loader
Imagine Chicet Isidor
Isidor Chicet

Autobiografie
  S-a născut pe 20 octombrie 1956, în satul Şcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza, judeţul Iaşi. Absolvent al Liceului de Artă Piteşti (1975) şi al Universităţii Tehnice Petroşani (1982), secţia Preparare. Inginer la Rodna (1982-1983) şi la Orşova (1983-1994); librar „Humanitas” la Drobeta Turnu-Severin (1994-1997); director la Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Mehedinţi (1997-2002); Şef de Secţie (Creaţie Populară) la Centrul Cultural Mehedinţi, din aprilie 2002; timp de 15 ani, Redactor-şef al publicaţiei „Răstimp” – revistă de cultură şi tradiţie populară a judeţului Mehedinţi, pe care a înfiinţat-o la 1 ianuarie 1998, tipărind 60 de numere. Doctor al Universităţii Bucureşti cu teza „Rituri de întemeiere în ceremonialul nupţial mehedinţean”(Februarie 2009), coordonator Ion Ghinoiu. Teza a fost publicată cu titlul “Nunta în Mehedinţi” la Editura Fundaţiei „Scrisul Românesc”, Craiova, 2010. Inspector Teritorial CNA, pe judeţul Mehedinţi, de la 01.06.2009.

Fișa de creație
Literatură:
După ce a fost prezent în volumul colectiv de debut în proză În căutarea timpului prezent, Ed.” Facla”, Timişoara, 1989, a publicat următoarele volume: Măgura cu fagi / povestiri, Ed.” Junimea”, Iaşi, 1991; Iosua / teatru, Ed. Fundaţiei Culturale „I. D. Sârbu”, Petroşani, 1995; ediţia bilingvă română-engleză, versiunea engleză Ioana Fruntelată, Ed. Editura” Scrisul Românesc,” Craiova, 2003; Transfug la Orşova / carte-document, Ed.” Timpul,” Iaşi, 1996; ediţia a doua la Ed.”Prier”, Drobeta Turnu Severin, 2008; Înmulţirea greierilor / romanţ-balcanic, Ed.” Marineasa,” Timişoara, 1997; Clopotele dinspre ziuă / căutări de Dumnezeu, Ed. „Prier,” Turnu-Severin, 1998; Cetatea interzisă / teatru, ediţie bilingvă română-franceză, Inspectoratul pentru Cultură Mehedinţi, Turnu-Severin, 1999; Homo Carpaticus sau 7 încercări imaginare de regăsire a fiinţei româneşti/roman, Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Mehedinţi, Turnu-Severin, 1999; Călătorie către Sfânta Maria / însemnările unui pelerin la Czestochowa, Ed. „Radical,” Turnu-Severin, 2000; A Doua Venire / teatru, ediţie bilingvă română-engleză, versiunea engleză Ioana Fruntelată, Ed.” Radical,” Turnu-Severin, 2001; Ultimul refugiu / povestiri montane, Editura Prier, Drobeta Turnu-Severin, 2002; ediţia a doua la aceeaşi editură, 2007; Fata de la schit /roman, Ed.” Prier”, Turnu Severin, 2004; Tagma mincinoşilor /povestiri pescăreşti, Ed.”Prier,” Turnu Severin, 2006.; Relatare din Sihem/proză, Ed. Serafica, Roman, 2016.
Etnologie:
Interpreţi din Mehedinţi, C.J.C.P. Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 2000; Spune, spune, moş bătrân -folclor literar din Mehedinţi, Ed. MJM, Craiova, 2003; Repere etnologice mehedinţene, Ed. MJM, Craiova, 2006; Tezaur folcloric „Izvoraşul”. Balade şi cântece din Mehedinţi -folclor literar, Editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2008; Nunta în Mehedinţi, Ed. Fundaţiei „Scrisul Românesc”, Craiova, 2010; Liliac de la Ponoare, în colaborare cu Pavel Ciobanu şi Ilie Mărţuică, C.J.C.P. Mehedinţi, Drobeta Turnu Severin, 2000; Momârlanii din Valea Jiului, album etnografic (în colaborare cu Dumitru Gălăţan- Jieţ), Editura Autograf MJM, Craiova, 2008; Interferenţe eco şi etnoculturale transfrontaliere, România-Serbia. Album didactic (în colaborare cu colectivul Muzeului „Porţile de Fier”), Drobeta Turnu Severin, 2008; Coridorul verde al Dunării (în colaborare cu colectivul Muzeului „Porţile de Fier”), Drobeta Turnu Severin, 2008, şi I.C.Chiţimia-Studii şi articole de folclor şi folcloristică, Centrul Cultural „Nichita Stănescu”, Drobeta Turnu Severin, 2010 (ediţie alcătuită în colaborare cu Iordan Datcu).

Referințe critice (în periodice și în volume)
în volume: Sud-Vest. O antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia, Craiova, Editura Aius, 1998, p. 49; Mihai Barbu-Marian Boboc-Ioan Lascu, Dicţionarul scriitorilor din Vale, Editura Matinal/Cameleonul, Petroşani, 1999, p. 77-85; Florea Firan, Profiluri şi structuri literare. Contribuţii la o istorie a literaturii române, vol. II, (M-Z), Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003, p.381-382; Ileana Roman-Tudor Răţoi, Dicţionarul Enciclopedic al judeţului Mehedinţi, Editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2003, p. 100-101; Petrică Birău, Vioara din inima pădurii, Editura Amurg sentimental, Bucureşti, 2004, p. 76-80; Aurel Sasu, Dicţionarul biografic al literaturii române române, vol. I (A-L), Piteşti, Editura Paralela 45, 2006, p. 316-317; Iordan Datcu, Dicţionarul Etnologilor Români, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2006, p.221-222; Marian Popa, Istoria literaturii române de Azi pe Mâine, vol. II, (23 august 1944 - 22 decembrie 1989), Bucureşti, Editura Semne, 2009, p.753; Jean Băileşteanu, Viaţa ca o...paradă, Editura Autograf MJM, Craiova, 2010, p. 256-258; Lucian Dindirică, Dicţionarul biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, Editura Aius, Craiova, 2010, p. 62-63;
în periodice: Eugen Dorcescu, în Orizont, nr. 11, Timişoara, 1985; Marian Odangiu, în Orizont, nr. 2, Timişoara, 1989; Doina Jela, în Tomis, nr. 4, Constanţa, 1989; Virgil Cuţitaru, în Cronica, 28.04., Iaşi, 1989; Gabriel Rusu, în SLAST, 20.05., Bucureşti, 1989; Constantin Dram, în Convorbiri literare, nr. 11, Iaşi, 1996; Mihai Gălăţanu, în Artpanorama, Februarie, Bucureşti, 1998; Bogdan Ulmu, în Convorbiri literare, nr. 12, Iaşi, 1999; Stracula Attila, în Scena, nr.5, Bucureşti, 2000; Ioan Lascu, în Ramuri, nr. 2-3, Craiova, 2001 ; Ileana Roman, în Răstimp, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, 2001; Adrian Popescu, în Ramuri, nr. 5-6, Craiova, 2001; Ion Arieşanu, în Orizont, nr. 6, Timişoara, 2001; Marie-Louis Semen, în Luceafărul nr. 23, 19.06., Bucureşti, 2001; S. Lucaciu, în Dialog Teologic, nr. 7, Iaşi, 2001; Mihai Iovănel, în Cronica Română, 21.08., Bucureşti, 2001; Ion Zubaşcu, în România liberă, 31.08., Bucureşti, 2001; Constantin Dram, în Convorbiri literare, nr. 8, Iaşi, 2002; Dania-Ariana Moisa, în Ramuri nr.4, Craiova , 2002; D. Murariu, în Orient latin, nr. 3, Timişoara, 2002; Florea Firan, în Scrisul românesc, Craiova, 2004; Dumitru Augustin Doman, în Argeş nr. 3, Piteşti, 2005, în Argeş nr. 11, Piteşti, 2006 şi în Litere, nr. 5-6, Tîrgovişte, 2010; Adrian Popescu, în Ramuri nr.4, Craiova, 2016; Paul Aretzu, în Steaua nr. 10, Cluj-Napoca, 2017 şi Mozaicul nr. 5, Craiova, 2017; Victor Rusu, în „Atitudini”, nr. 5, Ploieşti, 2017.

Colaborări în periodice
Debut în revistă cu proză: „Convorbiri literare”, Nr. 3, Iaşi, Martie , 1985. Ulterior a mai publicat proză şi teatru în revistele „Orizont”, „Luceafărul”, „Vatra”, „Ramuri”, „Convorbiri literare”, „Contrapunct” , „Calende”, „Orient Latin” , „Amfitrion”etc.(

Premii literare
Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Craiova, în 9 septembrie 2000, pentru piesa de teatru „Cetatea interzisă” ediţie bilingvă română-franceză, Inspectoratul pentru Cultură Mehedinţi, 1999; Premiul „Eminescu” pentru literatură la Festivalul Internaţional de poezie „Mihai Eminescu”, ediţie a XI-a, Drobeta Turnu-Severin, Orşova, 14-15 ianuarie 2001; Premiul Uniunii Scriitorilor – Filiala Craiova, decembrie 2002, pentru piesa de teatru „A Doua Venire” ediţie bilingvă română-engleză, Ed. Radical, 2001; Premiul pentru volumul „Ultimul refugiu” (povestiri montane), Ed. Prier, Drobeta Turnu Severin, 2007, la Festivalul Naţional de Literatură „Sensul iubirii”, ediţia a XII-a, Drobeta Turnu Severin, 2007; Diploma de excelenţă pentru revista „Răstimp”, la 10 ani de apariţie neîntreruptă, Festivalul Naţional de Literatură „Sensul iubirii”, ed. a XII-a, Drobeta Turnu Severin, 2007; Premiul „Eminescu” pentru literatură la Festivalul Internaţional de poezie „Mihai Eminescu”, ediţie a XVII-a, Drobeta Turnu-Severin, Orşova, 14-15 ianuarie 2008; Premiul „Cartea Anului” pentru volumul Transfug la Orşova, Editura Prier, Drobeta Turnu Severin, 2008, la Târgul Naţional de Toamnă al cărţii, ediţia a IX-a, Drobeta Turnu Severin, 07.11.2008; Premiul pentru Excelenţă acordat de Primăria Drobeta Turnu Severin în 10 Decembrie 2010, pentru întreaga activitate în cultură.