loader
Imagine Ionică Maria
Maria Ionică

Autobiografie
  Schiţă autobiografică

Subsemnata, Ionică Maria, membru al USR din anul 2012, am activat ca profesor de limba şi literatura română din 1977 – când am absolvit cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Craiova – până la pensionare (2014). După un stagiu de predare a obiectului la nivel de şcoală generală, m-am străduit să insuflu numeroaselor generaţii de liceeni dragostea de literatură şi de lectură (câţiva publică şi azi prin reviste cu profil literar). În acest sens, pe lângă activitatea la clasă, susţinerea cuvenitelor grade didactice, înfiinţarea mai multor cabinete de specialitate (dotate cu minibiblioteci!), organizarea de spectacole şi medalioane literare marcând date semnificative din istoria culturii şi literaturii române, am stimulat creativitatea elevilor, inclusiv prin publicarea poeziilor, eseurilor şi a altor produse literare ale acestora în revistele şcolare pe care le-am coordonat („Lyceum“ şi „Simbol“), ca şi formaţiile de teatru în care am antrenat adolescenţi cu alte evidente disponibilităţi artistice. Câţiva elevi au fost premiaţi la diferite concursuri cultural-artistice şi cred că mulţi nu vor uita vreodată întâlnirile cu scriitori ca Grigore Vieru, Fănuş Neagu, George Sorescu, Viorel Dianu, Ovidiu Ghirirmic, actorii Ilie Gheorghe (/Iona), Virgil Ogăşanu ş.a.
Din anul 2000, ca lector asociat la Universitatea „Constantin Brâncuşi“, respectiv, Universitatea din Piteşti, am coordonat peste o sută de teze de licenţă şi zeci de lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I în învăţământ.
Am fost, de asemenea, referent ştiinţific, prefaţând o serie de lucrări întocmite de cadre didactice oltene, publicaţiile cu ISBN având îndeosebi conţinut didactic. De menţionat că, în calitate de tehnoredactor, lector sau coautor, am contribuit şi la apariţia mai multor cărţi axate pe probleme de învăţământ, literare ş.a.
Concomitent cu activitatea profesională propriu-zisă, de la un moment dat am început să public, mai întâi în gazete locale cu specific cultural-literar, apoi în reviste de prestigiu naţional: eseuri, recenzii, articole pe probleme de literatură, cultură generală, limbă, educaţie etc.
Neluând în calcul materiale prezentate la numeroase manifestări culturale, simpozioane naţionale/internaţionale, lansări de carte etc., merită semnalată colaborarea cu principalele instituţii locale de cultură: Biblioteca Judeţeană, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Olt, Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic Olt ş.a.
După susţinerea tezei de doctorat despre Viaţa şi opera lui Marin Sorescu (2003), coordonator – prof. univ. dr. George Sorescu, am publicat numeroase articole pe teme literar-culturale (unele, fireşte, despre Marin Sorescu) şi 8 cărţi, la recentele (două) bucurându-mă, iarăşi, de colaborarea cu fratele scriitorului Marin Sorescu. O a treia scriere din aceeaşi serie este deja tehnoredactată şi aşteaptă o editură care s-o pună (şi să se pună!) în valoare. În prezent, continuând cu valorificarea materialelor din aparent inepuizabila arhivă Marin Sorescu, lucrez la un al patrulea, la fel de interesant, volum Marin Sorescu în documente inedite.
Sunt totodată colaborator statornic (şi membru în colegiul de redacţie) al revistei de cultură „OltArt“, publicaţie ajunsă în anul VII, nr. 24.

Fișa de creație
Maria Ionică, Marin Sorescu, între parodic şi solitudine necesară, 2003, Editura ,,Scrisul Românesc“, Craiova, România
Maria Ionică, Marin Sorescu. Repere biografice, 2005, Editura ,,Scrisul Românesc“, Craiova, România
Maria Ionică, Marin Sorescu, un eu creator în ipostaze daimonice, 2005, Editura ,,Scrisul Românesc“, Craiova, România
Maria Ionică, Cultura şi civilizaţia românească veche în context universal, 2007, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, România
Maria Ionică, Corăbii cu argonauţi, 2011, Editura „Ramuri”, Craiova, România
Maria Ionică, Marin Sorescu. Repere biobibliogafice, Ediţia a II-a, 2013, Editura „Ramuri”, Craiova, România
Maria Ionică si George SORESCU, Marin Sorescu în documente inedite, 2015, Editura „EIKON”, Bucureşti, România
Maria Ionică si George SORESCU, Marin Sorescu în documente inedite, II, 2017, Editura „Autograf MJM”, Craiova, România

Referințe critice (în periodice și în volume)
Victor Ursu, Un eveniment literar de elită la Slatina, în „Olt Press” / 29.05.2003, p. 5
Constantin M. Popa, Aporii soresciene, în ,,Scrisul Românesc“, anul I, nr.1-2/2003, p. 25
Cecilia Romaniuc, Marin Sorescu, între parodic şi solitudine necesară, în „Zori de zi”, an II, nr. 5 / 2003, p. 31-32
Dan Mănucă, Critica criticii. Soresciene, în „Convorbiri literare”, an 137, nr. 12 / decembrie 2003, pp. 46-48
Maria Ionică, Marin Sorescu. Repere biografice şi Marin Sorescu. Un eu creator în ipostaze daimonice, în „România literară”, nr. 39 / 2005, p.6 (rubrica „Cărţi primite”)
Maria Ionică, Marin Sorescu. Repere biografice şi Marin Sorescu. Un eu creator în ipostaze daimonice, în „Luceafărul”, nr. 22 / 2005, p. 6 (rubrica „Apariţii editoriale”)
Ovidiu Ghidirmic, O nouă monografie despre Marin Sorescu, în „Scrisul Românesc”, nr. 9-10 / 2005, p. 6
Petre Gigea, Referinţe critice (în Wikipedia, enciclopedia liberă)
Ion Jianu, Marin Sorescu. Repere biobibliografice, în „Gazeta de Sud”/ 10-11 mai 2014
Ion Georgescu, În corăbiile cu argonauţi, „Oltart” , Anul III, nr. 3 (8) / iulie-septembrie 2014, pp. 15-22 (Rubrica „Intarsii”)
Ion Jianu, Marin Sorescu. 18 ani de nemurire, în „Gazeta de Sud”/ 6.12. 2014
Ion Jianu, Titanul de la Bulzeşti în documente inedite, în „Gazeta de Sud”/ 21.02.2015
Ion Jianu, Lansare de carte Marin Sorescu în documente inedite, în „Gazeta de Sud”/ 18 noiembrie 2015
Ion Jianu, Marin Sorescu-punţi spre nemurire, interviu cu prof univ dr George Sorescu, Laureat al Academiei Române, 3 nov. 2017, www.eCreator.ro

Colaborări în periodice
Marin Sorescu în Scrisori de familie, „Ramuri“, nr. 56, 2001, p. 3., România, 2001

Premii literare
Premiul Marin Sorescu, acordat de săptămânalul „Linia întâi” pe anul 2003, România, 2003
Ordinul Meritul pentru Învăţământ, grad de cavaler, 10.XII. 2004, preşedintele României Ion Iliescu „pentru abnegaţie şi devotament puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la cercetarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, cu ocazia Zilei Naţionale a României“; , România, 2004
Distincţia Pana de Aur pentru activitatea de „cercetător şi exeget al operei marelui oltean care a fost acad. Marin Sorescu“, acordată la 15 Decembrie 2007 cu ocazia aniversării a 10 ani de apariţie a revistei „Oltul Cultural“, în paginile căreia autoarea „a publicat numeroase articole prin care a contribuit la întărirea spiritualităţii româneşti“ , România, 2007
Diplomă de recunoştere a valorii articolelor publicate, oferită cu prilejul apariţiei numărului aniversar 50 al revistei „Oltul Cultural“ / 15.01.2013, România, 2013