loader
Foto Centenarul Ion D. Sîrbu

Centenarul Ion D. Sîrbu

CENTENAR ION D. SÎRBU (1919-2019)

„Colocviul Național Ion D. Sîrbu” cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989)
27-28 iunie 2019

Timp de două zile, în perioada 27-28 iunie, Craiova, alături de prieteni din întreaga țară, sărbătorește „Centenarul Ion D. Sîrbu”, în onoarea unuia dintre cei mai importanți scriitori români din secolul XX. Figură luminoasă și în același timp tragică a acestei zone, în care a trăit, a disperat, a visat și pe care a zugrăvit-o în cernelurile tari ale prozei și pamfletului ca puțini alții, Ion D. Sîrbu merită neuitarea noastră. Forța spirituală a acestui creator a lăsat o amprentă indenegabilă asupra locului unde și-a dus viața. Cărțile sale, dar și existența grevată de tribulații și interdicții vor fi subiect de reflecție în cadrul evenimentelor ce se vor derula în câteva locuri care i-au fost apropiate marelui scriitor și moralist, Teatrul Național și Biblioteca Județeană. Conferințe, prelegeri, mărturii, expoziții de carte, de reviste și de afișe, un spectacol – iată la ce sunt invitați să participe craiovenii în aceste două zile în care spiritul lui Ion D. Sîrbu va fi celebrat de personalitați culturale din întreaga țară invitate la Craiova. Invitații speciali ai Teatrului Național sunt domnul Mihai Șora, alături de soția sa, doamna Luiza Șora, alături de doamna Elisabeta Sîrbu, soția scriitorului.

*
Centenarul scriitorului este celebrat de Naționalul craiovean, în colaborare cu Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj. În perioada 27-28 iunie are loc Colocviul Național Ion D. Sîrbu cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989), în organizarea Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.
Prima zi a colocviului, al cărei invitat special este doamna Elisabeta Sîrbu, soția scriitorului, se desfășoară la Teatrul Național „Marin Sorescu”, urmând ca a doua zi conferințele să continuie la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”. Printre participanți se numără scriitori, critici literari, oameni de cultură, de teatru din întreaga țară: Cornel Ungureanu, Laszlo Alexandru, Ovidiu Pecican, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric, Emil Boroghină, Lucian Dindirică, Alexandru Boureanu, Ioan Lascu, Nicolae Oprea, Antonio Patraș, Răzvan Voncu, Ionel Bușe, Ion Munteanu, Luigi Bambulea, Nicolae Coande, Mihai Barbu, Florea Firan, Adrian Dinu Rachieru, Horia Dulvac, Ion Dur, Vasile Spiridon. Mihai Șora și Luiza Șora vor prezenta documentarul „Sub zidurile Troiei roșii – despre condiția intelectualului în totalitarism”, un omagiu adus lui Ion D. Sîrbu.
Colocviul va continua în ziua următoare la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”. Toate comunicările susținute în cadrul manifestărilor vor fi reunite și publicate în Caietele Colocviului Național Centenar „Ion D. Sîrbu”, Craiova, 27-28 iunie 2019. De asemenea, organizatorii au în vedere elaborarea și publicarea unei monografii despre opera și personalitatea scriitorului omagiat. La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, ca un prolog la aceste viitoare publicații, în ziua de 27 iunie 2019, orele 17,00, vor fi prezentate câteva cărți din bogata bibliografie critică (peste 15 volume) dedicată lui Ion D. Sîrbu. Cărțile aparțin scriitorilor Nicolae Oprea, Toma Grigorie și Ioan Lascu. Dezbaterile vor fi prefațate de prelegerea Ion D. Sîrbu – singularitatea unui destin, susținută de criticul și istoricul literar Mihai Zamfir. Lecturi în limbile română și franceză cu fragmente din operele lui Ion D. Sîrbu vor fi susține de studenți ai secțiunii traducere/ interpretare, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.

*
Un camion negru. Un bărbat prins în farurile orbitoare ale istoriei. Candid. Olimpia – o femeie care înțelege totul și vrea să-l salveze. Dar este oare salvarea posibilă în secolul XX, cel al tuturor atrocităților posibile? Poți trăi printre bufoni și turnători? Lumea Isarlâkului... unde totul este posibil și nimic nu are consistență. Un spectacol în care "Adio" poate însemna și o promisiune: nu vei fi uitat niciodată.
Teatrul Național „Marin Sorescu” sărbătorește în 2019 Centenarul Ion Dezideriu Sîrbu, în onoarea unuia dintre cei mai importanți scriitori români din secolul al XX-lea. Instituția noastră îl omagiază pe intelectualul și scriitorul unic Ion D. Sîrbu, punând în scenă spectacolul Adio, Europa!, dramatizare de Nicolae Coande după romanul cu același nume, în regia și adaptarea scenică ale lui Bogdan-Cristian Drăgan.
Din distribuția spectacolului fac parte actorii Angel Rababoc, Anca Dinu, Constantin Cicort, Nicolae Vicol, Gabriela Baciu, Petronela Zurba. Spectacolul va avea loc în 27 iunie, ora 22, 30, la sala care poartă numele autorului. Imediat după miezul nopții, cei ce îl vor însoți pe Ion D. Sîrbu în această renaștere prin artă îi vom spune La mulți ani unui scriitor care a murit și a înviat de mai multe ori decât poate suporta un om, fie și excepțional, cum a fost Gary Sîrbu.
*
ION D. SÎRBU

Născut pe 28 iunie 1919 în colonia multietnică de la Petrila, fiu al unui miner român de prin părțile Bradului și al unei casnice venite în Banat din Boemia, Ion Dezideriu Sîrbu a avut o viață zbuciumată, după o copilărie fericită petrecută într-o casă „proletară” cu nr. 6 de pe strada Ferdinand, apoi Malinovski, apoi Zorilor, actualmente Ion D. Sîrbu. A fost prizonier în lagăr în cel de-al Doilea Război Mondial, deținut politic în perioada comunistă, relegat în Craiova, unde a scris totuși cele mai valoroase cărți ale sale. Absolvent al Facultății de Litere și Filozofie de la Universitatea din Cluj, optând pentru o teză de doctorat al cărei îndrumător era Lucian Blaga, viitorul scriitor a fost membru al faimosului Cerc Literar de la Sibiu, apărător al ideilor de stânga, trimis frecvent pe front, pentru ca în 1957, pe când lucra la revista „Teatrul”, să fie arestat pentru „omisiune de denunţ“. A fost judecat şi condamnat la un an închisoare. În 1958, după ispăşirea pedepsei, la Jilava, va fi din nou arestat pentru delictul de „uneltire contra ordinei sociale“, fiind condamnat la 7 ani închisoare corecţională şi 4 ani de interdicţie a drepturilor civile. Încarcerat la Gherla, până în 1960, se va afla, pe rând, până la sfârşitul detenţiei, în lagărele de muncă de la Stoeneşti, Strâmba, Grindu. A fost eliberat în februarie 1963, iar din vara anului 1964 a venit la Craiova unde a fost angajat ca secretar literar al Teatrului Național. Aici i s-au jucat 14 spectacole, după piese de teatru scrise în această perioadă, a coordonat peste treizeci de „conferințe experimentale”, iar în anul 1973 s-a pensionat pe caz de boală. În zbuciumata lui viață s-a autoconsiderat ironic drept un „Robinson multilateral traumatizat”. Lucian Blaga îl denumea cu umor amar „un atlet al mizeriei”, aluzie la anii săi de front și la revenirile miraculoase în viața civilă. Și-a scris opera într-o Craiovă adesea inclementă, sub supravegherea atentă a Securității și a informatorilor numeroși (de la teatru, radio, universitate, revista „Ramuri”, ziarul „Înainte” și... cârciuma „Cocoșul de Aur”!), dar tot aici a găsit sprijinul câtorva prieteni și, în special, al soției sale, inegalabila doamnă Elisabeta Sîrbu – personajul Olimpia din romanul „Adio, Europa!” A încetat din viață pe 17 septembrie 1989, chiar în ziua în care avea loc premiera spectacolului „Arca Bunei Speranțe”, în regia lui Aureliu Manea, după una dintre cele mai cunoscute piese de teatru ale sale. Schimbarea de sistem politic a fost anticipată de scriitor în jurnalul publicat postum. Romanul său, „Adio, Europa!”, publicat de asemenea postum, a fost considerat, alături de corespondența sa vastă și de jurnal, o revelație a literaturii de sertar scrise în epoca comunistă, unul dintre excepționalele romane-depoziție ale Gulagului. (Nicolae Coande)

Programul de desfășurare a Colocviului Național cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989)

• 27 iunie 2019, orele 9,30, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova

1. Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Alexandru Boureanu, manager T.N. „Marin Sorescu”, Ioan Lascu, președinte, Filiala Craiova a Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Coande, secretar literar al Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova
2. Emil Boroghină: Ion D. Sîrbu, secretar literar, conferențiar și dramaturg al Teatrului Național Craiova
3. Mihai Șora, Luiza Șora: documentarul „Sub zidurile Troiei roșii – despre condiția intelectualului în totalitarism”, un omagiu adus lui Ion D. Sîrbu
4. Nicolae Oprea: Stadiile receptării critice ale operei lui Ion D. Sîrbu
5. Antonio Patraș: Ion D. Sîrbu, romancier al condiției umane
6. Daniel Cristea-Enache: Ion D. Sîrbu în jurnal și corespondență
7. Ionel Bușe: Ion D. Sîrbu și scepticismul ironic
8. Ion Munteanu: Modernitatea memorialisticii lui Ion D. Sîrbu
9. Luigi Bambulea: Alegorie și dez-iluzie. Reflecție despre relevanța supraestetică a artei
10. Nicolae Coande: Nomenclatorul meseriilor dificile în romanul „Adio, Europa!”
11. Mihai Barbu: Convorbiri cu dl. Gary. Discuții reale consemnate de Securitate și scoase la lumină din dosarele CNSAS
12. Ioan Lascu: Ion D. Sîrbu anecdoticul

• 28 iunie 2019, orele 10,00, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Craiova

1. Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor: Lucian Dindirică, director, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”
2. Cornel Ungureanu: Ion D. Sîrbu și cerchiștii din Banat
3. Sorin Lavric: Ion D. Sîrbu, lupul sarcastic din Craiova
4. Răzvan Voncu: Ion D. Sîrbu în Isarlîk. Luciditate și inhibiție de protecție
5. Florea Firan: Ion D. Sîrbu și „Scrisul Românesc”
6. Adrian Dinu Rachieru: Ion D. Sîrbu, un vizionar?
7. Laszlo Alexandru: Ion D. Sîrbu – exilul interior
8. Ovidiu Pecican: Din Clujul filosofic postbelic. Ion D. Sîrbu sau după Lucian Blaga, D.D. Roșca și Liviu Rusu
9. Horia Dulvac: Ion D. Sîrbu – un „proletar” al culturii și un „sclav” al istoriei
10. Ion Dur: Ion D. Sîrbu între perfectul simplu și perfectul compus
11. Vasile Spiridon: Ion D. Sîrbu – o analiză spectrală a Europei occidentale
CENTENARUL „ION D. SÎRBU”
CRAIOVA, 27-28 IUNIE 2019


Teatrul Național „Marin Sorescu”, 27 iunie 2019

• Ora 9,30 (foaier): Vizitarea expoziției documentare Ion D. Sîrbu, secretar literar, conferențiar și dramaturg
• Ora, 9,45: Preludiu muzical susținut de Mircea Suchici (violoncel) și Andreea Suchici (vioară)
• Orele 10,00-13,00 (foaier): Deschiderea și desfășurarea Colocviului Național cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989) – partea I
• Ora 13,30: Masa de prânz
• Ora 22,30, sala studio „Ion D. Sîrbu”: Adio, Europa!, dramatizare de Nicolae Coande după romanul cu același nume; adaptare scenică, regie, univers sonor: Bogdan-Cristian Drăgan


Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 27 iunie 2019

• Ora 16,30: Vizitarea expoziției de periodice și cărți din și despre opera lui Ion D. Sîrbu
• Ora 17,00: Cărți în dezbatere
1. În deschidere Mihai Zamfir: prelegere cu tema Ion D. Sîrbu – singularitatea unui destin
2. Toma Grigorie: Eseuri subsidiare la „Adio, Europa!” de Ion D. Sîrbu (Editura „Cartea Românească”, 1999)
3. Ioan Lascu: Un aisberg deasupra mării. Eseu despre opera postumă a lui Ion D. Sîrbu (Editura „Ramuri”, 1999; Editura „Universitaria”, 2009) & Ion D. Sîrbu așa cum a fost (Editura „Ramuri”, 2014)
4. Lansare de carte: Nicolae Oprea: Revanșa postumă, Editura „Bibliotheca”, Târgoviște, 2016).
5. Lecturi în limbile română și franceză din Jurnalul unui jurnalist fără jurnal susținute de un grup de studenți de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, specializarea traducere și interpretare. Coordonator: prof. univ. dr. Anda Rădulescu

• Ora 20,00: Masa de searăBiblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, 28 iunie 2019
• Ora 10,00: Colocviul Național cu tema Locul și importanța operei lui Ion D. Sîrbu în literatura română postbelică (1945-1989) – partea a II-a.
• Ora 13,00: Închiderea lucrărilor. Postludiu muzical – Mircea Suchici (recital violoncel)
• Ora13,30: Masa festivă.