loader
Imagine Enea Gela
Gela Enea

Autobiografie
  Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Oltenia
Născută în comuna Bistreț, Dolj, la data de 14-01-1960
Absolventă a Scolii Generale cu clasele I-VIII din comuna Bistreț, promoția 1967-1974
Absolventă a Liceului Pedagogic (actualmente Colegiul Național ”Ștefan Velovan”) din Craiova, promoția 1974-1979
Absolventă a Universității din București, Facultatea de Filologie, secția Lb română-Lb franceză, promoția 1980-1985
Educatoare, Grădinița ”Confecții”, Craiova, 1979-1980
Profesor de limba română, Școala cu Clasele I-VIII, comuna Desa, județul Dolj, 1980-1998
Director al Școlii cu Clasele I-VIII, Desa, între 1993-1998
Profesor de limba română, Colegiul Național ”Ștefan Velovan”, Craiova, 1998-1999
Profesor de limba română, Grupul Școalr ”Dragomir Hurmuzescu”, Medgidia, 1999-2000
Profesor titular de limba română, Liceul de Arte „M.Sorescu”- Craiova, din 2000, până în present
Director-adjunct al Liceului de Arte ”Marin Sorescu”, 2011-2012
Metodist al ISJ Dolj și Responsabil de cerc pedagogic, 2007-20016
Stagii de Formare-
MANAGEMENT EDUCATIONAL,curs organizat de CCD Mehedinti, 2008-2009(280 de ore)
Evaluator de competente profesionale curs,organizat de Asociatia “Domino” Nov.-dec-2008
Cursuri organizare de CCD-Euroteacher –Didactica specialitatii\Resurse metodologice si continuturi noi în strategiile de predare…martie- iunie2008
-Educatia copilului fara violență-martie –aprilie 2008Cursuri organizate de MICROSOFT Romania în parteneriat cu MECT-“Profesor inovator-utilizarea TIC in predare”aprilie-mai 2008
Cursuri organizate de CCD si de ISJ –“Consiliere si orientare”-iunie 2006
“Initiere in utilizarea calculatorului “noiembrie-decembrie 2004, curs organizat de C.C.D. si ISJ Dolj
Contribuții la teoria si practica pedagogică
Lucrări publicate
”Ipostaze feminine în poezie și în proză”, Editura ”Aius”, Craiova, 2013
”Adverbul”, Editura ”Aius”, 2013
“Vocabularul limbii romane în scoala“ coauthor (D.Gherghina) Editura ”Didactica Nova”, Craiova, 1995
“M.Eminescu, poet național si universal”-volum colectiv de studii didactice- ianuarie 2007 editura Reprograph , Craiova
“Dialog lingvistic…”Editura Didactica Nova, Craiova, 1994
“Scoala Europeană” revistă sub coordonarea ISJ Mehedinți, Studiul “Drumul Cărții” Editura Ștef, 2008
”Valori literare romanesti, în context european”- volum de comunicari stiințifice în cadrul ”Zilelor Marin Sorescu” ,coordonat de ISJ SSFR si Liceul de Arte” M. Sorescu ” , Editura Sitech, Craiova, 2009
Altele;

Fișa de creație
ENEA GELA ”Daţi -mi voie să trec” 1996 Editura AIUS Craiova România
ENEA GELA ”steag alb într-un cântec negru” 2015 Editura AIUS Craiova România
ENEA GELA ”măşti” 2015 Editura „Scrisul Românesc” Craiova România
ENEA GELA ”neurophobia” 2016 Editura Rafet Rm Sărat România
ENEA GELA „cocoșul are dreptul la o secure ascuțită” 2016 Editura AIUS Craiova România
ENEA GELA ”Ia-mă și pe mine-n zbor” 2017 (poezii pentru copii) Editura Sitech Craiova România
ENEA GELA ”Prinde-mă cuprinde-mă”(poezii pentru copii) 2018 Editura Sitech Craiova România
ENEA GELA ” silueta unei melancolii de marți” (volum plurilingv) 2018 Editura ”Brumar” Timișoara România
ENEA GELA ”hiper”(proză scurtă) 2018 Edituar Sitech Craiova România

Referințe critice (în periodice și în volume)
Alexandru Cistelecan Cuvânt Înainte "Un astfel de desen existențial ar impune, cel puțin la prima mînă, o atmosferă de panică, de teroare și strivire cotidiană, cu o gramatică de lamentații și denunțuri. Cu atît mai mult, cu cît simbolurile purității, cîte s-au mai rătăcit prin prezent, sunt distruse (și perturbă grav tabieturile existențiale), lăsînd lumea în deplină alienare (ceea ce Gela are grijă să noteze, atinsă iremediabil de degradarea lumii și de stricarea a toate, inclusiv a siropului, care nu mai e deloc precum cel al lui nea Nicu). Golirea de puritate a lumii e o traumă mereu asumată de versuri, dar nu făcută vedeta dramatică a unei agonii. Deși scrie despre sine ”ca despre o frică desăvîrșită,” Gela nu operează cu retorici dramatizante, ci mai degrabă cu retorica nonșalanței.
Cum se poate trece nonșalant printr-un coșmar pare a fi ecuația centrală a poeticii sale; una care nu insistă nici pe exercițiul de exorcizare, nici pe cel de agravare, ci mai degrabă pe unul de rarefiere a angoasei prin centrifugalizarea ei. E, mai întîi, un fel de sabotaj tematic al temei de fundament (care adie însă, mai sedată, prin tot volumul, uneori în transcrieri directe, alteori doar prin inserții fulgurante, care tulbură ca un trasor anxios liniștea ori doar parada provocatoare a altor stări), ca și cum poemele ar vagabonda libere de obsesie; dar mai ales panica aceasta din miezul poemelor e înfruntată de atitudinea degajată a versurilor, care par a nu se lăsa impresionate de oroarea din jurul lor și mizează pe inteligența punerii în act a melancoliei de fond. Gela nu trece pe lîngă dezamăgiri și peste nostalgii, nu-și cruță repertoriul traumatic al memoriei, dar nu le (și nu se) patetizează, ci le tratează cu un soi de decență ludică. Dar chiar și în febrele mai pozitive (ca să nu zic elanuri), în vibrațiile de timidă reverie survine – inevitabil – cîte-o parolă din zona terifianței. Gela e un mediu de vibrații comunicative, ”fiecare lucru” pe care-l privește îi ”întoarce gestul printr-un sunet” care-și face loc în ea – semn că poeta e o cutie de vioară predispusă la cîntarea imnică -, dar sunetele gata să devină incantații își înfig, de fapt, ”ghearele” (ce-i drept, doar ”fonetice”) în ea. E o primejdie letală în toate, indiferent că e vorba de suave revelații sau de fantoma Anei Pauker. Dar o primejdie rezolvată ca (și cu, desigur) nonșalanță. Arta acesteia o ilustrează Gela, călcînd mereu în gropile de timp malefic.
"
Emilian Marcu Vitrina cărților-măști Poezia pe care o scrie Gela Enea este, dincolo de ce spune Tudor Vianu despre Luceafărul eminescian, că ar fi „un joc cu măşti”, un adevărat ritual şi, aşa cum spune şi Ovidiu Ghidirmiuc, „poeta interpretează toate rolurile”, desigur din poemele sale care compun această carte numită Măşti. Mi se pare, într-un anume fel, şi firesc să fie aşa pentru că scenariul din fiecare poem, din fiecare piesă, nu-l poate cunoaşte nimeni mai bine decît autorul/ autoarea. Numai ea poate sesiza, cu multă acurateţe, cum: „femeia-nsărcinată taie bilete la intrare” cînd „2000 de ani au hrănit 2000 de regi pînă cînd tronul lor zburător/ a-nmugurit la uşa muzeelor”, iar femeia de la intrare „nu se mai vopseşte nu-şi mai pune părul pe bigudiuri/ nu mai rîde stă cu buzele strînse şi face curat”, şi pentru faptul că „în buncărul inimii cîntecele nu se vindecă”. Există, în această carte, o anume boală a misterelor, o boală inspirată de măşti, care parcă îşi doreşte să contamineze „strada/ care peste cîţiva ani îţi va purta numele/ scris pe o plăcuţă metalică…”. Fiecare poem scris de Gela Enea este o adevărată rugăciune „în genunchi/ lîngă fiecare cuvînt” să poată aduce osanale faptului măreţ, dar, mai ales, faptului banal, cotidianului de lîngă noi, unde: „celui mai bun prieten i-a explodat o mină-n faţă/ mîna lui stîngă mi s-a prins de umăr”. Acestor măşti, mai mult triste decît vesele, le conturează un sens prin poezia sa. La limita dintre ironie şi gravitate, dintre ilaritate şi ludic, fiecare poem se sincronizează în ceea ce se numeşte mască. Acestor măşti le conturează un sens Gela Enea în poezia sa. 
Emilian Marcu Vitrina cărților-neurophobia
Ioana Geacăr În viteză cu Gela Enea
Constantin M Popa Jurământul de s(u)punere "Învolburare sufletească și impetuozitate a rostirii, furtună și avânt, par să fie mărcile poeziei Gelei Enea. De altfel, poeta chiar evocă la un moment dat „cultura Sturm und Drang”, nu în sens cultural istoric, ci, în cele din urmă, ca atitudine, uneori atrasă de patetismul flagelării. Supunere și spunere sunt alte căi de acces spre un discurs ce configurează acel imaginar poetic ritualizat cu potențial redemptiv. Dacă Gabriela Melinescu publicase un „Jurământ de sărăcie, castitate și supunere”, Gela Enea găsește în formula severă a acceptării vasalității ambivalența devoțiunii și a strigătului mai presus de nume. („jurământ de s(u)punere”). Poezia este percepută ca posibilitate de regăsire a sinelui în speciale ceremonii („vom continua să scriem în genunchi lângă fiecare cuvânt”) și în penitența acceptată ca alternativă la înșelătoarele „anotimpuri poetice”: „ mai bine-aș construi un templu să intru / în genunchi cu basmaua pe cap / să ies tunsă chilug / nimeni nu m-ar recunoaște doar câinele / ar continua s-adune-n blană apa de ploaie” („fără cuvinte”).
Măști este un volum capabil să impună un autor pentru care poezia tinde să devină singura-i legitimitate posibilă."
Ovidiu Ghidirmic Poezia ca joc cu măști
George Popescu Gela Enea sau revolta disimulată elegiac
Felix Nicolau Posibilități de evadare, majoritatea dureroase
Zenovie Cârlogea Cocoșul are dreptul la o secure ascuțită
Marian Barbu Resuscitarea altruismului poetic
Virginia Chiriac Lirica insurgenței prin însingurare
Angela Nache-Mamier Mesagerul din casa cu pereții de sticlă
Ștefan Vlăduțescu Cocoșul are dreptul la o secure ascuțită
Ion Pachia Tatomirescu Paradoximizarea neguroasei lumi cromatice...
Mihaela Albu Câtă dramă, atâta luciditate
Ionel Bota Exerciții de lectură-hiper
Nicolae Petre Vrânceanu O poezie cu multiple tensiuni interioare și semnificații antitetice
Florea Miu Reflexivitate și lirism

Colaborări în periodice
Poeme- Luceafărulde dimineață București România 2018
Nume noi în poezie-Ramuri Craiova România 1998
Poeme-Ramuri Craiova România 2017
Poeme-Ramuri Craiova România 2018
Poezii-Mozaicul Craiova România 2005, 2015
Poezii-Scrisul Românesc Craiova România 2015, 2018
Poeme-Portal-Măiastra Târgu-Jiu România 2016,2017, 2018
Poezii-Caietele Columna Târgu-Jiu România 2016,2017, 2018
Primăvara poetelor- Argeș Pitești România 2016
Ecoul treptelor de lut-Porto-Franco Galați România 2016, 2018
Poezii-Porto Franco Galați România 2016, 2018
Poezii-Mișcarea literară Bistrița România 2016, 2018
Curierul de ambe sexe-Convorbiri literare Iași România 2017
Poezii-Caietele Blaga Sebeș România 2016, 2017
Poezii -Vatra Veche Târgu-Mureș România 2018
Destine literare Montreal Canada 2017, 2018
Observatorul Montreal Canada 2007,2017, 2018
Poezii-Sintagme literare Timișoara România 2017, 2018
Poesis - Banchetul Petroșani România 2017, 2018

Premii literare
Premiul I, Concursul Internațional Dr Andronesco, Connecticut SUA 2018
Premiul Special, Concursul Internațional de poezie de la Triuggio Triuggio Italia 2018
Mențiune, Festivalul Internațional ”Adrian Păunescu” Craiova România 2018
Mențiune, Concurs Național de poezie ”Lauda semințelor”, Alba Iulia România 2018
Marele Premiu, Concursul Național de poezie patriotică ”Suflet românesc”, Târgu-Jiu România 2017
Premiul ”Florica Cristoforeanu”, la Festivalul Internațional de literatură, ”Titel Constantinescu”, Râmnicu Sărat România 2016
Premiul II, la Festivalul Internațional de literatură, ”Lucian Blaga” Sebeș România 2015
Premiul revistei Dacoromania, la Festivalul Internațional de literatură, ”Lucian Blaga” Sebeș România 2016
Premiul Bibliotecii Județene”Lucian Blaga”,la Concursul Național de Poezie, ”Nicolae Drăgan”, ediția aIV-a, Galda de Jos, Alba România 2016
Premiul revistei Porto Franco” și al Asociației ”Carmina Balcanica”, la Festivalul Internațional de Literatură ”Tudor Arghezi” Târgu-Jiu România 2016
Premiul I, la Concursul Național de poezie ”Lauda semințelor Sebeș România 2017
Premiul de creativitate la Festivalul Internațional de Poezie ”Naji Naaman” Beirut Liban 2016
Premiul I pentru volum, la Festivalul Național, ”Armonii de primăvară” Vișeul de Sus, Maramureș România 2016
Premiul I pentru debut, ”M. Sorescu”, oferit de Inspectoratul pentru cultură Dolj Craiova România 1997
Premiul I, secțiunea Poezie, la Festivalul Național ”Floare de ger” Calafat România 1997
Premiul III, la Concursul Internațional de Poezie ”Dr. Antonesco” Canada România 2015
Premiul Special, la Festivalul Național de Poezie, ”Virgil Carianopol” Caracal România 2015
Premiul Special Traian Mihaiu Galbăn, la Festivalul Național de Poezie, ”Ioan Budai Deleanu” Orăștie România 2010
Mențiune la Concursul Național al Editurii Paralela 45, Timtim-timy, poezie pentru copii București România 2016
Premiul II, la Concursul Național de Poezie, ”Vara visurilor mele” București România 2015
Mențiune, la Festivalul Național”Agatha Grigorescu Bacovia” Mizil România 2015
Mențiune I , La Festivalul Internațional de Poezie Unifero România 2015
Mențiune Specială, la Festivalul Internațional, Premio Letterario Corona Italia România 2015
Mențiune Specială, la Festivalul Internațional, Premio Letterario Corona, poezie cuantică Italia România 2015