loader
Imagine Catrina Ion
Ion Catrina

Autobiografie
  Ion Catrina - M-am născut în seara zilei de 30 august 1943, în vreme de război, ca al cincilea fiu al lui Alexandru și al Teotinei Catrina, în comuna Costești, raionul Horezu, regiunea Pitești, actualmente în județul Vâlcea. Aici, pe meleaguri încărcate de istorie și de legende mi-am petrecut copilăria și am absolvit în anul 1957 șapte clase la școala din comună.
Urmând destinul majorității tinerilor din mediul rural, din acea vreme, m-am îndreptat spre un centru industrial plin de promisiuni, așa cum era pe atunci Brașovul (Orașul Stalin la în anii la care ne referim). Aici mi-am continuat studiile liceale și mi-am format o solidă bază tehnică pe care am continuat-o în cadrul IPCD București.
1
Chemarea mea spre literatură a fost mult mai puternică decât atracția spre industrie și am părăsit totul pentru a urma cursurile Facultății de filologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, secția „Limba și literatura rusă – principal, Limba și literatura română – secundar”. Aici am debutat în Revista „Alma Mater” a universității cu o traducere din Ilf și Petrov – „ Cum a fost creat Robinson”.
Preocupările literare și științifice au continuat pretutindeni pe unde destinul mi-a condus pașii. Multe din lucrările de atunci au fost publicate în reviste de specialitate din care aș aminti doar câteva: „Proteismul romantic”, „Fantasticul în opera lui N.V.Gogol”, „Ironia fantastică și satira la M.A.Bulgakov” etc.
După absolvirea cursurilor universitare am fost repartizat la Liceul nr. 1 Caracal, jud. Olt, actualmente Colegiul Național „Ioniță Asan”, în calitate de profesor pe o catedră de limba rusă cu completare, după caz, cu ore de limba română. M-am stabilit aici definitiv și mi-am întemeiat o familie.
Din 1979 am fost nevoit să schimb locul de muncă și am lucrat în Craiova în diferite funcții tehnice, dar și filologice, conform pregătirii mele la I.C.P. și I.U.G pe platforma industrială de est.
Am strâns multe materiale din realitatea înconjurătoare pe care le-am folosit apoi ca materie primă pentru elaborarea romanelor ce au urmat. Am cochetat și cu jurnalistica colaborând cu articole în cotidianul județean „Gazeta Oltului”. Din 2006 sunt disponibil doar pentru scris. Așa au apărut romanele: „Potecile destinului” , „Tărâmul umbrelor”, „Pământul îngerilor”, „Cerul infernului”, „Urmașul”, „Păpușa de sticlă”, „Castele de nisip”, „Întoarcerea” , volumul de nuvele „ Planeta albastră” , volumele cu articole de critică literară etc.
Dacă Cel de Sus mai are răbdare, poate vom mai publica câte ceva.

Fișa de creație
Titlul Felul creației Editura Localitatea Anul
1. Potecile destinului – roman – Ed. SITECH, Ediția l, Craiova, 2003, Ediția a-ll-a, 2011
2. Tărâmul umbrelor- roman- Ed. SITECH, Ediția l, Craiova, 2003, Ediția a-ll-a, 2016
3. Pământul îngerilor-roman-Ed. SITECH, Ediția l, Craiova, 2006, Ediția a-ll-a, 2018
4. Cerul infernului -roman- Ed. SITECH, Ediția l, Craiova, 2006, Ediția a-ll-a, 2018
5. Urmașul -roman- Ed. CONTRAFORT, Ediția l, Craiova, 2009, Ediția a-ll-a, Ed. SITECH, Craiova, 2018 2
6. Păpușa de sticlă – roman- Ed. CONTRAFORT, Craiova, 20117.
7. Castele de nisip-roman- Ed. SITECH, Craiova, 20012
8. Întoarcerea-roman- Ed. SITECH, Craiova, 2013
9. Planeta albastră- nuvele- vol. l, Ed. SITECH, Craiova, 2016
10. În vârtejul timpului- articole, vol. l și ll, Ed. SITECH, Craiova, 2016

Referințe critice (în periodice și în volume)
Despre creațiile mele literare s-a scris în presa literară cât și în presa cotidiană. Încerc să amintesc câteva dintre ele.
1. Rafaela Petruț, - „Potecile destinului – romanul unor destine”, în Oglinda Romanațiului, nr.
2008, Caracal, 30/01/2003
- „Tărâmul umbrelor – Ion Catrina – La Caracal, o nouă lansare de carte”, în
Gazeta Oltului, nr. 2050, Slatina, 30/01/2003
2. Ion Agripina Precup, - „Potecile destinului, l, ll, lll, - Considerații confortabile”, în Oglinda
Romanațiului, nr. 2024, Caracal, 25/02/2003, nr. 2025, 26/02/2003, nr.
2026, 27/02/2003
3. Gheorghe Donciu – „Tărâmul umbrelor – un roman de Ion Catrina”, în Gazeta Oltului, nr.
2060, Slatina, 10/02/2004
4. Aurelian Titu Dumitrescu – „Pentru sine”, în Pentru Patrie, nr.4, București, 2005
5. Marian Drăghici – „Ion Catrina – Păpușa de sticlă”, Ramuri, nr. 1128, Craiova, 06/2010 și
„Păpușa de sticlă” în Reîntregirea, nr.6, Caracal, 06/06/2011
6. Prof. Veturia Adina Colceag – „Semnal - Ion Catrina- Urmașul” în Eveniment de Olt, nr. 311,
Anul ll, Slatina, 05/03/2009
3
- „Un roman de referință – Pământul îngerilor” în Rațiunea, nr.
176 – 178, Anul Xll, Craiova, 15/03/2011
- „Păpușa de sticlă” în Reîntregirea, nr.6, Caracal, 06/06/2011
- „O lectură confortabilă – Urmașul – un roman de Ion Catrina” în
Totpal’s Daily News, ed. online, 24/08/2011, în Singur, Sydney,
Australia, 06/2011, și în PORT@LEU, iunie 2011
- „Cartea noastră cea de toate zilele - Pământul îngerilor -un roman de
Ion Catrina”, în Observatorul, Toronta, Canada, Ed. online,
Wednesday,24/08/2011
- „Ion Catrina - Castele de nisip – un roman al destinelor sugrumate” în
Vatra veche, nr5 (41), Anul lV, 05/2012 și în Armonii culturale, ed.
online, 03/2012
- „Un roman de zile mari - Păpușa de sticlă- de Ion Catrina și rigorile
romanului psihologic”, în Vatra veche, nr6 , (42), Anul lV, 06/2012, în
Confluențe românești, ed. online, 03/04/2012 și în Revista Expresia,
ed. Online, 03/2012, în Revista Confluențe literare, București, Anul ll,
11/2012 și în Rev Clubul Rotary, Valea Prahovei, 06/04/2012
- „ Întoarcerea sau romanul evocator al durerii de Ion Catrina”, în
Confluențe literare, București, România, Anul lll, ed. online,
25/04/2013 și în Pro Litera, ed. online, nr 815, 23/03/2013
- „ Considerații critice – Ion Catrina, de la romanul fluviu la nuvelă”, în
Confluențe literare, Buc. Romania, anul Vl, Ed.1838, 12/01/2016, în
Armonii culturale, Revistă universală de creație și atitudine culturală,
Adjud, Vrancea, Anul V, ed. 2015, 16/01/2016, în Singur, Revistă de
cultură, civilizație și atitudine morală, Sydney, Australia, Suplimentul
18 – 19 – 20 – 21, din 12/01/2016 și în Observatorul, Revista online,
4
Toronto, Canada, 07/02/2016
- „ Ion Catrina – Tărâmul umbrelor- O reeditare mai mult decât
necesară”, În Armonii culturale, An V, Ed. 2015, 09/02/2016
7. Viorela Codreanu Tiron -„ O carte de referință – Cerul infernului de Ion Catrina”, în New York
Magazin, SUA, ed. online, 03/02/2011 și în Singur, Sydney, Australia,
02/05/2011
8. Prof. Rafaela Trăistaru – „Scriitori olteni, Ion Catrina – Eliberarea prin întoarcere spre trecut”,
în Gândacul de Colorado, Ziarul românilor de pretutindeni, SUA, ed. online,
17/07/2011, în Singur, Sydney, Australia, 05/07/2011 și în Revista
Armonia, 17/07/2011
- „Impresii de cititor, Păpușa de sticlă de Ion Catrina sau Calea spre
lumină”, în Revista Expresia, ed. online, 03/2012
- „Ion Catrina – Castele de nisip sau cartea iluziilor pierdute”, în Armonii
culturale, Adjud, Vrancea, ed. online, 2012
- „Roman document – Întoarcerea – de Ion Catrina”, în Totpal’s Daily
News, ed. online, 11/2013, în Climate literare, Revistă literară și de
cultură românească, Anul 6, nr. 72, 11/2013 și în Vitralii romanațene,
Caracal, România, nr. 3-4, 2013
9. Teodor Firescu – „Ion Catrina sau fascinația lecturii”, în Revista de cultură a Societății „Anton
Pann”, Povestea vorbei, nr. 4(45), Anul V (Xl), 12/2011
- „ Romanul lui Ion Catrina – Castele de nisip – sau efemeritatea
grandorii”, în Vatra veche, Lunar de cultură, Serie nouă, Anul lV, nr.8
(44), august 20122 și în Cultura Vâlceană, nr.75, iunie 2012
10. Prof. Codruța Viișoreanu – „ Ion Catrina – Lumea unui suflet, sufletul unei lumi”, în Miorița,
Romanian American Newspaper, SUA, noiembrie 2013, în Clipa,
5
Revista independentă de informație socio-politică și culturală, SUA,
Anul XXlll, Ed 1103, 23/11/2013
11. Prof. dr. Marian Barbu – „Prozatori cu ștaif ll – Ion Catrina (Caracal)”,Revista „Agero”,
Stuttgart, Germania, Magazin cultural de opinie și informație din
24/08/2011 și în Revista Art – Emis Academy, magazin literar-
Artistic și de opinie, 07/09/2011
12. Prof. dr. Corneliu Vasile – „Un roman românesc de calitate – Ion Catrina – Castele de nisip”,
în Vatra veche, Serie nouă, Anul Vll, nr.4 (76), aprilie 2015 și în
Observatorul, Toronto, Canada, Ed. online, 15/02/2015


Colaborări în periodice
„Tărâmul umbrelor”- fragmente din roman, Rev. LAMURA, nr 1-2-3, ian,-
feb.- mart. Craiova, 2009
- „Urmașul” – fragmente din roman, Rev. LAMURA, nr. 10-11-12, oct.-nov.-
dec., Craiova, 2009
- „Păpușa de sticlă ” – fragment din roman, Rev. RAMURI, nr. 6. Craiova,
Iunie 2010
- „ Pământul îngerilor” – fragment din roman, Rev. LAMURA, nr. 99-117,
Craiova, ian.- iun. 2011
- „ Cerul infernului”- fragment din roman, Rev. OLTUL CULTURAL, nr.1 (47),
Slatina, 2012
- „ Tărâmul umbrelor”- fragmente din roman, Rev. LAMURA, nr. 118-126,
Craiova, iul. 2011- mart.2012
- „ Romanațiul este un subiect dureros... ” – interviu în ROMANAȚIUL,
6
Publicație de cultură și informații, Caracal, Anul 2, nr.5, 2012
- „ Corneliu Vasile – Poezie veșnic tânără”, Rev. De cultură, IMPACT, Anul
XlV, nr. 3-5, Târgoviște, 2014
- „ I remember..., Rev. SINGUR, Sydney, Australia, iunie 2012
- „ Urme durabile săpate în memoria timpului – Lentila de contact- Nicolae
Băciuț” , Rev. ARMONII CULTURALE, Adjud, 10/10 2012
- „ In memoriam.. Ilie Danilov, un filolog de excepție”, Rev. VITRALII
ROMANAȚENE, nr. 3-4 (16-17) Caracal, 2012
- „ George Roca un poet de aleasă simțire”, Rev. CONFLUENȚE LITERARE,
ed.862, București, 11/05/2013 și în CETATEA LUI BUCUR, Buc., 2013
- „Gheorghe A. Stroia – Albastru glas de înger sau o rază de lumină pentru
sufletul nostru”, Rev. CONFLUENȚE LITERARE, ed. 1200, Buc.,
14/04/2014, în rev. Singur etc.
- „O carte memorabilă – Cartea șoaptelor – de Varujan Vosganian, Rev.
VITRALII ROMANAȚENE, Anul lll, nr. 12, Caracal 2010
- „Sub semnul marilor valori culturale – Elegiile de la Argeș de Ion Agripina
Precup”, „Limbă, literatură, stil, de Aurelian Titu Dumitrescu”, „Note de
lector – Libertatea de a purta cătușe – un roman de Dumitru Nicolcioiu”,
„Dumitru Nicolcioiu – un scriitor complet”, În tranziție – Scrisori către
prieteni – de Cecilia Romaniuc”, „Diapazonul de sânge de Paul Aretzu”,
în OGLINDA ROMANAȚIULUI, nr. 1687, 1661, 1646, 1647, 1574, 1579,
Caracal, 2001
- „Marginalii la volumul – Poeme de dragoste – de Ionuț-Octavian
Botar”, OLT PRESS, anul XlV, nr. 3254, Slatina, 2002

Premii literare
Premiul l pentru volumul PLANETA ALBASTRĂ, la Festivalul internațional de creație „ Vrancea literară”, Secțiune proză scurtă, acordat de FUNDAȚIA SOCIAL CULTURALĂ „MIORIȚA” Adjud, Vrancea, pe anul 2017