loader
Imagine Militaru Petrișor
Petrișor Militaru

Autobiografie
  Petrişor Militaru, n. 2 ianuarie 1981, la Balş, poet şi eseist, este redactor de carte la Editura Aius şi redactor-şef la revista „Mozaicul“.Este doctor în filologie (2010) al Universității din Craiova cu teza „Ipostaze ale îngerului în poezia română. Imaginaţie poetică şi imaginar antropologic” și inițiator al proiectului „Craiova și avangarda europeană” (2013-2017), desfășurat sub egida Casei de Cultură „Traian Demetrescu”. Colaborator la „Caietele Avangardei”, publicație editată de Muzeul Național al Literaturii Române. A publicat ca volume de autor: Prezențe angelice în poezia română (Prefață de Cătălin Ghiţă, Aius, 2012), Știința modernă, muza neștiută a suprarealiștilor (Prefață de Basarab Nicolescu, Curtea veche, 2012) și Portretul poemului la tinerețe (eseuri, Herg Benet, 2016). Volume coordonate în cadrul proiectului „Craiova și avangarda europeană”: Centenar Gherasim Luca (Aius, 2013), Suprarealismul lui D. Trost (Universitaria, 2014); Centenar Gellu Naum (Aius, 2016), Centenar Dada (Aius, 2017). Ediții critice îngrijite: M. Blecher, Corp transparent (prefață și dosar critic, Aius, 2014); Sașa Pană, Opera poetică (studiu introductiv și dosar critic, Aius, 2015); Sașa Pană, Sertarul cu scrisori I (corespondență, Aius, 2016), Constantin Nisipeanu, Opera poetică (prefață și dosar critic, Aius, 2017); Moldov, Repertoriu (prefață și dosar critic, Aius, 2017); Madda Holda, Cărți de vizită (prefață și dosar critic, Aius, 2017).

Referințe critice (în periodice și în volume)
Basarab Nicolescu, 1900-1930 – Noua renaştere, în revista „Convorbiri literare”, anul CXLVI, 2 (206) / februarie 2013, pp.28-30.
Gabriel Coşoveanu, Modernitatea, cu suprarealişti şi ştiinţe, în revista „România literară”, anul XLV, nr. 29/ 19 iulie 2013, p. 6.
Igor Mocanu, Știința modernă, muza neștiută a suprarealiștilor, în „Arta” 11/ 2014, anul V, pp. 141-142. ISSN 0004-3354
Gabriel Nedelea, Punţi transdisciplinare între ştiinţă şi artă, în „Mozaicul”, serie nouă, anul XVI, 3 (173)/ martie 2013, p. 11.
Gabriela Gheorghişor, „Lupta” poeţilor cu îngerul, în revista „Ramuri” nr. 3 (1161)/ martie 2013, p. 8.
Gabriel Nedelea, Îngerul şi condiţia poeziei româneşti, în „Mozaicul”, serie nouă, anul XV, 4(162)/aprilie 2012, p. 13.
Silviu Gongonea, Imaginea îngerului în poezia română, în „Scrisul Românesc” nr. 1 (113)/ ianuarie 2013, p. 24.
Emanuela Ilie, Avataruri angelice în poezia română, în revista „Convorbiri literare”, numărul 5 (197) / mai 2012, pp. 86-88.
Octavian Soviany, Un himerism a rébours, în revista EgoPHobia nr. 9-10, martie 2006
George Popescu, Un post-oniric de extracţie naumistă, în Autograf MJM nr. 9, Craiova, februarie 2006.
Bucur Demetrian, Două debuturi, în revista Sisif nr. 17, aprilie 2007.
Andreea Grinea, Poezia ca şerpuire dirijată, în revista Sisif nr. 14, mai 2006.
Cosmin Dragoste, În contra „poeziei leneşe”, în Autograf MJM nr. 9/ februarie 2006.
Xenia Karo, Doi în unu, în Mozaicul, serie nouă, anul IX, nr. 2/ februarie 2006.

Premii literare
Premiul pentru debut în poezie pe anul 2005 al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, pentru volumul Oaspetele impar, Editura „Scrisul Românesc” (2004).
Premiul I pentru lucrarea Pânza de păianjen – simbol, metaforă şi matrice compoziţională în „Sărmanul Dionis” de Mihai Eminescu. Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu“, ediţia a XXXI-a, Iaşi, 19-22 mai 2005.
Premiul „Tiberiu Iliescu” pentru eseu (istorie şi critică literară), pentru volumul Prezenţe angelice în poezia română, acordat de revista „Mozaicul” şi Lions Club Craiova – District 124 România (2012)