loader
Imagine Vlăduțescu Ștefan
Ștefan Vlăduțescu

Autobiografie
  Ştefan Vlăduțescu - născut 7 decembrie 1958, în satul Ungureni, comuna Ghercești, județul Dolj. Eseist, critic și istoric literar.
Fiul lui Florea Vlăduțescu și al Nicoliței.
Clasele primare absolvite la Școala generală 20, Craiova (1965-1969), iar clasele gimnaziale, la Școala generală 14, Craiova (1969-1973); Liceul Industrial Construcții de Mașini 1, Craiova (1973-1978). Facultatea de Filologie, Universitatea din Craiova, absolvită ca șef de promoție pe țară (1979-1983); Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (1990-1995). Doctor în filosofie al Universităţii din Bucureşti cu teza ”Comunicare şi mesaj în filosofie”.
Profesor universitar la Faculatea de Litere, Departamentul de Comunicare, Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea din Craiova. Conducător de doctorat pe domeniul Științe ale comunicării din 2015.
Membru în Asociația Română de Istorie a Presei și în International Communication Association (Washington, USA).
Director al Centrului de Cercetare Științifică Comunicare Media și Opinie Publică (CCSCMOP- http://ccscmop.sserr.ro/), director al revistei Social Sciences and Education Research Review (http://sserr.ro/), membru al colegiului editorial al revistei Polish Journal of Management Studies (https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/cms/SCIENTIFICCOUNCIL).

Fișa de creație
LUCRĂRI PUBLICATE ca autor unic: Informaţia de la teorie către ştiinţă: propedeutică la o ştiinţă a informaţiei, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2002; Argumentaţia şi demonstraţia, ca moduri de impunere, Craiova, Editura Sitech, 2004; Comunicologie şi Mesagologie, Craiova, Editura Sitech, 2004; Studii de psihologie socială şi psihologie generală, Craiova, Editura Sitech, 2004; Mesajul în comunicarea filosofică, Craiova, Editura Sitech, 2005; Comunicare jurnalistică negativă: (Convicţiune şi persuasiune - eseu de hermeneutică mediatică), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; Comunicare şi mesaj în filosofie (eseu de comunicare filosofică), Craiova, Editura Sitech, 2006; Eseuri de retorică şi poetică, Craiova, Editura Sitech, 2007; Mesaje şi texte gânditoare (Eseuri şi analize), Craiova, Editura Sitech, 2008; Formule existențiale și adresări literare, Craiova, Editra Sitech, 2010.
CĂRŢI PUBLICATE în coautorat: Smarandache, Florentin & Vlăduţescu, Ştefan (2014). Neutrosophic Emergences and Incidences in Communication and Information. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing. (248 p, ISBN 978-3-659-50566-9). Germania; Vlăduţescu, Ştefan, & Ciupercă, Ella Magdalena (2013). Next Flood Level of Communication: Social Networks. Aachen: Shaker Verlag. Germania. (204 p., ISBN 978-3-8440-2364-0); Dima, Ioan Constantin, & Vlăduţescu, Ştefan (2012). Persuasion Element Used in Logistical Negotiation: Persusive Logistical Negotiation. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing. (368 p, ISBN 978-3-659-25901-2). Germania; Ciupercă, Ella Magdalena, & Vlăduţescu, Ştefan (2010). Securitatea naţională şi manipularea opiniei publice. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. (215 p., ISBN 978-973-30-2848- 2); Zamfir D., & Vlăduţescu, Ş. (2003). Percepţia şi audiopercepţia, o abordare operaţionalconstructiv-cognitivă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. (264 p., ISBN: 973-30-2859- 2).
PREFEŢE: Gabriel Tarde, Legile sociale: schiţa unei sociologii, Craiova, Editura Beladi, 2005; Georges Palante, Tratat de sociologie, Craiova, Editura Beladi, 2006; A. D. Xenopol, Concepţia sociologică: selecţie de texte, Craiova, Editura Beladi, 2006; Charles Darwin, Originea speciilor, Craiova, Editura Beladi, 2007.
STUDII ÎN VOLUME COLECTIVE: Hermeneutica la Heidegger, Gonseth şi Gadamer, în Studii de Istorie a Filosofiei Universale, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 545-587.

Referințe critice (în periodice și în volume)
în periodice: Aurora Liiceanu, Informaţia de la teorie către ştiinţă, în Revista de psihologie a AcademieiRomâne, nr. 3-4, 2002, p. 290; Mihai Golu, Percepţia şi audiopercepţia, în Revista de Psihologie a Academiei Române, Bucureşti, nr. 3-4, 2004, pp. 385, 386; Mihai Popa, Comunicare jurnalistică, în Revista de Psihologie a Academiei Române, nr. 3-4, 2006, pp. 285, 286, 287, 288, 289; Dan Ionescu, Persuasio melior, în Scrisul Românesc, nr. 9-10(37-38), septembrie-octombrie 2006, p. 6; Mircea Moisa, O „sistemică” relevantă şi clarificatoare, în Ramuri, nr. 11, noiembrie 2006, p. 9; Dan Delamunte, Ştefan Vlăduţescu - menirea spiritului interpretativ, în revista Argeş, nr. 11(305), noiembrie 2007, p. 2; Dan Ionescu, Discursuri noi, în Scrisul Românesc, nr. 3-4(43- 44), martie-aprilie 2007, p. 6; C. Preda, Încercare de portret, în Expresul de Sud, 28 ianuarie 2008, p. 6. Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic Circuits of Communication-A Review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 43, 174-186. Novak-Marcincin, J., Nicolescu, A., & Teodorescu, M. (2015). Negative Journalistic Communication-A Review. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 47, 131-138. Gifu, D., & Teodorescu, M. (2014). Neutrosophic routes in multiverse of communication. Neutrosophic Sets and Systems, vol. 6/2014: A Quarterly International Journal in Information Science and Engineering, 82.

Colaborări în periodice
Argeş, Ramuri, Mozaicul, Scrisul Românesc, Luceafărul, Mileniu, Autograf MJM, Familia, Revista de Filosofie a Academiei Române ş.a.

Premii literare
Premiul pentru cel mai bun cercetător științific de la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, pe anul 2015 (https://www.digi24.ro/regional/digi24-craiova/cei-mai-buni-cercetatori-premiati-477281).
Membru al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Craiova din 2008.