loader

"Palatul Ramuri din Craiova a fost construit în 1920 şi a găzduit Editura și Tipografia Ramuri. Palatul a fost ridicat după planurile arhitectului Constantin Iotzu de constructorii italieni Dalla Barba și Peressutti. Institutul de Arte Grafice “Ramuri” s-a înființat în anul 1912 ca societate anonimă pe acțiuni, cu sediul în Craiova, str. Liceului nr. 5, cu un capital vărsat de 100.000 lei, având scopul de a reprezenta un puternic instrument care să trezească și să disciplineze energiile culturale ale orașului. În pofida perioadei în care apărea pe piață (războiul din Balcani, Primul Război Mondial), în anul 1915, potrivit bilanțului și contului de profit și pierdere, capitalul social ajunsese la 300.000 lei. A editat revistele “Ramuri”, “Drum Drept”, “Tribuna” și a executat lucrări de tipografie, cartonaje și legătorie de lux, registre, lucrări de bancă și birouri, dosare, coșuri de corespondență, cărți de vizită tipo și litografice, bilete de botez, logodnă și cununie, programe teatrale, etc. A fost condusă de C. Șaban Făgețel, iar din comisia de cenzori a făcut parte și C. D. Fortunescu."

Palatul Ramuri din Craiova
Palatul Ramuri din Craiova biroul directorului
Palatul Ramuri din Craiova birourile editurii
Palatul Ramuri din Craiova Sala de expozitie
Sala de conferinte a Revistei Ramuri
Scriitori Craioveni - Revista Ramuri
Document asezare piatra de temeile Palatul Ramuri Craiova