loader
Imagine Florea Firan
Firan Florea

Autobiografie
  Date personale
Nume: Firan
Prenume: Florea
Pseudonim: Fl. Florescu
Data nașterii: 04 octombrie 1933
Locul nașterii: Giubega, Dolj
Anul intrării în USR: 1976, cu recomandările acad. Eugen Jebeleanu și Mihnea Gheorghiu
Domeniile de creație: istorie și critică literară, publicistică
Telefon: 0722753922
E-mail: floreafiran@yahoo.com


Florea Firan este al 13-lea fiu al lui Ion Firan și Maria (născută Dudău). Clasele primare le urmează în localitatea natală, apoi Școala Normală de învățători din Deva (1945-1952).
Absolvent al Facultății de Limba și Literatura Română – Universitatea București.
Doctorand al Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București (1972-1976); președintele comisiei de admitere: acad. Al. Dima; conducător științific: prof. univ. dr. Ovidiu Papadima; președintele comisiei la susținerea tezei de doctorat: acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga.
Doctor în filologie (3 iun. 1976), cu teza Presa literară craioveană (1838-1975), Ed. Scrisul Românesc (1976).
Bursă acordată de Guvernul Poloniei pe teme de învățământ și educație – Varșovia, Cracovia, Katowice (1967);
Bursă acordată de Statul Francez pe teme de limbă, cultură și civilizație franceză – Antibes, Coasta de Azur, 1975;
Profesor în învățământul preuniversitar, Liceul de Filologie-istorie Craiova.
În paralel cu activitatea didactică îndeplinește o serie de funcții precum director al Liceului „Elena Cuza”, al Liceului de Arte „Marin Sorescu”, inspector școlar, șef-adjunct al Secției de învățământ Craiova, președinte al Comitetului Județean de Cultură și Artă Dolj, inspector general de specialitate în Corpului de control al Ministrului Învățământului, cercetător științific la Institutul de Științe și Educație de pe lângă Ministerul Învățământului.
Profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea Craiova, Catedra de literatură română, universală și comparată.
Profesor asociat la Universitatea din Pisa, Italia, în acorduri culturale (1981-1985), susținând în același timp cursuri de limbă, cultură și civilizație românească la Accademia di Romania din Roma;
Descoperă în Biblioteca Vaticanului din Roma manuscrisul lui Ioan Inocenţiu Micu-Klein, Illustrium poetarum flores, datat 1753, pe care îl publică sub titlu Carte de înţelepciune latină (Ed. Științifică, București, 1992) în ediție bilingvă română-latină, volum distins cu Premiul „B. P. Hasdeu” al Academiei Române.
Redactor-șef adj. coordonator: „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice (1996-2001);
Director al Editurii „Scrisul Românesc”, Craiova, din 2002;
Redactor-șef al revistei „Scrisul Românesc”, din 2003.

Inițiază importante manifestări cultural-științifice
Festivalul şi Concursul Național de Folclor „Maria Tănase”, manifestare devenită tradițională începând cu 1969.
„Zilele Macedonski” (mai 1971), suită de manifestări ştiințifice şi culturale, organizate la 50 de ani de la trecerea în eternitate a poetului; publică la Ed. „Minerva” comunicările din sesiunile ştiințifice în vol. Comentarii macedonskiene; inaugurează Casa Memorială „Al. Macedonski” din Pometeşti-Adâncata și un bust al poetului în Grădina Botanică a Universității din Craiova, spațiu în care a copilărit poetul o perioadă.
Din 2002, în calitate de director al Editurii Scrisul Românesc, revigorează activitatea acesteia, continuă Colecția „Clasicii români comentați”.
În 2003 înființează seria nouă a revistei „Scrisul Românesc” şi susține, din calitatea de redactor-şef, editorialele, dând publicației un pronunțat caracter de interculturalitate, colaboratorii fiind nume cunoscute din cultura română şi din străinătate, în special din America de Nord.
Din 2006 inițiază Colocviile „Scrisul Românesc”, importantă manifestare cultural-științifică, ce se desfășoară anual pe teme fundamentale și de mare actualitate, cu participarea unor personalități ilustre din țară și din străinătate.
Editează şi repune în circulație principalele studii dedicate lui C. Brâncuşi de către criticul de artă V.G. Paleolog, Constantin Zărnescu și Sorana Georgescu-Gorjan. Editează, postum, un număr însemnat de volume din creația lui Marin Sorescu, având sprijinul profesorului universitar George Sorescu.
Prin inițiativele și demersurile sale, în 1972 pune bazele Teatrului de Operetă din Craiova și realizării lucrării ecvestre „Mihai Viteazul”, expusă în piața ce-i poartă numele.
Debutează publicistic cu articolul de istorie literară Coșbuc și Craiova în numărul 10 din octombrie 1965 al revistei „Ramuri”, editorial cu volumul Începuturile presei literare craiovene (1971).
Autor a peste 40 de volume de istorie, critică literară și publicistică, a zeci de ediții întocmite, îngrijite, prefațate/postrafațate, din scriitori clasici și contemporani, și a câteva sute de articole pe care le publică în presa literară și culturală românească, precum și în presa culturală din Italia în perioada când a fost profesor universitar în acorduri culturale.

Fișa de creație
Opera în volume
Începuturile presei literare craiovene. Craiova, 1971, 110 p., cu reproduceri foto alb-negru.
Corespondența Ramuri. Documente literare. Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1972, 488 p.
Ramuri 1905-1947. Bibliografie. Cuvânt înainte de Mihnea Gheorghiu, Ed. Enciclopedică Română, București, 1972, 496 p., cu reproduceri de scrisori și manuscrise inedite (în colab. cu M. Mitran).
De la Macedonski la Arghezi. Prefață de Ovidiu Papadima, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1975, 464 p.
Presa literară craioveană (1838-1975). Prefață de Ovidiu Papadima, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976, 416 p., cu reproduceri de manuscrise și portrete; ed. a II-a, 2004.
Istoria Craiovei. (coordonator la partea a II-a, Viața social-culturală şi autor a unor capitole, pp. 159-289), Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1977, 292 p.
Istoria Teatrului Național din Craiova. Coordonator și autor al capitolelor I, III, IV, VII, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1978, 470 p.
Pe urmele lui Tudor Arghezi. Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1981, 268 p., cu reproduceri foto alb-negru și color.
Arhivele Olteniei (1922-1943). Bibliografie (comentată). Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983, 376 p. (în colab.)
Profiluri şi structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române, Vol. I (A-L). Cuvânt înainte de Liviu Călin. Prefață de Constantin M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, 444 p. (156 de portrete de scriitori).
Carte de înțelepciune latină. Illustrium poetarum flores. Antologie de Ioan Inocențiu Micu-Klein. Ediție şi Studiu introductiv de Florea Firan, Note și traduceri parțiale de Bogdan Hâncu. Ed. Ştiințifică, Bucureşti, 1992, 584 p.; Ed. a II-a, Tipo Moldova, Colecția Academica, Iași, 2013, 582 p.; Ed. a III-a revăzută și adăugită, cu ilustrații foto, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2015, 594 p.
Folclor literar românesc. Vol. I, Ed. Universitaria, Craiova, 1996, 122 p.
Ramuri. Studiu monografic. Corespondență. Manuscrise. Antologie. Bibliografie. Cuvânt înainte de C. M. Popa, Ed. Macedonski, Craiova, 1996, 480 p.
Literatura diasporei. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1996, 448 p. (în colab.)
Poezia contemporană. Antologie comentată [20 poeți], Vol. I, Ed. Macedonski, Craiova, 1997, 240 p. (în colab.)
Proza contemporană. Antologie comentată [16 prozatori], Vol. II, Ed. Macedonski, Craiova, 1997, 288 p. (în colab.)
Modernism. Tradiționalism. Valori ale literaturii românești interbelice, H. P. Bengescu, Camil Petrescu, I. Barbu, I. Pillat, V. Voiculescu, Ed. Macedonski, Craiova, 1997, 288 p. (în colab.)
Scrisul Românesc. Editura-Revista. Coord. Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2002, 124 p.
Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române, Vol. II (M-Z). Prefață de Constantin M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 440 p. (Portretele a 360 de scriitori)
Destinul unei reviste. „Ramuri”, 1905-1947. Prefață de Constantin M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 598 p., cu ilustrații alb-negru
Destinul unei reviste. „Ramuri”, 1964-2005. Prefață de Gabriel Coşo­veanu, Postfață de Constantin M. Popa, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 780 p., cu ilustrații alb-negru.
Spirite enciclopedice în cultura română: D. Cantemir, I. H. Rădulescu, B. P. Hasdeu, M. Eminescu. Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 322 p. (în colab.)
„Scrisul Românesc” – 80. Studiu monografic. Bibliografie adnotată. Antologie, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2006, 690 p., cu ilustrații alb-negru.
Editura „Scrisul Românesc” 85 de ani de existență. Cuprinde și Catalogul cărților publicate în perioada 1922-2007, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2007, 208 p.
Presa craioveană, 1838–2007. Postfață de Constantin M. Popa, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2007, 430 p., cu facsimile și imagini foto.
Portrete literare, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2007, 200 p. (cuprinde 26 de portrete de scriitori).
Tudor Arghezi. Treptele devenirii. Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2008, 294 p., cu ilustrații foto din viața și opera poetului. Ed. a II-a, 2010, Ed. a III-a, 2012, Ed. a IV-a, 2013, Ed. a V-a, 2015.
Tudor Arghezi. Treptele devenirii. Opera Omnia. Tipo Moldova, Iași, 2013, 362 p.
Portrete și restituiri literare. Prefața – Competență și pasiune, de Dumitru Radu Popa, Postfața – Modele de portretistică, de Gabriel Coșoveanu, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, 450 p. (Cuprinde 80 de portrete de scriitori).
Eminescu. Antologie comentată, alcătuită de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2015, 290 p., cu reproduceri foto alb-negru: M. Eminescu – Biografie ilustrată.
Macedonski. Bacovia. Simbolismul românesc. Antologie comentă, alcătuită de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, 272 p., cu reproduceri foto.
Liniștea și neliniștea drumului. Florea Firan – 80, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, 472 p., cu reproduceri foto alb-negru și color.
Amprente și voci. Studii monografice a 41 de scriitori. Omul enciclopedic, postfață de Constantin Cubleșan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2017, 368 p.
Scrisul Românesc – 90 de ani de la întemeiere. Studiu monografic. Bibliografie adnotată, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 564 p., cu reproduceri foto alb-negru.
- Alte lucrări de interes cultural
Parcul Romanescu din Craiova. Ediție și prezentare de Florea Firan, (Versiune în română-franceză), trad. în franceză de Maria Iliescu, Comitetul pentru Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1970, text și reproduceri foto alb-negru și color.
Doljul în imagini. Ediție și prezentare de Florea Firan. Versiune în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, Comitetul pentru Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1972, 152 p.+ 136 ilustrații alb-negru și color.
Din viața școlii Doljului. Casa Corpului Didactic, Craiova, 1975, 162 p. (în colab.)
Craiova – ghid de oraș. Ed. Sport-Turism, București, 1982, 190 p. + 48 ilustrații alb-negru și color + harta turistică a Craiovei (în colab.)

- Ediții alcătuite, îngrijite și prefațate/postfațate
Tinerețea cuvintelor. Culegere de versuri. Ediție și prefață de Florea Firan, Craiova, 1967, 140 p.
Freamăt. Selecție din creațiile tinerilor membrii ai cercurilor literare din Craiova. Ediție și prefață de Florea Firan, Secția de învățământ, Craiova, 1968, 80 p.
Continuitate. Culegere de versuri și proză ale scriitorilor olteni. Ediție și prefață de Florea Firan, Comitetul pentru Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1970, 216 p.
Rezonanțe culturale oltene. Studii și articole. Cuvânt înainte – Oltenia modernă o zonă a tradiției sensibile, de Mihnea Gheorghiu. Ediție și prefața – Continuitate, de Florea Firan, Comitetul pentru Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1971, 452 p.
Comentarii macedonskiene, coord. Florea Firan, Ed. Minerva, București, 1971, 200 p.
Studii de folclor. Vol. I. Ediție și prefață de Florea Firan, Centrul de Științei Sociale Craiova al Academiei Române, 1973, 224 p.
Studii de folclor. Vol. II. Ediție și prefață de Florea Firan, Centrul de Științei Sociale Craiova al Academiei Române, 1974, 232 p.
Studii de folclor. Vol. III. Ediție și prefață de Florea Firan, Centrul de Științei Sociale Craiova al Academiei Române, 1975, 244 p.
Cântecul popular românesc. Studii de folclor, Centrul de îndrumare a creației populare Craiova, 1975, 260 p. + ilustrații cu imagini foto de la Festivalul Național „Maria Tănase”, ediția a IV-a, și Situația culegerilor de folclor din Oltenia și pe țară.
46 de scriitori în dialog cu județul Dolj (Versuri. Proză, Reportaje). Ediție alcătuită de Florea Firan și Corneliu Leu. Prefață de Florea Firan, Uniunea Scriitorilor din România și Comitetul de Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1977, 222 p.
Mihail Drumeș, Scrisoarea de dragoste, roman. Versiune definitivă, Postfață de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1982, 350 p.
Mihail Drumeș, Invitația la vals, roman. Ediție și Postfață de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, 272 p.
Mihail Cruceanu, Lauda vieții. Ediție, prefață și bibliografie de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1987, 206 p.
A. S. Pușkin, Dama de pică. Ediție și prefață de Florea Firan, Ed. Macedonski, Craiova, 1992, 174 p.
Rosamond Marshall, Pasiune și frumusețe. Ducesa de Malminster, Ediție de Florea Firan, Ed. Macedonski, Craiova, 1992, 254 p.
Octave Aubry, Viața intimă a lui Napoleon, Ediție și prefață de Florea Firan, Ed. Macedonski, Craiova, 1992, 360 p.
Eminescu. Antologie comentată, Ed. Mace­donski, Craiova, 1992, 264 p. (în colab.)
Blaga. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1992, 180 p. (în colab.)
Arghezi. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1992, 232 p. (în colab.)
Creangă. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1993, 207 p. (în colab.)
Caragiale. Antologie comentată, Ed. Mace­donski, Craiova, 1993, 264 p. (în colab.)
Macedonski. Bacovia. Simbolismul românesc. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1993, 254 p. (în colab.)
Coșbuc. Goga. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1993, 216 p. (în colab.)
Slavici. Rebreanu. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1994, 238 p. (în colab.)
Sadoveanu. Antologie comentată, Ed. Mace­donski, Craiova, 1994, 168 p. (în colab.)
Alecsandri. Literatura pașoptistă. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1995, 228 p. (în colab.)
G. Călinescu. Antologie comentată, Ed. Macedonski, Craiova, 1995, 224 p. (în colab.)
Spirite enciclopedice în cultura română. Vol. I: Dimitrie Cantemir, Ion Heliade Rădulescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Nicolae Iorga. Antologie comentată. Ed. Macedonski, Craiova, 1995, 202 p. (în colab.)
Spirite enciclopedice în cultura română. Vol. II: Mihai Eminescu, Lucian Blaga. Antologie comentată. Ed. Macedonski, Craiova, 1995, 256 p. (în colab.)
Spirite enciclopedice în cultura română. Vol. III: G. Călinescu, Mircea Eliade. Antologie comentată. Ed. Macedonski, Craiova, 1995, 232 p. (în colab.)
Jacques Thiers, Parfum de glicine. Traducere de Dana Marina Dumitriu, Ediție și prefață de Florea Firan, Ed. Macedonski, Craiova, 1996, 142 p.
V. G. Paleolog, Brâncuși – Brâncuși, vol. II, Ediție și postfață de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2002, 240 p., cu ilustr. și port.
V. G. Paleolog, Brâncuși – Brâncuși, vol. I, Ediție îngrijită și postfață de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 188 p., cu ilustrații. Ediția a II-a, 2005.
Ioan Slavici, Mara. Moara cu noroc. Nuvele. Povestiri. Ediție de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 352 p.
Ion Creangă, Povești. Amintiri din copilărie. Povestiri. Ediție îngrijită de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 312 p.
Mihai Eminescu, Poezii. Cronologie. Mărturii. Evocări. Fragmente critice. Bibliografie selectivă. Antologie comentată. Alcătuită de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2003, 324 p.
Dumitru Radu Popescu, Anglia. Dante și Virgiliu se întâlnesc, la Paris, cu Belmondo. Oxigen. Bătrânul Vișan. Postfața – Dumitru Radu Popescu, scriitorul și opera de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, 296 p.
Gib I. Mihăiescu, Opere I. La Grandiflora. Ediție îngrijită și prefațată de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 220 p.
Gib I. Mihăiescu, Opere II. Zilele și nopțile unui student întârziat. Ediție îngrijită și prefațată de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 294 p.
Gib I. Mihăiescu, Opere III. Rusoaica. Ediție îngrijită și prefațată de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 216 p.
V. G. Paleolog, Tinerețea lui Brâncuși, Ediție și Prefață de Petru Comarnescu. Postfață de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, 234 p., Ed. a II-a, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2015, 236 p.
Alexandru Mircescu, Abia atunci... Poeme. Prefața – Poetul și opera sa, de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 68 p.
Andrei Codrescu, Instrumentul negru, poezii 1965-1968. Prefață de Ștefan Baciu. Ediție cu o prezentare pe coperta IV de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 120 p.
Marin Sorescu, Cronici dramatice, Postfața – Marin Sorescu, scriitorul și opera de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 180 p.
Dumitru Radu Popescu, Nopțile săptămânii. O felie din creierul lui Einstein. Pisica oarbă cu clopoței. Dafnis și Floarea în răscrucea imperiilor moarte. Cimitirul de trenuri. Postfața – D.R. Popescu, dramaturgul, de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, 386 p.
Marin Sorescu, Iona. Ediție îngrijită și Postfața – Marin Sorescu, dramaturgul de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația–Editura, Craiova, 2006, 72 p.
Marin Sorescu, Poezii inedite. Postfața – Marin Sorescu și Scrisul Românesc de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația–Editura, Craiova, 2006, 176 p.
William Shakespeare, Romeo și Julieta, Traducere de Șt. O. Iosif, Ediție îngrijită și prefațată de Florea Firan, cu Repere critice, Scrisul Româ­nesc Fundația-Editura, Craiova, 2006, 164 p.
Coșbuc. Goga, Antologie comentată, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2007, 218 p. (în colab.)
Antoniu Sarnelli de Silva, Un alt Adonis. Traducere din italiană de Nicoleta Presură-Călina Ediție de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2007, 246 p.
Felicia Gherghina, Personajul feminin în opera lui Mircea Eliade, Ediție îngrijită de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2007, 148 p., ed. a II-a, Prefață de Ștefan Vlăduțescu, 2016, 152 p.
Alecsandri și literatura pașoptistă, Antologie comentată. Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2008, 252 p. (în colab.)
V. G. Paleolog, C. Brâncuși, Prefața – Primul biograf al lui Brâncuși de Florea Firan, versiune din franceză în română (trad. Ioan Lascu), în engleză (trad. Florentina Anghel, Mihai Coșoveanu), Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2008, 152 p., cu reproduceri foto de pe operele sculptorului. Ed. a II-a, 2016.
Oltenia. Studii şi cercetări. Ediție îngrijită şi prefațată de Florea Firan, Ilustrații de Mircea Olarian, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2008, 550 p., cu reproduceri foto alb-negru şi color.
Craiova, oraşul întâlnirilor. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2008, 244 p., cu reproduceri foto alb-negru şi color. Ed. a II-a revăzută și adăugită, 2014, 248. p.
Dumitru Radu Popescu, Epistola către englezi. Biserica de argint. Moartea lui Moș Crăciun. Moartea actorului Pompiliu Iordache. Postfața Despre D. R. Popescu și opera sa de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2009, 354 p.
Dumitru Radu Popescu, Pastorul sașilor. Moartea lui Liviu Rebreanu. Vrăji­toarea și călugărul, Prefața Dumitru Radu Popescu, scriitorul și opera sa de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, 350 p. + ilustrații color.
Ion Omescu, Hamlet sau ispita posibilului. Eseu. Traducere de Maria Ivănescu. Ediție și Postfață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, 260 p.
Multiculturalismul. Actualitatea istoriei literare. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, 300 p., cu reproduceri foto color.
Emil Vora, Copacul dintre ani. Poezii inedite. Ediție și Postfața – Emil Vora, poetul de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011, 178 p.
Mihail Drumeș, Scrisoarea de dragoste, roman. Postfață de Florea Firan, Ed. Art, București, 2011, 242 p.
Mihail Drumeș, Invitația la vals, roman. Postfață de Florea Firan, Ed. Art, București, 2011, 256 p.
Dumitru Radu Popescu, Duios Anastasia trecea. Leul albastru. Grădinile fericiților, Ediție și Prefața – D. R. Popescu, scriitorul și opera sa de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2011, 168 p.
Sorana Georgescu-Gorjan, Așa grăit-a Brâncuși/ Ainsi parlait Brancusi/ Thus spoke Brancusi. Prefață de Florea Firan, Ed. Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2011, 268 p.
Viitorul cărții. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2011, 204 p., cu reproduceri foto color.
Cititul. De ce citim? Cum citim? Ce citim? Efectele cititului. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, 262 p., cu reproduceri foto color.
I. L. Caragiale, PROZĂ. Momente. Schițe. Nuvele. Povestiri. Ediție și Prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, 300 p.
I. L. Caragiale, TEATRU. O noapte furtunoasă. Conul Leonida față cu Reacțiunea. O scrisoare pierdută. Ediție și prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, 184 p.
Irina Mavrodin, Autoscopii, Autoficțiuni sau Câmpul cu maci. Ediție îngrijită și Postfața Irina Mavrodin și opera sa de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, 224 p. + imagini foto color.
Dumitru Radu Popescu, Scrisori deschise. Eseuri. Prefață de Ovidiu Ghidirmic, Postfață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, 220 p.
Ramona L. Ceciu, Rabindranath Tagore, ființă metacronotopică: atipic, avangardist, universal, Postfața Rabindranath Tagore de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, p. 234.
Marin Sorescu în scrisori și documente inedite, Postfața Marin Sorescu și spațiul matrice de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, p. 360.
Literatura şi sincretismul artelor. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, 196 p., cu reproduceri foto color.
Limba română şi mass-media. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, 268 p., cu reproduceri foto color.
Marin Sorescu, Jurnalul călătoriilor, vol. VII, Postfața Marin Sorescu – ediții publicate la Scrisul Românesc de Florea Firan Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, p. 196.
I. L. Caragiale, Poezii. Ediție și Prefața – Despre I. L. Caragiale – Poetul de Florea Firan și Postfață de Dumitru Radu Popa, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, 180 p., cu ilustrații foto.
Dumitru Radu Popescu, Alunecând pe-o rază. Postfața D. R. Popescu – dramaturgul de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, 156 p.
Titus Spânu, Sărbătorește ziua de ieri. Ediție îngrijită de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, 200 p.
De la cenzura impusă la autocenzură. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2015, 200 p., cu reproduceri foto color.
Puterea cuvintelor. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, 176 p., cu reproduceri foto color.
Avangarda și avangardismul. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, 220 p., cu reproduceri foto color.
Constantin Zărnescu, Aforismele și textele lui Brâncuși. Introducerea Aforismele și textele lui Brâncuși – o nouă ediție de Florea Firan. Prefață de Marin Sorescu, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, 282 p.
Intelectualii, Puterea și Tehnologia. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2017, 230 p., cu reproduceri foto color.
Teodor V. Ștefanelli, Amintiri despre Eminescu. Notă asupra ediției și Postfață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 176 p.
Elena Văcărescu, Versuri. Ediție și Prefața de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 114 p., cu ilustrații foto.
Anna Brâncoveanu de Noailles, Versuri. Ediție și Prefața de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 112 p., cu ilustrații foto.
Magda Isanos, Versuri. Ediție și Prefața de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 114 p., cu ilustrații foto.
Nina Cassian, Versuri. Ediție și Prefața de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 120 p., cu ilustrații foto.
Unitate prin diversitate. Memorie culturală și spiritualitate românească. Personalități și acțiuni în sprijinul Marii Uniri. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Editura Universitaria și Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 340 p., cu reproduceri foto color.
Oltenia. Studii şi cercetări. Ediție a II-a îngrijită şi prefațată de Florea Firan, postfață de Cezar Avram, Ilustrații de Mircea Olarian, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, 588 p., cu reproduceri foto alb-negru şi color.

- Studii și articole în volume (selectiv)
Nostalgia copilăriei și locurile de obârșie la Alexandru Macedonski, în Comentarii macedonskiene, Ed. Minerva, București, 1971, pp. 83-96.
Pe meleaguri oltene doi mari scriitori: Coșbuc și Rebreanu, în Rezonanțe culturale oltene, Comitetul pentru Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1971, pp. 63-78.
Începuturile presei literare craiovene, în Rezonanțe culturale oltene, Comitetul pentru Cultură și Artă Dolj, Craiova, 1971, pp. 111-160.
Continuitate, în Rezonanțe culturale oltene, Comitetul pentru Cultu­ră și Artă Dolj, Craiova, 1971, pp. 7–10.
Radu de la Giubega – un poet popular, în Studii de folclor. Vol. I, Centrul de Științe Sociale Craiova al Academiei Române, 1973, pp. 61-112.
Folclorul și valorificarea lui, în Studii de folclor. Vol. II, Centrul de Științe Sociale Craiova al Academiei Române, 1974, pp. 7-10.
Craiova – leagăn al cântecului popular românesc, în Studii de folclor. Vol. III, Centrul de Științe Sociale Craiova al Academiei Române, 1974, pp. 7-17.
Folcloriști olteni, în Studii de folclor. Vol. III, Centrul de Științe Sociale Craiova al Academiei Române, 1975, pp. 61-74.
Tezaurul de la Bistrița, în Studii de folclor. Vol. III, Centrul de Științe Sociale Craiova al Academiei Române, 1975, pp. 87-106.
Tradiții ale presei literare craiovene, în Craiova – trecut, prezent și viitor, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1979, pp. 256-262.
Creațiile scriitorilor…, interviu, în Perimetrul sentimental de Nicolae Pop, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980, pp. 156-162
Nicolae Iorga și revista „Ramuri”, în vol. Ramuri, 1905-1980, Număr festiv, Craiova, 1980, pp. 75-76.
Arghezi, moralist, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul VIII, 1980, pp. 99-101.
Arghezi în conștiința posterității, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul IX, 1981, pp. 102-104.
Istoria unui manuscris (Ilustrium poetarum flores), în vol. Ramuri – 1984, Craiova, 1984, pp. 64-65.
Accademia di Romania in Roma, în vol. Ramuri – 1985, Craiova, 1985, pp. 161-162.
Mihai Eminescu nella critica letteraria italiana, în vol. Il momento Emi­nescu, Ed. Eminescu, București, Roma, 1987, pp. 89-100.
Napoleon altfel, Prefață la vol. Viața intimă a lui Napoleon, Ed. Mace­donski, Craiova, 1992, pp. 3-6.
Centenar Tristan Tzara, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 103-105.
James Joyce în România, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 118-119.
Despărțirea de Marin Sorescu, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 120-121.
Cultura română în universitățile lumii, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 171-179.
Dilema, săptămânal de tranziție, în vol. „Analele Universității din Cra­iova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 220-221.
Lettre Internationale – seria română, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Literatură română și universală, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 221-222.
Vocabularul limbii române în școală, în vol. „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Lingvistică, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 245-246.
Limba și cultura română în universitățile lumii, în vol. „Analele Univer­sității din Craiova”, Seria Științe Filologice – Lingvistică, Anul XI, 1996, nr. 1-2, pp. 275-283.
„Călătorii interioare”, interviu în vol. Gabriela Rusu-Păsărin, Portrete în Acquaforte, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, pp. 45-59.
Dumitru Radu Popescu, scriitorul și opera, în vol. Dumitru Radu Popescu, Anglia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, pp. 279-294
Dumitru Radu Popescu, dramaturgul, în vol. Dumitru Radu Popescu, Nopțile săptămânii, Ed, Scrisul Românesc, Craiova, 2005, pp. 377-384
Marin Sorescu și Scrisul Românesc în vol. Marin Sorescu, Poezii inedite, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2006, p. 7.
Craiova, oraşul întâlnirilor, în vol. Craiova, oraşul întâlnirilor. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2008, Ed. a II-a revăzută și adăugită, 2014, pp. 5-9
Despre D. R. Popescu și opera sa, în vol. Dumitru Radu Popescu, Epistola către englezi, Scrisul Românesc Fundața-Editura, Craiova, 2009, pp. 338-348.
Ion Omescu – portret spiritual, în vol. Ion Omescu, Hamlet sau ispita posibilului, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, pp. 255-259.
Dumitru Radu Popescu, scriitorul și opera sa, în vol. Dumitru Radu Popescu, Pastorul sașilor. Moartea lui Liviu Rebreanu. Vrăjitoarea și călugărul, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, pp. 309-334
Dumitru Radu Popescu, cronologie, în vol. Dumitru Radu Popescu, Opere I. Mări sub pustiuri, Ed. Polirom, Iași, 2010, pp. 5-15
Multiculturalismul, în vol. Multiculturalismul. Actualitatea istoriei literare. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, pp. 7-9
Actualitatea istoriei literare, în vol. Multiculturalismul. Actualitatea istoriei literare. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2010, pp. 63-65
Aforismele lui Brâncuși în ediție trilingvă, în vol. Sorana Georgescu-Gorjan, Așa grăit-a Brâncuși/ Ainsi parlait Brancusi/ Thus spoke Brancusi, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2011, pp. 5-6
Emil Vora, poetul, în vol. Emil Vora, Copacul dintre ani. Poezii inedite, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2011, pp. 165-174
Viitorul cărții, în vol. Viitorul cărții, Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2011, pp. 5-8
Cititul. De ce citim? Cum citim? Ce citim? Efectele cititului, în vol. Cititul. De ce citim? Cum citim? Ce citim? Efectele cititului. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, pp. 5-12
Prefață, în vol. I. L. Caragiale, PROZĂ. Momente. Schițe. Nuvele. Povestiri, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, pp. 5-6
I. L. Caragiale, dramaturgul, în vol. I. L. Caragiale, TEATRU. O noapte furtunoasă. Conul Leonida față cu Reacțiunea. O scrisoare pierdută, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, pp. 5-8
Irina Mavrodin și opera sa, în vol. Irina Mavrodin, Autoscopii, Autoficțiuni sau Câmpul cu maci, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, pp. 201-212
Marin Sorescu și spațiul matrice, în vol. Marin Sorescu în scrisori și documente inedite, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, pp. 325-327
Literatura şi sincretismul artelor, în vol. Literatura şi sincretismul artelor. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, pp. 5-8
La vârsta senectuții (C. M Popa – 70), în vol. Constantin M. Popa, Ceremonialul serenității, Ed. Aius, Craiova, 2013, pp. 241–243.
Marin Sorescu și spațiul matrice, în vol. Marin Sorescu în scrisori și documente inedite, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, pp. 323-326.
Rabindranath Tagore, în vol. Ramona L. Ceciu, Rabindranath Tagore, ființă metacronotopică: atipic, avangardist, universal, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2013, p. 234.
Despre I. L. Caragiale – Poetul, în vol. Ion Luca Caragiale – „Poezii”, ediție de Florea Firan, Fundația–Revista „Scrisul Românesc”, Craiova, 2014, pp. 5–9.
D. R. Popescu – dramaturgul, în vol. Dumitru Radu Popescu, Alunecând pe-o rază, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, pp. 151-155.
Limba română şi mass-media, în vol. Limba română şi mass-media. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014, pp. 5-8
De la cenzura impusă la autocenzură, în vol. De la cenzura impusă la autocenzură. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2015, pp. 5-8
Scriitorul total (D.R. Popescu – 80), în vol. D.R. Popescu, „Leul albastru”, Ed. Academiei Române, București, 2015, pp. 78–80.
Aforismele și textele lui Brâncuși – o nouă ediție, în vol. Constantin Zărnescu, Aforismele și textele lui Brâncuși, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, pp. 5-9.
Puterea cuvintelor, în vol. Puterea cuvintelor. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, pp. 5-8
Avangarda și avangardismul, în vol. Avangarda și avangardismul. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, pp. 5-27
Aforismele și textele lui Brâncuși – o nouă ediție, în vol. Constantin Zărnescu, Aforismele și textele lui Brâncuși, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2016, pp. 5-9
Intelectualii, Puterea și Tehnologia, în vol. Intelectualii, Puterea și Tehnologia. Antologie, ediție şi prefață de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2017, pp. 5-10
Amintiri despre Eminescu. Notă asupra ediției, în vol. Teodor V. Ștefanelli, Amintiri despre Eminescu, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-7
Teodor V. Ștefanelli, în vol. Teodor V. Ștefanelli, Amintiri despre Eminescu, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 159-172
Elena Văcărescu, o ambasadoare a culturii române, în vol. Elena Văcărescu, Versuri, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-18
Anna Brâncoveanu de Noailles, poetă europeană, în vol. Anna Brâncoveanu de Noailles, Versuri, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-26
Magda Isanos, o poetă profundă, în vol. Magda Isanos, Versuri, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-18
Nina Cassian, o poetă prodigioasă, în vol. Nina Cassian, Versuri, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-21
Unitate prin diversitate, în vol. Unitate prin diversitate. Memorie culturală și spiritualitate românească. Personalități și acțiuni în sprijinul Marii Uniri, Editura Universitaria și Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-11
Oltenia. O carte de valoare excepțională, în vol. Oltenia. Studii şi cercetări. Ediție a II-a, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 5-8

Referințe critice (în periodice și în volume)
• În volume (selectiv)
GHEORGHIU, Mihnea. Oltenia modernă, o zonă a tradiției sensibile. Cuvânt înainte la volumul Rezonanțe culturale oltene, ediție îngrijită și prefațată de Florea Firan Craiova, 1971, pp. 3-5.
GHEORGHIU, Mihnea. Cuvânt înainte la vol. Ramuri 1905-1947. Bibliografie, Ed. Enciclopedică Română, București, 1972, pp. 5-6.
PAPADIMA, Ovidiu. Prefață la vol. Florea Firan, De la Macedonski la Arghezi, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1975, pp. 7-12.
PAPADIMA, Ovidiu. Un nou și util instrument de lucru în domeniul istoriei literaturii române. Studiu introductiv la vol. Florea Firan, Presa literară cra¬ioveană (1838–1975), Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1976, pp. V-XXI.
DIMA, Al. Profesorul de literatură ca cercetător, în vol. Dezbateri critice, Ed. Eminescu, București, 1977, pp. 62-67.
POPA, Marian. Florea Firan, în Dicționar de literatură română contemporană, Ed. Albatros, București, 1977, p. 223.
MANU, Emil. Eseu despre generația războiului, Ed. Cartea Românească, București, 1978, p. 366.
DATCU, Iordan; STROIESCU, C. S. Dicționarul folcloriștilor. Folclorul literar românesc, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979, p. 182.
STOICA, Ion și colectiv. Literatura română. Ghid bibliografic. Partea I. Surse, B.C.U.S., București, 1979, pp. 16, 20, 146, 150; Partea a II-a, Scriitori (A-L), București, 1982, pp. 40, 53, 72, 109, 129, 203, 222; Partea a II-a, Scriitori (M-Z), București, 1982, pp. 109, 129, 203;
CIOCULESCU, Șerban. Un povestitor talentat, în vol. Craiova – trecut, prezent și viitor, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1979, p. 265.
PIRU, Al. Critica literară în „Ramuri”, în vol. Craiova – trecut, prezent și viitor, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1979, p. 280.
*** Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, Ed. Academiei Române, București, 1979, pp. 137, 181.
*** Literatura română. Dicționar cronologic. Coordonatori: I. C. Chițimia – Al. Dima, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1979, pp. 6, 8, 729, 754.
*** Literatura română contemporană, Ed. Academiei Române, București, 1980, pp. 19, 82.
POP, Nicolae. Florea Firan: „Creațiile scriitorilor olteni au fost și sunt o prezență marcantă în peisajul literaturii noastre nașionale” , în vol. Perimetru senti¬mental. Interviuri, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1980, pp. 156–162.
CIOCULESCU, Șerban. Jubileul „Ramurilor”, în „Ramuri”, Volum oma¬gial, Craiova, 1980, pp. 8–9.
DĂNCIULESCU, Sina. O revistă de folclor și un folclorist oltean. Puncte de vedere, „Analele Universității din Craiova”, Seria Științe filologice, 1981, pp. 70, 73.
MARCEA, Pompiliu. Scriitorimea olteană, în vol. Varietăți literare, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1982, pp. 322–325.
MELIAN, Alexandru. Traian Demetrescu, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1983, p. 295.
MARCEA, Pompiliu. Concordanțe și controverse, Ed. Eminescu, București, 1983, pp. 113–114.
ANGHELESCU, Mircea. Istoriografia literară românească 1944 – 1984, Ed. Minerva, București, 1984, pp. 263, 285.
SOLDATI, Paolo, „Accademia di Romania – important ford de cultură românească”, Interviu realizat de Florea Firan, (partea a II-a) „Almanah Ramuri”, 1985, pp. 161-162.
CĂLIN, Liviu. „Cuvânt înainte”, la o carte manuscris în vol. Florea Firan, Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române, A–L, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, pp. 5-6.
POPA, Constantin M. Rațiunile lecturii critice, în vol. Florea Firan, Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române, A–L, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, pp. 7-12.
POPA, Constantin M. Florea Firan – profil literar, în vol. Florea Firan, Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1986, pp. 335-342.
HANGIU, I. Dicționar al presei literare românești (1790-1982), Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1987, pp. 12, 42, 47, 256, 340.
PÂRNUȚĂ, Gheorghe; ANDREI, Nicolae. Istoria cărții, presei și tiparului din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1994, pp. 217, 237, 241, 271, 278-279, 305, 347, 413, 417, 433.366
ULICI, Laurențiu. Literatura română contemporană, Ed. Eminescu, București, 1995, p. 547.
*** Dicționarul scriitorilor români, A–C, coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Ed. Fundației Culturale Române, București, 1995, pp. 243, 264, 637, 738; Vol. II, D–L, 1998, pp. 42, 84,104, 126, 157, 163, 254, 276-279, 374, 399, 509, 610, 729, 735; Vol. III, M–Q, Ed. Albatros, București, 2001, pp. 68, 127, 212, 536; Vol. IV, R–Z, Ed. Albatros, Bucure;ti, 2002, pp. 548, 555, 806, 818.
BELLU, Nicolae. Eminescu și Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1995, pp. 48, 101, 128, 133-137, 164, 165.
HANGIU, I. Dicționarul presei literare românești (1790-1990), Ed. Fundației Culturale Române, București, 1996, pp. 40, 50, 355, 356, 474, 551, 568.
POPA, Constantin M. Cuvânt înainte, la vol. Florea Firan, Ramuri 1905- 1995, Ed. Macedonski, Craiova, 1996, pp. 5-8.
PASCU, Florentina. Florea Firan: „Ramuri” (1905-1995), în vol. Analele Universității din Craiova, Seria Științe filologice, Literatură română și universală, nr. 1–2, 1996, pp. 208–209
CRISTOFOR, Ion. Florea Firan, în Dicționarul scriitorilor români, D-L, coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Ed. Fundației Culturale Române, București, 1998, pp. 277-279.
*** Sud-Vest (o antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia), Ed. Aius, 1998, pp.115-125.
COȘOVEANU, Gabriel. Ramuri – Emblema olteană, în vol. Analele Universității din Craiova, Seria Științe filologice, Literatură română și universală, nr. 1–2, 1998, pp. 378–380.
CUCU, P.; STUPARU, Al.; ENACHE, Al. Florea Firan, în vol. Personalități din Oltenia. Dicționar, Ed. Sitech, Craiova, 1999, pp. 100-102.
JIANU, Ion, Florea Firan: „Cred că a fi generos cu scriitorii înseamnă a-i pre¬zenta obiectiv”, în vol. Interviuri pentru eternitate, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2002, pp. 59-63.
*** Dicționarul Who's who in Romania”, ediție princeps, Ed. Pegas Press, București, 2002, p. 232.
POPA, Constantin M. Fidelitatea ca principiu, în vol. Florea Firan, Profiluri şi structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române, M–Z, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, pp. 5-8.
FIRESCU, Al., GHEORGHIU, Constantin, Florea Firan – Cu gratitudine, în vol. Craiova, mon amour, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, pp. 357-360.
RUSU-PĂSĂRIN, Gabriela, Florea Firan. Călătorii interioare, în vol. Portrete în Acquforte, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2003, pp. 47-59.
HANGIU, I. Dicționarul presei literare românești (1790-2000), Ed. Institutului Cultural Român, București, 2004, pp. 61, 78, 524, 525, 688.
POPA, Constantin M. Prefață, la vol. Florea Firan, Destinul unei reviste. Ramuri, 1905-1945, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004, pp. 5-6.
POPA, Constantin M., Un final deschis, în vol. Florea Firan, Destinul unei reviste. Ramuri, 1964-2005, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2005, pp. 661-662.
COȘOVEANU, Gabriel. Florea Firan, „infatigabil răscolitor de arhive”, în vol. Destinul unei reviste. Ramuri, 1964-2005, Scrisul Românesc Fundația–Editura, Craiova, 2005, pp. 5-10.
ACADEMIA ROMÂNĂ. Dicționarul General al Literaturii Române E/K, Coordonator Eugen Simion, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2009, pp. 152-153. (Florea Firan de Raluca Dună)
COȘOVEANU, Gabriel. Etern debutantul și împlinitul Arghezi,(Florea Firan. Tudor Arghezi, treptele devenirii), în vol. Discurs critic integrator, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2009, pp. 90-93.
CRĂCIUN, Boris și CRĂCIUN-Costin Daniela, Florea Firan, în Dicționarul Scriitorilor Români de azi, Ed. Porțile Orientului, Iași, 2011, p. 207.
POSPAI, Mircea. Tinerii trebuie să aibă astăzi neapărat modele… inter¬viu cu Florea Firan în vol. Convorbiri de după-amiază, vol. I, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2012, pp. 160-177.
POPA, Dumitru Radu. Competență și pasiune, în vol. Florea Firan. Portrete în timp, „Scrisul Românesc” Fundația–Revista, Craiova, 2012, pp. 5–6.
COȘOVEANU, Gabriel. Modele de portretistică, în vol. Florea Firan. Portrete și restituiri literare, Scrisul Românesc Fundația–Editura, Craiova, 2014, pp. 445-447.
DUMITRU, Radu Popa. Postfață la vol. I.L. Caragiale, Poezii. Ediție și Prefața – Despre I. L. Caragiale – Poetul de Florea Firan, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2014.
SORESCU, George. Marin Sorescu, Jurnal inedit VII, Scrisul Românesc Fundația–Editura, Craiova, 2015, p. 5.
TITUS, Georgescu. Un om. un istoric, un destin, Ed. Fântâna lui Manole, Râmnicu Vâlcea, 2016, pp. 112, 271, 272, 400, 498, 517, 518.
CIOROIANU, Adrian. Florea Firan – Craiova, orașalul întâlnirilor… în vol. Scrisul Românesc – 90 de ani de la întemeiere, Scrisul Românesc Fundația-Editura, Craiova, 2018, pp. 84-85.

Câteva referințe critice:

„Pasionat cercetător al istoriei noastre literare – preocupare pe care o îmbină firesc cu o intensă activitate în animarea și îndrumarea vieții contemporane a culturii noastre în Oltenia – Florea Firan ne dăruiește acum o carte bună și neapărat necesară: De la Macedonski la Arghezi (Scrisul Românesc, 1975).
Presa literară craioveană (1838–1975) constituie o amplă şi strălucită demonstrație a rolului imens jucat de periodice în promovarea şi îmbogățirea vieții culturale şi literare.
Spiritul critic al profesorului Florea Firan se manifestă evident în analiza programului ideologic al fiecăruia dintre periodicele cu atitudine mai fermă în acest sens, a consecvenței cu care îl realizează în cursul evoluției lui, a disputelor şi polemicilor pe care le poartă redacția în apărarea lui. ”
Ovidiu Papadima

„După ce ne-a dat, în ampla antologie cu titlul De la Macedonski la Arghezi, un conspect asupra literaturii provinciei sale, Florea Firan, lărgindu-și cadrele investigației, ne oferă în noua sa culegere, Profiluri și structuri literare, o galerie de portrete, din vechime până în zilele noastre, distribuite mereu alfabetic, de la A la L, inclusiv, așadar, promițând o continuare a lucrării, bogat informată biobibliografic.”
Șerban Cioculescu

„De la Macedonski la Arghezi de Florea Firan, apărută la Editura «Scrisul Românesc» – Craiova, este o carte dintre cele mai utile pentru istoria literară (...). Cifra de 178 de scriitori, cât cuprinde volumul, cumulată la însușirile mai sus arătate, demonstrează, de la sine, că efortul remarcabil al lui Florea Firan a fost încununat de izbândă, că lucrarea pe care a publicat-o se înscrie în rândul succeselor editoriale durabile“.
Pompiliu Marcea

„Specie rară de cercetător, Florea Firan e pasionat de scotocirea arhivelor, de cercetarea minuțioasă a vechilor publicații şi cărți, a valorificării unor documente literare şi biografice inedite. Depăşind aria de cercetare a unui localnic creator, istoricul are şansa de a descoperi în Biblioteca Vaticanului manuscrisul lui Ioan Inocențiu Micu Klein, Illustrium poetarum flores, datând din 1753, prima antologie de poezie clasică latină din literatura noastră, alcătuită de ilustrul cărturar transilvănean în exilul său la Roma.”
Ion Cristofor

„Într-o rubrică specială, profesorul Florea Firan a publicat cu regularitate fișe biobibliografice despre scriitori olteni, care au fost culese apoi în extrem de utila sa lucrare, De la Macedonski la Arghezi...”
Al. Piru

„Rar mai găseşti spirite senine, moderate, uşor nepăsătoare. Rar mai găseşti „leneşi“ într-ale poziționarilor şi încă şi mai rar „harnici“, adică pur şi simplu constructivi, laborioşi, dornici să zidească lucruri bune, folositoare atât lor cât şi semenilor. Am avut totuşi privilegiul de a întâlni, de a observa astfel de oameni în România contemporană, oameni care îți provoacă bucuria şi optimismul. Unul dintre ei este Florea Firan însuşi, om de înțelepciune şi de gust. Scrisul său limpede exprimă un spirit senin...”
Virgil Nemoianu

„Temperament dinamic, stăpânit de o adevărată patimă a studiului încordat şi laborios în care se asociază efortul dur al istoricului şi filologului cu severitatea criticului de texte, deschizând perspective largi spre orizonturi de sinteză, Florea Firan înscrie ferm, în toate contribuțiile şi inițiativele sale de referință pentru posteritatea spirituală românească, semnătura propriei personalități.”
Constantin M. Popa

„Discursul critic și de istorie literară, practicat de Dl. Florea Firan este unul exegetic în deplinul înțeles al cuvântului. Judecățile de valoare sunt ferme, precise și analitice, recomandându-l cu prisosință nu doar ca pe un temeinic cunoscător al fenomenului literar românesc ci și ca pe un fin degustător, de rafinament, al acestuia. În plus, au farmec aparte pasajele evocatoare ale acelora pe care i-a cunoscut personal.
Amprente și voci, carte de incursiuni în istoria literară națională, datorată domnului Florea Firan, are pe lângă calitatea unei descinderi sistematice, documentare, în biografiile și operele unor mari personalități ale culturii române, și vibrația, pe care cititorii o vor simți, cu evidență, a unei mari pasiuni intelectuale pusă în slujba scrisului românesc din totdeauna.”
Constantin Cubleșan

„Pe lângă alte numeroase întreprinderi, cele mai multe dintre cărțile lui Florea Firan sunt lucrări masive, solide, modele de cercetare documentară, de o mare rigoare şi acribie, ce se înscriu pe linia istoriei literare de tip factologic a lui Șerban Cioculescu, Ovidiu Papadima, Al. Dima, indispensabile instrumente de lucru de care istoria literaturii are atât de mult nevoie, veritabile compendii de istorie literară.
Nu mai puțin importantă este şi cealaltă față a istoricului literar şi a profesorului universitar Florea Firan care a fost mai puțin evidențiată şi subliniată până în prezent, aceea de redactor-şef al noii serii a revistei Scrisul Românesc şi de director al editurii Scrisul Românesc. A conduce două dintre cele mai prestigioase instituții de cultură nu este deloc uşor, în condițiile atât de vitrege şi neprielnice pentru cultura de azi, când statul se implică prea puțin sau aproape deloc şi toată răspunderea cade pe umerii unor personalități sau asociații care nu şi-au pierdut entuziasmul şi nici interesul pentru acest domeniu.”
Ovidiu Ghidirmic

„Pentru mintea, inima și literatura unui neam, Florea Firan a făptuit mai mult decât a proclamat, ceea ce îl face român aproape atipic. Posibil să fie tot un fel de surpriză, plăcută, a neliniștii creatoare oltenești, în condițiile în care meridionalii nu sunt conotați chiar pozitiv la capitolul care vizează raportul vorbe-urmări ale lor. Florea Firan a văzut și vede acest raport într-un mod foarte serios.”
Gabriel Coșoveanu

Colaborări în periodice
„Ramuri”, „Înainte”, „România literară”, „Luceafărul”, „Contemporanul”, „Școala Ardeleană”, „Tribuna”, „Săptămâna”, „Flacăra”, „Manuscriptum”, „Mozaicul”, „Analele Universității din Craiova” – Seria Științe Filologice, „Scrisul Românesc”, „Brâncușiana”, „Curtea de la Argeși”, „Bucureștiul literar și artistic”, „Le Lingue del Mondo” (Florența), „Columna” (Roma), „Balcanica” (Roma) etc.

Premii literare
• Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei Române (1994) pentru Carte de înțelepciune latină – Ilustrium poetares flores, de I. I. Micu-Klein, ediție bilingvă română-latină, publicată la Editura Ştiințifică, Bucureşti, 1992, referenți: acad. Eugen Simion, acad. Șt. Augustin Doinaș, prof. univ. dr. Mihai Mitu de la Universitatea București;
• Premiul de Excelență al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, pentru întreaga activitate literară și științifică (2003);
• Ordinul Ziariștilor, Clasa I (Aur), pentru întreaga activitate literară și științifică (2006);
• Premiul „Al. Dima”, pentru volumul Profiluri și structuri literare. Contribuții la o istorie a literaturii române, M–Z, acordat de revista „Lamura” (2004);
• Premiul Omnia, pentru întreaga activitate literară și științifică, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova (2005);
• Premiul „Șerban Cioculescu”, pentru critică și istorie literară acordat de Editura Scrisul Românesc (2005);
• Premiul Societății Umoristice „Păcală” din București, pentru întreaga activitate literară și științifică (2005);
• Premiul de Istorie Literară pe anul 2008 al Uniunii Scriitorilor, Filiala Craiova, pentru volumul Tudor Arghezi, treptele devenirii;
• Premiul Omnia pentru întreaga activitate literară, cultural-științifică și de management cultural exemplar, acordat de revista „Mozaicul” (2007);
• Premiul Omnia pentru „50 de ani de activitate literară și științifică”, acordat de Asociația scriitorilor din Craiova și Facultatea de Litere (2008);
• Premiul „Tudor Arghezi”, pentru Arghezologie acordat la Festi­valul Internațional de Literatură „Tudor Arghezi”, pentru volumul Tudor Arghezi, treptele devenirii (2008);
• Premiul Omnia, pentru „întreaga activitate literară și științifică, de ctitor și editor al Revistei Scrisul Românesc”, acordat de Fundația-Revista Scrisul Românesc (2013);
• Trofeul Brâncușiana, pentru întreaga activitate cultural-științifică și consecvență în popularizarea operei marelui sculptor, acordat de Centrul Cultural „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (2013);
• Diplomă acordată de Societatea de Științe Istorice din România, Filiala Dolj, cu prilejul aniversării a „400 de ani de la începutul domniei lui Mihai Viteazul”, pentru contribuții deosebite la cunoașterea și valorificarea tradițiilor de luptă și jertfă ale poporului român (1993);
• Diplomă de Excelență acordată de Municipiul Craiova pentru „deosebita activitate publicistică și promovarea culturii scrise” (2004);
• Diplomă de Excelență acordată de Muzeul de Artă din Craiova pentru „generoasa și elevata colaborare, de-a lungul timpului, în promovarea imaginii muzeului, în presa scrisă, a artelor vizuale din spațiul Olteniei și integrarea acesteia în modernitatea artelor europene” (2008);
• Diplomă de Excelență acordată de Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova cu prilejul sărbătoririi Centenarului Bibliotecii (2008);
• Diplomă de Excelență acordată de Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, pentru „meritele deosebite în activitatea de cercetare științifică și dezvoltare instituțională” (2009);
• Diplomă de Excelență pentru meritul de a fi înființat în 1969 Festivalul-Concurs Național „Maria Tănase”, „în semn de recunoaștere drept ctitor al manifestării din mai 1969” (2009);
• Diplomă de Excelență acordată de Biblioteca județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea, pentru „contribuția la patrimoniul literaturii naționale și pentru activitatea susținută de promovare a culturii și literaturii române” (2012);
• Diplomă de Excelență acordată de Forumul Cultural al Râmnicului, pentru „remarcabilele sale contribuții la dezvoltarea și promovarea literaturii, învățământului și culturii române în context internațional” (2014);
• Diplomă de Onoare acordată de Societatea Culturală „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea, pentru „popularizarea creației scriitorilor din Oltenia prin intermediul Editurii Scrisul Românesc”, (2004);
• Diplomă de Onoare acordată de Revista „Ramuri” cu prilejul Centenarului revistei „Ramuri”, (2005);
• Diplomă de Onoare acordată de Municipiul Craiova pentru „promovarea și susținerea operei lui Marin Sorescu în țară și în lume” (2005);
• Diplomă de Onoare acordată de Societatea Cultural-Științifică „Anton Pann” din Râmnicu-Vâlcea pentru „întreaga activitate literară și științifică” (2005);
• Diplomă de Onoare acordată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj, pentru „activitate managerială desfășurată ca director al Liceului de Artă Marin Sorescu din Craiova” (2006);
• Diplomă de Onoare pe anul 2007 acordată de Teatrul Liric „Elena Teodorini” pentru „recunoașterea de întemeietor al Teatrului Liric și susținerea artei lirice craiovene”;
• Diplomă de Onoare acordată de Asociația Română de Istoria Presei din România pentru „contribuția la cercetarea și dezvoltarea jurnalismului din România” (2013);
• Diplomă de Onoare acordată de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, pentru „întreaga activitate culturală pusă în slujba scriitorilor români” (2013);
• Diplomă de Onoare acordată de revista „Ramuri” pentru „eforturile susținute, timp de decenii în cercetarea și publicarea unor volume dedicate revistei Ramuri”(2013);
• Diplomă Jubiliară acordată de Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Colegiul Național „Elena Cuza” cu prilejul aniversării a 180 de ani de la înființarea Colegiului Național „Elena Cuza” din Craiova, (2013);
• Diplomă și plachetă acordate de Consiliul Județean Dolj, pentru „contribuția remarcabilă în cei peste 50 de ani de activitate academică și didactică” (2013);
• Titlul de Cetățean de Onoare al Craiovei acordat de Primăria și Consiliul local al Municipiului Craiova, „în semn de prețuire față de realizările științifice, didactice și literare, pentru întreaga activitate dedicată evoluției, dezvoltării și promovării culturii românești” (2018);
• Medalia „Înfăptuirea unității naționale. 1918-2018. 100 România. 25 INST 1993-2018” acordată de Academia Română – Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (noiembrie 2018).