loader
Imagine Cârlugea Zenovie
Zenovie Cârlugea

Autobiografie
  Data şi locul naşterii: 28 octombrie 1950, Cruşeţu – Maiag, jud. Gorj.
Părinţii: Nicolae (preot), Eugenia (născută Milculescu).
Studii: Școala primară la Maiag, gimnaziul și Liceul Teoretic la Balș-Olt. Licențiat al Facultății de limba și literatura română, secția română – latină, la Universitatea din București (1975). Gradele II (1979) și I (1983) în învățământ la IPCD Craiova. Doctorat în filologie cu teza Lucian Blaga – dinamica antinomiilor imaginare (2004), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (cond. şt.: Mircea Tomuş).
Profesor (și director) la Școala Gimnazială de 10 ani din Prigoria, Gorj (1972-1976), transferat prin concurs la Liceul Teoretic „Ecaterina Teodoroiu” din Tg.-Jiu (1976-2018). Ca director (1998-2002), a transformat unitatea de învățământ, pe baza tradiției și rezultatelor, în „Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu”, școală de prestigiu a învățământului românesc de azi. Coordonator al Centrului de Excelenţă pentru Creaţia Literară a Elevilor, CNET– Gorj şi METS . Coordonator al revistei liceului STUDIUM (1998-2015), distinsă în mai multe rânduri cu Titlul de Laureat la Concursurile Naţionale ale Revistelor Școlare.
Președinte al Filialei Târgu-Jiu a Societății de Științe Filologice din România (1990-2018). Diferite stagii, cursuri, programe de formare continuă în domeniu didactic. Editor al unor periodice de cultură, restituiri culturale şi publicaţii proprii (cărţi de eseuri, critică literară, poezii).
Fondator-coordonator al revistei de cultură „Portal-MĂIASTRA”, editată în parteneriat: Filiala Gorj a Societății de Ştiinţe Filologie din România & Centrul Judeţean de Creaţie Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean Gorj (din 2005 şi în continuare); e-mail: portal_maiastra@yahoo.com
Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, din 5 iunie 2007.

Fișa de creație
• FERICIRILE, poeme, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1994;
• POEZIA LUI LUCIAN BLAGA, eseu critic, Societatea de Ştiinţe Filologice Gorj – Editura „Alexandru Ştefulescu”, 1995;
• DESENINĂRI DE CLEŞTAR, poeme, Editura „Spicon”, Târgu-Jiu, 1995;
• ALEXANDRU MACEDONSKI – PALATUL FERMECAT. Eseu asupra barocului macedonskian”, Editura „Alexandru Ştefulescu”, Târgu-Jiu, 1997;
• GHEAŢĂ LA MAL, poezii, Editura „Spicon”, Tg.-Jiu, 1997;
• FOIŞOR ÎN HELIOPOLIS, poezii, Editura Fundaţiei Culturale „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 1997;
• OCHIUL INROURAT, poeme, Editura Fundaţiei „C. Brâncuşi”, 1999;
• BRÂNCUŞI – AZI, eseuri critic, Editura Ministerului de Interne, Bucureşti, 2000;
• LUCIAN BLAGA – DINAMICA ANTINOMIILOR IMAGINARE, Editura Media Concept, Sibiu, 2005;
• DACOROMANIA PROFUNDA, studii de dacologie,Editura Centrului Judeţean de Creaţie, Târgu-Jiu, 2005;
• LUCIAN BLAGA – Studii, articole, comunicări, Editura „Măiastra”, Târgu-Jiu, 2006;
• ARETHIA TĂTĂRESCU. Marea Doamnă a Gorjului interbelic, Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2007;
• FOLCLOR DE PE VALEA AMARADIEI, materiale de arhivă, CJCPCT Gorj.2007;
• TUDOR ARGHEZI ŞI SPIRITUL OLTENIEI, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2008;
• BRÂNCUȘI – ORIZONTURI CRITICE, Ed. Scrisul Românesc, 2009;
• BRÂNCUŞI – studii şi eseuri, Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2009;
• LUCIAN BLAGA – solstiţiul sânzienelor, documentar,Ed. „Măiastra”, 2010;
• TUDOR ARGHEZI – un elogiu al Gorjului, Ed. Măiastra, 2010;
• VICTOR DAIMACA – descoperitorul de comete, monografie, „Scrisul Românesc”, 2010.
• LUCIAN BLAGA – între amintire şi actualitate. Interviuri, cronici, reportaje în Mărginimea Sibiului, ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.
• EMINESCU – mitograme ale daco-românității, Ed. ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2011.
• LUCIAN BLAGA – sfârșit de secol, început de mileniu, Ed. ,,Scrisul Românesc”, Craiova, 2012.
• BLAGA – GOETHE, afinități elective (eseu critic & documentar), Ed. ,,Scrisul Românesc”, 2012.
• OCHIUL ÎNROURAT, col. „Opera Omnia”, poeme, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, 665 p.
• PANOPTICUM. Studii și eseuri de critică și istorie literară, I, Ed. Fundației „Constantin Brâncuși”, 2013, 412 p.
• LUCIAN BLAGA. Dinamica antinomiilor imaginare. Ediția a II-a, Ed. TipoMoldova, Iași, 2013, 822 p.
• EMINESCU – mitograme ale dacoromânității, ediția a II-a, revizuită și augmentată,TipoMoldova, Iași, 2014, 252 p.
• LYTHIADA, poeme eponime, Ed. Măiastra, Tg.-Jiu, 2014, 120 p.
• Editura RAM – Aninoasa, Gorj, monografie, Tg.-Jiu, 2014, 172 p.
• SPIRITUL PANDUR ȘI SUFLETUL GORJENESC, antologie de texte, prefață, studiu introductiv și note de…, Ed. CJCPCT Gorj, Tg.-Jiu, 2014, 528 p.
• DE NEAMUL CARTIENILOR... Istoria unui asasinat politic din Gorjul sec. al XIX-lea, documentar-album, Ed. CJCPCT Gorj, 2015.
• MIHAI EMINESCU – drumuri și popasuri în Gorj, Ed. CJCPCT Gorj, 2016.
• LUCIAN BLAGA – DICȚIONAR ESENȚIAL. Oameni din viața lui, vol. I, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2017; vol. II, Tipo Moldova, 2018.
• LUCIAN BLAGA LA BISTRIȚA, în colaborare, Ed. Napoca Star, 2018.
• LUCIAN BLAGA ȘI LUMEA BANATULUI, studiu monografic, Tipo Moldova, 2018.

Editor:
• Tăcere lustruită (poezii) de Adam Puslojic, cu o Postfaţă de Z.C. (2006);
• Sărbătoarea poeziei, de Dumitru Florica, poezii, restituire, cu o notă bio-bibliografică (2007);
• Legendele Insulei Ada-Kaleh, de Iunian Th. Ciobanu, 2007, restituire (Postfață și Notă bio-bibliografică de Z.C.);
• Coloana Infinitului, poezii, de Ion Miloş (cu o Postfaţă de Z.C.) ş.a.;
• Tradiții daco-române, studii istorico-etnografice, de DUMITRU BĂLAȘA, Ed. CJCPCT Gorj, 2015. Studiu introductiv și bibliografie de Z.C.
• Îngrijitor al unor volume de poezii și proză (cu prefețe, postfețe, recomandări pe coperta IV, recenzii) semnate de : Constantin Uscătescu, Sabin Velican, Constantin Th. Ciobanu, Romus Roca, Ion Hirghiduș, Angela Furtună, Ioan Dragoș; Silviu Doinaş Popescu, Oana Rădoi, Oana Popescu, Edvina Mogoş, Andrei Popete-Pătraşcu, Gheorghe Filiș, Nicolae Diaconu, Lucian Gruia, Dinu Eleodor, Romulus Iulian Olariu, Doina Oiţă, Andreea-Denisa Vlădulescu, Ion C. Gociu, Oana Bâzoc, Antonie Dijmărescu ş.a.

Referințe critice (în periodice și în volume)
Jeana Morărescu, O nouă interpretare a poeziei lui Lucian Blaga, în „Caiete critice”(Bucureşti, nr. 6-7/103-104, 1996, pp. 110-112);
Dinu Pătulea, Patru poeți (Vasile Bardan, Z. Cârlugea, Lidia Blidaru, Diana Manole), 1995;
Al. Florin Țene, în „Convorbiri literare” (Iaşi, nr. 10/oct. 1998, p. 40);
Interim, Arghezi în Lagărul de la Târgu-Jiu, în „Adevărul literar şi artistic” (Bucureşti, anul VIII, nr. 492, din 2 noiembrie 1999, p. 2);
Al. Fl. Țene, în „Ardealul literar şi artistic” (Deva, nr. 1-2/12-13, 2000, p. 39);
Jeana Morărescu, în „Meridian Blaga” (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2000);
Al. Florin Țene, în „Rostirea Românească” (Timişoara, an VII, nr. 1-2-3, ian.-febr.-martie 2001, p. 72 şi anul VIII, nr. 1-2-3-/2002, pp. 87-88);
Lucian Gruia, în „Viaţa Românească” (Bucureşti, anul XCVII, aug.-sept., nr. 8-9/2002, pp. 248-250);
Ion Tarbac, în „Scriitori Gorjeni.File de dicţionar” (Editura „Ager”, Târgu-Jiu, 1998, pp. 38-40);
I.P., „Gorjeanul”(2 noiembrie 1999);
Al. Dumitriu, în Albina românească, serie nouă, Buc., an CLXXVIII, oct/nov 2006;
Gheorghe Grigurcu, Blaga în amurg, I, II, în „România literară” , nr. 32 şi 33 / 2006;
Gheorghe Grigurcu, Baroc existențial, în „România literară”, nr. 22/2007;
Id., Muzele lui Blaga, în „România literară”, nr. 20 ( 4 iunie)/2010;
Barbu Cioculescu, Arghezi redivivus, în „Acolada” , nr. 14, nov. 2008;
Nicu Vintilă, Cărți despre Brâncuși, în „Scrisul Românesc”, an VII, nr. 6(70)/2009, pp. 22-23;
Ion Tarbac, Zenovie Cârlugea, în „Scriitori Gorjeni.File de dicţionar” (Editura „Ager”, Târgu-Jiu, 1998, pp. 38-40);
Florea Firan, vol. Profiluri şi structuri literare,II, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, p. 380;
Mircea Popa, Lucian Blaga. Dinamica antinomiilor imaginare, în rev. „Oraşul”, Cluj-Napoca, 2006;
Al. Doru Șerban, Nelu Vasile, Autori gorjeni și cărțile lor (dicționar), Editura „Măiastra”, Tg.-Jiu, 2007, pp. 82-84;
Ion Mărgineanu :„21 pentru Eternitatea Blaga” (Alba Iulia, 2008);
Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine, vol II, Ed. Semne, Bucureşti, p. 831;
Lucian Gruia, Brâncuși – orizonturi critice, în „ORIGINI. Romanian Roots”, vol. XIV,2009, no. 9-10 (146-147), september/october, pp. 54-55, New York; Lumină Lină / Gracious Light, An X-XIII, vol. din anii 2005-2008, Review of Romanian Spirituality and Culture, New York; Portal-Măiastra (în numerele de la 1 la 22, 2005-2010);
Liviu Grăsoiu, Lucian Blaga – Solstițiul Sânzienelor, în „LITERE”, nr. 4(121)/aprilie 2010;
Cristian Pașcălău, Lucian Blaga – Solstțiul Sânzienelor, în „Tribuna”, Cluj, Claviaturi, nr. 16/2010, p. 3;
Ionel Bota, Lucian Blaga – Solstiţiul Sânzienelor în „Reflex”, Reșița, nr. iunie-sept.;
Grigore Smeu – 2 recenzii la volumele Brâncuşi editate în 2009, în „Revista de filosofie” – Academia Română, nr. 2-3/2010;
Monica Grosu, Lucian Blaga în „Solstițiul Sânzienelor”, în „Discobolul”, Alba Iulia, Nr. 154-155-156 (159-160-161)/2010;
Doina Drăguț, Foișorul din orașul Soarelui, în „Neliniști prin timp” (Ed. Sitech, Craiova, 2010);
Ion Stâlpnic (I. St. Lazăr), „Brâncuși – orizonturi critice”, în „Forum V”, Revistă a Forumului Cultural al Râmnicului, Râmnicu-Vâlcea, An V, Nr. 2 (15)/2010, p. 17;
Horia Gârbea, Amintiri, utopii, istorii, în „Luceafărul de dimineață”, nr. 31(1011), 6 iulie 2011, p. 13;
Ștefan Vlăduțescu, Încă o lecție de comunicare a lui Lucian Blaga, în „Scrisul Românesc”, Craiova, An IX, nr. 7(95)/2011, pp. 8-9 ;
Ion Predoșanu: Prof. dr. Zenovie Cârlugea îl redescoperă pe VICTOR DAIMACA, descoperitorul de comete, în „Gorjeanul”, Tg.-Jiu, An XIX, serie nouă, 21 iunie 2011, p. 7;
Lucian Gruia, Zenovie Cârlugea: „Lucian Blaga – interviuri & reportaje”, în „Pro Saeculum”, nr. 5-6/2011;
Gh. Grigurcu, Blaga în evocări, în România literară, anul XLIII, nr. 38 (23 septembrie 2011), p. 16;
Adrian Voica, Interviuri despre Blaga, în ,,Baaadul literar”, Bârlad, Anul V, nr. 4(19)/ noiembrie 2011, pp.16-21;
Iustin Pârvu, ,,Mitografii ale daco-românității”, în ,,Portal-MĂIASTRA”, nr. 4 (29) / 2011;
Monica Grosu, Lecturi în oglindã, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2010;
Lucian Gruia, ,,Eminescu – mitografii ale daco-românității”, în ,,Noua Provincia Corvina”, Hunedoara, Anul XVI, nr. 61-62/ 2012, pp. 38-39;
Virgil Leon, Despre Blaga, normaliști și (a)normaliști, în ,,Apostrof”, Anul XXIII, nr. 4 (263), 2012, p. 25;
Mircea M. Pop, O oglindă critică a exegezelor blagiene contemporane, în ,,Ramuri”, nr. 9/2012;
Mircea Popa, ,,Blaga în actualitate”, în „Tribuna”, Serie nouă, An XI, Nr. 234 / 1-15 iunie 2012, p. 2 şi 24;
Ion Mărgineanu, Sentimentul electiv al afinității, în Cotidianul „Unirea”, Alba Iulia, Miercuri 26 septembrie 2012;
Ioan Șt. Lazăr, ,,Eminescu – mitografii ale daco-românității”, în ,,FORUM V.”, Revistă de cultură editată de Forumul Cultural al Râmnicului, An VI, Nr. 2 (18), 2011, pp. 12-13;
Adrian Voica, Evocări în pagini critice, Ed. ALFA, Iași,2012: Interviuri despre Blaga, pp. 269-283; Muzele Poetului, pp. 334-343;
Mircea M. Pop, Despre Blaga și Goethe, în „Ramuri”, Nr. 11/2012, p.7;
Ion Cepoi, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu de la Târgu-Jiu, Ed. Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Tg.-Jiu, 2013, p. 126, col. 1 și 2;
Iulian Chivu, Panopticumul ca modalitate, în „Vatra veche”, Tg.-Mureș, Nr. 10, octombrie 2013, pp. 46-48; D(umitru) A(ugustin) D(oman), Carte nouă: Panopticum, studii și eseuri de critică și istorie literară, în „Argeș”, nr. 8, p.9;
Ion Brad, Două studii despre Blaga, în „Cultura”, Fundația Culturală Română, Nr. 483-484 / 11 septembrie 2014;
D.A.Doman, Carte nouă: Zenovie Cârlugea – Blaga-Goethe, afinități elective, în „Argeș”, Anul XIV (XLIX)/ Nr. 9(387), Septembrie 2014, p.30;
Monica Grosu: Un panoptic de istorie și critică literară, în „Ramuri”, nr. 10/2014, p.6;
Nicolae Mareș: BLAGA – GOETHE în viziunea de istoric literar și de comparatist a exegetului Zenovie Cârlugea, în „CULTURĂ – ARTĂ – LITERATURĂ – ŞTIINŢĂ – SPIRITUALITATE”, Tipo Moldova, 2014, pp. 221-226;
Iulian Chivu, Zenovie Cârlugea, recitiri în memoria pietrei, în „Lecturi reflexive”, Opera Omnia, Tipo Moldova, 2015, pp.23-27;
Gheoghe Grigurcu, Goetheanul Blaga, în „România literară”, Nr. 19, 08-14 mai 2015, p. 17;
Genoveva Logan, Epifanii în piatră, în „Luceafărul de dimineață”. Nr. 6 (1060) iunie 2015, p.8;
Mircea M. POP, Două cărți despre Lucian Blaga: „Solstițiul Sânzienelor” (2010) și „Lucian Blaga – între amintire și actualitate” (2011), de Zenovie Cârlugea, în „Vatra Veche”, Nr. 6/2015, pp. 42-43;
Cornel Ungureanu, „Tudor Arghezi între universuri”, în „Orizont”, Nr. 6/2015; Petre Cichirdan, „Zenovie Cârlugea – LYTHIADA”, în „Cultura Vâlceană”, An VIII, Nr. 112 (iulie 2015), p. 5;
Idem, „Tradiții daco-române” (Pr. Dumitru Bălașa),Ibidem, p. 7;
Lucian Gruia, Lythiada, în „Ora lecturii”, Ed. BETTA, 2015, pp. 18-22;
Nicolae Dragoș, Metafore din cuvinte pentru Grădina lumii, în „Portal-MĂIASTRA”, Anul XII, nr. 2(47)/2016, pp. 35-36;
Gheorghe Grigurcu, Închinare la Brâncuși (Lythiada), „România literară”, nr. 32/2016;
***Un dicționar al scriitorilor români contemporani, coordonator Ioan Holban, Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, pp. 93-102;
Ion Brad, Zenovie Cârlugea – Un poet din lumea lui Brâncuși, în „Alte cărți ale prietenilor mei”, Editura ANAMAROL, București, 2016, Vol. I, pp. 69-72;
Tudor Nedelcea, Printre cărți, Ed. Tipo Moldova, 2017, Un cărturar autentic (Zenovie Cârlugea), pp.87-92;
Tudor Nedelcea, Carte documentată: „Mihai Eminescu. Drumuri și popasuri în Gorj”, în revista „REFLEX”, Reșița, Anul XVII (serie nouă), nr. 1-6 (196-201), ianuarie-iunie 2017, pp. 63-64;
Ioan Mărginean, Un dar proaspăt pentru Festivalul Internațional „Lucian Blaga” – Ediția 2017: „Lucian Blaga – Dicționar esențial – Oameni din viața lui”, în „Unirea”, Alba Iulia, joi, 27 aprilie 2017, p. 7;
Caius Munteanu, Eveniment editorial: „Lucian Blaga – dicționar esențial. Oameni din viața lui”, în „Gorjeanul”, vineri, 5 mai 2017, p. 15;
Caius Munteanu, Ion Mărgineanu, „Lucian Blaga – Dicționar esențial. Oameni din viața lui”, în „Pașii Profetului”, Alba Iulia, Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, Ediția a XXXVII-a, 5-7 mai 2017, p.7;
Mareș, Nicolae: „Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – Dicţionar esenţial – Oamenii din viaţa lui”, în revista „Tribuna”, Cluj-Napoca, Nr. 355, 16-30 iunie 2017, pp. 6-7;
Dumitru Augustin Doman (DAD), Un dicționar esențial Blaga, în „Argeș”, Anul XVI (LI), Nr. 7(421), Iulie 2017, p. 4;
Ioan Țicalo, Mihai Eminescu și Gorjul, în revista „Plumb”, Bacău, Anul XIII, iulie 2017, nr. 124, p. 3;
Gheorghe Glodeanu, Scriitori, cărţi, muze. Ipostaze ale discursului amoros în literatura română, Cap. VIII, Editura Tipo Moldova, Iași, 2017;
Gheorghe Grigurcu, Lumea lui Blaga (cronică la „Lucian Blaga – Dicționar esențial. Oameni din viața lui”, vol. I, Tipo Moldova 2017), în „Viața Românească”, Anul CXIII (113), Nr. 3, martie 2018, pp. 77-82;
Tudor Nedelcea, Zenovie Cârlugea – MIHAI EMINESCU. Drumuri și popasuri în Gorj, în: „Printre cărți și oameni, IV, Publicistică și eseu contemporan”, Tipo Moldova, Iași, 2018, pp. 297-302;
Ion Brad, Dicționar original, neobișnuit, în „Lecturi particulare”, vol. I, Ed. ANAMAROL, București, 2018, pp.58-68;
Gheorghe Grigurcu, Blaga, totuși în actualitate, în „Cafeneaua literară”, Anul XV, nr. 6(184), iunie 2018, p. 3;
Titus Crisciu, INTERVIU cu prof. dr. Zenovie Cârlugea: „Pe bună dreptate Lucian Blaga a fost comparat și considerat un Goethe al culturii române”, în „Actualitatea literară”, Lugoj, nr. 82, 28 iunie 2018, pp. 8-9.
Mircea Popa, Lucian Blaga. Dicționar esențial. Oameni din viața lui, în „Făclia”, 23 iulie 2018, Cluj-Napoca.
• DICȚIONARUL BIOBIBLIOGRAFIC AL MEMBRILOR UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA CRAIOVA, pp. 57-60 (Ed. Aius, Craiova, 2010)
• DICȚIONARUL SCRIITORILOR ROMÂNI CONTEMPORANI, Vol. I, coordonator Ioan Holban (Editura Tipo Moldova, Iași, 2016, pp. 93-102).

Colaborări în periodice
„Amfiteatru”, „Familia”, „Ramuri”, „Orizont”, „Transilvania”, „Luceafărul”, „Literatorul”, „România literară”, „Tribuna”, „Brâncuşi”, „Meridian”, „Tribuna educaţiei”, „Kalende”, „Reflex”, „Pașii Profetului”, „Dacoromânia”, „Pro Saeculum”, „Discobolul”, „Oglinda literară”, „Scrisul Românesc”, „Portal-MĂIASTRA” (2005 şi în continuare) etc. …

Premii literare
• Premiul pentru poezie al ziarului „Scânteia tineretului”, 1968;
• Marele Premiu pentru poezie şi critică literară la Festivalul Naţional de Literatură „Tudor Arghezi”, 21 mai 1994 (din juriu: N. Manolescu, Șt. Aug. Doinaș, Nicolae Diaconu ș.a.);
• Premiul Spiritualităţii Gorjene pe 1998, acordat de Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Gorj (plachetă şi publicaţie aniversară cu prilejul împlinirii a 55 de ani, din partea Consiliului Județean Gorj, Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”, Centrului Județean de Creaţie şi Şcolii Populare de Artă, din Tg-Jiu);
• Diplome de excelenţă, acordate în perioada 1998-2009, pentru activitate în cultură şi învăţământ, acordate de Primăria Târgu-Jiu, „pentru activitate culturală deosebită şi succese remarcabile pe tărâmul şcolii româneşti”;
• Inclus în câteva dicţionare editate de Centrul Biografic Internaţional din Cambridge (1997-2003) şi ales membru în ADVISORY COUNCIL – I.B.C. CAMBRIDGE, England, atestatul – 29 ianuarie 2000; American Biographical Institute, North Carolina 27622 USA, 2007, 2008, 2009;
• Diplomă de excelenţă, acordată de Asociaţia Română pentru Patrimoniu- ARP, Bucureşti, 2006;
• Diploma „Gheorghe Lazăr”, cl .I, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 2007;
• Premiul Fundaţiei Naţionale „Nişte ţărani” pentru lucrările de critică şi istorie literară „luminând cu pasiune şi acribie portretul poetului şi filosofului Lucian Blaga”, Bucureşti-Slătioara, 25 oct. 2007;
• Diplomă de Excelenţă în Cultură, oferită de Consiliul Judean Gorj, dec. 2007;
• Premiul special pentru cea mai bună lucrare de argheziologie, pentru lucrarea „Tudor Arghezi şi spiritul Olteniei”, Scrisul Românesc, 2008, Festivalul National „Tudor Arghezi”, Tg.-Jiu, 2008; Premiul de argheziologie, 2010 pentru lucrarea „Tudor Arghezi – un elogiu al Gorjului”;
• Premiul special al Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, Alba Iulia, 10 mai 2008;
• Diplomă de excelenţă pentru cercetarea şi promovarea operei lui Lucian Blaga,conferită de juriul Festivalului Internaţional „Lucian Blaga”, 2009;
• Premiul de critică literară, 2010, Festivalul Int. „Lucian Blaga”, Alba Iulia – Sebeş;
• Diplomă de excelenţă pentru cercetări în domeniul dacologiei şi Trofeele „Burebista”(2005), „Decebal” (2006), „Tomiris” (2007), „Regalian” (2008) şi „Mihai Eminescu” (2009), „Mihai Viteazul” (2010), acordate în cadrul Congreselor Internaţionale de Dacologie organizate la Bucureşti şi Alba Iulia de Dacia Revival International Society of New York.
• Diplomă de Excelență în Cultură, decernată de Consiliul Județean Gorj, cu prilejul împlinirii a șase decenii de viață (28 oct. 2010).
• Diplomă de Excelență pentru editarea revistei de cultură „Portal-MĂIASTRA”, începând cu anul 2005 până în prezent, decernată de Consiliul Judetean Gorj, în cadrul Atelierului Național de Poezie, 9 septembrie 2011 (președintele juriului: Gheorghe Grigurcu). Organizatori: Centrul Județean de Creație Gorj (director: Ion Cepoi) și Biblioteca Județeană „Christian Tell” (director: Olimpia Bratu).
• Premiul pentru promovarea şi dezvoltarea universului artistic blagian pentru lucrarea de critică literară: „Lucian Blaga – sfârşit de secol, început de mileniu” (Scrisul Românesc, 2012), decernat în cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” – 2012.
• Premiul OPERA OMNIA – scriitori gorjeni, acordat în cadrul Festivalului Internațional „Tudor Arghezi”, ediția XXXVIII, 20 mai 2018.