loader
Imagine Bușoi Emanuela
Emanuela Bușoi

Autobiografie
  M-am născut în 3 septembrie 1951 în comuna Corlăţel, judeţul Mehedinţi. Părinţii mei, Mocioalcă Emanoil şi Mocioalcă Lucia au fost profesori de limba română, respectiv de biologie. Am urmat cursurile Şcolii primare în comuna Corlăţel, apoi, în urma mutării părinţilor mei în oraşul Drobeta Turnu Severin, am continuat studiile gimnaziale la Şcoala Nr.1 şi la Şcoala Nr. 9. În toamna anului 1965 am început cursurile liceale la renumitul Liceu „Traian”, amintit şi de I.L. Caragiale în schiţa „Un pedagog de şcoală nouă”. După susţinerea bacalaureatului, am susţinut examenul de admitere la Facultatea de Filologie, secţia franceză-română; curs de zi, în cadrul Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca (1969-1974). De la terminarea facultăţii, am activat ca profesoară de limba franceză la Colegiul Naţional „Traian” (1974- 1985; 2000-2009)şi la Colegiul tehnic de transport auto (2010), precum şi ca profesoară de limba română la Şcoala „Constantin Negreanu”(1984-1990 ). Am deţinut funcţiile de director la Şcoala „Constantin Negreanu”, director educativ la Colegiul Naţional „Traian”, şef de catedră la acelaşi Colegiu şi profesor metodist în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean.
Am obţinut următoarele distincţii: Titlul de „profesor evidenţiat” acordat de Ministrul educaţiei şi învăţământului, 1983, Gradaţia de merit (2001-2005), Gradaţia de merit (2005-2009) Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa aII-a, acordat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2006.
Proiectul care m-a definit şi care s-a desfăşurat de-a lungul mai multor ani a fost organizarea claselor bilingve. Eforturile pentru ca aceste clase să funcţioneze fără întrerupere de la înfiinţarea primelor clase bilingve în România s-au materializat în faptul că mulţi absolvenţi au obţinut dublul atestat de limba franceză, eliberat atât de Ministerul Învăţământului, cât şi de Ambasada Franţei. În acest sens, d-l Jean-Claude Nicolini, ataşat cultural al mbasadei Franţei, sublinia „activitatea şi pasiunea pe care o manifestaţi faţă de limba franceză, pentru care vă mulţumesc călduros”, insistând şi asupra faptului că elevii liceului, candidaţi, „sunt foarte buni”. Ca membră a catedrei de limbi moderne m-am implicat în desfăşurarea de programe comune cu liceul „Pierre Mendès-France, în cadrul proiectul de parteneriat cu liceul din Vitrolles.
Am scris articole de specialitate apărute în Revista de pedagogie ( Idei pedagogice în opera lui Ştefan Odobleja ), în Şcoala Mehedinţului, în Proverbium, Ohaio State University Les proverbes des Roumains. By I.C Hinţescu , în Neys Letter, Lugano, Ştefan Odobleja et la pédagogie cybernétique, în diverse reviste locale. Într-o cronică din România literară se afirma: „În volumul IV, 1987 al prestigioasei publicaţii Proverbium, anuar al cercetării paremiologice internaţionale, au apărut articole aparţinând paremiologilor români : Constantin Negreanu, Anca Pegulescu şi Emanuela Buşoi.” (apud prof. ing. Viorel Sahagia, prof.ing Elena Sahagia, Pagini din istoria Colegiului Naţional „Traian”, p. 83-85)