loader
Imagine Trocan Lelia
Lelia Trocan

Autobiografie
  Lelia Trocan s-a născut la 26 februarie 1948, în orașul Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, unde a și urmat cursurile preuniversitare. A fost studentă a Facultății de Limbi Romanice și Clasice, Universitatea din București, secția Franceză-Română (1967-1972).
Repartiție guvernamentală la Universitatea din Craiova.
Doctorat în literatura franceză (George Sand à travers sa Correspondance), Prof.univ.dr. Ion Gheorghe, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca, România.
Cuvinte - cheie care descriu domeniul de expertiză în calitate de specialist: literatură franceză, istorie, teorie și critică literară, literatură universală și comparată, literatură francofonă, povestirea fantastică și universală, mentalități franceze, poetică, stilistică, interpretare de text, discurs literar, naratologie, gramatica textului, știința Imaginarului, teatrul contemporan francez (noi direcții), strategii didactice (literatură modernă), traducere literară, arte.
Cuvinte - cheie care descriu domeniul de expertiză ca generalist: Evul-Mediu, Renaștere, Clasicism, secolele al XVIII-lea, al XIX-lea, al XX-lea.
Experiență:
- profesională – 43 ani (Universitatea din Craiova)
- în învățământul superior – 47 ani (Universitatea din Craiova)
- relativă la activitățile „per-review” – evaluare, validare, audit:
- redactor-șef al revistei „Analele Universității din Craiova”, Seria Limbi și Literaturi romanice, 2000-2014 (CNCSIS  B+ / CNCSIS  B);
- membră în comisii (inter)naționale (masterat, doctorat, expert-evaluator, elecția corpului profesoral) – România, Cipru, Grecia, Brazilia;
- membră în comitete științifice, în comitete de redacție (inter)naționale (România, Grecia, Turcia, Republica Moldova);
- conducător de doctorat (literatură franceză) – 2005: Bordeaux 3, Rennes 2, Paris, Sorbonne (Paris 4), Limoges, Clermont-Ferrand, Aix-en-Provence/Marseille – cotutele – Franța
Membră a unor societăți (inter)naționale;
- Societatea de Științe Filologice din România;
- Societatea Internațională CISL, Suceava, România;
- Societatea Literară « Les Amis de George Sand », Franța;
- Membră a CIÉF, SUA;
- Afilieri: CAPES – Brasília, Brazilia; SNPq – Brasília, Brazilia;
- Membră a USR, Filiala din Craiova (2006)

Fișa de creație
Ediții îngrijite (inter)naționale (6): România, Brazilia
Lansări de carte (inter)naționale (12): România, Brazilia
Emisiuni literare (30): radio-televiziune România, Brazilia
Spectacole de teatru, de poezie (inter)naționale, coordonare și punere în scenă (25) – România, Universitatea din Craiova; Brasília, Instituto Brasil-Romênia
Citate (inter)naționale: România, Franța, Grecia, Turcia, Cipru, Canada, Brasilia, SUA
Recenzii (inter)naționale: România, Franța, Grecia, Turcia, Cipru, Canada, Brasilia, SUA
Cărți publicate în ediții (inter)naționale:
- România: Interférences transparentes (în colab.), 2015, Sitech; Reziliență, 2011, Sitech; Une poétique de lʼarbitraire et de la surprise, 2010, Sitech; Leitura, Escritura, Prazer, 2009, Sitech; Indeterminaçâo, Multiplicidade e Movimento, 2006, Sitech; La dilaectique de lʼêtre et du réel à travers la poésie française, 2002, Scrisul Românesc; Du « Roman Modèle »... au Modèle du Roman Baroque, 2001, Scrisul Românesc; Enciclopedie de muzică universală (în colab.), 2000, Editura Enciclopedică București; Arta supraviețuirii, 1998, Omniscop; Repere și perspective. Tradiție și cultură, 1995, Cugetarea Tigero; Recherches en littérature. Prose, 1994, Cugetarea Tigero; Repere și perspective. Proză, 1994, Cugetarea Tigero; Repere și perspective. Poezie, 1994, Cugetarea Tigero; Recherches en littérature. Poésie. Roman, 1994, Cugetarea Tigero; George Sand epistolieră, 1994, Certi.
- Franța: Les Années de Plomb, 2007, LʼHarmattan, Paris.
- Brazilia: Dialética do Ser e do Real na Poesia francesa, 2005, Editura UnB, Brasília, Brasil.
Cărți fără ISBN:
- Langue française. Mathématiques et informatique (în colab.), Reprografia Universității din Craiova (RUC – n.n.); Littérature française. La poésie du XII-e au XVIII-e siècle, 1985, RUC; Littérature stylisitque et vocabulaire, 1977, RUC; Manuel de langue française pour les Facultés dʼAgronomie et dʼHorticulture, 1975, RUC.

Referințe critice (în periodice și în volume)
M-au onorat, scriind/vorbind despre cărțile, articolele și studiile mele, drept pentru care le mulțumesc cu asupră de măsură:
- România: Sanda Maria Ardeleanu, Cornelia Bejenaru, Sorina Bercescu, Marin Beșteliu, Ion Buzera, Maria Vodă-Căpușan, Constantin Ciopraga, Magda Ciopraga, Petre Ciobanu, Petre Codreanu, Mihai Creangă, Valentin Dascălu, Felicia Dumas, Ovidiu Ghidirmic, Gheorghe Gorun, Hadrian Gorun, Constantin Mihai, Florea Miu, Alexandru Olaru, Nicu Panea, Ion Pătrașcu, Ioan Pânzaru, Constantin M. Popa, Silvia Pandelescu, Anda Liana Rădulescu, Ion Pulbere, Paul Miclău, Gabriela Scurtu, Octavian Șchiau, Marin Stoica, etc.
- Franța: Michel Beniamino, René Bourgeois, Claude-Gilbert Dubois, Gérard Peylet, Marc Gontard, Efstratia Oktapoda, Antony Soron, Alain Vuillemin, Françoise Valière etc.
- Belgia: Michel Otten, Robert Massart
- Canada: Eileen Lohka, Driss Aissaoui etc.
- Germania: Alexandru Șumski, Universitatea Tübingen
- Grecia: Georges Fréris
- Turcia: Tuğrul İnal
- Cipru: Yiannis E. Ioannou
- Brazilia: Sidney Barbosa, Daniele Marcelle Granier, Adalberto Müller, Francisco Elício Cavalcante Pacífico, Andrea Perazzo Barbosa Souto, Fábio Lucas Pierini, Henryk Siewierski, René Strehler
- SUA: Catherine Perry

Colaborări în periodice
Lelia Trocan a publicat în România și în străinătate (Franța, Belgia, Grecia, Turcia, Canada, SUA, Brazilia, Republica Moldova, Ucraina...) 152 articole și a participat la 180 simpozioane, colocvii, conferințe, mese rotunde (inter)naționale, mondiale: România, Franța, Anglia, Spania, Grecia, Cipru, Republica Moldova, Ucraina, Canada, Grand Baie - Mauritius, Brazilia...
Toată gratitudinea mea distinșilor colegi, români și străini (Franța, Canada, Grecia, Turcia, Brazilia), ale căror contribuții și considerații prestigioase, vizând Imaginarul, au condus la realizarea volumului omagial Studia in honorem Professeur des universités Lelia Trocan, 2016.
- Proiect internațional de cercetare (în colab.): „Estudo comparativo entre linguas de periferia da antiga Romenia: português, espanhol e romenoˮ, 2003-2004, SNPq, Brasília, Brasil.

Premii literare
Premii, diplome, medalii (inter)naționale:
- Diploma de Excelență, medalie aniversară I.G.Bibicescu, Mehedinți – 1921/2016, Ziua Culturii Naționale, Drobeta Turnu-Severin, 15 ianuarie 2017.
- Premiul EMINESCU, Festivalul Internațional de Literatură „Mihai Eminescuˮ, Drobeta Turnu-Severin, 2016.
- Premiul de Excelență, Drobeta Turnu-Severin, 2016.
- Medalie aniversară « 50 ans de français », 1966 - 2016, Universitatea din Craiova, 2016.
- Diploma de Excelență a Universității dn Brazilia, UnB (Universidade de Brasília, Brasil), 2004, VOTO DE LOUVOR E RECONHECIMENTO, „pentru relevanta contribuție la Universitatea din Brasília (Professora visitante/Visiting Professor – 2002-2004), în calitate de profesor de Limba Română, Filologie Romanică și Literatură Franceză.ˮ