loader
Imagine Burada Cristian Liviu
Cristian Liviu Burada

Autobiografie
  Cristian Liviu Burada s-a născut în data de 29.12.1958, în Craiova. Membru al USR din1999. Studii: Facultatea de Construcţii-Universitatea Politehnica dinTimişoara; Facultatea de Drept Nicolae Titulescu Universitatea din Craiova; Mi-am desfasurat activitatea in domeniul administatiei, cercetarii in ingineria civila şi în calitate de cadru didactic universitar. În prezent, profesor universitar.

Fișa de creație
Tărâm de dragoste -debut editorial- antologie colectiva de poezie - Intreprinderea Poligrafică Oltenia, Craiova 1978, România;
Ingeri de nisip-Editura Ramuri1998 – poeme, România ;
Ghilotina de fum-Editura Pasarea maiastra1999 – poeme, România ;
Jurnal de petrecere- Editura Scrisul romanesc2000- poeme, România ;
Echerul fosforescent şi alte câteva lumini, Editura Fundaţiei Luceafărul 2008- poeme ;
Fel de învăţături - Editura Spirit Românesc Craiova 2014-poeme ;
Fel de învăţături: patruzeci şi patru de poeme-Ediţie revăzută, Editura eLiteratura Bucureşti 2017-poeme, România,
Determinări practice în laboratoarele de analiză şi încercări pentru construcţii, Editura Universitaria , Craiova, 2010, România;
Încercări de laborator pentru materiale de construcţii, Editura Universitaria, Craiova , 2010, România;
Consolidarea construcţiilor avariate si particularitaţi specifice de ordin geotehnic ale unor terenuri de fundare, Editura Universitaria, Craiova, 2007, România;
Materiale pentru construcţii, Editura Aius, Craiova, 2016, România;
Terenuri şi fundaţii pentru construcţii, Editura Aius, Craiova, 2017, România;

Referințe critice (în periodice și în volume)

Cristian Liviu Burada un optzecist care nu ocolește biograficul și inspirația livrescă, mărcile generației, dar preferă ludicului o poezie mai gravă, interiorizată, sapiențială. El nu-și intitulează volumul orgolios „Învățături” sau „Învățăturile mele către... ” (deși un memorabil poem este o „dramatizare lirică” a unui schimb de vederi între Cris – tatăl - și fiul său, adolescentul Vlad).
În peisajul liric actual, Cristian Liviu Burada își cucerește cu acest volum un loc bine delimitat, crează o poezie de maturitate cu scopul de a oferi sieși și cititorului ceva de amînat moartea. (Horia Gârbea, Luceafărul, 17 iulie 2015)


Constantin M. Popa / Ramuri nr.6/2015
Din comoditate şi fără eludarea formaţiei intelectuale a autorului plachetei Fel de învăţături, ne-am aştepta să descoperim construcţii riguros proiectate, poeme articulate într-o arhitectură sofisticată, gesturi ceremonioase încorporând convenţionalisme calofile. Nimic din toate acestea, doar presupoziţii contrariate de realitatea unui univers de sensibilitate ce solicită atenţia necesară înţelegerii adecvate, în primul rând, a identităţii poeziei. Pentru că miza creaţiei lirice a lui Cristian Liviu Burada, inginer şi jurist ale cărui experienţe strict individuale poartă amprenta implicării, este de găsit nu în asumarea rolului înţeleptului edificat ce oferă cu detaşare sfaturi, ci în ipostaza partenerului străbătut de tensiuni emoţionale interogative şi disponibil dialogului. Fireşte, un dialog sapienţial, dacă ne referim la titlul volumului, de sugestie parenetică. (Constantin M. Popa / Ramuri nr.6/2015)

“Aptitudini lirice vadite, intr-un desen subtire, tremurat, cu delicate umbre inefabile” (Geo Dumitrescu- Luceafărul , nr.29 din 14 iulie 1977)

“Rostirea concentrata e modalitatea cea mai prielnica poeziei lui Cristian-Liviu Burada; ea naşte versuri care din cuvinte putine stirnesc sclipiri graitoare. Poezie caligrafiata cu penita unui sentimentalism temperat,lipsit de emfaza si ocolind stridentele.” (Alexandru Lungu- “Argo ” Germania - 2001)

“Poetul isi proclama vocatia, cultiva o detasare şi un orgoliu de vorbitor ales , vrând să rezoneze in poeme voci care ne raspund dar care ne si corespund. (Ioan Lascu- Ramuri)

Ca într-o oglindire de sine, Cristian Liviu Burada, prin versurile sale îşi aproximează interioritatea, punând la contribuţie, în acest sens, meditaţii şi întrebări, amintiri şi dileme, peisaje dinlăuntru şi consemnări ale peisajelor lumii din afară. Totul e revărsat în câteva simboluri cu valoare personală, de unde străbat momente de cumpănă şi întuneric, dar şi momente de revelaţie şi lumină („echerul fosforescent”). Asistăm la o călătorie în sine, străjuită de gândul că adevărul ultim nu poate fi transpus pe de-a-ntregul în limbaj. (Dan Cristea – Coperta a IV-a a volumului de poeme “Echerul fosforescent şi alte câteva lumini”, Ed. Fundaţiei Luceafărul, Bucureşti, 2008)
În era blogosferei şi a încropirilor rapide de „opere” din lifestories, sunetul grav şi aparent vetust al poemelor lui Cristian Liviu Burada pare o replică la tranzitivitatea acută, dar reprezintă, de fapt, un program ideatic şi stilistic. Temeinic şi „bătrâneşte”, respectiv cu mefienţă la stridenţele de orice fel, programul se susţine piesă cu piesă, având o unitate de ton imediat vizibilă, practic regăsibilă şi în titlul coborât în timp.
Cristian Liviu Burada are un ton asumat retro, neafiliabil vreunui stil de astăzi, cu o racordare la suferinţa exprimată mai degrabă abstract, acest aspect constituind felul său de a nu participa emfatic la trecerea prin lumea prea puţin sensibilă la învăţături. De orice fel. (Gabriel Coşoveanu, România Literară nr. 29/2015)
”Descoperirea sau redescoperirea spaţiului iberic înseamnă, pentru Cristian Liviu Burada, în volumul de versuri Echerul fosforescent şi alte câteva lumini, o altă cale de acces în realitatea cea de toate zilele, într-o lume ieşită din ţâţâni, atrasă din ce în ce mai mult de carnavalescul cotidian, de kitsch-ul provinciei, grotesc şi apter, fastuos şi zdrenţuit. Sărbătoarea devine un spectacol jalnic, un împrumut de măşti, un alai de caricaturi dintr-o lume postcomunistă, dintr-un acvariu menit să amăgească furnicarul nătâng. (Bucur Demetrian -Revista Ramuri, Nr. 05-06/2009)

Colaborări în periodice
Debut literar - 1977- Revista Luceafarul, la atelierul literar al lui Geo Dumitrescu , sub pseudonimul Oliviu Salis.
Apariții în reviste: Ramuri, Convorbiri Literare , Phoenix (Chişinău ), România Literară, Luceafărul, Viața Românească, Ex Ponto, Mozaicul , Argo(Germania ), Spirit Românesc, Orizont, Noul Literator și altele.

Premii literare
Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România , Filiala Craiova , în anul 2009 , pentru volumul “ Echerul fosforescent şi alte câteva lumini”, “Editura Fundaţiei Luceafărul ” 2008- poeme ;

Premiul “Cartea Anului “al Uniunii Scriitorilor din România , Filiala Craiova , în anul 2015, pentru volumul Fel de învăţături ” Editura Spirit Românesc” Craiova 2014;

Premiul acordat de UEFISCDI pentru articolul “Experimental determinations of some mechanical properties for new types of composite bars with polypropylene honeycomb core” publicat ]n , Proceedings of the Romanian Academy, Series A, vol. 16 (1), 2015, pp., Bucureşti , 2015.