loader

Anunțuri

Ultimele 3 anunțuri


Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România va organiza prima ediție a „Galei scriitorilor din Oltenia”, eveniment care se va desfășura la Muzeul de Artă din Craiova, în data de 24 noiembrie 2023, ora 11:00. Cu această ocazie se vor decerna Premiile anuale ale Filialei Craiova a USR pentru creațiile literare apărute în anul 2022, precum și alte distincții oferite de către Comitetul de Conducere. Evenimentul beneficiază de susținerea Primăriei Municipiului Craiova, Consiliului Local Craiova și Consiliului Județean Dolj, în calitate de parteneri ai Galei scriitorilor din Oltenia. Organizată pentru prima dată la Craiova, gala va cuprinde momente artistice susținute de artiști din cadrul instituțiilor culturale din Bănie, o expoziție de lucrări de artă, precum și un dineu în onoarea participanților.


Concursul Comentarii de actualitate literară „Monica Lovinescu”, noiembrie 2023, inițiat de Uniunea Scriitorilor (Filiala Craiova), de revista Mozaicul, editura Aius și Asociația Culturală Carmina Balcanica, este dedicat elevilor și studenților. Concursul are drept scop familiarizarea tinerilor cu literatura română actuală, deprinderea acestora de a comenta/ recenza un volum (publicat în ultimii ani) și nu mai puțin de a-i familiariza cu scrierile Monicăi Lovinescu (prezentările acesteia de carte românească în presa din exil ori la radio „Europa liberă” fiind republicate de editura Humanitas). Recenziile/ cronicile (cca 2 pagini, la un rând, font 12, Times New Roman) vor fi trimise pe adresa carminabalcanica@gmail.com, până la data de 10 octombrie a.c. Un juriu competent (format din membri USR) va desemna câștigătorii (câte trei premii) celor două categorii de vârstă (elevi de liceu și studenți). Cele mai bune cronici vor fi publicate în reviste literare partenere. Responsabil proiect: prof. univ. dr. Mihaela Albu NOTĂ: Comitetul de Conducere al Filialei Craiova USR a hotărât prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la data de 31 august 2023.


Comitetul de conducere al Filialei Craiova a USR anunță că până la data de 30 iunie 2023 se vor putea depune personal sau se vor trimite prin poștă, la sediul actual al Filialei Craiova, volumele apărute în 2022 pentru decernarea premiilor anuale. Volumele (nu sunt acceptate antologii şi reeditări) vor fi depuse în două exemplare până la data de 30 iunie a.c. la sediul Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, str. Olteţ, bloc IJK parter, sau trimise la C.P. 208, O.P. 1, Craiova. Pentru volumele expediate prin poștă se va menționa pe plic PENTRU PREMIILE USR CRAIOVA 2022. Lista volumelor depuse va fi făcută publică pe site-ul Filialei Craiova. În conformitate cu art. 38, lit. d), Comitetul de conducere a stabilit componența Juriului pentru acordarea premiilor anuale, cu un mandat de un an: Dan Cristea – (Preşedinte), Paul Areţu, Florian Copcea, Marius Ghica şi Petrişor Militaru. Data, ora și locul ceremoniei de înmânare a premiilor vor fi anunțate imediat după comunicarea listei premianților. Totodată, membrii USR Filiala Craiova sunt rugați, în perspectiva agendei de evenimente, proiecte și programe din 2023-2028, să trimită propuneri, sugestii sau să formuleze inițiative. Sugerăm ca propunerile să conțină și sursele de finanțare, susținerea logistică, de promovare etc. Toate propunerile și orice semnalări de probleme vor fi trimise pe adresa ede email a Filialei: uniuneascriitorilorcraiova@gmail.com

Evenimente

Ultimele 3 evenimente


Sala Oglinzilor a Muzeului de Artă din Craiova a găzduit, vineri 24 noiembrie 2023, prima ediție a Galei scriitorilor din Oltenia, eveniment în cadrul căruia au fost decernate Premiile anuale pentru volumele publicate în 2022. Amfitrionul evenimentului a fost poetul Mihai Firică, președintele Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, care a prezentat inițiativa organizării Galei scriitorilor din Oltenia și a făcut un scurt bilanț a activității din acest an. Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Local Craiova și Consiliul Județean Dolj au oferit sprijin material evenimentului în calitate de parteneri. Premiile oferite scriitorilor au fost însoțite de lucrări de artă achiziționate de la Uniunea Artiștilor Plastici din Craiova, fiind expuse la Muzeul de Artă – Palatul Jean Mihail într-o expoziție care a prefațat evenimentul. În conformitate cu Statutul USR, juriul a acordat premii anuale scriitorilor: George Popescu - Cartea anului, critică literară - pentru volumul Radiografii critice în oglinzi retrovizoare (Editura Autograf MJM), Marius Ghica - Cartea anului, traduceri literare - Paul Valéry CAIETE fragmente (Editura Humanitas) și Toma Grigorie - Premiul Opera Omnia. Comitetul de Conducere al Filialei Craiova a USR a conferit Premii pentru volume publicate în 2022 scriitorilor Lorena-Gabriela Vasile – Debut - pentru volumul De ce plânge lumina (Editura Hoffman), Tony Paraschiv – Debut - pentru volumul Opifex (Editura Prier), Gela Enea – Critică literară – pentru volumul Cartea de identitate critică (Editura Neuma), Ionel Bușe – Premiul Jean Băileșteanu – proză – pentru volumul Femei de iasomnie (Editura Litera) și Titu Dinuț – Poezie – pentru volumul Patimile după Rembrandt (Editura Hoffman). Ca și în alți ani, Premiul pentru poezie Mihai Duțescu a fost acordat scriitorului Dan Anghelescu, prentru volumul Cămașa de forță a clipei (Editura Aius), având suportul financiar al familiei Duțescu. Activitatea deosebită a slujitorilor cuvântului scris a fost recompensată prin decernarea Premiului special pentru poezie scriitorului Constantin Preda, Premiul special pentru promovarea literaturii române prozatorului și poetului Ion Deaconescu, iar prozatorului Mircea Pospai i s-a conferit Premiul pentru promovarea între breslele creatorilor. Programele și proiectele de colaborare culturală au fost extinse în acest an, fapt marcat prin acordarea a două distincții pentru domeniul interpretării muzicale rapsodului Ion Crețeanu și violoncelistul Mircea Suchici, ambii fiind distinși cu Diploma de excelență. Cu o organizare complexă, prin care s-a dorit reflectarea colaborării cu instituții reprezentative din Cetatea Băniei, Gala scriitorilor din Oltenia a beneficiat de momente muzicale oferite de interpreți ai Filarmonicii Oltenia din Craiova. Cel mai important eveniment dedicat slujitorilor culturii scrise din Oltenia a prilejuit și semnarea acordului de constituire a Filialei Dolj a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori din România A.N.U.C., documentul fiind semnat de către Pavel Popescu (Uniunea Arhitecților din România), Mihai Firică (Uniunea Scriitorilor din România Filiala Craiova) și Emil Bănuți (Uniunea Artiștilor Plastici). Reprezentanții A.N.U.C. Filiala Dolj au stabilit ca, pe baza unui statut, să se realizeze o colaborare reală în vederea realizării unor obiective comune prin contacte funcționale, benefice tuturor componentelor, ca un mijloc/cadru pentru dialog, informare reciprocă și acțiune a uniunilor membre. Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România


Joi, 9.11.2023 va avea loc lansarea volumului ”Semiotica bancului”, de Cristi Nedelcu, apărut la editura Junimea. Evenimentul va avea loc în foaierul Teatrului Național din Craiova. Volumul va fi prezentat de prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu și Mihai Firică, președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România. Moderator va fi Nicolae Coande. ”Semiotica bancului” reprezintă teza de doctorat a lui Cristi Nedelcu, susțniută în 2016 la Școala Doctorală ”Alexandru Piru” a Universității din Craiova. Despre teză, Eugen Negrici scria ”Volumul lui Cristi Nedelcu dedicat bancului ca formă de expesie a comicului reprezintă una dintre puținele contribuții românești la cunoașterea riguroasă a acestui fenomen comunicativ complex. Abordarea coerentă, metodică și unitară a subiectului, precizia argumentației, stăpânirea instrumentelor teoretice, asimilarea unei biografii impunătoare, precum și aria exemplelor deschis calea constituirii la noi a unei veritabile semiotici a bancului”.


Festivalul de literatură ZILELE „MONICA LOVINESCU” Centenar, ediția a II-a, se va desfășura la Craiova în ziua de 2 noiembrie, orele 10:30, în foaierul Teatrului Național “Marin Sorescu”) și în 3, respectiv 4 noiembrie la Târgu Jiu (Biblioteca jud. „Christian Tell”) și Comuna Crușeț (Școala gimnazială). Evenimentul este organizat, în parteneriat, de către Uniunea Scriitorilor din România (Filiala Craiova), Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (Filiala „Tudor Arghezi”, Craiova), Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc IICCMER (București), Editura „Aius”, revista „Mozaicul” (Craiova), Asociația Culturală „Carmina Balcanica” (Craiova), Consiliul județean Gorj, și Primăria com. Crușeț (Gorj). Prin programul complex al manifestărilor (comunicări științifice, lansări și prezentări de carte, expoziție cu volumele semnate de Monica Lovinescu etc.) organizatorii doresc să readucă în memoria prezentului o personalitate de prim rang a exilului românesc, precum și o pagină importantă din activitatea jurnalistică și literară a scriitoarei și omului de radio care a fost Monica Lovinescu. La 100 de ani de la nașterea acestei mari personalități se cuvine să marcăm contribuția sa la lupta pentru libertate, democrație și adevăr, în amintirea anilor în care vocea sa ne-a susținut speranța tuturor ascultătorilor Radio „Europa liberă” în perioada regimului comunist. Participă scriitori și jurnaliști din România (Craiova, București, Constanța) și Franța (Paris). Intrarea la evenimente este liberă, în limita spațiilor disponibile.

Parteneri