loader
Imagine Logreșteanu Florin
Florin Logreșteanu

Autobiografie
  Scorojitu Radu (Florin Logreșteanu - pseudonim ales la sugestia lui Mircea Sântimbreanu cu ocazia debutului editorial la editura Albatros) născut la Sibiu, 14 mai 1948. Membru al USR Filiala Craiova din 1993. Fiul Vioricăi (n. Penovici) și al lui Florea Scorojitu, funcționari. Bunicul, Constantin Penovici, originar din Băilești, Dolj, scria poezii, fără să aibă o preocupare serioasă, în acest sens.
După absolvirea Liceului Teoretic Nr. 4 din Craiova, este admis la Facultatea de Filologie a Universității din Craiova, promoția 1972. O termină șef de promoție și este repartizat la Grupul Școlar Nr. 3, Craiova, centru de reeducare minori. Urmează titularizarea la Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova, Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova unde funcționează până la pensionare. Timp de nouă ani este inspector școlar, specialitatea „limba română” la Inspectoratul Școlar Județean Dolj. Periodic, predă la Facultatea de Filologie a Universității craiovene.
Doctor în Filologie, 1984, cu teza „Terminologia medicală populară din Oltenia. Polisemantism și expresivitate”, susținută la Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice din București, coordonată de profesorul Doctor Teofil Teaha, autorul Noilor Atlase Lingvistice pe Regiuni, Oltenia și celelalte. Teza a primit aprecieri elogioase din partyea unor personalități prestigioase, ca Alexandru Rosetti (București), Alexandru Graur (București), Maria Iliescu (Insbruck – Austria), Nicolae Neiescu (Clij-Napoca), Gheorghe Ivănescu (Iași) ș.a.
Căsătorit cu Cornelia Scorojitu (n.Olteanu), profesor de Biologie la Colegiul Național „Elena Cuza” Craiova.
Fiica, Alina Gabriela, căsătorită Păuna, este medic nefrolog la Spitalul „Sfântul Ioan” din București. Nepoții, Filip-Andrei și Maria Luiza au vârste preșcolare.
Primele preocupări literare datează din școala gimnazială, cu poezii pe diferite teme. Câteva au făcut obiectul unor emisiuni literare la Studiolul de Radio Craiova și publicațiile pentru copii din București. Publică în revista universitară craioveană „Cadran universitar”.

Fișa de creație
Fișa de creație: „Răspântia păsărilor”, nuvele, Editura Alabatros, București, 1977; „Trepte”, roman, Editura Cartea Românească”, București, 1989; „Inseparabili”, roman, E.G.A., Craiova, 1995; „Labirinturi”, roman, Editura Cartea Românească, București, 2003; „Casa cu iederă”, Editura Contemporanul, București, 2010; „Blkanic project. La maison au lierre”, roman, Editura Coresct Books, București, 2011; „To spiti me tus Kissus”, roman, Publishing House Dioti Melpomeni, Atena, Grecia, 2012; „Puzzle”, roman, Editura Ideea Europeană, București, 2013; „Negru profund, noian de negru”, roman, Editura Ideea Europeană, București, 2016; „Parfum de carte”, roman, Editura Eikon, București, 2017; „Păcatul lui Onan”, roman, Editura Ideea Europeană, București, 2018.
Traduceri: Mustafa Balel, „Inițiatoarea” (în colaborare cu Niculina Oprea), nuvele, Editura Tracus Arte, București, 2014.

Referințe critice (în periodice și în volume)
Eugen Negrici, „Debuturi în proza scurtă”, Ramuri, 1, 1978; Nicolae Ciobanu, „Tentația povestirii”, Luceafărul, 5, 1978; Laurențiu Ulici, „Epic și poematic”, Romînia literară, 7, 1978; Constantin M.Popa, „O temă literară actuală: șantierul”, Luceafărul, 46, 1989; Florea Firan, „Profiluri și structuri literare” (volum), Ed, Scrisul Românesc, 1979, p.430-431; Petre Ciobanu, „Marginalii de critică și istorie literară” (volum), Ed. Aius, 2004, p.122-123; Gabriel Coșoveanu, „Profesorul și muntele”, Ziua literară, 9, 2004; Irina Cucu, „Arheologie interioară cu Dedal și Sisif”, Scrisul Românesc, 9-10, 2004; Constantin M. Popa, „Reversibilitatea mitului”, Luceafărul, 27, 2004; id.ibid., Mozaicul, 2004; Petre Ciobanu, „Proiectarea în Labirinturi psihologice”, Ramuri, 10-11, 2004; Paul Aretzu, „Un roman pe mai multe voci”, Luceafărul, 7, 2007; Constantin M.Popa, „Lectica lui Cicero (volum), Ed. Aius, 2005, p.146-149; Gabriel Coșoveanu, „Florin Logreșteanu, „Literatura și pretenția de adevăr. Pornind de la Gadamer” (volum), Ed. Ramuri, 2005, p.230-233; Constantin M. Popa, „Romanul psihozei colective”, Ramuri, 10, 2011; Gbarile Coșoveanu, „Florin Logreșteanu, Casa cu iederă”, România literară, 29,2011; Daniela Firescu, „Casa de umbre”, Luceafărul, 18, 2011: Toma Grigorie, „Un puzzle eseistico-narativ”, Cultura, 27, 2013; Paul Aretzu, Nebunia în care trăim”, Ramuri, 11, 2013; Constantin M. Popa, „Romanul Metropolei”, Luceafărul, 2, 2014; Oana Băluică, „Simbolistica unui Puzzle”, Scrisul Românesc, 5, 2014; Cristina Gelep, „Puzzle: un contrast romanes Heteroclit”, Mozaicul, 7-8, 2014; George Sorescu, „Scriitori români contemporani: Florin Logreșteanu~, Observatorul (Canada), 2013 ; Ion Pachia Tatomirescu, „Răpitoare metalizate în clivante planuri naratologice, puzzle, personaj-catadioptru”, Omniscop, 3, 2014; Maria Bologa, „Negru profund, noian de negru”, Actualitatea literară, 71, 2017; Oana Băluică, „Rememorare și înțelegere”, Contemporanul, 12, 2017; Paul Aretzu, „Povestea unei tinere țigănci”, Acolada, 11, 2017; Ana Dobre, „Contururi virtuale și existențe eșutae”, Luceafărul, 5, 2017; Toma Grigorie, „O Țiganiadă altfel”, Familia, 11-12, 2017; Marian Barbu, „Tribulațiile narative ale unei etni”, Banchetul, 16-17-18, 2017; Gabriel Coșoveanu, „Spinoasa problemă a diferenței specifice”, România literară, 4, 2018; Ion Pachia Tatomirescu, „Macrotema integrării unei minorități etnice și o monografie de personaj-oglindă-retrovizoare ca operator în memoria clivabilă”, Așii români, Nurberg (Germania), iunie, 2018; Aura Dogaru, „Realități opuse”, Ramuri, 9, 2018; Nicolae Oprea, „Între parfum de ceai și parfum de carte”, Discobolul, 241-242-243, 2018; id.ibid. „Printre optzeciști” (volum), 2018.

Colaborări în periodice
Debut publicistic: schița „Balans”, Luceafărul, 1974, la recomandarea criticului S. Damian și a prozatorului Nicolae Velea. În continuare, a publicat peste 100 de povestiri, nuvele și fragmente de roman în revistele: România literară, Luceafărul, Contemporanul, Ramuri, Argeș, Convorbiri literare, Scrisul Românesc, Mozaicul, Actualitatea literară, Boema (Galați), Neuma (Cluj-Napoca), Dialog (Iași), Alternanțe (Germania), Observatorul (Canada), Dunyanin O Y Kusu (Turcia) ș.a.

Premii literare
PREMIUL PENTRU PROZĂ, 2010, pentru romanul ”Casa cu iederă”, acordat de USR, Filiala Craiova; PREMIUL PENTRU EXCELENȚĂ, 2016, pentru romanul „Negru profund, noian de negru”, acordat de USR, Filiala Craiova.