loader
Imagine Munteanu Ion
Ion Munteanu

Autobiografie
  Ion Munteanu, poet, prozator şi eseist, s-a născut pe 5 august 1961 în satul Mălăieşti, comuna Goieşti, judeţul Dolj. A absolvit cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie-Istorie, a Universităţii Bucureşti. A fost profesor la mai multe licee şi la o şcoală generală din oraşele Târgu-Secuiesc, Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, şi Craiova. A lucrat ca redactor la ziarul „Cuvântul nou” din municipiul Sfântu Gheorghe şi la cotidianele craiovene „Cuvântul libertăţii” şi „Ziua de Dolj”. Pentru o perioadă scurtă, a deţinut funcţia de sociolog la Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină Preventivă Craiova. În anul 2005 a obţinut titlul ştiinţific de doctor în filosofie, cu distincţia CUM LAUDE, în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române, cu tema „Mit şi filosofie în cosmologia lui Lucian Blaga”, conducător ştiinţific: academician Gheorghe Vlăduţescu. Lucrarea cu acelaşi titlu a fost publicată, în anul 2006, la Editura Scrisul Românesc din Craiova. A fost cadru didactic (asociat) la Facultatea de drept a Universităţii particulare „Mihai Viteazu” şi (titular) la Facultatea de sociologie a Universităţii din Craiova. În această calitate, a publicat numeroase articole de specialitate în reviste precum: „Revista de Studii Socio-Umane”, Bucureşti, nr. 4-5/2004, Cosmologia lui Lucian Blaga în interpretare gândiristă; „Revista Universitară de Sociologie”, Craiova, nr.1/2005, Aculturația rural-urbană în contextul creării unor noi vecinătăți; „Revista Universitară de Sociologie”, Craiova, nr.2/2007, Management and leadership. Conceptual limits; Revista „Ramuri”, Craiova, nr. 5-6/1995, Cosmologia lui Blaga. Marele Anonim și idealul creștin; Revista „Ramuri”, nr. 7-8/1995, Centenar Blaga. Filosofii romantici germani și Lucian Blaga; Revista „Ramuri”, nr. 9-10/1995 - Restituiri necesare: Mircea Florian - "Filosofie generală"; Revista „Literatorul”, nr. 8/1992, Despre Cioran sau Desăvârșirea prin suferință; Revista „Autograf”, Craiova, nr. 2/2005, Controverse în filosofia românească: Lucian Blaga și critica de stânga, Revista "Autograf", nr. 4/2005, Lucian Blaga, filosof mistic?; Revista „Autograf”, nr. 6/2005, Diferențierea metodică a sociologiei de filosofie în cercetarea culturii; Revista „Autograf”, nr. 7/2005, Obârșia lumii, zona marilor întrebări filosofice; Revista „Autograf”, nr. 8/2005, Mitul sau revelația disimulatorie a sensului; Cotidianul „Cuvântul libertății”, Craiova, din 01-02.11.1997, Logică și epistemologie; Cotidianul „Cuvântul libertății” din 20.12.1996, P. P. Negulescu - un filosof al politicului ş.a. S-a îngrijit de apariţia lucrării lui Constantin Rădulescu-Motru, Cultura română şi politicianismul, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995, semnând nota asupra ediţiei. A întocmit reperele bio-bibliografice şi nota asupra ediţiei ale lucrării lui Gabriel Tarde, Legile sociale. Schiţa unei sociologii, Editura Beladi, Craiova, 2005 şi reperele bio-bibliografice şi nota asupra ediţiei ale lucrării lui G. Palante, Tratat de sociologie, Editura Beladi, Craiova, 2006. S-a îngrijit de apariţia lucrării: A. D. Xenopol, Concepţia sociologică, Editura Beladi, Craiova, 2006, semnând nota asupra ediţiei. S-a ocupat de reeditarea lucrării lui Charles Darwin, Originea speciilor, Editura Beladi, Craiova, 2007, întocmind reperele bio-bibliografice. Din anul 2008 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Fișa de creație
A publicat următoarele volume de poezie:
Fluvii în flăcări, Editura Amicul casei, Craiova, 1994 (recenzii: Bucur Demetrian, Fluvii în flăcări, cotidianul „Cuvântul libertăţii”, Craiova, 20 februarie 1994; Ion Dobrescu, Fluvii în flăcări, cotidianul „Cuvântul libertăţii”, 18 martie 1994; Ion Popescu, Ion Munteanu, între poezie şi proză, revista „Brâncuşi”, Târgu-Jiu, nr. 4, 1995).
Cu dragoste, vă dau veşti despre mine, Editura Ramuri, Craiova, 2006 (recenzii: George Popescu, Un elegiac netemperat, revista „Mozaicul”, Craiova, nr. 7-8, 2006; Emilian Mirea, Poezia înţelegerii lucrurilor şi faptelor care-L compun de Dumnezeu, revista „Scrisul Românesc”, Craiova, nr. 9-10, septembrie-octombrie 2006; Petre Ciobanu, Cordialitatea itinerariului mental, revista „Ramuri”, nr. 12, decembrie 2006).
La taină cu îngerul mut, Editura Aius, Craiova, 2007 (recenzii: Adrian Dinu Rachieru, Alţi poeţi din Craiova (I), revista „Convorbiri literare”, Iaşi, nr. 6 (150), 2008, Viorel Dinescu, Mărturisiri de taină, revista „Lamura”, Craiova, nr. 4-5-6, 2008; Mircea Moisa, Addenda (documentar), revista „Mileniu”, Craiova, nr. 51, 2008; Bucur Demetrian, Poetul şi îngerul său mut, revista „Ramuri”, nr. 6, iunie 2007; Ştefan Ungureanu, Ion Munteanu: La taină cu îngerul mut - un volum notabil, revista „Argeş”, Piteşti, iulie 2007; Mircea Moisa, Vocaţie poetică şi fiinţă creatoare, revista „Ramuri”, nr. 7-8, iulie-august 2007; Dan Lupescu, Ion Munteanu: La taină cu îngerul mut, revista „Caligraf”, Drobeta Turnu-Severin, nr. 72, august 2007; Valentin Dascălu, Jurnal de lectură: Ion Munteanu, La taină cu îngerul mut, revista „Mileniu”, nr. 46-47, 2007; Mircea Moisa, Fişe de istorie literară contemporană (II). Starea poetică şi producerea textului, revista „Mileniu”, nr. 48-49, 2007).
În această junglă prietenoasă, Editura Ramuri, Craiova, 2008 (cuvânt înainte de Ovidiu Ghidirmic, recenzii: Constantin Preda, Ion Munteanu şi „Jungla prietenoasă” a Craiovei, „Expresul de Sud”, Craiova, nr. 408, 12 februarie 2009; Petre Ciobanu, Dialog între eurile divergente, revista „Mileniu” 3, nr. 61-62, 2009; Mihai Ene Impresii dintr-o jungle prietenoasă, revista „Ramuri”, nr. 5-6, mai-iunie 2009; Petrişor Militaru, Despre joaca de-a se naşte poemul, revista „Mozaicul”, nr. 4, 2009; Geo Constantinescu, Ion Munteanu şi tradiţionalismul poetic, revista „Vatra Veche”, nr. 8, august 2011).
Jocul de-a teofania, antologie, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, Colecţia Opera Omnia, cuvânt înainte de Adrian Dinu Rachieru.
Este prezent în antologia SORESCU'S CHOICE, Young Romanian poets (edited by John Fairleigh), Bloodaxe Books, Highgreen, Tarset, 2001 (note de semnal: Ion Floricel, Selecţia lui Sorescu - antologie de versuri apărută la Belfast, cotidianul „Naţional”, Bucureşti, din 20 octombrie 2003; Doina Pologea, Poeţi olteni traduşi în Irlanda, revista „Mozaicul”, nr. 4, 2004 ş.a.) şi în Antologie de poezie română contemporană, Editura Tipo Moldova, Iaşi, vol II, 2014 (traducere în limbile franceză, engleză şi germană).

Proză:
Moartea plănuită a lui Leonard Antschel, Editura Sburătorul, Craiova, 1995 (recenzii: Ion Popescu, Ion Munteanu, între poezie şi proză, revista „Brâncuşi”, Târgu-Jiu, nr. 4, 1995; Oana-Mălina Negrea, Reîntâlnirea cu Ion Munteanu, „Cuvântul nou”, Sfântu Gheorghe, 18 iulie 1995; Ioan Lascu, O tensiune a relaţiilor..., revista „Ramuri”, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1995; Ioan Drăgan, Duc Ardealul cu mine, în suflet, Cuvântul nou, 1 decembrie 1995).
Supuşii regelui de ceară, Editura MJM, Craiova, 2008 (recenzii: George Popescu – Ion Munteanu: magicul bine temperat, revista „Argeş”, Piteşti, nr. 443, mai 2008; Ştefan Ungureanu, Timpul întâlnirilor esenţiale, revista „Literatorul”, Bucureşti, nr.6, 2008; Ştefan Ungureanu, Timpul întâlnirilor esenţiale, revista „Ramuri”, 2008, nr. 3; Dan Ionescu, Destrămarea apusului de ceară, revista „Scrisul Românesc”, nr. 4, 2008).
Târgul curţilor interioare, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, cuvânt înainte de George Popescu (recenzii: Daniela Micu, Moartea ca o picătură chinezească, revista „Mozaicul” nr. 7, 2016).
O mie şi una de femei. Amintirile unui hedonist, Editura Eikon, 2017, roman nominalizat la Marele premiu FestLit Cluj, 2018 (recenzii: Geo Constantinescu, O mie şi una de femei, „Vatra veche” nr.2, 2018; Aura Dogaru, Celebritatea tragică, revista „Ramuri”, nr. 4, 2018; Gabriel Coşoveanu, Voinţa estetică şi senzuală, revista „România literară”, nr. 8, 2018; Ioan Lascu, Tentaţia romanului, revista „Convorbiri literare” nr. 6, 2018; Petruţ Pârvescu, Amintirile unui hedonist, „Scrisul românesc” nr. 3, 2018; Ionel Buşe, Moartea unui artist, „Mozaicul” nr. 4/2018; Alexandru Iosub, Un roman construit polifonic, precum muzica lui Wagner, „Mozaicul” nr. 4/2018; George Popescu, Ion Munteanu: un roman(cier) atipic, „Mozaicul” nr. 4/2018; Geo Constantinescu, O mie şi una de femei, de Ion Munteanu, „Mozaicul” nr. 4/2018; Mihai Ene, Casanova reloaded, „Mozaicul” nr. 4/2018; Cornel Mihai Ungureanu, Farmecul poveştilor adiacente, „Mozaicul” nr. 4/2018;

Studiu-eseu:

Mit şi filosofie în cosmologia lui Lucian Blaga, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2006 (recenzii: Aurel Pantea, Lucian Blaga – un hermeneut instaurativ, Revista „Mileniu 3”, Craiova, nr. 51, 2008; Florea Miu, Blaga, între mit şi realitate, revista „Scrisul Românesc”, nr. 3-4, martie-aprilie, 2006; George Popescu, O provocare a lui Blaga şi o re-lectură bifrons, revista „Mozaicul”, nr. 3, 2006; Gheorghe Dănişor, Metafizica lui Lucian Blaga, revista „Ramuri”, nr. 5-6, mai-iunie, 2006; Ionel Buşe, Actualitatea filosofiei lui Lucian Blaga, revista „Mileniu”, Craiova, nr. 39-40, 2006).
Volume de interviuri tip „povestea vieţii”:
La pupitrul vieţii... OCTAV CALLEYA, Editura SimArt, Craiova, 2009 (recenzii: Mircea Moisa, Cu bagheta la pupitrul... vieţii, revista „Ramuri”, nr. 12/2009; Geo Constantinescu, Cartea unui român-spaniol, revista „Scrisul Românesc”, Nr. 2 (78), 2010; C. Dragoste, Eveniment editorial la Colocviile Mozaicul 2009: La pupitrul vieţii... Octav Calleya, revista Mozaicul, nr. 12/2009, semnează Nicolae Marinescu, Constantin M. Popa, Gheorghe Fabian, George Popescu şi Ovidiu Ghidirmic.
En el atril de la vida... OCTAV CALLEYA, Editura Fundacion Malaga, 2013. Traducerea în limba spaniolă de Geo Constantinescu, revizuire traducere: Edgar Alvarez Norena Cueva (recenzii: Ion Jianu, Scriitor craiovean, tradus în limba lui Cervantes, „Gazeta de Sud”, Craiova, nr. 5656, 22 septembrie 2012; Ion Jianu, Scriitorul Ion Munteanu: „Prefer cărţile despre oamenii reali“,„Gazeta de Sud”, 14 martie 2014).
Despre libertatea muzicii şi muzica libertăţii. Dialoguri cu dirijorul german de origine română Horia Dinu Nicolaescu, Editura AIUS, Craiova, 2014 (recenzii: Ion Jianu, Cartea de weekend: „Despre libertatea muzicii și muzica libertății” de Ion Munteanu, „Gazeta de Sud”, 28 iunie 2014; George Popescu, Un vlăstar de boierime olteană, „Cuvântul Libertăţii”, nr. 7477, 24 iunie 2014; Ion Jianu, Dirijorul craiovean Horia-Dinu Nicolaescu: Bănia - oraşul cu casele boiereşti, şi nu „palatele“ cu turnuleţe..., „Gazeta de Sud”, 29 aprilie 2014; Ion Jianu, Craiova - Apariție editorială: „Despre libertatea muzicii și muzica libertății: dialoguri cu dirijorul german de origine română Horia Dinu Nicolaescu”, „Gazeta de Sud”, 19 iunie 2014; Daniela Nedelcu Pătru, De vorbă cu dirijorul german, cu sânge de oltean, Horia Dinu Nicolaescu «Despre libertatea muzicii şi muzica libertăţii», „Ediţie Specială”, Craiova, 6 iulie 2014; Cristian Voicu, Despre libertatea muzicii şi muzica libertăţii. Dialoguri cu dirijorul german de origine română Horia Dinu Nicolaescu de Ion Munteanu sau istoria recentă povestită cu acribie de un artist care a ales de tânăr aerul tare al libertăţii, „Ora de Dolj”, Craiova, 7 iulie 2014; Magda Bratu, Dialoguri cu dirijorul german de origine română Horia Dinu Nicolaescu, între copertele unei cărți, „Cuvântul Libertăţii”, 5 iulie 2014; Viorel Pârligras, Aventurile muzicianului german Cico Nicolaescu în România: „Ce bă, ne învăţaţi voi, nemţii, ce înseamnă patriotismul?”, „Indiscret în Oltenia”, Craiova, 2 iulie 2014; Cornel Mihai Ungureanu, Lansare de carte: Ion Munteanu în dialog cu Cico Nicolaescu, revista „Prăvălia culturală”, Craiova, nr. 48, iulie 2014; Mihai Ghiţulescu, All That Jazz, revista „Mozaicul” nr. 9, septembrie 2014; Constantin M. Popa, Jazzul, muzica libertăţii, revista „Ramuri”, nr. 11, 2014.
Über die Freiheit der Musik und die Musik der Freiheit, Editura Ramuri, 2015, traducerea în limba germană: Klaus Martin Untch (recenzii: Ion Jianu, Festivalul Internațional „Craiova Muzicală“ 2015 – Beethoven în ritm de jazz, „Gazeta de sud”, 3 septembrie 2015; Ion Jianu, Viaţa unui muzician oltean, în limba lui Beethoven, „Gazeta de Sud”, 28 noiembrie 2015.).
Fișa de creatie, în ordinea apariției:
1. Fluvii în flăcări, Editura Amicul casei, Craiova, 1994;
2. Moartea plănuită a lui Leonard Antschel, Editura Sburătorul, Craiova, 1995;
3. Mit şi filosofie în cosmologia lui Lucian Blaga, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2006;
4. Cu dragoste, vă dau veşti despre mine, Editura Ramuri, Craiova, 2006;
5. La taină cu îngerul mut, Editura Aius, Craiova, 2007;
6. În această junglă prietenoasă, Editura Ramuri, Craiova, 2008;
7. Supuşii regelui de ceară, Editura MJM, Craiova, 2008;
8. La pupitrul vieţii... OCTAV CALLEYA, Editura SimArt, Craiova, 2009;
9. Jocul de-a teofania, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013;
10. En el atril de la vida... OCTAV CALLEYA, Editura Fundacion Malaga, 2013;
11. Târgul curţilor interioare, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013;
12. Despre libertatea muzicii şi muzica libertăţii. Dialoguri cu dirijorul german de origine română Horia Dinu Nicolaescu, Editura AIUS, Craiova, 2014;
13. Über die Freiheit der Musik und die Musik der Freiheit, Editura Ramuri, 2015;
14. O mie şi una de femei. Amintirile unui hedonist, Editura Eikon, 2017.

Colaborări în periodice
A debutat cu poezie în revista „Ramuri” din 15 septembrie 1984 (Eu sunt de-acolo), iar cu proză în revista „Luceafărul” din 30 august 1986 (Târgul curţilor interioare). Înainte de 1989, a mai publicat poezie în revistele „Săptămâna” din 8 martie 1985 (Cântec), „Luceafărul” din 18 mai 1985 (Drum, Cântecul poetului mecanic, Talpă şi Poetul), „România literară”, din 3 octombrie 1985 (Noapte la Cluj-Napoca, Zi obişnuită şi Poem neterminat), „Ramuri”, din 15 noiembrie 1985 (Paralele), „România literară” din 26 martie 1987 (Tatălui meu, rănit în Munţii Tatra şi Poemul Casei) ş.a.

Editorial, a debutat în 1987, în volumul colectiv Alpha '87, Editura Dacia, Cluj-Napoca, cu un grupaj de poezie intitulat Poemul casei. Antologia a fost recenzată în mai multe reviste, printre care şi „România literară”: Nicolae Manolescu, Debuturi în poezie.

A publicat poezie și în revista belgiană Le Journal des poètes (ecou în „Observator Cultural”, Bucureşti, numărul 511 din 04.02.2010: Opt poeţi români publicaţi în Belgia).

Premii literare
A obţinut premii la Festivalul de poezie „Lucian Blaga”, ediţiile din 1986 şi 1987, de la Sebeş-Alba şi la Festivalul concurs de creaţie literară (proză) „Tudor Arghezi”, ediţia a VII-a, 1987, Târgu-Jiu. Pentru volumul de poeme În această junglă prietenoasă, în 2009 a primit PREMIUL PENTRU POEZIE al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, iar romanul O mie şi una de femei. Amintirile unui hedonist, în 2018, a fost nominalizat la Marele premiu FestLit Cluj-Napoca.