamanca, Spania, 2015-și în prezent
9. Revista Alternanțe, Munchen, Germania, 2016, 2017

Premii literare
1. Diploma de onoare acordată de Asociaţia „Vorba noastră”, Viena, Austria, 2003
2. Diploma de honor acordată de TEANSARI pentru coordonarea proiectului ITINERA TRAIANI, Sevilia, Spania, 2004
3. Premiul de excelenţă acordat de Consiliul Judeţean Mehedinţi şi Centrul Cultural Mehedinţi în cadrul Galelor Centrului Cultural, Drobeta-Turnu-Severin, România, 2004
4. Diploma de excelenţă acordată de Clubul artelor „Solteris” pentru promovarea şi susţinerea actului de cultură şi al valorii spirituale, Mangalia, România, 2010.
5. Premiul Eminescu pentru traducere, cu ocazia Festivalului Internaţional de Literatură „Mihai Eminescu”, Ediţia a XX-a, Drobeta-Turnu-Severin, România, 2011
6. Premiul de excelenţă în cadrul Galelor Premiilor de excelenţă acordate de Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, la categoria Scriitori, Drobeta-Turnu-Severin, România, 2011
7. Premiul Umberto Peregrino al Uniunii Scriitorilor Brazilieni, Rio de Janeiro, Brazilia, 2016
8. Premiul Marele merit cultural al Uniunii Scriitorilor Brazilieni, Rio de Janeiro, Brazilia, 2016
9. Médaille ”Mihai Eminescu” la Festivalul Internațional de Poezie ”Mihai Eminescu”, Craiova, România, 2017.