loader
Default Image Anunt USR Craiova

Proces-Verbal pentru premierea cărților scriitorilor Filialei Craiova 2017

Proces-Verbal
Încheiat azi 22.11.2018
pentru premierea cărților scriitorilor Filialei Craiova,
apărute în anul 2017.


În urma lecturării cărților depuse (conform Anexei 1), juriul compus din: IOAN LASCU – președinte, Ileana Roman, Toma Grigorie, Iancu Bură (pseudonim Alex Gregora) şi Nicolae Pârvulescu, membri, a hotărât următoarele:

Se acordă:
1. Premiul Cartea Anului (poezie) : Lazăr Popescu, Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes, Cluj
laudatio: Iancu Bură (Alex Gregora)
2. Premiul Cartea Anului (proză): Ion Munteanu, O mie şi una de femei. Amintirile unui hedonist, Ed. Eikon, Bucureşti
laudatio: Ioan Lascu
3. Premiul Cartea Anului (istorie literară): Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I, II, Ed. Tipo Moldova, Iaşi
laudatio: Lazăr Popescu
4. Premiul de debut: Maria Dinu, Noaptea părului liber, Ed. Aius, Craiova
laudatio: Mihai Firică
5. Premiul OPERA OMNIA: Sina Dănciulescu
laudatio: Toma Grigorie
Premiul special – Iancu Tănăsescu, Hermionul, Ed. MJM, Craiova
Premiul special – Viorel Mirea, Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM, Craiova
Premiul special – Silviu Gongonea, A doua natură, Ed. Aius, Craiova
Premiul special - Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print
Diplome de excelenţă: Elena Buznă, Ion Catrina, Dan Eugen Dumitrescu şi Florea Firan

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

PREȘEDINTE

Ioan LASCU

Membri:
Ileana Roman

Toma Grigorie

Iancu Bură (pseudonim Alex Gregora)

Nicolae PârvulescuAnexa 1
Cărţi apărute în anul 2017, pentru Premiile Filialei Craiova a U.S.R. 2018
Poezie
1. Constantin Urucu – Cânturi semite (1973-2017) – Ed. Ramuri
2. Silviu Gongonea – A doua natură, Ed. Aius
3. Aurelian Zisu – Cerber hăituit, Ed. Aius
4. Spiridon Popescu – Diavol cu coarne de melc, Ed. Timpul, Iaşi
5. Emilian Mirea – Forma intimă a fiinţei, Ed. MJM
6. Constantin Pădureanu – Focuri de Aoleu Mărie, Ed. Macedoneanul, Bucureşti
7. Victor Martin – Îngerul hipnagogic, Ed. MJM
8.Constantin Oprică – Exil în sine, Ed.MJM
9. Lazăr Popescu – Kilometrul zero al iubirii, Ed. Limes
10. Debut Maria Dinu – Noaptea părului liber, Ed. Aius
Proză
Romane
1. Ion Munteanu – O mie şi una de nopţi, (Amintirile unui hedonist), Ed. Eikon
2. Florin Logreşteanu – Parfum de carte, Ed. Eikon
3. Elena Buznă – Drumul vieţii în alb, Ed. Ramuri
4. Iancu Tănăsescu - Hermionul, Ed. MJM
5. proză scurtă - Iancu Tănăsescu, Războiul de şapte zile, Ed. MJK
6. Viorel Mirea – Mâncaţi-l pe Oreste – Ed. MJM
Teatru
1. Gheorghe Truţă – Douăsprezece nopţi de iubire, Ed. Karina
istorie şi critică literară
1. Florea Firan – Amprente şi voci, Ed. Scrisul Românesc
2. Florian Copcea – Ideea europeană în opera lui M. Eminescu, Ed. Grafix
3. Dan Ionescu – Presa literară din Oltenia, Ed. Aius

Monografii
1. Florian Copcea – Mihai Cimpoi: logos şi autori, Ed. Grafix
2. Lazăr Popescu – Mircea Petean sau ştiinţa poeziei, Ed. Argonaut
3. Dan Ionesci – Datina (1920-1932), Ed. Aius
4. Dodo Niţă – Gabriel Bratu – o monografie, Ed. Aius
5. Dodo Niţă/Mihaela Bercovici – Nicu Rusu, un artist desăvârşit cu suflet magic, Ed. Paideia

Dicţionare

1. Zenovie Cârlugea – Lucian Blaga – dicţionar esenţial, Oameni din viaţa lui, vol. I,II, Ed. Tipo Moldova
2. Dan Eugen Dumitrescu – Viaţa anecdotică a marilor pictori, sculptori şi arhitecţi ai lumii, vol. IV, (L.M.)

Aforisme
1. Victor Martin – Un alt punct de vedere, Ed. MJM
Traduceri
1. Carmen Bulzan – Alfredo Perez Alencart. „Una sola carne/O singură carne“, Antologia amorosa/Antologia amoroasă, 1996-2016, Ed. Magic Print