loader
Imagine Ghiță Cătălin
Cătălin Ghiță

Autobiografie
  CĂTĂLIN GHIŢĂ (n. 18.10.1976) este, din 2015, prof. univ. dr. hab. la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova și membru al Școlii Doctorale „Al. Piru”, unde conduce doctorate în literatură comparată și în studii culturale. Din 2017, este și directorul Centrului internațional de studii de estetică a receptării (CISER), din cadrul Universității din Craiova. Principalele sale direcții de cercetare sunt: poezia vizionară europeană, romantismul din perspectivă comparatistă, frica și anxietatea în istoria mentalităților, teorii ale receptării literaturii și relațiile intelectuale dintre Orient și Occident. A obţinut două doctorate: în literatura română (Universitatea din Craiova, 2003) şi în literatura engleză (Tohoku University, 2007). Cercetător postdoctoral la Universitatea din Craiova (2010-2013). Doctor abilitat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2014). Între 2013 și 2016, a fost director de proiect în cadrul grupului de cercetare avansată Inter-Disciplinary.Net, Oxford, sub auspiciile căruia a organizat, alături de dr. Magdalena Hodalska (Universitatea Jagiellonă, Cracovia), conferința Fears and Anxieties in the 21st Century, găzduită de Mansfield College, University of Oxford. Cercetător invitat la mai multe universități europene: Ruhr-Universität Bochum (2009), University of Reading (2011), Otto-von-Guericke Universität Magdeburg (2012), Universitatea din Veliko Târnovo (2012), Ludwig-Maximilians-Universität München (2017) și Universitatea din Koszalin (2017). Cercetător la prestigioasa Tohoku University, unde a beneficiat de Bursa Guvernului Japoniei (2003-2007). Dintre volumele publicate, se pot aminti: Lumile lui Argus. O morfotipologie a poeziei vizionare (Cuvânt înainte de Eugen Negrici. Pitești: Ed. Paralela 45, 2005), Ipostaze ale actului critic. Eseuri şi cronici literare (Craiova: Ed. Universitaria, 2005), Revealer of the Fourfold Secret: William Blake’s Theory and Practice of Vision (Foreword by David Worrall. Cluj-Napoca: Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008), Darurile zeiţei Amaterasu (Coautor: Roxana Ghiţă. Cuvânt înainte de Alexandru Călinescu. Iași: Ed. Institutul European, 2008), Deimografia. Scenarii ale terorii în proza românească (Cuvânt înainte de Ştefan Borbély. Iași: Ed. Institutul European, 2011), Orientul Europei romantice. Alteritatea ca exotism în poezia engleză, franceză și română (Cuvânt înainte de Al. Cistelecan. București: Ed. Tracus Arte, 2013), Estetica umbrelor mișcătoare. Altfel despre filme (Craiova: Ed. Aius, 2014), Demiurgul din Londra. Introducere în poetica lui William Blake (Iași: Ed. Institutul European, 2014), Litere fără obstacole. Ipostaze ale actului critic 2 (București: Ed. Ideea Europeană, 2017) și Fear and Big Ideas: A Short Introduction to an Inter-Disciplinary Relationship (Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2017). Dintre volumele editate, se pot menționa: At the Nexus of Fear, Horror and Terror: Contemporary Readings (Co-editor: Joseph H. Campos II, Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2013), Proza de teroare în literatura română. O antologie (Craiova: Ed. Aius, 2014), Fears and Anxieties in the 21st Century: The European Context and Beyond (Co-editor: Robert Beshara, Oxford: The Inter-Disciplinary Press, 2015), Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House: Inter-Disciplinary Approaches to Fears and Anxieties (Co-editors: Magdalena Hodalska and Izabela Dixon, Oxford: The Inter-Disciplinary Press, 2016) și Perils of the Web: Cyber Security and Internet Safety (Co-editors: Magdalena Hodalska and Jyotsna Bapat, Oxford: The Inter-Disciplinary Press, 2016). Dintre distincțiile obținute, se pot enumera: Premiul pentru Eseistică al Uniunii Scriitorilor – Filiala Craiova (2009), Premiul Tiberiu Iliescu, pentru Critică Literară (2011), Premiul Cartea Anului al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova (2012) și Premiul pentru Literatură Comparată al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR) (2014).

Fișa de creație
Cătălin Ghiță, Lumile lui Argus. O morfotipologie a poeziei vizionare, 2005, Paralela 45, Pitești, România
Cătălin Ghiță, Ipostaze ale actului critic. Eseuri și cronici literare, 2005, Universitaria, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Mantra, 2007, Aius, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Revealer of the Fourfold Secret: William Blake's Theory and Practice of Vision, 2008, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, România
Cătălin Ghiță, Roxana Ghiță, Darurile zeiței Amaterasu, 2008, Institutul European, Iași, România
Cătălin Ghiță, Deimografia. Scenarii ale terorii în proza românească, 2011, Institutul European, Iași, România
Cătălin Ghiță, Zeii împleticiți. Lecturi lejere din Biblie și din Coran, 2012, Aius, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Orientul Europei romantice. Alteritatea ca exotism în poezia engleză, franceză și română, 2013, Tracus Arte, București, România
Cătălin Ghiță, Umorul incorect politic. O microanaliză, urmată de o sută de mostre, 2013, Aius, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Josph H. Campos (eds.), At the Nexus of Fear, Horror and Terror: Contemporary Readings, 2013, Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK
Cătălin Ghiță, Estetica umbrelor mișcătoare. Altfel despre filme, 2014, Aius, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Proza de teroare în literatura română. O antologie, 2014, Aius, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Demiurgul din Londra. Introducere în poetica lui William Blake, 2014, Institutul European, Iași, România
Cătălin Ghiță, Robert Beshara (eds.), Fear and Anxiety in the 21st Century: The European Context and Beyond , 2015, Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK
Cătălin Ghiță, Sorina Sorescu, Alina Gioroceanu (eds.), Actele conferinței internaționale de științe umaniste și sociale „Creativitate. Imaginar. Limbaj”. Ediția a II-a. , 2015, Aius, Craiova, România
Cătălin Ghiță, Magdalena Hodalska, Izabela Dixon (eds.), Strangers on Our Doorstep and Strangers in Our House: Inter-Disciplinary Approaches to Fears and Anxieties, 2016, Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK
Cătălin Ghiță, Magdalena Hodalska, Jyotsna Bapat (eds.), Perils of the Web: Cyber Security and Internet Safety, 2016, Inter-Disciplinary Press, Oxford, UK
Cătălin Ghiță, Litere fără obstacole. Ipostaze ale actului critic 2, 2017, Ideea Europeană, București, România
Cătălin Ghiță, Fear and Big Ideas: A Short Introduction to an Inter-Disciplinary Relationship, 2017, Politechnika Koszalińska, Koszalin, Polonia
Cătălin Ghiță, Coliba din mijlocul palatului. Frica și marile idei, 2018, Cartea Românească, București, România

Referințe critice (în periodice și în volume)
Ioana Petrescu, „Cătălin Ghiță, Lumile lui Argus...”, Observator Cultural, București, România, 2005
Ion Simuț, „Un patapievicios”, România literară, București, România, 2005
Simona Antofi, „Vizionarismul estetic, o ipoteză fertilă”, Convorbiri literare, Iași, România, 2006
Andrei Terian, „Înainte şi după teorie”, Vatra, Târgu Mureș, România, 2006
Eliza Deac, „Vizionarismul poetic şi criticul”, Contemporanul, București, România, 2007
Andrei Terian, „Un teoretician nu oboseşte niciodată”, Ziarul financiar, București, România, 2007
Al. Cistelecan, „Ideoclipuri. 1. Cătălin Ghiță. 2. Bogdan Crețu”, Familia, Oradea, România, 2008
Alex. Ștefănescu, „Cărți noi”, România literară, București, România, 2005
Ștefan Bolea, „A Philosophical Blake”, Egophobia, Cluj-Napoca, România, 2008
Petrișor Militaru, „Teoria şi practica viziunii în opera lui William Blake”, Scrisul Românesc, Craiova, România, 2009
Mihai Ene, „Darurile zeiţei Amaterasu”, Ramuri, Craiova, România, 2008
Rodica Frențiu, „Japonia de azi în lume”, Apostrof, Cluj-Napoca, România, 2009
Mihaela Ursa, „Japonia autorului bicefal”, Steaua, Cluj-Napoca, România, 2009
Ştefan Borbély, „Bursieri în Japonia”, Contemporanul, București, România, 2009
Ioana Repciuc, „Revelaţii intelectuale nipone”, Dacia literară, Iași, România, 2009
Silviu Gongonea, „Sub semnul alterităţii”, Scrisul Românesc, Craiova, România, 2010
Ştefan Borbély, „În aşteptarea unei cărţi foarte bune: Deimografia, de Cătălin Ghiţă”, Contemporanul, București, România, 2011
Raluca Dună, „O cartografie a terifiantului”, România literară, București, România, 2011
Daniela Firescu, „Io non ho paura”, Ramuri, Craiova, România, 2011
Ștefan Bolea, „Welcome to my nightmare”, Egophobia, Cluj-Napoca, România, 2011
Petrișor Militaru, „Ipostaze ale terorii în literatura română”, Egophobia, Cluj-Napoca, România, 2011
Irina Petraș, „Cătălin Ghiţă, deimograful”, Apostrof, Cluj-Napoca, România, 2011
Constantina Raveca Buleu, „Demiografia”, Contemporanul, București, România, 2011
Paul Cernat, „Prin canonul narativ al terorii”, Observator Cultural, București, România, 2011
Mihai Ene, „Cetitorule, ai dreptul să te îngrozeşti!”, Scrisul Românesc, Craiova, România, 2011
Lucian-Vasile Szabo, „În universul terorii”, Orizont, Timișoara, România, 2015
Gabriela Gheorghișor, „Pe urmele exoţilor romantici”, România literară, București, România, 2013
Mihai Ene, „Poeții romantici și fascinația Orientului”, Scrisul Românesc, Craiova, România, 2013
Cezar Gheorghe, „Semnal editorial”, Observator Cultural, București, România, 2013
Irina Petraș, „Cătălin Ghiţă şi farmecul voluptuos al comparatismului”, Apostrof, Cluj-Napoca, România, 2013
Xenia Karo, „Serios. Despre romantici”, Prăvălia Culturală, Craiova, România, 2013
Constantina Raveca Buleu, „Orientul poeţilor şi Orientul minţii”, Contemporanul, București, România, 2013
Paul Cernat, „Un Orient al minţii”, Revista 22, București, România, 2013
Grațiela Benga, „Europa şi Orientul: o întâlnire romantică”, Orizont, Timișoara, România, 2013
Maria Poszar, „Exotismul ca interes”, Steaua, Cluj-Napoca, România, 2013
Mihai Ene, „O incursiune în miezul fricii”, Scrisul Românesc, Craiova, România, 2014
Petrișor Militaru, „William Blake, vizionarul”, Ramuri, Craiova, România, 2014
Aloisia Șorop, „William Blake, demiurgul”, Contemporanul, București, România, 2014
Doris Mironescu, „Cărțile peste care am dat în 2014”, Suplimentul de Cultură, București, România, 2015
Ştefan Borbély, „Altfel despre cinematografie”, Convorbiri literare, Iași, România, 2015

Colaborări în periodice
Shiron: Essays in English Language and Literature, Sendai, Japonia, 2004
Kawauchi Review: Comparative Studies in English, Sendai, Japonia, 2005
Books Now. Gdańsk Journal of Humanities , Gdańsk , Polonia, 2016
Momente im Prozess: Zeitlichkeit künstlerischer Produktion, Berlin, Germania, 2004
Analele Universităţii din Craiova, Craiova, România, 2007-2009
Vatra, Târgu Mureș, România, 2009
IETM 3, Târgu Mureș, România, 2010-2011
Mozaicul, Craiova, România, 2009-2012, 2014
Ramuri, Craiova, România, 1998-2001, 2014
Scrisul Românesc, Craiova, România, 2017-2018
Observator Cultural, București, România, 2015
SpectActor, Craiova, România, 2018
Egophobia, Cluj-Napoca, România, 2008
Contemporanul, București, România, 2011-2012
Adevărul literar și artistic, București, România, 2005-2006
Tomis, Constanța, România, 2007
Dilema Veche, București, România, 2007
Apostrof, Cluj-Napoca, România, 2001
Euresis, București, România, 2013
British Association for Romantic Studies Bulletin and Review, Londra, UK, 2012-2013
Colocvium, Craiova, România, 2007
Studies in Modern Languages and Literatures. English and American Studies, Timișoara, România, 2001
Caietele Echinox, Cluj-Napoca, România, 2011
Intercultural Perspectives on European Integration between Tradition and Modernity, Târgu Mureș, România, 2011
Dilemateca, București, România, 2008

Premii literare
Premiul pentru Literatură Comparată al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR), București, România, 2014
Premiul Cartea Anului al Uniunii Scriitorilor din România, Craiova, România, 2012
Premiul „Tiberiu Iliescu”, Craiova, România, 2011
Premiul pentru Eseistică al Uniunii Scriitorilor din România, Craiova, România, 2009
Marele Premiu Prometheus pentru Opera Prima, București, România, 2006
Câştigător al secţiunii „Debut în critica literară“ din Topul suplimentului literar editat de revista 22, Bucureştiul cultural, nr. 832, București, România, 2006
Bursa Guvernului Japoniei, câștigată prin concurs, Tokyo, Japonia, 2003-2007