loader
Imagine Diaconescu Romulus
Romulus Diaconescu

Autobiografie
  Romulus Diaconescu s-a născut la 2 octombrie 1942 în comuna Bălăneşti din nordului Gorjului şi s-a stins din viaţă la 28 februarie 2003, la Craiova. A fost absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti, promoţia 1965, şi doctor în teatrologie (doctorat susţinut cu Ileana Berlogea, în 2002). Debut literar în Viaţa studenţească, cu o cronică de teatru (1963). Debut în volum la Editura „Scrisul Românesc”, prin publicarea volumului de reportaje Timpul din ziduri (1976). Romulus Diaconescu a fost publicist comentator, redactor-şef adjunct şi director editorial la publicaţiile craiovene Înainte, Ramuri şi Gazeta de sud.

A abordat varii genuri: publicistică (reportaje, interviuri), roman, eseu, cronici teatrale şi studii despre dramaturgia contemporană românească, monografie. Dintre cărţile scrise de Romulus Diaconescu cele mai semnificative sunt: Spaţii teatrale (1979), Trebuia să se nască Brâncuşi (1982), Dramaturgi români contemporani (1983, Premiul Uniunii Scriitorilor din România), romanele Migraţii fără sezon (1987), Neuitatele amurguri (1988) şi De veghe pentru învingători (1989), Cartea Ramurilor (1997, Premiul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor), Condiţia umană în dramaturgia postbelică (2001).

Despre cărţile lui Romulus Diaconescu s-au pronunţat favorabil cunoscuţi scriitori şi critici literari precum Laurenţiu Ulici, Ion Vartic, Alex. Ştefănescu, Valeriu Râpeanu, Marin Beşteliu, Gabriel Chifu, Mircea Ghiţulescu, Ştefan Ion Ghilimescu ş. a.