loader
Default Image Anunt USR Craiova

Doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
FILIALA CRAIOVA
Str. Olteț, nr. 1, bloc IJK parter
Nr. 15/04.02.2021


Doamnei Lia-Olguţa Vasilescu, Primar al Municipiului Craiova

În atenţia Consiliului Local Craiova,

Istoria culturală a Craiovei include biografia și activitatea unor personalități de importanță națională care au contribuit din plin la sporirea prestigiului așezării noastre. Între acestea, personalitatea marelui scriitor Alexandru Macedonski a lăsat amprente de neșters, atât prin creația literară, cât și prin prezența sa nemijlocită în viața orașului și a județului Dolj. Casa memorială din satul Pometeşti, comuna Goiești, astăzi în curs de restaurare, şi Grădina Botanică din Craiova, locul unde familia Macedonski a avut casă şi grădini, sunt cele mai însemnate dovezi materiale ale viețuirii scriitorului Alexandru Macedonski pe aceste meleaguri. De altfel, în opera scriitorului găsim numeroase trimiteri la locurile copilăriei, atât de pe Valea Amaradiei, cât şi din Craiova.
Pentru Municipiul Craiova, actualmente cea mai de seamă mărturie în acest sens este bustul lui Alexandru Macedonski, realizat de sculptorul Constantin Foamete, amplasat în anul 1975 la intrarea în Grădina Botanică, dinspre strada Iancu Jianu, cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la naștere și comemorării a 55 de ani de la moartea scriitorului. Bustul a fost pe bună dreptate amplasat în acel loc, fiindcă, aşa cum am menţionat anterior, acolo s-au aflat casa, curtea și grădina familiei Macedonski. În anul 2014, în vederea reamenajării Grădinii Botanice, bustul scriitorului a fost dislocat din amplasamentul respectiv, în vederea unei montări ulterioare pe un soclu nou.
Constatând că amplasarea bustului în zona menționată nu s-a efectuat încă, Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Craiova, vă solicită respectuos reinstalarea bustului lui Alexandru Macedonski în același loc, deosebit de vizibil și frecventat de public. Facem mențiunea că începând din anul 2019, la Craiova și în comuna Goiești au avut loc manifestări culturale de anvergură națională dedicate vieții și operei lui Alexandru Macedonski, care au antrenat personalităţi culturale din întreaga ţară, organisme și instituții culturale naționale, județene şi municipale, precum Uniunea Scriitorilor din România, prin Filiala Craiova, Primăria Municipiului Craiova, prin Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman” a județului Dolj, Teatrul Național „Marin Sorescu”, Muzeul de Istorie al județului Dolj, Directia Judeţeană Pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dolj şi Primăria comunei Goiești. Lucrările prezentate în sesiunile de comunicări ştiinţifice au fost publicate de Editura Eikon din Bucureşti, în două volume: Caiete macedonskiene, vol. I, 2019 şi Caiete macedonskiene, vol. II, 2020.
În anul 2021, în luna mai, intenţionăm organizarea altor manifestări culturale în memoria lui Alexandru Macedonski, personalitate de prim rang a literaturii române, care a trăit și a creat în Craiova și în judeţul Dolj, în acest sens rugându-vă cu deferenţă a fi întreprinse toate demersurile pentru reamplasarea bustului scriitorului în locul menţionat. Considerăm că dezvelirea monumentului pe noul soclu, de către autorităţile locale, este potrivit să se petreacă chiar în luna mai 2021, în cadrul manifestărilor dedicate lui Alexandru Macedonski.
Bustul se află actualmente la R.A.A.P.D.F.L. Craiova, compartimentul tehnic, în vederea restaurării.
Cu mulţumiri anticipate, ne exprimăm speranța că cerința nostră legitimă va găsi ecoul favorabil și o realizare pe măsură.

Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova
Comitetul de conducere,
Președinte prof. univ. dr. Ioan Lascu

Semnătura,
Ioan Lascu


Craiova, 4 februarie 2021