loader
Imagine Bușe Ionel
Ionel Bușe

Autobiografie
  Ionel Bușe s-a născut la Tg-Logrești, Gorj, la data de 04.11.1958. Primul copil poznaș al familiei Valeriu și Maria, urmează studiile gimnaziale în localitate, iar cele liceale la Tg-Jiu, unde participă la ședințele Cenaclului literar „Columna”. Începe să scrie poezie și proză scurtă. În 1980 este admis la Univ. din București, Facultatea de Filozofie-Istorie. Participă la Cenaclul de Luni, iar după desființarea acestuia, la Cenaclul Universitas. Este repartizat, după absolvire (1984), în județul Bihor. Are o scurtă corespondență cu C. Noica și este invitat la Păltiniș. Urmează programul recomandat de filosof. Debutează cu nuvela Ceața (1985) în revista Forum studențesc, Univ. din Timișoara. Publică eseuri și proză scurtă în Tribuna, Cluj. Refuză să intre în rândurile PCR. Intră în atenția Securității și este urmărit până în 1990. După 1989 este profesor la licee din Gorj și Dolj, redactor la revistele Columna și Brâncuși. În 1993 este admis la DEA, Université Bourgogne, Franța, specializarea ,,Philosophies de l’existence”. În 1995 este admis la doctorat la Facultatea de Filosofie din București, coord. prof. univ. Gheorghe Vlăduţescu, iar în 1996 est admis la al doilea doctorat, coord. prof. univ. Jean-Jacques Wunenburger, Univ. Bourgogne din Dijon, Centrul „Gaston Bachelard”. Publică eseuri în reviste din Gorj, Dolj, Cluj etc. Debutează în Franța în vol. colectiv „L’Age d’or” (1995). Din 1996 devine lector asociat la Univ. din Craiova. Debutează în volum (eseuri) în 1997. Susține prima teză de doctorat la Fac. de Filosofie din București în 1999. În 2000 susține cea de-a doua teză de doctorat, Univ. Bourgogne și obține calificativul „très honorable avec félicitations du jury”. În 1999 devine lector dr. titular de filosofie la Univ. din Craiova, în 2002 - conf. univ., iar din 2005 este prof. univ. la UCV. Publică eseu, proză, teatru, studii de filosofie în reviste din Craiova (Ramuri - redactor asociat până în 2012, Mozaicul, Scrisul Românesc etc.), Sibiu, Iași, Cluj, Timișoara, București. Devine fondator al Centrului ,,Mircea Eliade” și al revistei Symbolon, Univ. din Craiova. Este profesor invitat la Univ. Bourgogne și Univ. Lyon 3. Sustine conferințe la peste 40 de colocvii internationale (Franța, Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Brazilia, Mexic etc.). Publică 8 cărți de specialitate (4 în Franța, dintre care 3 la Paris). Publică 3 volume de eseuri, 1 volum de proză scurtă și 1 volum de teatru. Devine membru al Uniunii Scriitorilor și al mai multor societăți internationale de filosofie. Este coordonator pentru România la „Dictionnaire des pensées et des penseurs de l’Europe du Centre-Est” al Academiei Franceze. Publică studii în peste 30 de volume colective internationale. Traduce 2 cărți, editează și prefațează diverse lucrări. Obține burse (NEC-LINK, NEW EUROPE COLLEGE, BUCHAREST 2006-2007) și premii (Premiul de filosofie al Academiei Române în 2007, 2 premii USR - filiala Craiova etc.). Câștigă concursul international Drama 2015, cu piesa „Bătrânul și Eutanasierul”, Premiera la Teatrul Național din Craiova - iunie 2018.

Fișa de creație
Eseuri si schițe ontologice 1997 Brâncuși Tg-Jiu România
O hermeneutică simbolică a basmului fantastic românesc 2000 Alfa Press Cluj România
Logica pharmakon-ului 2003 Paideia Bucuresti România
Filosofia şi metodologia imaginarului 2005 Scrisul Românesc Craiova România
Introduction à la pensée roumaine 2006 Univ. Lyon 3 Lyon Franța
Democratie în rouge caviar 2007 Alfa Press Cluj România
Du logos au mythos 2008 Harmattan Paris Franța
Ultima vară cu Eniko 2010 Alfa Press Cluj Romania
Mythes populaires dans la prose fantastique de Mircea Eliade 2013 Harmattan Paris Franța
Intelocrați, filosofi și ironiști 2014 Ramuri Craiova Romania
Gaston Bachelard, une poetique de la lecture 2014 Harmattan Paris Franța
Bătrânul și eutanasierul 2018 Eikon Bucuresti Romania

Referințe critice (în periodice și în volume)
Jean-Jacques Wunenburger Préface Introducere la Viaţa imaginilor, Ed. Cartimpex Cluj Romania 1998
Jean-Jacques Wunenburger Prefata Cuvânt înainte Logica pharmakon-ului, Paideia Bucuresti Romania 2003 2003
Jean-Jacques-Wunenburger Préface Ionel Buse a le mérite, dans cette étude minutieuse de l’œuvre littéraire de M. Eliade, de montrer comment les romans et nouvelles s’inscrivent à la fois dans la logique générale du théoricien des symboles et mythes des religions et dans une tradition littéraire déjà bien connue en Roumanie. Mais par delà cet éclairage, il établit aussi combien ces textes Mythes populaires dans la prose fantastique de Mircea Eliade, Harmattan Paris France 2013
Jean-Jacques Wunenburger Préface Introduction à la pensée roumaine, Université Lyon 3 Lyon France 2006
Jean Libis Préface Gaston Bachelard, une poétique de la lecture, Harmattan Paris France 2014
Jean Libis Châteaux hantés "En esquissant une étude comparative entre Gaston Bachelard et Mircea Eliade, en consacrant à Eliade lui-même une étude pénétrante et intempestive, en donnant la parole au philosophe roumain Mircea Florian, enfin en déployant l’éventail fabuleux des mythes et légendes qui constituent l’ossature de la roumanité traditionnelle, l’auteur est en quête de quelque troisième voie située au-delà de l’opposition académique du Mythos et du Logos. Toutefois il ne s’agit surtout pas d’une quelconque visée synthétique : le refus de la dialectique est constant dans ce propos. Il
s’agit plutôt de saisir comment le mythe et la raison (appelons-les ainsi faute de mieux) s’engendrent, s’enlacent et se repoussent mutuellement sans qu’un terme soit jamais sacrifié à cette sorte de joute érotique." Critique Paris France Nr.10/2009
Bruno Pinchard Préface Du logos au mythos, Harmattan Paris France 2008
Dan C. Mihăilescu Omul care aduce cartea Logica pharmakon-ului, PROTV Bucuresti Romania 2005
Stefan Melancu Sub semnul pharmakon-ului Tribuna Cluj Romania 2005
Adrian Stavilă Acelaşi pharmakon, un alt tip de logica i Convorbiri literare Iasi Romania 2004
Gheorghe Vlăduţescu Prefata Eseuri si schite ontologice, Ed. Brancusi Tg-Jiu Romania 1997
Rodica Zafiu Limbaj şi politică Ed. Universitatii Bucuresti Romania 2007
Adrian Nita Utopia raţiunii pure Observatorul cultural Bucuresti Romania 2004
Nicolae Coande Democratie in rouge caviar Revista Cultura Bucuresti Romania 2008
Gheorghe Grigurcu Intelocrati, filosofi, ironisti Romania literara Bucuresti Romania 2015
Horia Dulvac Anatomia logicii simbolice Ramuri Craiova Romania 2001
Ioan Lascu Introduction à la pensée roumaine Ramuri Craiova Romania 2006
Ionuţ Mihai Popescu Filosofia şi metodologia imaginarului Ramuri Craiova Romania 2007
Ion Hirghiduş Un proiect mereu deschis Ramuri Craiova Romania 2001
Bucur Demetrian Democratie in rougge caviar Ramuri Craiova Romania 2008
Petrisor Militaru Pentru o ontologie a imaginarului Mozaicul Craiova Romania 2015

Colaborări în periodice
Peste două sute de publicatii în reviste și vol. Colective Craiova, Cluj, Timișoara, București, Iași, Sibiu, Pitești, Alba Iulia, Paris, Lyon, Dijon, Bruxelles, Braga, Granada, Milano, Catania, Neapole, Genova, Acatlan, Ciudad de Mexico, Rio de Janeiro, Recife etc. România, Franța, Spania, Italia, Portugalia, Belgia, Mexic, Brazilia Din 1985 până în 2018.

Premii literare
Marele premiu de dramaturgie, Concurs internațional cu piesa „Bătrânul și eutanasierul” Craiova România 2015
Premiul USR Filiala Craiova pentru proza: „Ultima vară cu Eniko” Craiova România 2010
Premiul „Petre Pandrea” Revista„ Mozaicul” Craiova România 2010
Premiul Revistei „Scrisul Romanesc” Craiova România 2007
Premiul de filosofie al Academiei Române București România 2007
Premiul USR -Craiova pentru eseu Craiova România 2003
Premiul APLER al Revistei „Ramuri” Craiova România 2001