loader
Imagine Deaconescu Ion
Ion Deaconescu

Autobiografie
  Ion Deaconescu s-a născut în 07 martie 1947 în Tg. Logreşti, județul Gorj. Etapele educației și formării profesionale: 1954-1961: Şcoala generală, Tg. Logreşti, Gorj; 1961-1965: Liceul „Tudor Arghezi”, Craiova; 1968-1972: Facultatea de Filologie - Universitatea din Bucureşti; 1975-1976: Cursuri de perfecţionare în specialitatea Psiho-pedagogie specială - Institutul de perfecţionare a personalului didactic, Bucureşti; 1983: Doctor în filologie, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti; 1992-1997: Facultatea de Drept, Universitatea Europeană Drăgan, Lugoj; 1983: Doctor în filologie, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. Titlul tezei: Teme şi discurs narativ în proza română şi iugoslavă în context european. Conducător ştiinţific: prof.univ.dr.I.C. Chiţimia.
Activitatea profesională este marcată de ani petrecuți la catedră 1968: Profesor, Şcoala generală Mărgăriteşti, Olt; 1969: Profesor, Şcoala generală nr. 1 Pieleşti, Dolj; 1969-1970: Profesor, Şcoala generală Răcarii de Sus, Dolj; 1970: Profesor, Şcoala generală nr. 7, Craiova; 1970-1972: Profesor, Şcoala generală nr. 30 Işalniţa, Dolj; 1972-1977: Profesor Grup Şcolar Industrial nr. 5, Craiova; 1977-1991: Asistent universitar, Facultatea de Filologie, Universitatea din Craiova; 1984-1986: Lector de limbă, cultură şi civilizaţie română, Universitatea din Skopje, R.S.F Iugoslavia; 1986-1988: Lector de limbă, cultură şi civilizaţie română, Universitatea din Novi Sad, R.S.F Iugoslavia; 1988-1990: Lector de limbă, cultură şi civilizaţie română, Universitatea din Belgrad, R.S.F Iugoslavia; 1992-1994: Lector universitar, Universitatea din Craiova; 1994-1997: Conferenţiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova; 1997-2002: Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova; 2000: Profesor invitat, Universitatea din Malta; Din 2002: Profesor universitar, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Catedra de Ştiinţe politice, Universitatea din Craiova.

A deținut mai multe funcții de conducere: Secretar ştiinţific, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu”; Din 2004: Prodecan, responsabil cu relaţiile internaţionale, Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie, Universitatea din Craiova; Preşedinte al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”; Preşedinte al Asociaţiei de Studii Internaţionale „Pro Est”; Director al Editurii „Europa”, Craiova;

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (1991); membru al Asociaţiei Ziariştilor din România (1996); membru al International Association of Romanian Writers and Artists (S.U.A.); membru în Consiliul de Cercetare şi Avizare al Institutului American al Biografiilor (2003).

Fișa de creație
• Naşterea cuvintului (traducere, 1981);
• Aparat de fotografiat sufletul (versuri, 1981);
• Poeţi olteni (antologie, 1982);
• Strigătul memoriei (versuri, Skopje, Macedonia, 1985);
• Vasul de brumă (versuri, 1985);
• Eternitatea clipei (versuri, 1986);
• Poezie şi umanitate (1986);
• Mască pentru voce (versuri, Cetinje, Muntenegru, 1987);
• Poezie şi epocă (critică literară, Novi Sad, 1988);
• Gramatica întâmplării (versuri, 1991);
• Proba de singurătate (versuri, Palermo, 1993);
• Retorica oglinzii (versuri, 1995);
• Zero dinamic (versuri, Skopje, Macedonia, 1995);
• Ademenirea (roman, 1995);
• Stea de veghe (versuri. Luxemburg, 1995);
• George Bacovia sau monologul pe mai multe voci (critică literară, 1995;
• Retorică, Oratoria greacă şi latină (1996);
• Grădina din pustiu (versuri, 1997);
• Rana întunericului (versuri, 1998);
• Cioran sau mântuirea prin negare (eseu, 1998);
• Veac de crivăț (1999);
• Dacă m-aş fi aruncat în Sena (interviuri cu Emil Cioran, 2000);
• Mărturisiri recuperate (interviuri, 2001);
• Sărbătoarea pierderii (2001);
• Le grand réveil, Skopje (2001);
• Arheologia lecturii (critică literară, 2001);
• lnterfereţe critice (2003);
• Retorică generală (2004);
• Cioran sau mântuirea prin negare (eseu, 2004);
• 20 de poezii (2005)
• Teoria relaţiilor internaţionale (2005);
• Antologia poeziei europene contemporane (2006);
• Limbaj şi discurs politic (2007);
• Power and Globalization (Skopje, Macedonia, 2007);
• The World as a Battlefield (2007);
• Nada (2007);
• Ființa din gând (2008);
• Interferențe lirice (2008);
• Garderobierul (roman, 2009);
• Aripi de lumină (versuri, 2009);
• Papavero errante (versuri, Trieste, 2010);
• Osândirea poetului (versuri, 2011);
• Osudata na poetot, Skopje, 2012;
• A költö pokaljárása, Ab Art, Pecs, 2012;
• Lacrima viitoare, 2013;
• Poemes sans âges, 2013;
• Povestea continuă, 2014;
• Antologia poeziei universale de astăzi, 2014;
• Ferestre zidite, Chișinău, 2015;
• Düșler Ormaninda, Izmir, 2015.

Premii literare
Premii şi distincţii:
• Profesor emerit al Universităţii din Craiova, 1997;
• Premiul Uniunii Scriitorilor din România Filiala Craiova, 1997, 1998;
• Premiul Editurii „Libertatea”, din Novi Sad, pentru cercetarea literaturii române din Iugoslavia, 1997;
• Premiul „V.G. Paleolog”, „pentru promovarea în România a valorilor spiritualităţii româneşti din Sudul Dunării”, acordat de Ministrul Culturii şi Cultelor, 2001;
• Laureat al Festivalului Internaţional de poezie „Mihai Eminescu”, 2002;
• Premiul European „Ragusa - Un ponte per l’Europa”, Citta de Ragusa - Assessorato a la Cultura, Centro Servizi Culturale, Associazione Culturale Sikania, 2003;
• Inclus în The Contemporary Who’s Who, 2003.
• Premiul „Marin Sorescu”, acordat de Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2004;
• Diploma de excelenţă „Alma Mater lassyensis”, acordată de Institutul Naţional pentru Societatea şi Cultura Română, 2004;
• Premio Internazionale „Il vento della pace”. Omaggio a Rafael Alberti, 2008;
• Premio Europea „Pace-Fede-Progresso”, 2009;
• Premio Internazionale di Poesie „Umberto Mastroianni“, 2009;
• Labris d’Oro, 2009;
• Premio Internazionale Trieste Poesia, 2010;
• Certificat de apreciere, Hiroșima, 2011;
• Pana de aur, Tetovo (Macedonia), 2011;
• Premiul „Miron Radu Paraschivescu“ al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, 2011;
• Laureat al Săptămânalului „Literatură și Artă“, 2013;
• Diplomă conferită de Academia de Științe a Moldovei pentru valorificarea și promovarea moștenirii științifice și culturale a Domnitorului Dimitrie Cantemir în Republica Moldova, 2013;
• Premiul „Rațin“, Veles, Macedonia, 2013;
• Diplomă de Excelență acordată de Academia de Științe a Muntenegrului, 2014;
• Premio Internazionale della Poesia „Cesare Pascarella“, 2015;
• Membru de Onoare al Asociației Oamenilor de Științe, Cultură și Artă din Republica Moldova, 2015;
• Premiul de Excelență al Fundației „Acad. Marin Voiculescu“, 2015.