loader
Imagine Gongonea Silviu
Silviu Gongonea

Autobiografie
  Silviu Gongonea, n. 27 septembrie 1980, la Drăgăşani, poet şi eseist, este lect. univ. dr. la Facultatea de Litere din Craiova, Centrul Universitar Drobeta-Turnu Severin. A publicat volumele de versuri „Încălzirea mâinilor“ (Ed. Aius, Craiova, 2009), „A doua natură“ (Ed. Aius, Craiova, 2017) şi monografia „Gellu Naum: aventura suprarealistă“ (Ed. Aius, Craiova, 2013). A publicat poeme în revistele „Ramuri“, „Mozaicul“, „România literară“, „Poesis“, „Scrisul Românesc“, „Dacia Literară“, „Argeş“ ş.a. Colaborează cu studii şi articole la revistele „Mozaicul“ şi „Ramuri“.

Referințe critice (în periodice și în volume)
Ioan Răducea, Gellu Naum în chingile academice, în „Scriptor“, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2015
Ştefan Bolea, Ştiinţa acţiunii, în „Cultura“, nr. 472/ 2014
George Neagoe, Gellu Naum: în anticamera canonului, „Cultura“, nr. 37/ 2013
Luminiţa Corneanu, Gellu Naum într-o nouă interpretare, „România literară“, nr. 45/ 2013
Constantin M. Popa, Aventura suprarealistă, „Ramuri“, nr. 10/ 2013
Daniela Micu, Poetul din turn, „Mozaicul“, nr. 11-12/2017
Romulus Bucur, Una dintre cele mai frumoase existenţe posibile, „Arca“, nr. 10-11-12/2017
Liviu Antonesei, Silviu Gongonea, un poet foarte bun,
https://antoneseiliviu.wordpress.com/2017/09/09/silviu-gongonea-un-poet-foarte-bun/,
reluat în „Bucovina literară“, nr. 10/2017
Ştefan Vlăduțescu, Un poet de situație pe care se poate miza, „Ramuri“, nr. 9/2017
Liviu Apetroaie, „Cărțile pe masă“ (rubrică), „Scriptor“, nr. 7-8/2017
Petrişor Militaru, Despre convertirea întunericului atunci când „soarele cade“, „Bucovina literară“,
nr. 5-6 (3015-316), mai-iunie 2017
Remus I. Georgioni, „Lăsați cărțile să vină la mine“ (rubrică), „Actualitatea literară“, nr. 71, mai 2017
Ştefan Bolea, Secvențe din purgatoriu, „Apostrof“, nr. 5/2017
Cosmin Dragoste, „Trăieşti dar nu ai habar unde trăieşti”. Redefiniri categoriale în poezia lui
Silviu Gongonea, „Mozaicul“, nr. 4/ 2017
Adi G. Secară, Cu un fals minimalism mistico-suprarealist călcând pre iluzia minimalismului…,
„Mozaicul“, nr. 3/2017
Claudiu Komartin, „Un sudic ce se îndoieşte de sine“, „Poesis internațional“, nr.1/ 2017
Luminiţa Corneanu, Încălzirea mâinilor, „România literară“, nr. 12/ 2010,
Ioan Moldovan, Încălzirea mâinilor, „Familia“, februarie, 2010
Ştefan Bolea, Satul urban, „Apostrof“, nr. 9/ 2010
Ion Predescu, Retorica privirii, „Curierul literar şi artistic“, nr. din 12-02-2010
Luiza Mitu, Spaţiul repliat în om, „Egophobia“, nr. 26/2 010
Emanuela Ilie, Încălzirea mâinilor, „Poezia“, Vară/ 2010
Petrişor Militaru, Pentru o poetică a discreţiei, „Vatra“, nr. 5-6/ 2010
Cosmin Dragoste, Drăgăşani Beauty, „Sisif“, nr. 28-29/ 2011
Daniela Micu, Un volum în urcare, „Sisif“, nr. 28-29/ 2011

Premii literare
Premiul „Tiberiu Iliescu“ pentru eseu literar, acordat de revista „Mozaicul“, pentru volumul „Gellu Naum: aventura suprarealistă“ (2013); Premiul Special al Juriului acordat de USR Craiova, pentru volumul de versuri „A doua natură“ (2018).