loader
Imagine Berceanu  Patrel
Patrel Berceanu

Autobiografie
  Patrel Berceanu s-a născut la 19 aprilie 1951, în Băilești. În 1980 a obținut licența la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică (secția Teatrologie-Filmologie). În perioada studenției a frecventat Cenaclul „Amfiteatru”, iar mai târziu a fost unul dintre participanții activi la Cenaclul „Ramuri”, condus de scriitorul Marin Sorescu. A debutat publicistic cu poezie în „Preludiu” (suplimentul literar și artistic al „Scânteii tineretului”, nr. 31/1969). A fost secretar literar al Teatrului Național din Craiova (1990-2006), în linia edificată de nume ca Liviu Rebreanu, Adrian Maniu, Ion D. Sîrbu, dar și director al Teatrului pentru Copii și Tineret „Colibri”(1197-2006), secretar al Filialei Craiova a USR (1994-1996) și cadru universitar asociat la Departamentul de teatru al Universității din Craiova (1998- 2005). A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, al UNITER și al secției române a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru. A trecut la cele veșnice pe 2 mai 2006, în București.
A participat la Simpozionul liderilor de teatre din Europa de Sud-Est (Budapesta, 1993), la Reuniunea atașaților de presă din cadrul Convenției Teatrale Europene (Paris, 1999) și la Seminarul teatrului universitar și școlar (Universitatea din Corsica, Bastia, 1999). În 1994 a beneficiat de un stagiu de cercetare la Centrul dramatic național din Caen (Franța).
A debutat editorial cu volumul de poezie Sentimentul baricadei (Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1976).

A mai publicat volumele de poezie Poeme în mărime naturală (Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1983), Întâmplarea cea mare (Editura „Eminescu”, 1984), Lacrimi civile (Editura „Scrisul Românesc”, Craiova, 1991), Planetă de poet, antologie (Editura MJM, Craiova, 2003) și recenta Șase feluri de frică, șapte feluri de curaj (antologie, 2019), editată la Craiova cu ocazia primei ediții a unui festival de poezie ce îi poartă numele. A realizat și monografiile teatrale Titus Andronicus – monografia unui eveniment teatral (Editura „Aius”, Craiova, 1997) și Ubu Rex cu scene din Macbeth (Editura „Aius”, Craiova, 2000). Împreună cu Doina Pologea, soția sa, a semnat volumul Noi povestiri după piesele lui Shakespeare (Editura „Dionysos”, 1992). Postum îi apar volumele Teatrul în dialog cu veacul (Editura Aius, Craiova, 2006), prefațat de Natalia Stancu și Puricele cosmonaut, versuri pentru copii, părinți și bunici (Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006). A publicat poezie în antologiile Young Poets of a new Romania (Forest Books. London & Boston, 1991), Day after Night (Criterion Publishing, SUA, 1999), Sorescu’s Choice (Bloodaxe Books, Irlanda, 2002).

A colaborat la revistele „România literară”, „Ramuri”, „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „Viața studențească”, „Teatrul”, „Vatra”, „Familia”, „Suplimentul literar-artistic al „Scânteii tineretului”, „Viața Românească”, „Tribuna” etc. În străinătate a publicat în revistele „Belvedere” (Franța, 1995) și „Wiener Festwochen” (Austria, 1993).

A fost distins cu premiile revistelor „Luceafărul” (1974), „Amfiteatru” (1976, 1980) și „Ramuri” (1984), Premiului U.T.C. (1984), Premiului Filialei Craiova a USR (1991, 1992). În 2004 Președinția României i-a conferit Medalia Meritul Cultural clasa a III-a, categoria F – pentru „Promovare a culturii”.