loader
Imagine Pădureanu Constantin
Constantin Pădureanu

Autobiografie
  Constantin Pădureanu s-a născut la 06 august 1953, în comuna Podari, județul Dolj. Tatăl, Ion, factor poștal, și mama, Floarea, casnică, l-au învățat să fie un om bun și drept, cu frică de Dumnezeu. A intrat în USR în 2009 şi a publicat, până în prezent, 17 volume de povestiri şi nuvele, romane, poezie, interviuri, teatru şi însemnări de călătorie din Israel şi Grecia (Muntele Athos). Telefon 0723/172217 şi e-mail: constantinpadureanu@yahoo.com.
A absolvit Școala Generală de 8 clase din comuna Podari, județul Dolj, după care face Școala Profesională ”Electroputere”, apoi Liceul Industrial Construcții de mașini nr. 1 Craiova, iar între 1980–1984 a urmat Facultatea de Ziaristică din cadrul Academiei de Studii Social-Politice din București și a fost coleg cu Aurelian Titu Dumitrescu și Radu Vida. În clasa a VIII-a (1968) a debutat cu un reportaj în Scânteia pionierului. Pe 18 februarie 1977 a publicat articolul ”Maistrul Constantin Gachi” în ziarul Înainte din Craiova. În timpul facultății a frecventat cenaclurile literare, celebre în epocă, și a publicat: însemnări, reportaje, interviuri și povestiri în ziarele și revistele literare naționale. A citit proză în cenaclul Ramuri, condus de Marin Sorescu, și a fost prezentat de Gabriel Chifu. A debutat în revista Ramuri, nr.7 din 15 iulie 1986,cu povestirea”Fântâna”. A fost ajutat de Mircea Ciobanu să debuteze, în 1986, la Editura Cartea Românească. În 2000, a absolvit Institutul European de Administrare a Întreprinderilor din cadrul Universității Craiova (masterat) cu specializarea ”Administrarea Întreprinderilor” și cursul ”Consultanți de plasament în valori mobiliare” din cadrul Institutului Financiar București.

• 1984-1990 – redactor la ziarul ”Înainte” Craiova
• 1990-1992 –redactor principal la săptămânalul național „Pădurea noastră”
• 1992-1994 – corespondent la ”Tineretul Liber”
• 1994-1997 – corespondent la ”Curierul Național”
• 1997- 2013 – referent de specialitate la S.I.F. Oltenia S.A.
• 2010-2011 - redactor asociat la revista "Noul Literator"
• 2011 -2013 - redactor principal la revista "Noul Literator"
• 2013 – în prezent – redactor- șef adjunct la revista ” Noul Literator”

Fișa de creație
Debut în ziarul Înainte, cu publicistică (1977), editorial cu povestirea Fântâna, în culegerea de Proză scurtă a tinerilor scriitori. Debut 86, Ed. “Cartea Românească”, București, 1986.

Apariții editoriale:
• Minutul de la miezul nopții (povestiri), Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1989
• Destine (povestiri și nuvele), Editura Agora, Craiova, 1996
• Speranța (roman), Editura Agora, Craiova, 1997
• Gustul amar al exilului (povestiri și nuvele), Editura Agora, Craiova, 1999
• Interviuri pentru mileniul III, Editura MJM, Craiova, 2002
• Judecata lui Dumnezeu (povestiri și nuvele), Editura MJM, Craiova, 2004
• Pelerini olteni în Țara Sfântă (însemnări de călătorie), Editura MJM, Craiova, 2008
• Ierusalimul împăcării (roman), Editura Scrisul Românesc, 2009
• Grecia – pământ sfânt și apostolic (însemnări de călătorie), Editura Scrisul Românesc, 2011
• Focuri mocnite (versuri), Editura Aius, 2012
• Focuri arzând (versuri), Editura Aius, 2013
• Focuri pe dealuri / Feuer auf den Hugeln (versuri), ediție bilingvă română-germană, Editura Aius, 2014
• Focuri pe colnic / Fuegos por el otero (versuri), ediție bilingvă română-spaniolă, Editura Aius, 2015
• Gura lumii (teatru), Editura Aius, 2015
• Focuri pe câmpii/Flames in the fields (versuri), ediție bilingvă română-engleză, Editura Aius, 2016
. Focuri de Aoleo Mărie (versuri), Editura Macedoneanul, 2017
Focuri cu vălvoare (versuri), Editura Aius, 2018
COLABORĂRI
Stele'n cer (antologie), Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 2012
“Noi suntem iarăși trecutul…”(antologie), Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 2014
Antologie de poezie contemporană românească „Porni Luceafărul”, Editura Scrisul contemporan, Ploieşti, 2014
POETES, VOS PAPIERS! Antologie de poesie roumaine, Selection et traduction Paula Romanescu, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014
“Vreme trece, vreme vine”… (antologie), Editura Lumina, Drobeta Turnu Severin, 2015
Ligia Diaconescu, Antologia scriitorilor – Dor Românesc, Starpress 2016, Editura Olimpias, Galați, 2016
Ligia Diaconescu, Antologia “Limba noastră cea română”, Starpress 2016, Editura Olimpias, Galați, 2016
Mihai Duțescu-Nicolae Petre Vrânceanu – Antologiile revistei Noul Literator, vol.I – Poezia, Editura Grafix, Craiova, 2016
Ioan Holban-coordonator – Un Dicționar Al Scriitorilor Români Contemporani, volumul II, Editura TipoMoldova, Iași, 2016

Referințe critice (în periodice și în volume)
Paul Anghel, Radu Tudoran, Dumitru Titus Popa, Nicolae Dragoș, Romeo Popescu, Henriette Yvonne Stahl, Marin Sorescu, Dan Lupescu, Ioan Lascu, Ovidiu Ghidirmic, Ioana Dinulescu, Costin Tuchilă, George Niță, Harry Brauner, Florea Miu, Mircea Moisa, Nestor Vornicescu, Mircea Ciobanu, Emilian Mirea, Patrel Berceanu, Dumitru Bălăeț, Jean Băileșteanu, Adrian Păunescu, Florea Firan, Cornel Sorescu, Marian Barbu, George Popescu, Gabriel Coșoveanu, Aurealian Titu Dumitrescu, Petre Ciobanu, Paul Aretzu, Nicolae Coande, Ioan Holban, Ștefan Vlăduțescu, Petre Anghel, Florin Caragiu, Dumitru Augustin Doman, Ion Pachia-Tatomirescu, Viorel Știrbu, Mihai Duțescu, Toma Grigore, Nicolae Petre Vrânceanu, Constantin Dram, Nichita Danilov, Gelu Negrea, Marian Draghici, Marian Odangiu, Liviu Ioan Stoiciu, Marius Ghilezan, Aurelian Zisu, Constanța Abălașei Donosă, Calistrat Costin, Ștefan Borbely, Adrian Alui Gheorghe, Radu Cârneci, Emil Lungeanu, Aureliu Goci, Adrian Dinu Rachieru, Dan Rotaru, Ștefan Mitroi, Nicolae Crețu, Liviu Pendefunda, Andrei Moldovan, Ovidiu Pecican, Ion Cristofor, Nicolae Rotund, Lucian Gruia, Florian Copcea, Paula Romanescu, Ion C. Ștefan, Academician Nicolae Dabija, Academician Gheorghe Păun, Theodor Codreanu, Constantin Cubleșan, Radu Vida, Ion Haineş, Maria Vaida, Nicolae Dan Fruntelată și Victor Rusu.

Mircea Ciobanu: ”Constantin Pădureanu a debutat la Editura Cartea Românească, în 1986. Prozele sale erau concludente pentru dorința de a spune totul și încă ceva pe deasupra despre satul oltenesc, despre oamenii acestor sate, despre un fel anume – incomparabil – de a potrivi vorba (sau de-a o pune împotrivă) cu realitatea locuitorilor din Rudari, Balta Verde, Popoveni. O lume care trăiește prin cuvânt – aceasta este lumea lui Constantin Pădureanu; iar acest cuvânt poate fi, ca și omul, înțelept, smintit, plin de otravă, vesel, posac și așa mai departe. În tradiția prozei oltenești, Constantin Pădureanu își are locul său, ușor de recunoscut și neasemănător cu al nimănui. Poveștile sale au haz, și, chiar și când hazul acesta este amar, el reușește să ridice ființa deasupra mărunțișurilor vieții și să o îmbărbăteze” (Postafață la vol. Destine, 1996).
Marin Sorescu: ”Proza lui Constantin Pădureanu are cap și coadă și am remarcat câteva calități narative. Autorul are o tentă umoristică și drumul lui mi se pare bătătorit, dar plac limbajul și darul său de povestitor” (Cenaclul Ramuri, iunie, 1986).
Adrian Păunescu: ”Văd că, la Craiova, dl. Constantin Pădureanu pregătește o carte a sa Interviuri pentru mileniul trei. Îl încurajez, îl laud și îl susțin. Dialogurile cărții sunt mai noi sau mai vechi. Sufletul ei e durabil. Personalități multe și diferențiate prin mesaj fac substanța acestui volum care ar impune un nume, un nume de om care se va decrispa și va conta prin lucrul său. Pentru mine, ca om care a relansat specia interviului în ultimii ani ai Veacului XX, devine astăzi importantă dovada că, și în Veacul XXI, oamenii mai au chef să dialogheze, să se confeseze și să stea de taină. Căci asta e dialogul stare de taină” (Starea de taină, prefață la vol. Interviuri pentru mileniul trei, 2002).
Paul Aretzu: ”Deși s-a scris enorm despre activitatea mesianică a Domnului, Constantin Pădureanu în Pelerini olteni în Țara Sfântă insistă pe un aspect mai puțin cercetat, acela de esențialitate a ființei, a existenței, pe care pelerinul o aprofundează, dezvoltă, o meditează pe parcursul apropierii sale de centrul credinței, de Dumnezeul iubitor/mântuitor, ca o deschidere a ochilor pe drumul spre Emaus, pe drumul Damascului, pe orice drum, pe drumul spre Betleemul interior. Constantin Pădureanu a avut puterea să se desprindă de ispitirile cotidiene, să aprofundeze cu sinceritate și cu pioșenie chemarea pelerinajului, astfel încât, în încheiere să poată exclama: Doamne, ce mare bucurie mi-ai dat să mă umplu de evlavie și de credință în fața locurilor pe care a stat Mântuitorul Nostru” (Cartea pelerinului, Viața Românească, 3-4/2009).
Aurelian Titu Dumitrescu: ”Constantin Pădureanu este un scriitor autentic și, în lumea satului pe care o prezintă, se regăsesc personaje puternice, capabile să genereze schimbări care privesc întreaga colectivitate rurală. Este un prozator talentat și merge pe linia realismului Rebreanu–Preda. Are un caracter generos, o ținută intelectuală demnă” (Postfață la romanul Ierusalimul împăcării, 2009).
Ştefan Vlăduțescu: ”Sunt incontestabile autenticitatea inspirației, capacitatea lui Constantin Pădureanu de a adapta registrul stilistic la profilul personajului și abilitatea de a da contur intelectual trăirilor emoționale. Acestea fac din Ierusalimul împăcării un roman remarcabil, transmițând un mesaj de seninătate meditativă și de acceptare a lumii acesteia ca fiind cea mai bună dintre cele posibile” (Experiența împăcării, Ramuri, 6/2010).
Mihai Duțescu: "Grecia - pământ sfânt și apostolic se citește cu ușurință și invită la călătorie, recursul la istorie și cultură rămânând determinant în aprecierea cărții și recomandându-l pe Constantin Pădureanu ca pe un scriitor complex de altitudine spirituală." (O carte necesară, Scrisul Românesc, nr.11, 2011)
Gelu Negrea: "Survenit la deplină maturitate creatoare, după o apreciabilă activitate de prozator, debutul poetic al craioveanului Constantin Pădureanu se plasează sub cele mai faste auspicii, confirmând verdictul lui Tudor Arghezi: A fi oltean e un talent!. (Prefață la volumul Focuri mocnite, 2012)
Ștefan Borbely: "Menirea de ansamblu a volumului este, de altfel, aceea de a fixa în eternitate microsocialul, de a face cronica unei umanităţi împăcate cu sine şi cu rutina, impresionantă fiind, în cartea lui Constantin Pădureanu, directeţea sinceră a condeierului ca atare, lipsa de excrescenţe şi de epatare. Citindu-l, volumul te purifică, te lasă cu un surâs cald, echivalent cu un catharsis. În lumea grotescă şi tristă în care trăim, e aproape o izbăvire." (Prefață la volumul Focuri pe dealuri/Feuer auf den Hugeln, 2014)
Emil Lungeanu: "Un mare merit al lui Constantin Pădureanu este nu doar că nu s-a lăsat descurajat de „marinism”, de gabaritul mare al predecesorilor săi, dar mai cu seamă reuşita de a fi adus o abordare proprie universului oltenesc, diferită de aerul de la Lilieci sau de la Siliştea-Gumeşti prin manieră şi prin intenţiile demersului, dintre componentele căruia nu trebuie deloc neglijată insistenţa apoftegmatică în tradiţia Anton Pann…”(Postfață la volumul Focuri pe dealuri/Feuer auf den Hugeln, 2014)
Aureliu Goci: “Inefabilul oltenesc al lui Constantin Pădureanu se fundamentează pe cuvânt, mai exact pe un mesaj care integrează deopotrivă tragicul și comicul, veselia și amărăciunea, care împreună problematizează conștiința vocației și responsabilitatea scriiturii, fără să apese prea mult pe distincțiile regionale, fără să conceptualizeze „oltenismul”, care rămâne o valoare imprescriptibilă”.(Prefață la volumul Focuri pe colnic/Fuegos por el otero, 2015)
Nicolae Crețu: “Nu s-or speria, oare nemţii, germanofonii, de „conservatorismul” oltenesc? Glumesc, desigur, dar nu chiar cu totul. Şi pînă la urmă stau totuşi şi mă întorc cu gîndul la cele două prefeţe/ Vorworts (semnate Ştefan Borbely, cu umor şi cu o nuanţată receptivitate de profunzime) şi Adrian Alui Gheorghe şi, de asemenea, două postfeţe/ Nachworts (semnate Radu Cârneci şi Emil Lungeanu), fiecare în parte şi toate la un loc îndestul de lămuritoare pentru cititorul străin ca acesta să poată răzbate pînă la acele nuanţe preţioase şi subtile care dau măsura jocului estetic al autorului, a variantei Constantin Pădureanu de ludic al satului oltenesc, permiţîndu-i astfel să guste realmente pitorescul, relieful, atmosfera şi „nervul” aparte ale acestor Focuri pe dealuri.”(Constantin Pădureanu și “desantul” său oltenesc, bilingv – Convorbiri literare nr. 1, 2015)
Academician Nicolae Dabija: Lira şi satira, amorul şi umorul topesc într-un tot întreg ficţiuni şi realităţi, ca desprinse, întru completare, din universul satului Lilieci al lui Marin Sorescu. Stilul este urmuzian, umorul capătă nuanţe de absurd, omul supravieţuieşte prin resemnare şi surâs. Acestea sunt „focurile pe câmpii” imaginate de Constantin Pădureanu, un poet care scrie ca să binedispusă şi să-şi îndemne consângenii să surâdă şi în situaţiile în care nu le este deloc a surâde. (Prefață la volumul Focuri pe câmpii, 2016)
Theodor Codreanu: Textualizarea lumii, dinspre spaţiul românesc sudic, alchimizând proza şi lirismul într-un stil indirect liber, cu prevalenţa concretului, în maniera postmodernă a amestecului stilurilor, dar aruncându-ne, totodată, în mitic şi pitoresc, cu recuperarea tradiţiilor şi a destinului creştin al satului românesc, toate ne arată o proiecţie existenţială care ţine de noul ethos transmodern, ceea ce face originalitatea scriiturii lui Constantin Pădureanu. Poemele curg pe tonul cel mai natural posibil, fiind schiţe de destine, de portrete, secvenţe de viaţă (veritabile miniscenete dramatice), într-un cadru ancestral, populat cu figuri arhetipale, identitatea fiindu-le dată de porecle, fiziologii şlefuite de timp ca în „pietrele” lui Brâncuşi.(Postfață la volumul Focuri pe câmpii, 2016)
Ovidiu Pecican: Pe această linie – atât de vie și de prizată și în alte locuri, prin condeie care fac o întreagă istorie, de la Francois Villon la Edgar Lee Masters și la Jacques Prevert – îmi pare că se înscrie și creația poetică a bardului craiovean Constantin Pădureanu. Ieșit parcă de sub faldurile soresciene din La lilieci (să nu uităm că ele au dus și la alte succesiuni omologabile, precum volumele Cărții de la Jucu Nobil de clujeanul Mircea Petean), C. Pădureanu aduce cu sine un întreg univers folclorizant, transmițând mai departe teme şi motive din rândul celor care i-a inspirat atât pe C.Brâncuși, în sculptura lui, cât și pe pictorul Ion Țuculescu, ambii oameni ai sudului.(Prefață la volumul Focuri de Aoleo Mărie, 2017)

Colaborări în periodice
A publicat articole, interviuri, reportaje, însemnări de călătorie, proză, poezie, cronici literare și teatru în revistele: Antiteze, Argeș, Ardealul Literar, Agora literară, Agero - Stuttgart (Germania), Art-Emis, Bucureștiul Literar și Artistic, Carmina Balcanica, Conta, Cantonul 248, Cronica, Contact internațional, Excelsior, Lamura, Luceafărul, Luceafărul de dimineață, Lumea Credinței, Lumina(Serbia), Lumină Lină-Gracios Light (New York), Literatura și Arta (Republica Moldova), Magazin, Mișcarea Literară, Mozaicul, Noul Literator, Observatorul-Toronto (Canada), Pentru Patrie, România literară, Ramuri, Rotonda valahă, Scrisul Românesc, Scriitorul - destin și opțiune, Vorba noastră. A colaborat, de asemenea, cu informații, interviuri și reportaje la Radio Horion, Radio Oltenia Craiova, Radio România Actualități, Radio Logos, Radio Trinitas și la posturile de televiziune TVR, TVS, TELE U, OLTENIA TV și TVR CRAIOVA.

Premii literare
Diplomă de excelență - conferită de Fundația Scrisul Românesc, 2008
Premiul Romulus Cojocaru - acordat de Revista Lamura, 2009
Premiul Special - acordat de Revista Mileniu 3, 2009
Diplomă de excelență - conferită de Asociația Culturală Autograf MJM, 2009
Diplomă de excelență - conferită de periodicul național Rațiunea, 2009
Premiul Gib. I. Mihăescu pentru volumul "Ierusalimul împăcării" - acordat de Editura și Revista Scrisul Românesc, 2010
Premiul Petre Pandrea pe anul 2011 pentru întreaga activitate - acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, și Asociația Culturală Autograf MJM
Premiul Eminescu pentru proză - acordat la Festivalul Internațional de Literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2012
Premiul pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2013
Premiul pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2014
Diplomă de excelență – conferită de Societatea Literar-Artistică “Tibiscus” Uzdin, Serbia, 2014
Diplomă de Excelență – conferită de Centrul Cultural “Nichita Stănescu”, Drobeta Turnu Severin, 2014
Diplomă de aur - conferită de Societatea de Limbă Română din Voievodina, Vârşeţ, la Festivalul Internaţional de la Jitcoviţa, Serbia, 2014
Premiul pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2015
Diplomă de excelență – conferită de Societatea Culturală “Dor – Dragoș Vrânceanu”, Râmnicu Vâlcea, 2015
Premiul și Medalia “Podul de reviste”, acordate de revista Curtea de la Argeș, 2015
Steaua Românismului, conferită de Compania Artelor Poligrafice și Editoriale Rotarexim, Râmnicu Vâlcea, 2015
Premiul Mihai Eminescu – acordat la Festivalul Internațional de Poezie “Drumuri de spice”, ediția a XXII-a, Uzdin, Serbia, 2015
Hrisov de suflet și credință și Columna Românismului, acordate de Clubul Iubitorilor de Cultură și Asociația de Vexilologie “Tricolorul”, Râmnicu Vâlcea, 2015
Medalia Carte de învățătură, cinste cui te-a scris, acordată de MONDOCALENDERA, Râmnicu Vâlcea, 2015
Premiul “Porni Luceafărul” pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de Literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2016
Premiul pentru Excelență pe anul 2016 pentru volumul “Focuri pe câmpii –Flames in the fields” – acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova
Medalia “Centenarul Marii Uniri” – acordată la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă “Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XI-a, Mizil, 2018
Premiul I – acordat la Festivalul-Concurs de Literatură “Alexandru Macedonski”, ediția a V-a, Secțiunea Dramaturgi Consacrați, Bucureşti, 2018
Diplomă de excelență – conferită la Festivalul de Poezie “Porni Luceafărul” , ediția a VII- a, Drobeta Turnu Severin, 2018
Diplomă de excelență - conferită de Fundația Scrisul Românesc, 2008
Premiul Romulus Cojocaru - acordat de Revista Lamura, 2009
Premiul Special - acordat de Revista Mileniu 3, 2009
Diplomă de excelență - conferită de Asociația Culturală Autograf MJM, 2009
Diplomă de excelență - conferită de periodicul național Rațiunea, 2009
Premiul Gib. I. Mihăescu pentru volumul "Ierusalimul împăcării" - acordat de Editura și Revista Scrisul Românesc, 2010
Premiul Petre Pandrea pe anul 2011 pentru întreaga activitate - acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, și Asociația Culturală Autograf MJM
Premiul Eminescu pentru proză - acordat la Festivalul Internațional de Literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2012
Premiul pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2013
Premiul pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2014
Diplomă de excelență – conferită de Societatea Literar-Artistică “Tibiscus” Uzdin, Serbia, 2014
Diplomă de Excelență – conferită de Centrul Cultural “Nichita Stănescu”, Drobeta Turnu Severin, 2014
Diplomă de aur - conferită de Societatea de Limbă Română din Voievodina, Vârşeţ, la Festivalul Internaţional de la Jitcoviţa, Serbia, 2014
Premiul pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2015
Diplomă de excelență – conferită de Societatea Culturală “Dor – Dragoș Vrânceanu”, Râmnicu Vâlcea, 2015
Premiul și Medalia “Podul de reviste”, acordate de revista Curtea de la Argeș, 2015
Steaua Românismului, conferită de Compania Artelor Poligrafice și Editoriale Rotarexim, Râmnicu Vâlcea, 2015
Premiul Mihai Eminescu – acordat la Festivalul Internațional de Poezie “Drumuri de spice”, ediția a XXII-a, Uzdin, Serbia, 2015
Hrisov de suflet și credință și Columna Românismului, acordate de Clubul Iubitorilor de Cultură și Asociația de Vexilologie “Tricolorul”, Râmnicu Vâlcea, 2015
Medalia Carte de învățătură, cinste cui te-a scris, acordată de MONDOCALENDERA, Râmnicu Vâlcea, 2015
Premiul “Porni Luceafărul” pentru poezie și Medalia "Mihai Eminescu" - acordate la Festivalul Internațional de Literatură "Mihai Eminescu", Drobeta Turnu Severin, 2016
Premiul pentru Excelență pe anul 2016 pentru volumul “Focuri pe câmpii –Flames in the fields” – acordat de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova
Medalia “Centenarul Marii Uniri” – acordată la Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă “Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XI-a, Mizil, 2018
Premiul I – acordat la Festivalul-Concurs de Literatură “Alexandru Macedonski”, ediția a V-a, Secțiunea Dramaturgi Consacrați, Bucureşti, 2018
Diplomă de excelență – conferită la Festivalul de Poezie “Porni Luceafărul” , ediția a VII- a, Drobeta Turnu Severin, 2018