loader
Foto Rezultatul analizării contestațiilor depuse pentru primiri în Uniunea Scriitorilor din România 2023

Rezultatul analizării contestațiilor depuse pentru primiri în Uniunea Scriitorilor din România 2023

Comisia de Contestații 2 februarie 2023

Prezenți:
Nicolae Manolescu (președinte)
Adrian Alui Gheorghe
Andrea Hedeș
George Volceanov
Mihai Zamfir

Alba – Hunedoara
1. Doina Anton – nu (lipsă valoare, lipsă de sens, receptare convențională)
2. Andrei Caucar – nu (lipsă valoare, receptări nerelevante)
3. Dumitru Drinceanu – nu (lipsă valoare, lipsă sens, receptare neconvingătoare)
4. Georgeta-Minodora Resteman – nu (lipsă valoare, lipsă sens, absurdități poetice neconvingătoare)
5. Adriana Tomoni – nu (lipsă valoare literară, receptare neconvingătoare, de complezență)

Bacău
1. Victoria Furcoiu – da
2. Stoica Găgeanu – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe!, lipsă receptare)
3. Mircea Constantin Jurebie – nu (lipsă valoare, versuri stupide și vulgare, receptare de complezență)
4. Petru Solonaru – nu (lipsă valoare, jocuri stupide de cuvinte, receptare de complezență)
5. Ioan Uleanu – nu (epigrame stupide, lipsă de valoare)
6. Gheorghe Ungureanu – nu (lipsă valoare, vulgarități, receptare neconcludentă)

Brașov
1. Dumitru Branc – nu (valoare discutabilă, neprofesionist, receptare neconvingătoare)
2. Maria Dobrescu – da
3. Magdalena Hărăbor – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe goale, receptare de complezență)
4. Ramona Müller – nu (lipsă valoare, comicării verbale, receptare de complezență)
5. Emil Neșiu – nu (lipsă valoare, absurdități comice)

București – Literatură pentru Copii și Tineret
1. Anca Oprea – nu (lipsă valoare, incertitudini lexicale)
2. Cătălina Orșivschi – nu (lipsă valoare, versuri patriotarde, receptare insuficientă)
3. Tatiana Tapalagă – nu (fără legătură cu literatura pentru copii, exerciții didactice, versificație rea)

București – Poezie
1. Romița Mălina Constantin – nu (lipsă valoare, receptare de complezență, lipsă sens)
2. Emilia Dănescu – nu (lipsă valoare, versuri palide, neexpresive, receptare de complezență)
3. Coca Popescu – nu (lipsă valoare, „manele”, receptare neconcludentă)
4. Toma Vasile – nu (lipsă valoare, vorbe, vorbe, vorbe goale, receptare neconcludentă)
5. Luminița Rodica Zaharia – nu (eseuri versificate, glume dubioase, receptare neconcludentă)

București – Proză
1. Vasile Ungureanu (Silvan G. Escu) – nu (confuz, receptare neconcludentă)

Chișinău
1. Gheorghe Colțun – nu (fără legătură cu literatura, scrieri lingvistice, versuri anapoda, receptare neconcludentă)

Cluj
1. David Boia – nu (lipsă valoare, vorbărie incoerentă, receptare insuficientă)
2. Andrei Lazăr – da
3. George Vigdor – nu (lipsă de valoare a poeziei, eseuri neliterare/ articole de cotidian)

Craiova
1. Ionuț Calotă – da
2. Mariana Didu – nu (lipsă de valoare, roman naiv, neexpresiv, versuri confuze, receptare insuficientă)
3. Daniela Toma – nu (lipsă de valoare, eseuri gongorice și versuri absurde, receptare insuficientă)


Iași
1. Emil Ariton – nu (lipsă valoare, vorbe goale, lipsă sens, receptare de complezență)
2. Gheorghe Gh. Bostaca – nu (lipsă valoare, incoerență)
3. Andrei Breabăn – nu (texte confuze, pline de generalități, romane îndatorate lui Sadoveanu și altora)
4. Corneliu Carp – nu (lipsă valoare, proze confuze, inserții poetice fără expresivitate, receptare insuficientă)
5. Ligia Doina Constantinescu – nu (traduceri din autori irelevanți, fără receptare/ referat)
6. Ioana Frențescu (Oana Frențescu) – nu (fără valoare, versuri aberante, receptare de complezență)
7. Marinel Gîlcă – nu (proze fără substanță, scrise rău, greoi, receptare de complezență)
8. Vasile Ionac – nu (fără valoare, agramatisme, receptare de complezență)
9. Steluța Istrătescu – nu (fără valoare, prezumțioasă, receptare insuficientă)
10. Gheorghe Sicoe (George S. Vidreanu) – nu (experimente poetice fără valoare, receptare de complezență)

Pitești
1. Maria Calciu – nu (fără valoare, versuri fără sens, receptare insuficientă)
2. Constantin-Mihail Soare – nu (fără valoare, fără proprietatea cuvintelor, receptare insuficientă)

Sibiu
1. Viorel Birtu-Pîrăianu – nu (naivități poetice, receptare insuficientă)
2. George Căbaș – nu (fără legătură cu literatura)

Sud – Est
1. Gabriel Gherbăluță – da
2. Elena Netcu – nu (lipsă receptare critică)

Timișoara
1. Camelia Cornea – nu (naivități poetice, receptare insuficientă)
2. Iuliana Dinu – da
3. Costel Simedrea – nu (poezie naivă, receptare insuficientă și de complezență)