loader

Scurt istoric

Uniunea Scriitorilor din România (USR) este succesoarea Societății Scriitorilor Români (SSR) întemeiată în 1908. Prin Decretul nr. 267/ 1949 Uniunea Scriitorilor din România, apărută în 1948, a fost declarată persoană juridică de utilitate publică. Începând din 15 ianuarie 1990 Uniunea Scriitorilor din România își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile din Decretul-lege nr. 27/ 1990. Prin încheierea din 31 martie 1995 pronunțată în Dosarul 158/ PJ/ 1994, Judecătoria Sectorului 1 București a dispus înscrierea Statutului Uniunii Scriitorilor din România adoptat în Adunarea Generală din 3 februarie 1995 în Registrul persoanelor juridice (nonprofit) în conformitate cu art. 93 din Legea 21/ 1994.

Uniunea Scriitorilor din România este o asociație profesională de creatori literari, cu statut nonguvernamental și nonprofit, constituită în scopul de a apăra interesele profesionale, economice, sociale și morale ale membrilor ei și a-i reprezenta în raporturile cu autoritățile statului, cu alte asociații de creatori, cu persoane fizice și juridice din România și din străinătate.

Uniunea Scriitorilor din România își însușește principiile din Carta fundamentală a Drepturilor Omului, interzicând promovarea sau aderarea la atitudini, inițiative și activități potrivnice demnității și libertății omului, precum și libertății de opinie și de expresie.

Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România este o asociere de mărime medie, cuprinzând 122 de membri rezidenți în majoritate în municipiul Craiova și în județul Dolj, dar și în celelalte județe de pe teritoriul Olteniei: Mehedinți, Gorj, Vâlcea și Olt, precum și în județele Dâmbovița, Teleorman și în Municipiul București. De asemenea în Germania și în Canada.

Își desfășoară activitatea prin atragere de fonduri provenite din subvenții, sponsorizări, finanțări nerambursabile.

Programele ei culturale sunt variate: colocvii, gale și recitaluri de poezie, lecturi publice, lansări de carte, evocări și aniversări etc. Realizarea acestor manifestări este prevăzută prin proiecte trimestriale și anuale.

Până în 1990 Filiala Craiova a USR s-a numit Asociația Scriitorilor din Craiova. Printre primii ei secretari se regăsește Marin Sorescu. Au urmat în funcția de secretar/ președinte Patrel Berceanu, Gabriel Chifu, Gabriel Coșoveanu, Jean Băileșteanu, Ioan Lascu. Au avut responsabilități în cadrul Filialei (Asociației) Craiova a USR Romulus Diaconescu, Marin Beșteliu, Ovidiu Ghidirmic, Florea Miu, Nicolae Pârvulescu, Ioan Lascu, Marian Barbu, Ion Floricel, Jean Băileșteanu, Ileana Roman, Ioana Dinulescu, Mihai Firică, Spiridon Popescu, Dan Ionescu.

Secretariatul / contabilitatea au fost asigurate cu începere din 1990 de Nicolae Firuleasa și de Valentin Bazăverde.

Câteva repere:

 • 5 decembrie 1905. La Craiova a fost înființată revista Ramuri sub conducerea lui C. Șaban-Făgețel și Dumitru Tomescu.
 • 1912. C. Șaban-Făgețel și Dumitru Tomescu au pus bazele Tipografiei „Ramuri”, devenită Institutul „Ramuri” în 1915.
 • 1915-1927. Revista este condusă de Nicolae Iorga sub denumirea de Ramuri. Drum drept.
 • 1927. Dumitru Tomescu înființează la Craiova revista Scrisul românesc. Publicația ș-a sistat apariția după numai patru numere, în februarie 1928.
 • 1928. La Expoziția Mondială de la Barcelona Almanahul „Ramuri” a fost răsplătit cu Medalia de aur.
 • 1947. Revista Ramuri își încetează activitatea. La conducrea ei se afla C. Șaban-Făgețel.
 • 1964. Se reînființează revista Ramuri avându-l ca redactor-șef pe Ilie Purcaru.
 • 1969-1976. Alexandru Piru este redactor șef la Ramuri.
 • 1978-1991. Marin Sorescu este redactor șef al revistei Ramuri. Demisionează de la conducerea acesteia în martie 1991.
 • Cenaclul „Ramuri” a fost activ îndeosebi în perioada când a fost prezidat de Marin Sorescu. În acest cenaclu au citit din creațiile lor și viitori membri ai Filialei Craiova a USR: Horia Dulvac, Ionel Ciupureanu, Ioan Lascu, Spiridon Popescu.
 • 1991-2009. Revista Ramuri este condusă de Gabriel Chifu în calitate de redactor-șef.
 • Octombrie 1998. Este reluată la Craiova apariția revistei Mozaicul, director Nicolae Marinescu. Revista Mozaicul a fost înființată de Constantin Lecca în 1838.
 • Iulie 2003. Este reînființată revista Scrisul românesc (serie nouă) sub conducerea lui Florea Firan.
 • Decembrie 2005. Sărbătorirea centenarului revistei Ramuri la Craiova.
 • 2009-2012. La conducerea revistei Ramuri s-a aflat Paul Aretzu.
 • 2013 și în prezent. Gabriel Coșoveanu este redactor șef la Ramuri.
 • Între redactorii șefi adjuncți, secretarii generali de redacție și redactorii revistei Ramuri de-a lungul timpului se întâlnesc: Miron Radu Paraschivescu, Ilarie Hinoveanu, Benedict Gănescu, Haralambie Grămescu, Ion Caraion, Ștefan Bănulescu, Paul Anghel, Grigore Traian Pop, Ovidiu Ghidirmic, Romulus Diaconescu, Mihai Duțescu, Ioana Dinulescu, Marius Ghica, Ioan Lascu, George Popescu, Nicolae Diaconu, Florea Miu, Mihai Caranfil, Ion Buzera, Sabin Gherman, Victor Parhon, Constantin Dumitrache, Ștefan Tunsoiu, Gabriela Gheorghișor, Gabriel Nedelea.
 • Alte reviste din Oltenia. Portal Măiastra (Târgu-Jiu), Amfitrion (Drobeta Turnu-Severin), Vorba noastră (Drobeta Turnu-Severin), Autograf MJM (Craiova), Spectactor (Craiova), Sfârșit de mileniu/ Mileniul III (Craiova), Meridian (Craiova), Răstimp (Drobeta Turnu-Severin), Confesiuni (Târgu-Jiu), Revista V (Râmnicu Vâlcea).

Istoria revistei RAMURI

Revista a fost înființată din inițiativa a doi adolescenți entuziaști, Constantin Șaban Făgețel și Dumitru Tomescu, la acea data încă elevi ai liceului "Traian" din Turnu Severin, primul număr apărând la 5 decembrie 1905, în Craiova, ca "revistă literară lunară". Din 1908 apariția a devenit bilunară, iar din 1910 săptămânală.

În revistă, pe lângă Nicolae Iorga, au publicat și unii din cei mai importanți scriitori și poeți români, ca Tudor Arghezi, Octavian Goga, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Elena Farago, Ioan Slavici, B.P. Hasdeu, Victor Eftimiu, Mihail Dragomirescu, Vasile Conta, Aron Cotruș, N. Davidescu, Dimitrie Anghel, Ștefan Octavian Iosif, Sextil Pușcariu, Cezar Petrescu, Zaharia Stancu, Ion Marin Sadoveanu, Pamfil Șeicaru, C. Rădulescu-Motru, Al. Dima, Romulus Vulcănescu, Ion Minulescu, George Topîrceanu, Emil Gârleanu, Lucian Blaga, Gib I. Mihăescu, Radu Gyr, Ion Pillat, Nichifor Crainic, Tudor Vianu etc.

sursa: Revista Ramuri nr. festiv 1905-1929

Revista ramuri, istoric, Personalul Institutului de Arte Grafice

Personalul Institutului de Arte Grafice "R A M U R I" Craiova - 1930

Revista ramuri, istori

Sala de conferințe a Editurii "Ramuri"
Palatul "Ramuri" se afla în actuala clădire a Muzeului Olteniei - Sectia Stiintele Naturii
Craiova 23 octombrie 1943 - în Craiova.