loader
Imagine Popescu Lazăr
Lazăr Popescu

Autobiografie
  Lazǎr Popescu, nǎscut la 25 decembrie 1957, Slivilesti, Gorj, intrat ȋn USR ȋn luna februarie, anul 2006.
Originar din comuna Drǎgotești, același județ. Absolvent al Liceului Teoretic Tudor Vladimirescu din Tȃrgu Jiu (1976) și al Universitǎții din Timișoara, Facultatea de Filologie, secția francezǎ-romȃnǎ (1981). Ȋntre 1993-1995 urmeaza cursurile Facultǎții Internaționale de Ştiințe Umane de la Universitatea București, fiind interesat de filosofia postmodernǎ. Ȋn urma unor probleme de sǎnǎtate va renunța la finalizarea lor. Doctorat ȋn Litere, la Universitatea de Vest din Timișoara, obținut ȋn 2002, cu o tezǎ despre tema banalului la Flaubert și Gogol. Conferențar universitar la Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti. Locuiește ȋn Tȃrgu Jiu.

Fișa de creație
Alte secunde, alte ipoteze (poezii), Editura Alexandru Ştefulescu, Tȃrgu Jiu, 1996; Amurgul traversat (poezii), Editura Fundației Constantin Brȃncuși, Tȃrgu Jiu, 1999; Concretizǎri ȋn irealitatea mediatǎ(eseuri critice), Editura Studii Europene, Tȃrgu Jiu, 2002; Lecturi rimbaldiene (eseuri critice), Editura Studii Europene, Tȃrgu Jiu, 2002; Banalul ȋn cinci disertații (studii literare), Editura Academica Brȃncuși, Tȃrgu Jiu, 2003 ; Douǎ lecturi arheologice (eseuri critice), Editura Clusium, Cluj Napoca, 2004; Aureola umbrei (poezii), Editura Gorjeanul, 2005 ; Interogații și revizuiri (eseuri critice), Editura Universitaria, Craiova, 2005 ; Omul care trece podul (poezii), Editura Vinea, București, 2006 ; Trei exerciții critice (eseuri critice), Editura Universitaria, Craiova, 2007 ; Cinci voci ale optzecismului (eseuri critice), Editura Universitaria, Craiova, 2008 ; Fachirul de scai (poezii) , Editura Fundației Constantin Brȃncuși , Tȃrgu Jiu, 2009 ; Şansa și restul (jurnal-eseu) , Editura Limes, Cluj Napoca, 2009 ; Ȋntre Efes și Nazaret (eseuri critice), Editura Universitaria, Craiova, 2010 ; Eșecul cartofilor cruzi , vol.I : Falsul paradis (roman), Editura Limes, Cluj Napoca, 2010 ; Scribul și contesa (poezii), Editura Fundației Constantin Brȃncuși, Tȃrgu Jiu, 2011 ; Eșecul cartofilor cruzi , vol. II : Cravata roșie (roman), Editura Limes, Cluj Napoca, 2012 ; Agitație ȋn pentagon (teatru), Editura Limes, Cluj Napoca, 2012 ; Eșecul cartofilor cruzi, vol. III : Renumele trandafirului (roman), Editura Limes, Cluj Napoca, 2013 ; Cosmos ȋn silabe (poezii) , Editura Limes, Cluj Napoca, 2013; Apocalipsa dupǎ Alexianu (prozǎ scurtǎ), Editura Limes, Cluj Napoca, 2013 ; Cǎrțile destrǎmǎrii. Introducere ȋn apocalipsele literare , vol. I : Aezii și absurzii (studii literare) , Editura Scrisul Romȃnesc Fundația Editura, Craiova, 2014 ; Amarul vector (poeme), Editura Limes, Cluj Napoca, 2016 ; Douǎ portrete lirice (eseuri critice), Editura Scrisul Romǎnesc Fundația Editura, Craiova, 2016 ; Mircea Petean sau știința poeziei (eseu critic) , Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2017; Kilometrul zero al iubirii (poezii), Editura Limes, Cluj Napoca, 2017.

A tradus din Jean Libis, Un avenir radieux. Essai sur la mythologie marxiste (Un viitor luminos. Eseu despre mitologia marxistǎ), Editura Tracus Arte, București, 2013.

Referințe critice (în periodice și în volume)
Laurențiu Ulici, Gheorghe Grigurcu, Valentin Tașcu, Adrian Dinu Rachieru, Ion Arieșanu, Mircea Bȃrsilǎ, Paul Aretzu, Ion Trancǎu, Dorin Ciontescu Samfireag, Ivan Evseev, Valeria Manta-Tǎicuțu, Ion Popescu-Brǎdiceni, Florea Miu, Gabriela Gheorghișor, Zenovie Cȃrlugea, Mircea Mihǎieș, Ion Hirghiduș.

̋Ȋntr-o analizǎ succintǎ și plinǎ de farmec. Lazǎr Popescu vorbește despre <>, ȋn maniera-i de acum caracteristicǎ ̋ (Laurențiu Ulici) ;
̋ Studiul acesta critic al lui Lazǎr Popescu asupra unor aspecte ale liricii lui Rimbaud, dovedește o densitate de idei demnǎ de stimǎ ̋ (Ion Arieșanu) ;
̋ Repetatele meditații metapoetice nu fac decȃt sǎ amplifice misterul stǎrii de grație, sǎ proiecteze lumini și umbre ȋntr-o zonǎ a imponderabilului ̋
(Paul Aretzu) ;
̋ Izbȃnzile lui Lazǎr Popescu dovedesc cu asupra de mǎsurǎ cǎ postmodernismul nu se reduce la tehnica - atȃt de lejerǎ, totuși – a parodiei și a citatului ̋ (Mircea Bȃrsilǎ) ;
̋ O interesantǎ contribuție a adus-o de curȃnd Lazǎr Popescu, care a gǎsit de cuviințǎ a purcede la o lecturǎ a lui Arghezi prin grila lui René Girard ̋ (Gheorghe Gricurcu) .

Colaborări în periodice
A publicat (și s-a scris despre cǎrțile sale) ȋn majoritatea revistelor Uniunii Scriitorilor din Romȃnia, ȋn reviste universitare și ȋn alte reviste de culturǎ din Romȃnia și din strǎinǎtate. Este autor a 120 de articole de specialitate.

Premii literare
A obținut numeroase premii literare pentru poezie, roman și criticǎ literarǎ din 1985 și pȃnǎ ȋn prezent.
Moto personal: ̋Un scriitor e uneori frumos ca un ȋnger. Cȃnd pleacă ȋngerul din el, rǎmȃne plȃnsul de pe coalǎ ̋