loader
Foto Concursul Comentarii de actualitate literară Monica Lovinescu, noiembrie 2023

Concursul Comentarii de actualitate literară Monica Lovinescu, noiembrie 2023

Concursul Comentarii de actualitate literară „Monica Lovinescu”, noiembrie 2023, inițiat de Uniunea Scriitorilor (Filiala Craiova), de revista Mozaicul, editura Aius și Asociația Culturală Carmina Balcanica, este dedicat elevilor și studenților. Concursul are drept scop familiarizarea tinerilor cu literatura română actuală, deprinderea acestora de a comenta/ recenza un volum (publicat în ultimii ani) și nu mai puțin de a-i familiariza cu scrierile Monicăi Lovinescu (prezentările acesteia de carte românească în presa din exil ori la radio „Europa liberă” fiind republicate de editura Humanitas).
Recenziile/ cronicile (cca 2 pagini, la un rând, font 12, Times New Roman) vor fi trimise pe adresa carminabalcanica@gmail.com, până la data de 10 octombrie a.c.
Un juriu competent (format din membri USR) va desemna câștigătorii (câte trei premii) celor două categorii de vârstă (elevi de liceu și studenți). Cele mai bune cronici vor fi publicate în reviste literare partenere.
Responsabil proiect: prof. univ. dr. Mihaela Albu

NOTĂ: Comitetul de Conducere al Filialei Craiova USR a hotărât prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la data de 31 august 2023.