loader
Imagine Rusu Victor
Victor Rusu

Autobiografie
  Născut în 3 iunie 1942 în Drobeta Turnu-Severin, jud. Mehedinţi
Părinţi: Ioana Rusu (Bocşe), casnică, Rusu Emil de profesie mecanic auto
Şcoala primară: primele 2 clase, 1949-1951, în comuna Balta Verde (azi sat al comunei Gogoşu, judeţul Mehedinti
Între anii 1951-1956 (urmând părinţii deportaţi în Bărăgan), în comuna Pietroiu Nou, judeţul Ialomiţa.
Cursurile liceale între 1956-1960, la Liceul "Traian" din Drobeta Turnu-Severin.
Studii superioare:Institutul Pedagogic pentru învăţători, Craiova între 1960-1962
Intre 1962-1968 - Facultatea de imba şi literatura română, Universitatea Bucureşti.
Limbi străine cunoscute: franceză şi rusă, la nivel de citit, scris.
Evoluţia profesională: învăţător şi profesor în localităţile Jidoştiţa, Cerneţi, Mehedinţi, între anii 1963-1968;
ziarist (nemembru PCR), ziarul "Viitorul", între anii 1968-1970; metodist şi instructor în sistemul cultural:
inspector la Comitetul pentru Cultură şi Artă Mehedinţi, 1970-4 luni; metodist cu probleme de teatru amator la
Casa de Creaţie Mehedinţi-1970; instructor bibliotecar la Biblioteca Judeţeană Mehedinţi, 1971-1982; instructor
de carte la Centrul de Librării Mehedinţi, 1982-1986; învăţător şi profesor în loc. Ghelmegioaia, Şimian,
Mehedinţi, între 1987-1999; director al Bibliotecii Judeţene "I.G. Bibicescu", Drobeta Turnu-Severin, între
1999-2010 când m-am pensionat.
Alte activităţi: activitate de creaţie literară, am scris şi publicat peste 50 de volume de poezie, istorie şi critică
literară, publicistică, memorialistică.
Am înfiinţat ziarul "Gazeta de Severin", în anul 1990, care a apărut fără întrerupere, 24 de ani, sub conducerea
mea (redactor şef), în care am publicat peste 20.000 de articole, din toate genurile publicistice.

Fișa de creație
Victor Rusu poezie 1958 ziar "Înainte nr.144(3725) Craiova RO
Victor Rusu Imnurile neatârnării 1976 Scris. Rom. Craiova RO
Victor Rusu Aer de tulnice 1977 I.Creangă Buc. RO
Victor Rusu Vulovici, Nicolae"Vitejeşti" 1978 Scris. Rom. Craiova RO
Victor Rusu,Eleodor Popescu Ghorghe Ionescu-Şişeşti
Victor Rusu Probitate 1982 Scris. Rom. Craiova RO
Victor Rusu Mărgăritarele ierbii 1984 I.Creangă Buc. RO
Victor Rusu Însemnări mehedinţene 1986 Scris. Rom. Craiova RO
Victor Rusu Ladă de zestre 1987 Facla Timişoara RO
Victor Rusu Solie 1988 Eminescu Buc. RO
Victor Rusu Poemele Oltului 1989 Facla Timişoara RO
Victor Rusu Poeţi mehedinţeni 1996 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Nicolae Bocşe Fântâna dorului 1996 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Argheziana 1999 Radical Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu N. Bălcescu 2001 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Turle împărăteşti 2002 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Preacurat întru păcat 2002 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Mihailo Vasilievici (trad. din lb. Sârbă) Intrare în linişte 2002 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Dor de statui 2003 EUBEEA Timişoara RO
Victor Rusu Savantul Ştefan Odobleja în amintiri 2003 MJM Craiova RO
Victor Rusu Atitudini, opinii,cursive 2003 MJM Craiova RO
Victor Rusu Bandit titoist la 9 ani 2003 MJM Craiova RO
Victor Rusu Podul lui Traian 2003 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Vlad Ţepeş 2003 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Orşova 2003 EUBEEA Timişoara RO
Victor Rusu Ştefan, Ştefan Domn cel Mare 2004 MJM Craiova RO
Victor Rusu Voievodul stelar 2004 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Ada-Kaleh 2004 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Domnul Tudor 2005 MJM Craiova RO
Victor Rusu Poeme în proză 2006 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Imnuri dacice 2006 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Ziceri 2006 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu O cronică a luptelor daco-romane 2006 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Mihai Viteazul 2006 Geneze Buc. RO
Victor Rusu În răspăr 2010 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Cu Amina printre cuvinte 2011 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Opinii şi atitudini 2011 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Incantaţii 2015 Damira Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Nedejko (trad. din lb. Sârbă) Terzic Deschidere 2015 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Constantin Brâncoveanu 2016 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Nicu Ciobanu Dialectica iubirii 2016 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Ioan Baba Amicus,animae dimidium 2016 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Preţul mântuirii 2016 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Haiducul Pătru Mantu 2016 ŞTEF Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Poezia lui Vasile Barbu 2016 ŞTEF Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Vocaţia demersului satirico-umoristic 2016 Ecko print Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Poezia lui Mihailo Vasilievici 2016 ŞTEF Dr.Tr.Sev RO
Victor Rusu Sarmiza Cretzianu - Taina, fuga şi moartea lui Ţepeluş Voivod 2016 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu, Vasile Barbu (trad. În lb.sârbă) Leagăn ceresc Nebeska kolevka 2017 Ecko print Tibiscus Serbia
Victor Rusu, Vasile Barbu (trad. În lb.sârbă) De taină şi rugăciune 2017 Ecko print Dr.Tr-Sev RO O tajni imolitvi Serbia
Victor Rusu Mircea cel Bătrân 2018 Damira Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Vom trece luptând Carpaţii 2018 ŞTEF Dr.Tr-Sev Ro
Victor Rusu Poemele Marii Uniri 2018 ŞTEF Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Nicolae Bălcescu 2018 ŞTEF Dr.Tr-Sev RO
Victor Rusu Cântecele derăzboi în revista "Izvoraşul" 2018 ŞTEF Dr.Tr-Sev RO

Referințe critice (în periodice și în volume)
Miron Radu
Paraschi-
vescu Ramuri Craiova RO 1965
Cerneţ, L. Solie versuri Orizont Timişoara RO 1988
Ghidirmic, poezia lui
Ovidiu cronica V.Rusu Ramuri Craiova RO 1971
Andriţoiu Imnurile Indrumăt.
Alexandru cronica neatârnării cultural RO 1976
Emil Manu cronica Aer de tulnice Tribuna Cluj RO 1978
Ion Iacob cronica Insemnări
mehedinţene Luceafărul Buc. RO 1986
Arieşanu, Victor Rusu, Insemnări
Ion Iacob publicist mehedinţene Orizont Timişoara RO 1986
Albişor Întoarcerea poetului Dor de Datina lit. Şi
Emil risipitor statui artistică Tr.-Sev. RO 2003
Tătaru, V. Victor Rusu:Dor de statui Datina Tr.-Sev. RO 2003
Berca, Între luciditate şi elan Dor de Orient
Olimpia afectiv-imaginativ statui Latin Timişoara RO 2003
Cubleşan, Memoriile unui Bandit titois
Constantin deportat la 9 ani Caligraf Tr.-Sev. RO 2004
Cubleşan, Dor de statui Dor de
Constantin statui Caligraf Tr.-Sev. RO 2005
Firan, Profil
Florea Victor Rusu Caligraf Tr.-Sev. RO 2004
Firan, Profiluri şi structuri fişă Scrisul
Florea literare dicţionar Românesc Craiova RO 2004
Tătaru, Dicţionarul personalităţilor fişă Editura
Virgiliu mehedinţene dicţionar MJM Craiova RO 2006
Tătaru, Culorile timpului cronică lit. Editura
Virgiliu demnitatea.. "Profin" Tr.-Sev. RO 2010
Dindirică, Dicţionarul bioibliografic
Lucian al membrilor fişă Editura
(coord.) USR -filiala Craiova dicţionar Aius Craiova RO 2010

Colaborări în periodice
RAMURI Craiova RO 1965-
LUCEAFĂRUL Buc. RO 1961, 1986
ROMÂNIA LITERARĂ Buc. RO 1989
Orizont Timişoara RO 1976-1989
TRIBUNA Cluj RO 1976-1977
ATENEU Bacău RO 1978-1980
FAMILIA Cluj RO 1975-1976
CONTEMPORANUL Buc. RO 2015
NOUL LITERATOR Craiova RO 2016-2018
ARGEŞ Piteşti RO 2017
ATITUDINI Ploieşti RO 2016-2018
TERRA GRIFONIS Tr.Sev. RO 2008-2018
AMFITRION Tr.Sev. RO 2015-2017
CALIGRAF Tr.Sev. RO 2011-2018
RĂSTIMP Tr.Sev. RO 2016-2018
LUMINA Novi Sad Serbia 2016-2018
LIBERTATEA Novi Sad Serbia 2015-2018
TIBISCUS Uzdin Serbia 2015-2018

Premii literare
Miclea" Uzdin Serbia 2016
Premiul pt.întreaga activit. Craiova Ro 2016
"Pamfil Şeicaru" Orşova Ro 2016
Diplomă de excelenţă Chişinău Moldova 2017
"Mecena românilor" Uzdin Serbia 2017
Diplomă de excelenţă Uzdin Serbia 2017
Opera Omnia Tr.Sev. Ro 2017
Premiul literar "Petru Cârdu" Uzdin Serbia 2017
Premiul Băile "Eminescu" Herculane Ro 2017
Debut editorial în lb. Sârbă Uzdin Serbia 2017
Premiul "Tibiscus" Uzdin Serbia 2017