loader
Imagine Nedelcea Tudor
Tudor Nedelcea

Autobiografie
  Tudor Nedelcea (pseudonime: N. Tudor, Teofil Mehedinţeanu, N. Theodorescu) s-a născut la 23 martie 1945, satul Valea Ursului, com. Tâmna/Mehedinți, membru USR: 1993, critic și istoric literar, editor; domenii de creație: istorie literară, istoria cărții, istoriografie, istorie bisericească, problematica românilor de pretutindeni. Telelefon: fix/fax: 0351/420313, mobil: 0745602316, email: tudornedelcea2006@yahoo.com, blog: tudornedelcea.blogspot.com, adresa: Cartier Rovine, Bl. 21-22, apt. 1, Craiova-Dolj.
Învaţă mai întâi în satul natal (1952-1959), apoi Liceul „Traian” din Tr. Severin (1959-1963), iar la Bucureşti face studii de biblioteconomie (1964-1967), apoi Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii (1967-1971), unde îşi susţine, în 1983, teza de doctorat Geneza ideilor social-politice şi filosofice în literatura română veche (la Dan Simonescu). Lucrează la: Biblioteca judeţeană „Aman” din Craiova (1969-1970), Arhivele Statului din Craiova (1970-1972), Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (1972-1974), director la Biblioteca „Aman” (1974-1985), bibliotecar la aceeaşi instituţie (1985-1988), redactor şi redactor şef la Editura „Scrisul Românesc”(1988-1997), cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetători Socio-Umane Craiova al Academiei Române (din 1999). În paralel, a fost cadru universitar (1996-1999), este fondatorul şi preşedintele Fundaţiei „Scrisul Românesc”, vicepreşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, a fost membru în Adunarea Naţională Bisericească şi în Consiliul Naţional Bisericesc al Patriarhiei Române (1990-2008), membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Severinului şi Strehaiei (din 2007), membru al Centrului Academic Internaţional „M. Eminescu” de la Chişinău, în comitetul director al Congresului Spiritualităţii Române etc.

Fișa de creație
Publicaţii periodice din Oltenia, I-II, 1976, 1979; Manuscrise şi cărţi vechi, 1977; 70 de trepte, 1978; „Arhivele Olteniei” (în colab.), 1983; Geneza ideilor social-politice şi filosofice în literatura română veche, 1987; Povestiri despre Mihai Viteazul, 1991; Eminescu împotriva socialismului, 1991; Pasărea măiastră (Maria Tănase), 1993, 1999; Eminescu şi cugetarea sacră, 1994, 2002; Vlad Ţepeş Dracula, 1994, 1999, 2005); Vocaţia spiritualităţii, 1995; Eminescu, apărătorul românilor de pretutindeni, 1995; Civilizaţia cărţii, 1996; 150 de ani de la Revoluţia din 1848 (în colab.), 1998; Bisericile Craiovei (în colab.), 1998; Eminescu, istoricul, 1998; Interferenţe spirituale, 2002; Familia Aman (în colab.), 2003; Repere spirituale româneşti. Un dicţionar al personalităţilor din Dolj (în colab.), 2005; Redactorii „Ramurilor” (în colab.), 2005; Cartea şi circulaţia ei, 2005; Pentru mine, Eminescu, 2005; Moldovean, vlah sau român?, 2008; Centenar Biblioteca „Aman”. Monografie, 2008; „Doina” lui Eminescu (în colab.), 2008; Carte despre carte, 2008; Eminescu şi realsemitismul, 2010; Românii de lângă noi, 2011; Shakespeare în viziunea lui Eminescu (cu Diana Cotescu), 2012; Album Adrian Păunescu (în colab.), 2013; Confluenţe spirituale, 2013; Eminescu, 2013, 2014); Printre cărţi şi oameni, vol. 1-4, 2014-2018; Simple crâmpeie de viaţă, 2015; Eminescu şi China (cu Diana Cotescu), 2018. Ediţii: Carmen Sylva, Poveştile Peleşului, 1991; B.P. Hasdeu, Sic cogito 1991; H.Chr. Andersen, Poveşti, 1991; P. Bellu, Apărarea are cuvântul, 1991; G. Geza, Contract de căsătorie, 1991; I. Creangă, Popa Duhu şi alte povestiri, 1991; P. Ispirescu, Basmele românilor, 1992; M. Eminescu-Veronica Micle. Corespondenţă, 1992; Traian Demetrescu, Iubita. Cum iubim, 1992; Tudor Vladimirescu, Scrieri, 1992; Cezar Petrescu, Greta Garbo, 1992; St. Sweig, Inimi neliniştite, 1992; Mihai Viteazul, Scrieri, 1993; Gr. Vieru, Rugăciune pentru mama, 1994; Stendhal, Napoleon, 1994; A. de Saint Exupéry, Zbor de noapte, 1994; V. Militaru, Poemele nemuririi, 1994; Cărţi româneşti vechi. Predoslovii, 1994; Stihuri la stema ţării, 1995; N. Batzaria, Spovedanie de cadâne, 1996; M. Eminescu, Texte esenţiale, 1997; Eminescu, Doina, 1992; Eminescu, Capodopere şi texte fundamentale, 1999; V. Militaru, A venit aseară mama, 2000; Vasile Tărâţeanu, Iluzii şi lanţuri, 2001; Petre Gigea-Gorun, Despre Craiova, cu dragoste, 2001; I. Neniţescu, De la românii din Turcia europeană, 2003; Petre Gigea-Gorun, Amintiri despre scriitori, 2003; El. Buznă, Vârsta timpului, 2003; P. Zugrăvescu, Mama, 2003; J. Băileşteanu, Sfântul drac sau judecata de....acum, 2004; Petre Gigea-Gorun, Din amintirile Craiovei, 2004; Ilie Tudor, De sub tăvălug, 2004; Selma Lagerlöf, Povestiri despre Iisus, 2005; Adam Puslojici, Trimitor la vise, 2005; Gr. Vieru, Liniştea lacrimii, 2006; Sus la Valea Ursului, 2007; Fl. Copcea, Istoriografia românilor din Serbia de sud-est, 2008; Liviu Andrei, O ţară înconjurată de români, 2010; Sorin Fira, Cătălin Pîrvu, Vlahii, români pierduţi, 2010; Georgică Bercea-Florea, Ionel Datcu, Drama ofiţerilor români, 2010; Dicţionarul biobibliografic al membrilor USR, filiala Craiova, 2010; Dan Vană, Mărţişoare pentru copii, 2013; Ş. Pătraşcu, Istoria prostituţiei şi a caselor de toleranţă din Craiova, 2014; I.D. Sîrbu, Opere, vol. 1-2, 2013; I. Turcin, I. Pâlşoiu, Drama soldaţilor români în gulagul stalinist, 2015; Dicţionarul General al Literaturii Române, vol. 1-7, 2004-2007, ed. II, vol. 1-10, 2016-2018; Un dicţionat al scriitorilor români contemporani, vol. 3, 2016; M. Niţă, Eminescu în căutarea Dumnezeului cel viu, 2018; I. Turcin, Ionela Nori Cadea, I. Pâlşoiu, Eroul martir Tudor Vladimirescu şi cronica Revoluţiei române de la 1821, 2017; Fl. Copcea, Ideea europeană în opera lui M. Eminescu, 2017; Victor Rusu, „Numai foc, prăpăd şi jale”, 2017.

Referințe critice (în periodice și în volume)
Despre cărţile sale s-au pronunţat: Mircea Anghelescu, Al. Zub, Ov. Ghidirmic, Gr. T. Pop, Ilie Purcaru, Gh. Buluţă, A. Silvestri, I. Dur, D. Simonescu, I.C. Chiţimia, Val. F. Mihăiescu, Andrei Grigor, L. Chişu, I. Dur, N. Bellu, M. Ungheanu, Gh. Tomozei, M. Barbu, H. Cândroveanu, C. Cubleşan, M. Prepeliţă, M. Cimpoi, Gh. Bulgăr, Th. Codreanu, I. Buzaşi, Gh. Bulgăr, Marian Popa, F. Băileşteanu, Fl. Miu, A. Burlacu, Victor Crăciun, Radu P. Voinea, Al. Piru, N. Dabija, P. Ciobanu, A. Sasu, V. Tărâţeanu, E. Simion, Viorel Dinescu, Mircea Popa, M.R. Iacoban, G. Anca, I. Simuţ. A. Goci, Silvia C. Negru, I. Jianu, Em. Marcu, I. Brad etc.

Colaborări în periodice
Ramuri, România literară, Luceafărul, Literatorul, Cronica, Flacăra, Contemporanul, Meridian, Lamura, Viaţa Basarabiei, Caiete critice, Literatura şi arta, Noua revistă română, Adevărul literar şi istoric, Arhivele Olteniei, Glasul naţiunii, Lumina, Limba română, Academica, Bucovina literară, Acasă, Analele Universităţii din Craiova, Mitropolia Olteniei, ProSaeculum, Curtea de Argeş, Noul literator, Vorba noastră, Amfitrion, Caligraf, Cronograf, Revista română, Domnul de rouă, Convorbiri literare, Arcade, Arheu, Deceniul 7, Poeţi ai nemuririi noastre, Eminescu, Buletin, Flacăra lui Adrian Păunescu, Tibiscus, Floare de latinitate, Observatorul, Portal-Măiastra, Contemporanul, Ideea europeană etc.

Premii literare
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (Chişinău), 1997; Premiul rev. săptămânalului „Literatura şi Arta (Chişinău), 2000, 2002, 2004, 2005; Premiul „Al. Rosetti” al Ministerului Culturii şi Cultelor, 2001, 2006, 2007, 2010; Premiul naţional „Marin Sorescu” al Academiei Române, 2002; Premiul „Eminescu” pentru literatură la Festivalul Internaţional de Poezie, Drobeta Turnu-Severin, 2003, 2005;Premiul Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, 2005; Premiul special al Salonului Internaţional de Carte Românească, Iaşi, 2009; Premiul „Fănuş Băileşteanu” al USR, filiala Craiova, 2011; Premiul pentru excelenţă al USR, filiala Craiova, 2014; Premiul „Perpessicius” pentru ediţii critice al Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2014; Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române, 2015; Premiul „Silvius Bota Miclea” al Consiliului Consultativ al Presei din Banat (Uzdin, Serbia), 2015; Premiul „Pamfil Şeicaru” la Festivalul Internaţional de Poezie, „Mihai Eminescu” (Drobeta Tr.-Severin), 2015; Premiul „I.G. Bibicescu” al Bibliotecii judeţene „I.G. Bibicescu” (Drobeta Tr.-Severin), 2017, „Crucea Patriarhală” a Patriarhiei Române, 2004; „Ordinul ziariştilor”, clasa I (aur) a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, 2006; Medalia „Eminescu” cu brevet acordată de Preşedenţia R. Moldova, 2010. Cetăţean de onoare al Craiovei şi com. Dumbrăveni (Suceava).